slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utišajmo mobilne telefone !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Utišajmo mobilne telefone ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Utišajmo mobilne telefone !. Vsebina predmeta. Osnove poslovnih informacijskih sistemov  Modeliranje poslovnih procesov  Podatkovne baze in modeliranje podatkov  Osnove jezika SQL  Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utišajmo mobilne telefone !' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Utišajmo mobilne telefone !

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

vsebina predmeta
Vsebina predmeta
 • Osnove poslovnih informacijskih sistemov 
 • Modeliranje poslovnih procesov 
 • Podatkovne baze in modeliranje podatkov 
 • Osnove jezika SQL 
 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov 
 • Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemov 
 • Strateško načrtovanje informatike

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

strate ko na rtovanje informatike
Strateško načrtovanje informatike
 • Faze načrta razvoja informatike
 • Cilji strateškega načrtovanja informatike
 • Pomembnejše metodologije strateškega načrtovanja IT
 • Trendi razvoja IT v organizacijah
 • Nova informacijska orodja in postopki
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Mesto in vloga informatike v organizaciji
 • Etika v informatiki

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

faze na rta razvoja informatike
Faze načrta razvoja informatike
 • faza strateškega načrtovanja informatike
 • faza razvijanja informacijske arhitekture
 • faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pri akovani rezultati prve faze
Pričakovani rezultati prve faze
 • faza strateškega načrtovanja informatike:
  • opredeljeni cilji organizacije in ključni dejavniki uspeha
  • pregled problemov doseganja ciljev
  • opredeljeni ključni dejavniki uspeha organizacije na področju informatike

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pri akovani rezultati druge faze
Pričakovani rezultati druge faze
 • faza razvijanja informacijske arhitekture:
  • prikaz organizacijske strukture
  • model poslovnih funkcij in aktivnosti
  • model tokov podatkov
  • globalni model podatkov
  • izhodišča razvoja informacijskih sistemov v organizaciji: tehnološka, organizacijska, kadrovska, opredelitev ključnih projektov

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pri akovani rezultati tretje faze
Pričakovani rezultati tretje faze
 • faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev:
  • model podatkov organizacije
  • katalog podatkov
  • prikaz vsebine ključnih projektov
  • fizični model podatkov
  • uporabniške rešitve

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

cilji strate kega na rtovanja informatike
Cilji strateškega načrtovanja informatike
 • prva faza načrta razvoja informatike
 • čimbolj natančno ugotoviti kako deluje organizacija (kaj so njene funkcije) in kateri so strateški razvojni cilji, ki jih je treba podpreti z informacijskimi rešitvami
 • rezultat mora biti model obravnavanega sistema in razvojni načrt informatike v organizaciji

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

ugotavljanje informacijskih potreb i
Ugotavljanje informacijskih potreb I
 • PAZI: informacijske potrebe organizacije so načeloma drugačne kot potrebe in želje uporabnikov
 • Aktivnosti:
  • zbiranje informacijskih zahtev
  • opredelitev informacijskih potreb
  • analiza zahtev

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

ugotavljanje informacijskih potreb ii
Ugotavljanje informacijskih potreb II
 • Aktivnosti v praksi:
  • pristop “od zgoraj navzdol” (angl. “top–down”, podjetje je celota)
  • analiza izhodnih dokumentov in njihovo uvrščanje v posamezne procese
  • analiziranje posameznih aktivnosti – procesov
 • Postopek mora biti sistematičen in strukturiran
 • Zbiranje ključnih podatkov pomembnih za delovanje organizacije :
  • sedanje (angl. “AS IS”)
  • želeno bodoče (angl. “TO BE”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

ugotavljanje informacijskih potreb iii
Ugotavljanje informacijskih potreb III
 • Tehnike:
  • zbiranje dokumentov
  • opazovanje delovanja
  • intervjuji
  • vprašalniki
 • Princip 80:20!

