dogodkovno vodenje pri snovanju logi nih krmilij sistemov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dogodkovno vodenje pri snovanju logičnih krmilij sistemov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dogodkovno vodenje pri snovanju logičnih krmilij sistemov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dogodkovno vodenje pri snovanju logičnih krmilij sistemov - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Dogodkovno vodenje pri snovanju logičnih krmilij sistemov. Aleš Polič, Karel Jezernik ales.polic@uni-mb.si www.ro.feri.uni-mb.si. AIG’05 Maribor, 7-8 April 2005. Povzetek. Logično krmilje sistemov Petrijeve mreže in matrični opis DDS Zgled

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dogodkovno vodenje pri snovanju logičnih krmilij sistemov' - lizina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dogodkovno vodenje pri snovanju logi nih krmilij sistemov
Dogodkovno vodenje pri snovanju logičnih krmilij sistemov

Aleš Polič, Karel Jezernik

ales.polic@uni-mb.si

www.ro.feri.uni-mb.si

AIG’05 Maribor, 7-8 April 2005

povzetek
Povzetek
 • Logično krmilje sistemov
 • Petrijeve mreže in matrični opis DDS
 • Zgled
  • Stroj za razrez materialov z vodnim curkom (PLK)
  • Trifazni pretvornik (DSP, FPGA)
 • Zaključek

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

motivacija
Motivacija
 • Večji del krmilja sistema zajema obdelavo logičnih veličin v procesih ter zagotavlja pravilen odziv sistema na procesne pogoje in dogodke
  • Senzorji z logičnimi izhodi (npr. mejna stikala)
  • Aktuatorji z inherentno dogodkovno funkcionalnostjo (npr. motor s konstantno hitrostjo)
  • Procesi z inherentno dogodkovno dinamiko (npr. koračno krmilje)

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

motivacija1
Motivacija
 • Krmilje je najpogosteje implementirano na PLK-jih
  • Standardizirane metode za programiranje (IEC - 1131)
  • Zahtevno testiranje sistema
 • Nove smernice v avtomatizaciji
  • Distribuirana inteligentna periferija
  • Softverske rešitve nadomeščajo hardwer
  • Standardizirani pristopi in rešitve
 • Poiskati način modeliranja logičnih krmilij ki:
  • Omogoča formalen opis in analizo krmilja in procesa
  • Je v skladu z trendi na področju avtomatizacije
  • Je skladen s praktični pristopom vodenju logičnih procesov

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

logi no krmilje
Logično krmilje
 • Krmilne funkcije
 • Procesi z diskretno ločenimi stanji (npr. vklop, izklop, vrtenje v levo, ...)
 • Diskretno stanje določa nabor izhodnih signalov za vodenje aktuatorjev
 • Dogodkovno proženo prehajanje med diskretnimi stanji (pogoji za prehod )
 • Prehodni pogoji so določeni z kombinacijo vhodov

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

struktura dds grafi na predstavitev s pomo jo petrijevih mre pn
Struktura DDSgrafična predstavitev s pomočjo Petrijevih mrež (PN)
 • Stanja DES  prostori PN (krogi)
 • Dogodki DES  tranzicije PN (pravokotniki)
 • Aktivno stanje DES  žeton v prostoru PN
 • Dovoljeni prehodi med stanji  usmerjene povezave
 • PN so primerne za vizualizacijo DES
 • Nepriročne za analizo in implementacijo

P1

T4

T1

T2

T3

P2

P3

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

struktura des matri na predstavitev

u – vhodni vektor

x – vektor dogodkov

x, m

m– vektor stanja

u

y

System

y – izhodni vektor

Struktura DESmatrična predstavitev
 • Spremenljivke so zapisane z logičnimi vektorji
 • Struktura je zapisan z matriko

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

struktura des matri na predstavitev1
Struktura DESmatrična predstavitev

Matrika pogojev

Matrika posledic

Incidenčna matrka

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

dinamika des logi ne in algebrske ena be

P1

u2

u3

T1

T4

T2

T3

u1

u4

P2

P3

Dinamika DESlogične in algebrske enačbe
 • Izbor dogodkov
 • Rekurzivno osveževanje stanja

Omogočeni dogodki

Pogoji

u ... Vhodni vektor

x ... Vektor dogodkov

m ... Vektor stanja

M ... Incidenčna matrika

F ... Matrika pogojev

k ... Indeks pojava dogodkov

Označuje boolov skalarni produkt

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

dogodkovno voden sistem matri ni model
Dogodkovno voden sistemmatrični model

Prožilni

dogodki

Izhodi

Stanje

Pogoji

Vhodi

Omogočeni

dogodki

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

rezalni stroj
Rezalni stroj

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

krmilne funkcije
Krmilne funkcije

Funkcionalnost

(Krmilne funkcije)

Arhitektura

(Senzorji in Aktuatorji)

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

simulacijski rezultati
Simulacijski rezultati

Time

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

implementacija
Implementacija
 • Mitsubishi FX1N programirljiv logični krmilnik
 • Grafična pretvorba PN  SFC
 • Prostori PN v korake SFC PN
 • Tranzicije PN v tranzicije SFC

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

trifazni pretvornik za asm
Trifazni pretvornik za ASM

DC link

Tokovni regulator

 • Tokovni regulator
 • Zaščitne in krmilne funkcije

Krmilje

Most

Vhodi

Izhodi

Zaščita

Asinhronski

motor

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

trifazni pretvornik eksperiment
Trifazni pretvornikeksperiment

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

trifazni pretvornik rezultati
Trifazni pretvornikrezultati

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005

zaklju ek
Zaključek
 • Krmilni algoritem je zapisan s pomočjo matrik in logičnih enačb
 • Nadomesti običajno programiranje v
  • NUK, FUN ali KON pri PLC-jih
  • asemblersko oz c kodo pri običajnih procesorjih
  • VHDL pri FPGA-jih
 • Omogoča formalno zasnovo in analizo krmilnih algoritmov

AIG’05 Maribor 7-8 April 2005