erfarenheter och behandling av spice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfarenheter och behandling av Spice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfarenheter och behandling av Spice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Erfarenheter och behandling av Spice - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on

Erfarenheter och behandling av Spice. Avd 306 /Unga vuxna Östra sjukhuset Sektionsledare och leg sjuksköterska Petro Lindemann Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård Charlotta Svensson. Avdelning 306 – Unga vuxna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erfarenheter och behandling av Spice' - ovid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erfarenheter och behandling av spice

Erfarenheter och behandling av Spice

Avd 306 /Unga vuxna Östra sjukhuset

Sektionsledare och leg sjuksköterska Petro Lindemann

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård Charlotta Svensson

slide2
Avdelning 306 – Unga vuxna

Åtta vårdplatser, upp till 21år, hela VG - regionen- abstinensbehandling, Beroendekliniken

 • Mini Maria

Fyra öppenvårdsmottagningar i Göteborg, Social Resursförvaltning och Beroendekliniken

 • Götateamet

Gryning Vård AB

 • Tjej- och killmottagningen

Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa -Närhälsan

avd 306 unga vuxna
AVD 306 Unga Vuxna

Abstinensbehandling – planerade och akuta

Med eller utan psykiatrisk problematik (HSL och LPT)

Miljöterapeutiskt tänk

Vårdplanering

Växelvård

Remittering

Statistik (UNG DOK)

Personal består av läkare, psykolog, kurator, sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, sektionsledare, vårdenhetschef, barnmorska

syssels ttning
Sysselsättning

Presentationens namn

abstinens
Abstinens

Kroppens reaktion

Fysisk abstinens

Psykisk abstinens

Presentationens namn

symtom spice abstinens
Symtom Spice - Abstinens

Panikångest /förstärkt ångest

Svettningar

Kraftigt sug

Svängande humör, irritation

Tomhetskänsla

Ofrivilliga ryckningar

 • Avskärmade
 • Spända fysiskt
 • Sömnsvårigheter
 • Overklighetskänslor /psykotiska inslag
 • Brännande känsla i hjärnan
 • Ont i bröstet

Presentationens namn

personalens observationer
Personalens observationer

Nedsatt allmäntillstånd

Finns fall med röda utslag på underarmar

”Grådaskiga”

Blodprovsmarkörer försämrade njur-, levervärden samt bukspottskörteln

Få positiva urinstickor

Upplevelse av mer frekvent antipsykotisk medicin

Patienters bröstsmärta upplevs ej vara ångestrelaterad

Ökning av att unga patienter tillverkar och säljer spice

Presentationens namn

behandling
Behandling
 • Noggrann anamnes och observation
 • Stödsamtal av kontaktperson
 • Återfallsprevention
 • NADA – akupunktur, bolltäcke, massage
 • Aktiviteter
 • Hållande och struktur i vårdmiljön

Presentationens namn

farmakologisk behandling
Farmakologisk behandling

Symtomatisk

Antipsykotisk

Antidepressiva

Icke beroendeframkallande

- Sömnmedel

- Oro, ångest och spänningslindrande

Presentationens namn

patientfall v rdtillf lle 1
Patientfall Vårdtillfälle 1
 • Dag 1:
 • 15 år hen kommer med mamma för en planerad inläggning
 • Tidigare rökt THC, nu rökt Spice dagligen i ca 6 mån.
 • Har öppenvårdsinsatser, Minimaria, ej kunnat sluta, lämnat rena urinprov.
 • Förnekar bruk av andra droger.
 • Uppger abstinens vid avbrott från spice i form av sömnproblem, irritabilitet och rastlöshet.
 • Haft en kortvarig Bup kontakt.
 • Icke godkända betyg i grundskolan och hög frånvaro.
 • Har både missbrukande och icke missbrukande kompisar.
 • Inget psykotiskt eller suicidalt.
 • För övrigt frisk.
 • U-tox negativa

Presentationens namn

slide17

Dag 2:

 • Patienten mår dåligt, beskriver starkt sug och ångest.
 • Upplevs spänd och rastlös
 • Blodprover tas.
 • Kontakt tas med socialtjänsten utifrån anmälan 14 kap. 1§ SoL.
 • Dag 3:
 • Uppger vid Ung-dok att hen börjat med etyl på helger vid 13 års ålder.
 • Uppger att hen började röka cannabis vid 14 års ålder och Spice vid 15 års ålder, och att hen vissa perioder rökt 5g/dygn.
 • Uppger att hen testat Lsd samt Extacy vid enstaka tillfällen.
 • Uppger att hen sniffat lösningsmedel i samband med etyl intag.