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pomembnej e metodologije i
Pomembnejše metodologije I
 • Metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike
  • ISAC (angl. “Information System work and Analysis of Change”)
  • BSP (angl. “Business System Plannig”)
  • CSF (angl. “Critical Success Factors”) - ključni dejavniki uspešnosti
 • Značilno je modeliranje obravnavanega sistema v grafični obliki - sprejemljivo in razumljivo uporabnikom
 • orodje: Microsoft VISIO

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pomembnej e metodologije ii
Pomembnejše metodologije II
 • ISAC (angl. “Information System work and Analysis of Change”)
  • analiza predvidenih sprememb
   • analiza problemov
   • analiza trenutnega stanja
   • analiza potreb po spremembah
   • ugotavljanje možnih alternativnih rešitev
   • izbira rešitve
  • analiza in zasnova (načrt) informacijskega sistema
   • podrobno razčlenjevanje aktivnosti
   • analiziranje podatkov (entitete, relacije)
   • snovanje tehnološko neodvisne podatkovne zasnove
   • opredeljevanje in izbira tehnološke opreme

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pomembnej e metodologije iii
Pomembnejše metodologije III
 • BSP (angl. “Business System Plannig”)
  • pristop “od zgoraj navzdol”: najprej cilji organizacije in poslovni procesi
  • tehnika intervjujev: ključni tvorci odločitev opredeljujejo dejavnike uspeha in probleme
  • ugotovljeni tipi entitet se postavijo v odnos s predhodno opredeljenimi poslovnimi procesi – izhodišče informacijske arhitekture
 • Dobra stran:
  • vzpostavitev povezave informatiki-vodstvo-uporabniki
 • Slaba stran:
  • zahteven prehod iz planske v izvedbeno fazo

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

pomembnej e metodologije iv
Pomembnejše metodologije IV
 • CSF (angl. “Critical Success Factors”)
  • opredeli posamezna ključna področja pomembna za uspešno vodenje organizacije – dialog med načrtovalcem in ključnimi tvorci odločitev
  • celovit in hierarhično strukturiran zbir ključnih dejavnikov uspeha/neuspeha organizacije
 • Uporabna pri podpori aktivnosti načrtovanja informatike in pri ugotavljanju informacijskih potreb
 • Pri ugotavljanju dejanskih informacijskih potreb odločevalcev je smotrna uporaba metodologije CSF v povezavi s prototipnim pristopom

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah i
Trendi razvoja IT v organizacijah I
 • cenejša in zmogljivejša strojna oprema
  • TCO – angl. “Total Cost of Ownership”
 • povezovanje računalnikov v mreže:
  • lokalne mreže
  • internet
 • avtomatizacija poslovnih procesov z integracijo teksta, slike, glasu, grafike

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah ii
Trendi razvoja IT v organizacijah II
 • integralni poslovno informacijski sistemi
 • ERP – angl. “Enterprise Resource Planning”
 • Gartnerjeva grupa – neodvisni ocenjevalci stanja in razvoja informacijskih tehnologij
 • Primer: ogled proizvajalcev rešitev za srednja in velika podjetja (http://www.gartner.com)
 • Primer rešitve za mala in srednja podjetja:
  • SAP (Hit), Baan, NAVISION

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

www gartner com
www.gartner.com

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

www gartner com1
www.gartner.com

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

www gartner com2
www.gartner.com

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah iii
Trendi razvoja IT v organizacijah III
 • računalniško povezana proizvodnja
 • CIM – angl. “Computer Integrated Manufacturing”
 • povezuje CAD, CAM, robotiko, MRP II, JIT principe in standarde
  • CAD – angl. “Computer Assisted Design”
  • CAM – angl. “Computer Assisted Manufacturing”
  • MRP II – angl. “Manufacruring Resource Planning”
  • JIT – angl. “Just In Time”

