slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÄLKOMNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÄLKOMNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

VÄLKOMNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

VÄLKOMNA. Professor Lena Torell VD IVA. Projektets initiativtagare och sponsorer. Initiativtagare Sponsorer. ProViking. 10%. 8%. 6%. 4%. 2%. 0%. -2. -1. 0. 1. 2. 3. Övergången till kunskapsekonomin. IRL. FIN. D. Performance growth rate 1995-1999. P. D. A. JP. DK. EL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÄLKOMNA' - vida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektets initiativtagare och sponsorer
Projektets initiativtagare och sponsorer
 • Initiativtagare
 • Sponsorer

ProViking

verg ngen till kunskapsekonomin

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2

-1

0

1

2

3

Övergången till kunskapsekonomin

IRL

FIN

D

Performance growth rate 1995-1999

P

D

A

JP

DK

EL

B

EU-15

NL

F

E

US

I

UK

Performance level in 1999

Source: DG Research

performance in a knowledge based economy

IT

Infrastructure

Technology

Productivity

Science

Education

0

++

0

0

+

0

++

++

0

0

-

--

--

+

--

++

0

+

++

0

--

0

+

0

++

0

--

--

--

--

++

+

++

0

0

-

--

++

0

++

++

--

-

-

--

+

-

0

+

-

+

+

0

+

+

++

-

--

-

--

++

0

+

0

0

0

0

0

+

+

++

0

--

-

--

S

B

DK

D

F

IRL

L

NE

A

FIN

UK

EL

E

I

P

Performance in a knowledge based economy

Source: DG Research

industrins andel av fou

75.3

US

Sweden

Belgium

Ireland

Germany

Japan

Finland

UK

EU-15(2)

France

Austria

Denmark

Netherlands

Spain

Italy

Greece

Portugal

75.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Industrins andel av FoU

Source: DG Research

sm f retagens bidrag till forskningen
Småföretagens bidrag till forskningen%

10.4

3.7

5.8

6.8

5.4

7.2

10.6

14.0

19.0

16.1

17.2

25.6

7.6

:

US

Sweden

Germany (1997)

France (1998)

Italy (1998)

UK

Netherlands (1998)

Finland

Belgium (1995)

Denmark (1998)

Spain

Portugal

EU-15

Japan

slide8

Hans-Olov Olsson

Styrgruppsordförande

Produktion för Konkurrenskraft

VD Volvo Personvagnar AB

tillverkningsindustrins betydelse i sverige
Tillverkningsindustrins betydelse i Sverige

50% av svensk export

25% av BNP

700 000 direkt sysselsatta

1 400 000 indirekt sysselsatta

utflyttning p g r
Utflyttning pågår

Enkätstudie bland Teknikföretagens medlemmar:

20% tänker flytta delar av produktionen före 2010

40% kan tänka sig flytta hela sin produktion

vergripande m l
Övergripande mål
 • Återskapa framtidstron
 • Ta fram ett nyanserat beslutsunderlag
 • Påverka beslutsfattare som styr förutsättningarna för svensk produktion.
 • Leda och delta aktivt i en debatt inom området
slide12

Lars Frenning

Huvudprojektledare Produktion för Konkurrenskraft

VD ProViking

vision
Vision

”Sverige skall åter bli världsledande som produktionsland”

slide14
Mål
 • Ta fram tre rapporter samt en syntesrapport – Made in Sweden
  • Produktionens Betydelse för Sverige
  • Framtida Produktionssystem i Sverige
  • Utbildning och Forskning inom produktion i Sverige
 • Kommunicera projektets resultat löpande
  • Genom rapporter, konferenser, artiklar, webbplats mm.
forts m l
forts. Mål
 • Genomföra fem fallstudier.

Nibe AB, Scania CV AB, Note AB, Lesjöfors AB och Lars Höglund AB

 • Genomföra fem djupintervjuer.

Electrolux AB, ABB High Voltage Power, FlexLink AB, Ericsson AB ochHägglunds Drive AB

 • Genomföra en enkät.

370 företag av Teknikföretagens medlemmar, 400 personer vid Metalls lokalklubbar och 300 akademiker inom produktionsområdet

styrgrupp
Styrgrupp
 • Hans-Olov Olsson, Volvo PV, Ordförande
 • Johan Ancker, Teknikföretagen
 • Ola Asplund, Metall
 • Billy Fredriksson, SAAB AB
 • Eric Giertz, KTH
 • Kjell Jansson, NUTEK
 • Eva Lindencrona, VINNOVA
 • Lena Torell/Henrik Blomgren, IVA
 • Olle Vogel, KK - stiftelsen
 • Lars Frenning, ProViking, Huvudprojektledare
kommunikationsplan
Kommunikationsplan

Projektets resultat kommuniceras löpande via olika media.