Dag 5:

 • Vpl-möte, fortsatt kontakt med öppenvården Minimaria. Socialtjänsten föreslår insatser i form av Göta teamet som kompletterande eftervårdsbehandling.

Presentationens namn

slide18

Dag 11:

Patient vill inte längre vara kvar, väljer att skriva ut sig och åker hem till mamman

Sammanfattning:

Under vårdperioden på 11 dagar, har patienten haft sömnproblem, ej varit kontaktsökande eller deltagit i avdelningens aktiviteter

Haft bristande motivation. Socialtjänsten får information om att patienten avbryter vården

Efter utskrivning:

Patienten fortsätter med samtal och lämna urinprover inom öppenvård Minimaria

Presentationens namn

v rdtillf lle nr 2 3 m nader senare
Vårdtillfälle nr 2 - 3 månader senare

Dag 1:

Kommer för en ny inläggning efter remiss från socialsekreterare, ökade krav från avdelningen på eftervårdsplanering

Patienten har inte kunnat bryta sitt missbruk, dyker vid ett fåtal gånger upp hos öppenvården

Hög frånvaro i skolan och turbulent hemma

Patient nöjd med öppenvården, tycker allt gått bra.

Uppger dock att hen haft några återfall Spice.

Dag 2: U-toxnegativt.

Presentationens namn

slide20

Dag 7: Patienten uppger i samtal att hen tillverkar eget Spice, ångestladdad att en kompis svimmade av hens Spice. Uppger att hen rökt dagligen sista 2 månaderna.

Dag 13: Vpl, Socialtjänsten föreslår på nytt Göta teamet, fortsatt lämna urinprov via öppenvården över sommaren och växelvård planeras.

Dag 14: Blir utskriven enligt plan

Sammanfattning:

Under vårdtiden har patienten varit mer tillgänglig i samtal och aktivt medverkat i aktiviteter. Fortsatt sömnproblem samt ångestpåslag. Patienten har arbetat med sitt drogsug under vårdtiden. Patienten bedöms vara motiverad.

Presentationens namn

v rdtillf lle 3 5 veckor senare
Vårdtillfälle 3- 5 veckor senare
 • Dag 1:
 • Har ej lyckats hålla sig drogfri och U-tox är neg på allt
 • Växelvården omvandlas till nytt vårdtillfälle, 14 dagar
 • Uppger själv försämrat minne och koncentrationssvårigheter, ökad ångestnivå, ofrivilliga ryckningar, brännande känsla i hjärnan och bröstsmärtor

Dag 3:

Patient upplever overklighetskänslor.

Patienten får antipsykotisk medicin.

Dag 6: Overklighetskänslan börjar klinga av

Presentationens namn

slide22

Dag 7:

Vpl, Alla överens om att patient skall kvarstanna på avdelningen tills ”dörr till dörr” planering genomförs. Studiebesök på utredningshem skall genomföras.

Dag 11:

Varit på studiebesök, var positivt inställd till vistelse där, skall fundera över helgen

Dag 13:

Patient vill skriva ut sig anser inte att hen behöver kvarstanna.

Ny orosanmälan till Socialtjänsten

Patient vill inte följa den uppgjorda planeringen att kvarstanna en vecka. Patient har plats på utredningshem om 5 dagar och vi förordar att hen skall åka direkt dit från avdelningen.

Patient väljer ändå att skriva ut sig och mamma kommer och hämtar.