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah iv
Trendi razvoja IT v organizacijah IV
 • upravljanje s preskrbovalnimi verigami
  • SCM – angl. “Supply Chain Management”
 • upravljanje odnosov s strankami
  • CRM – angl. “Customer Relationship Management”
 • upravljanje s človeškimi viri
  • HRM – angl. “Human Relationship Management”

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah v
Trendi razvoja IT v organizacijah V
 • Internet/Intranet/Extranet aplikacije,
 • ASP – angl. “Application Service Provider”

= ponudnik aplikacijskih servisov

 • “browserske” aplikacije
  • elektronsko trgovanje (“e-commerce”)
  • bančno poslovanje z občani
  • Primer 1: razgradnja izrabljenih motornih vozil (http://mope.temida.si/)
  • Primer 2: Varčna raba goriv in emisije CO2 (http://co2.temida.si/)
 • najem aplikacij na internetu!

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah vi
Trendi razvoja IT v organizacijah VI
 • E-poslovanje: “X2Y”
  • B2B, B2C, G2B, G2C, ...
 • Pomen digitalnega podpisa in časovnega žiga

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah vii
Trendi razvoja IT v organizacijah VII
 • Integracija aplikacij

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

trendi razvoja it v organizacijah viii
Trendi razvoja IT v organizacijah VIII
 • Primer strategije

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

cilji in csf podjetja i
Cilji in CSF podjetja I

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

cilji in csf podjetja ii
Cilji in CSF podjetja II

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

cilji in csf podjetja iii
Cilji in CSF podjetja III

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

nova informacijska orodja in postopki
Nova informacijska orodja in postopki
 • objektno zasnovani jeziki
 • relacijske baze podatkov
 • katalogi podatkov in sistemske knjižnice
 • prototipni pristop
 • interaktivno delo

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

novi jeziki
Novi jeziki
 • nepostopkovni: povemo KAJ in ne več KAKO
 • poizvedovalni (“query”) jezik
 • jezik za vzdrževanje podatkovne baze
 • generator zaslonskih slik (form)
 • generator poročil

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

relacijske baze podatkov i
Relacijske baze podatkov I
 • podatki urejeni po tabelah
 • podatki se dinamično prilagajajo potrebam uporabe (npr. dodajanje novega podatka – kolone, ne da bi nujno spremenili izvorno kodo aplikacije)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

relacijske baze podatkov ii
Relacijske baze podatkov II
 • SUPB – sistemi za upravljanje podatkovnih baz
 • ali KSPB – krmilni sistem podatkovnih baz
 • ali DBMS (DataBase Management System)
  • “veliki”: ORACLE, Microsoft SQL Server, IBM DB2, ...
  • “majhni”: Microsoft ACCESS, Borland PARADOX, Magic, ...

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

opisovanje podatkov
Opisovanje podatkov

podatkovni slovar – angl. “data dictionary”

sistemska knjižnica - angl. “repository”

 • opisi in opredelitve podatkov (= “podatki o podatkih”)
 • ključno razvojno orodje
 • osnova funkcije skrbnika podatkov (angl. “data administrator”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

mo nosti sodobnih informacijskih orodij
Možnosti sodobnih informacijskih orodij
 • dinamično dodajanje novih tabel, stolpcev in spreminjanje stolpcev
 • podatkovna neodvisnost z uporabo pogledov (angl. “view”)
 • varstvo pristopa do podatkov
 • varstvo podatkov (angl. “rollback”)
 • izboljšave performans z indeksiranjem

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

zna ilnosti sodobnih informacijskih orodij
Značilnosti sodobnih informacijskih orodij
 • združljivost (standardizacija orodij – SQL)
 • prenosljivost (različni OS)
 • povezljivost (podatki na različnih računalnikih – porazdeljena baza podatkov)
 • produktivnost (prototipi, pridobivanje podatkov za odločanje – DW in “data mining”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

sistemi za podporo odlo anju i
Sistemi za podporo odločanju I
 • DSS – angl. “Decision Support Systems”
 • informacijski sistemi, ki uporabnika obskrbujejo s podatki, ki so potrebni za sprejemanje odločitev
 • uporabniki so vodilni delavci
  • EIS – angl. “Executive Information System”

