varmt v lkomna till carlforsska gymnasiet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet. Program för kvällen. Organisation Carlforsskas program Ledord Carlforsska erbjuder Detta är vi bra på Skillnaden mellan gy o gr Here4U Studio Carl. Internationalisering Styrdokument Kursutformning Meritpoäng Betyg och behörighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet' - lixue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program f r kv llen
Program för kvällen
 • Organisation
 • Carlforsskas program
 • Ledord
 • Carlforsska erbjuder
 • Detta är vi bra på
 • Skillnaden mellan gy o gr
 • Here4U
 • Studio Carl
 • Internationalisering
 • Styrdokument
 • Kursutformning
 • Meritpoäng
 • Betyg och behörighet
 • IUP -Utvecklingssamtal
 • Schema
 • Rundvisning + tid för frågor.
skolledningen
Gymnasierektor Vakant.

Rektor Anders Duvkär SP, SPEUR, TVÄR

Rektor

Birgitta Björnberg ES, IV

Rektor Eva Ekstedt Salzmann HP, HV, OP

Planerare Per-Arne Rönngren Schema

Skolledningen
elevv rdsteam
Skolsköterskor

Pia Edstam

ES, HP, IV

Stina Skarelius HV, OP, SP, SPEUR, TVÄR

Kuratorer

Monika Öhling

ES, HP, HV

Marie Pettersson

IV, OP, SP, SPEUR, TVÄR

Socialpedagoger

Emma Elvén

Karin Kjörning IV

Studie- och yrkesvägledare

Dan Cedmer ES, OP, HP, TVÄR

Maj Orve SP, SPEUR, HV

Anna Dimberg

IV

Specialpedagoger

Bengt-Göran Alesson

Maria Sandstedt

Fritidspedagog

Ramon Laurén

Elevvårdsteam
carlforsska gymnasiets program
Carlforsska gymnasiets program:
 • Estetiska programmet
 • Dans, Musik, Teater
 • Individuella programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Frisör, Mode- och Design, Stil- och Trend, Lärling
 • Omvårdnadsprogrammet – Vård och omsorgscollege – VOC.
 • Lärling
 • Samhällsvetenskapliga programmet
 • Ekonomi, Samhällsvetenskap, Entreprenör
 • Europaprogrammet
 • TVÄR-vetenskapliga programmet
kunskap kultur och kreativitet
Kunskap, kultur och kreativitet
 • Våra välkvalificerade lärare rustar eleverna för framtidens utmaningar genom att förmedla kunskap på ett utvecklande och stimulerande sätt.
 • Här förenas tradition med nyskapande.
 • Vår skola är en mötesplats, där eleverna får utveckla sin självständighet och personlighet men också sin empati och tolerans i samspel med andra.
 • Carlforsska präglas också av lärare och elever som gemensamt verkar för fysiskt och psykiskt välbefinnande.
 • På Carlforsska flödar kreativiteten.
carlforsska gymnasiet erbjuder
Carlforsska gymnasiet erbjuder:
 • Kompetenta och välutbildade lärare
 • Tillgång till skolsköterskor, kuratorer, socialpedagoger och specialpedagoger vid behov.
 • Varierande undervisning - föreläsningar, studiebesök, projekt, ämnesövergripande arbete, internationalisering, satsning på moderna språk, praktik, exkursioner och tematiskt arbete.
forts
Forts
 • Inspirerande och omväxlande studietid i modern och fräsch miljö.
 • Näringsriktig skolmat i vår skolrestaurang. Maten lagas på skolan from ht-2009.
 • Ett stort och fint skolbibliotek.
 • Individuella studieplaner för alla elever och utvecklingssamtal
 • Introduktionsdagar för åk. 1. Trygg skolstart.
forts1
Forts.
 • Nya fina lokaler
 • En lagom stor skola (1250 elever)
 • Den ”lilla skolan” i den stora utifrån klasser och programtillhörighet
 • Många internationella kontakter
 • Tillgång till kultur, dans, teater, hantverk och musikevenemang
forts2
Forts.
 • Ett café som drivs av elever
 • Stort elevinflytande genom skolans skolkonferens
 • Möjlighet till engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och globaliserings-frågor mm genom skolans FN- och demokrati-förening.
 • Officiell FN-skola i samarbete med svenska FN-förbundet
carlforsska gymnasiet r bra p
Carlforsska gymnasiet är bra på

Pedagogisk utveckling

Medbestämmande

Hälsodiplomerad skola

Skola för hållbar utveckling samt miljöarbete

Arbete med globaliseringsfrågor

IT, data, ny teknik i undervisningen

Ung företagsamhet, möjlighet för ungdomar att starta sk. UF-företag

slide12
Vi satsar på moderna språk – meritpoäng inför universitetsstudier.
 • Språk: Enl. svenskt näringsliv (2007): 1)Engelska 2) Tyska 3) Mandarin
 • Möjlighet till att läsa upp till Ma D, intagningskrav ex. Handels i Sthlm. Ger också meritpoäng inför universitetsstudier.
 • Stort utbud på individuella valet,