Presentationens namn

slide23

Sammanfattning:

 • Vårdperioden på 13 dagar
 • Haft sömnproblem, ångest och inslag av overklighetskänslor som klingat av vid vårdtidens slut.
 • Patienten har varit fortsatt öppen och kontaktsökande
 • Har sporadiskt deltagit i avdelningens aktiviteter
 • Patienten beskriver att hen är helt färdig med droger och säker på sin drogfrihet
 • Tiden efter:
 • Kom till utredningshem 6 mån.
 • Därefter flyttat till öppet stödboende med kontaktperson
 • Missbruk eskalerar

Presentationens namn

v rdtillf lle 4 1 5 r senare
Vårdtillfälle 41,5 år senare
 • Dag 1:
 • Patient blir inlagd via BUP-akuten. Personal på stödboendet har tillkallat ambulans efter svårigheter att väcka pat.
 • Pat uppger nu missbruk av bensodiazepiner, cannabis, spice, amfetamin, opioider samt olika RC-droger.
 • Uppger att hen varit drogfri i 3 mån innan senaste återfallet som varat i 6 mån.
 • Patient uppger att hen ej vill genomgå abstinensbehandling, ej heller bli drogfri.
 • Kontaktpersoner på boendet uppger att hen har svårt att sköta sin hygien, glömmer att tvätta sig, äta osv.

Dag 2:

Patienten väljer att skriva ut sig från avdelningen

Ny anmälan till socialtjänsten.

Presentationens namn

v rdtillf lle 5 1 m nad senare
Vårdtillfälle 5-1 månad senare
 • Dag 1:
 • Patient ånyo inlagd via akuten med hjälp av polis. Patient bor på samma stödboende och är väldigt påverkad när hen kommer.
 • Uppger att hen inte vill genomgå abstinensbehandling och vill inte heller bli drogfri.
 • Dålig hygien, luktar och ser risig ut.
 • Patient beskriver ångest och sporadiska suicidtankar.
 • Patient väljer att kvarstanna på avdelningen, personal får flera ggr under dagen visa patienten till sitt rum, glömt vart det ligger.
 • U-tox visar high på bensodiazepineroch neg på resten.
 • Dag 3:Socialtjänst informerar patient om att de kommer starta en LVU- utredning.

Presentationens namn

slide26

Dag 4:

Patienten tänker skriva ut sig, har packat men personal och socialtjänst lyckas förmå patienten att kvarstanna.

 • Fysiska parametrar visar på abstinens, sätts in på bensodiazepin schema
 • Dag 5:
 • Patienten går med på studiebesök till ett kvalificerat familjehem om 6 dagar.
 • Dag 7:
 • Mår dåligt, rastlös och nedstämd, bejakar drogsug
 • Dag 11:
 • Patient åker med socialtjänst på studiebesök till familjehem. Patient accepterar familjehemmet.
 • Dag 14: Patient blir utskriven enligt plan, får först komma till jourfamilj tills familjehemmet har plats.

Presentationens namn

slide27

Under vårdperioden på 13 dagar:

Patient har fungerat relativt bra på avdelningen, deltagit i aktiviteter och varit på studiebesök på ett familjehem.

Är helt ren på U-tox när hen går.

Dessa 5 vårdtillfällen har utspelats under drygt 2,5 år.

Presentationens namn

slide28

Efter vårdtiden:

Patienten kommer iväg till familjehemmet. Socialtjänsten ringer efter ett par månader och begär in journalkopior till LVU utredning. Patienten har avvikit från familjehemmet.

Patienten återvänder efter 2 veckor till familjehemmet och fullföljer sin behandling och LVU-utredningen läggs ner.

Patienten återvänder sedan till sin familj och återupptar kontakt med Mini-Maria och stödinsatser. Bibehåller sin drogfrihet

Presentationens namn

patientfall 1
Patientfall 1

Kille 14 år

Misstankar från omgivning kring missbruk och försäljning av Spice

Förnekar missbruk

Inga symtom, inga biologiska markörer

Hur agera utan markörer?

Presentationens namn

patientfall 2
Patientfall 2

Tjej 18 år

Stabil skol- och familjesituation

Ont i bröstet, sömnproblematik, social fobi

Röker spice i stora mängder dagligen

Köper droger på nätet

Missbrukar ensam eller med en kompis

Hur agera för att nå ungdomar utan missbruks- eller kriminellt nätverk.

Presentationens namn

sammanfattning
Sammanfattning

Spice – en del av drogbilden

Nya utmaningar för samhället

Personer som missbrukar Spice behöver stöttning på flera områden

Presentationens namn

slide32
TACK!!!

Avd 306 / Unga vuxna

Östra sjukhuset / Beroendekliniken

031- 343 84 06

Charlotta.A.Svensson@vgregion.se

Petro.Lindemann@vgregion.se

Presentationens namn