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

sistemi za podporo odlo anju ii
Sistemi za podporo odločanju II
 • DSS ne sprejema odločitev – sprejemajo jih ljudje
 • DSS daje potrebne informacije
 • DSS so pripravljeni predvsem za pomoč pri sprejemanju nestrukturiranih odločitev
  • odločitve, ki ne morejo biti vnaprej predvidene

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

sistemi za podporo odlo anju iii
Sistemi za podporo odločanju III
 • DSS je zasnovan na dejstvu, da so informacije, ki so potrebne za nestrukturirane odločitve, zajete v transakcijskih sistemih in sistemih za poročanje vodstvu (MIS – angl. “Management Information System”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

dss orodja omogo ajo
DSS orodja omogočajo
 • identifikacijo problema ali priložnosti sprejetja dobre poslovne odločitve
 • identifikacijo možnih rešitev ali odločitev
 • dostop do informacij, ki so potrebne za rešitev problema ali sprejem dobre odločitve
 • analizo možnih odločitev (angl. “what if” analize)
 • simulacijo možnih rešitev

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

podatkovna skladi a
Podatkovna skladišča
 • Veliko zanimanje vodilnih delavcev za DSS  podatkovna skladišča
 • Podatkovno skladišče (angl. “Data Warehouse”, DW)
  • podatkovna baza namenjena le čitanju (angl. “read only”), v kateri so detaljni podatki, sumarni podatki in posebnosti
  • do podatkov dostopamo z orodji za pregledovanje in analiziranje

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

mesto in vloga informatike v organizaciji i
Mesto in vloga informatike v organizaciji I
 • postindustrijska dužba – več znanja, kompleksnosti in turbulentnosti
 • večja potreba po sprotnih informacijah iz različnih virov
 • pomembno uspešno pridobivanje in posredovanje informacij

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

mesto in vloga informatike v organizaciji ii
Mesto in vloga informatike v organizaciji II
 • V podjetju je potrebno podatke obravnavati in za njih skrbeti tako kot za vse ostale dejavnike organizacije !
 • Organizacijska struktura modernega podjetja predvideva pomočnika direktorja za informatiko ali člana uprave, ki je zadolžen za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

mesto in vloga informatike v organizaciji iii
Mesto in vloga informatike v organizaciji III
 • Velika in srednja podjetja imajo službe za informatiko, majhna podjetja le osebo, odgovorno za informatiko.
 • Zadnja leta narašča najem zunanjih virov (angl. “OUTSOURCEING”) za večino opravil povezanih z informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

tradicionalna organizacijska shema slu be za informatiko
Tradicionalna organizacijska shema službe za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

moderna organizacijska shema slu be za informatiko
Moderna organizacijska shema službe za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

etika pri poslovnih informacijskih sistemih
Etika pri poslovnih informacijskih sistemih
 • Pri izgradnji in vzdrževanju IS pridemo do občutljivih in zaupnih informacij
 • Profesionalne računalniške ustanove imajo ali spoštujejo različna pravila
 • V Sloveniji ima Združenje za informatiko in telekomunikacije veljaven “kodeks časti” (http://www.gzs.si)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

10 zapovedi ra unalni ke etike
10 zapovedi računalniške etike

Vir: Computer Ethic Institute, Washington DC

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

vplivi informatike na okolico
Vplivi informatike na okolico
 • vpliv na ljudi in organizacijo
 • vpliv na zaposlovanje
 • vpliv na celotno družbo

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

na vrsti ste
Na vrsti ste!
 • Naštejte faze načrtovanja informatike in pričakovane rezultate za vsako fazo!
 • Naštejte pomembnejše metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike!
 • Kaj je to CRM?
 • Opišite korake integracije aplikacij!
 • Kaj je DSS in Podatkovno skladišče?

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)

ad