300 p, elevens fria val.

slide13
Vi erbjuder specialidrott för elever som är intresserade av att kombinera studier och idrott under sin gymnasietid.
 • Vi har en mycket aktiv skolIF, CSIF som leds av vår duktiga fritidsledare
 • Vi har en stor scen med dans, teater och musikevenemang från framförallt våra duktiga esteter
skillnaden mellan grundskola och gymnasiekola
Skillnaden mellan grundskola och gymnasiekola
 • Mycket mindre föräldrakontakt – dock önskar vi ha ett starkt föräldraengagemang.
 • Stort eget elevansvar
 • Betyg kontinuerligt
 • För bra betyg krävs hårt arbete
 • Ge järnet under gymnasieåren – mycket svårt att komplettera i dag.
 • Många möten – kursutformad gymnasieskola
here4u
Here4U
 • Here4U arbetar för att göra skolan till en bra plats för alla som vistas där, både för ungdomar och medarbetare.
 • Vi försöker hjälpa dem som har problem och försöker föregå med gott exempel för andra ungdomar.
 • Vi arbetar mot droger, mobbing, rasism, våld och annan kriminalitet.
studio carl en pedagogisk utmaning
Studio Carlen pedagogisk utmaning
 • en skolmiljö som utmanar till inlärning
 • eget ansvar, egenaktivitet läxläsning, frivilligt
 • tillåtande arbetsklimat
 • öppet alla dagar
 • inlärningsstil
 • studieteknik
 • lärare
 • glada elever
 • studiemotiverade
 • tyst studiemiljö
 • extra stöd
 • datorer
internationalisering1
Internationalisering
 • Utbyten inom moderna språk, Belgien (strax utanför Bryssel), Spanien (Madrid), Tyskland (Wolfsburg), Italien (Milano), Kina (Shanghai)
 • EU-projekt med Irland. (HV, HP, OP)
slide19
Projekt utanför EU. SP + OP Sydafrika; Europa Ukraina.
 • Samarbete för OP med Norge och Finland.
 • Europa och SP Studieresor – SH- Internationella relationer och miljökunskap.
 • Samarbete för Europa med Estland.
v ra styrdokument fr n riksdag regering departement och utbildningsn mnden i v ster s
Våra styrdokument från riksdag, regering, departement och utbildningsnämnden i Västerås.
 • Skollag (ny i slutet av juni 2009)
 • Gymnasieförordning
 • Läroplan Lpf 94
 • Kursplaner (Ny gymnasieskola from ht-2011)
 • Utbildningsplan
kursutformat kursm l
Kursutformat - kursmål
 • Kärnämnen – lika för alla oavsett program
 • Karaktärskurser inom programmet
 • Valbara kurser inom programmet
 • Individuellt val
 • Poäng på varje kurs
 • Totalt 2500 poäng
meritpo ng
Meritpoäng
 • VIKTIGT att redan från åk. 1 välja rätt kurser.
 • Ex. språk och högre kurser i engelska och matematik lönar sig.
 • Dock viktigt med intresse.
 • Studie- och yrkesvägledarna är nyckelpersoner i detta.
slutbetyg fr n gymnasieskola
Slutbetyg från gymnasieskola
 • För slutbetyg krävs betyg på alla i programmet ingående kurser, 2500 poäng. (Gäller också för betyget icke godkänt.)
 • Har man inte uppnått målen skrivs ett ”Samlat Betygsdokument” ut.
beh righet
Behörighet
 • För behörighet till universitet/högskola krävs minst 2250 poäng godkända poäng. Dvs endast 250 poäng med betyget icke-godkänt, IG.
individuell utvecklingsplan
Individuell utvecklingsplan
 • Alla elever ska tillsammans med sin mentor upprätta en individuell utvecklingsplan, som komplement till den individuella studieplanen.
 • Där ska elevens kort- och långsiktiga mål tas upp.
 • Den individuella utvecklingsplanen är ett levande dokument och ska uppdateras regelbundet, t ex vid elevens utvecklingssamtal.
 • Eleven har huvudansvaret för detta dokument.
utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal
 • Två ggr per läsår.
 • Äger oftast rum dagtid.
 • Viktigt med föräldradeltagande och föräldraengagemang
 • Individuell studieplan över kurser och betyg.
 • Elevens ANSVAR
schema
Schema
 • Komplext
 • Håltimmar förekommer
 • Schemat läggs mellan kl. 8.00 – 17.00
 • Obligatorisk närvaro
 • Elevansvar – mycket aktiviteter äger rum.
rundvisning
Rundvisning
 • ES Birgitta och Johanna
 • OP-HP Eva, Ulrika och

Bengt-Göran

 • HV Carola
 • TVÄR Johanna
 • Europa Agneta
 • SP Anders och Ann