 • Hemsida www.iva.se/produktion
 • Ett nyhetsbrev, anmäl intresse på hemsidan
 • Press- releaser/konferenser
 • Kick-off, mellan- och slutkonferens
 • Artiklar – leda och delta i debatten aktivt
 • Resultatuppföljning
produktion f r konkurrenskraft i media

22/5 Svenska Dagbladet

24/5 Nordisk Papperstidning  

25/5 Process Nordic

1/6 Dagens Industri

7/6 Dagens Industri

16/6 IVA-aktuellt

16/6 Bergsmannen med Jernkont.

3/7 Dagens Industri

7/7 Sydsvenska Dagbladet

11/7 Göteborgs-Posten

25/7 proDesign Nytt

18/8 SVT Värmlandsnytt

18/8 SVT Östnytt

18/8 Östgöta Correspondenten

19/8 Värmlands Folkblad

8/9 Dagens Industri

Produktion för Konkurrenskraft i media

31/3 Verkstäderna

 5/4 Veckans Affärer

8/4 Finansnytt TV8

23/4 Miljömagasinet  

27/4 Svenska Dagbladet

29/4 Polymervärlden

29/4 Underhåll och Driftsäkerhet

12/5 Dagens Industri  

12/5 IVA-aktuellt

12/5 Reuters

13/5 Dagens Industri

15/5 Svenska Dagbladet 18/5 Automation

18/5 Dagens Industri

19/5 Ny Teknik

21/5 Elektronik i Norden

slide20

forts. Produktion för Konkurrenskraft i media

 • 10/9 Dagens Industri
 • 16/9 Mekanik Information m Industrinytt
 • 18/9 Dagens Industri
 • 27/9 Bättre Produktivitet
 • 6/10 Teknik & Vetenskap
 • Ca 50 artiklar/intervjuer

14/10 Svenska Dagbladet

19/10 Ekonomiekot

27/10 Ny Teknik

1/11 Industri Nu

12/11 Dagens Industri

27/12 Dagens Industri

aktiviteter och tider
Aktiviteter och tider

Panel: ”Produktionens Betydelse”

Panel: ”Framtida Produktionssystem”

Syntesrapport

Panel: ”Utbildning och Forskning”

Slut konferens:

Presentation

panelrapporter syntesrapport

14 april 2005

Mitt konferens: Halvtids-avstämning

16 nov 2004

Inlednings-konferens:

Kick Off

12 maj 2004

Fortlöpande kommunikation av resultat

april 2004 hösten 2004 april 2005

ordf randen och projektledare f r panelerna
Ordföranden och projektledare för panelerna
 • Produktionens BetydelseOrdförande: Ulf Jakobsson - IUIProjektledare Staffan Eriksson
 • Framtida ProduktionOrdförande: Christer Johansson – Högskolan i Jönköping Projektledare Jonas Fagerström
 • Utbildning och ForskningOrdförande: Lars Bergström - KMTProjektledare Dario Aganovic
slide23

Ulf Jakobsson

Ordförande panelen Produktionens Betydelse

Chef Industriens Utredningsinstitut

paneldeltagare produktionens betydelse
Ulf Jakobsson, (ordförande)

Staffan Eriksson, IVA (projektledare)

Anders Kinnander, Chalmers

Anders Rune, Teknikföretagen

Carl-Göran Wickholm, Scania

Gerteric Lindquist, NIBE

Carina Livh-Hansen, SEMCON

Henrik Braconier, Konjunktur Institutet

Per Zaunders, BT-Industries

Pontus Braunerhjelm, SNS

Ulf Sjöblom, SKF

Göran Carlsson, SSAB

Bernt Ericson, Interaktiva Institutet

Paneldeltagare Produktionens Betydelse
tillverkningsindustrin r av avg rande betydelse f r det svenska v lst ndet
Tillverkningsindustrin är av avgörandebetydelse för det svenska välståndet
 • En stark svensk produktionssektor bidrar till ekonomisk tillväxt och bär upp ekonomin i många svenska regioner.
n gra f stora produktionsblock driver utvecklingen
Några få stora produktionsblock driver utvecklingen
 • Inom de etablerade produktionsblocken har Sverige en världsledande ställning. Det är här huvuddelen av Sveriges forskning och utveckling bedrivs. Förnyelsen inom industrin kommer i huvudsak att ha sin utgångspunkt från dessa block.
   • De domineras av ett fåtal internationella storföretag
   • De står för merparten av Sveriges FoU
   • De står för merparten av svensk export
   • Huvuddelen av industrins investeringar sker här
konstruktion och utveckling kr ver n rhet till avancerad produktionsverksamhet
Konstruktion och utveckling kräver närhet till avancerad produktionsverksamhet
 • Det finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan avancerad produktion å ena sidan och konstruktion och utvecklingsverksamhet å den andra sidan. Om internationaliseringen leder till en utflyttning av konstruktionsverksamheten kan detta få mycket negativa konsekvenser för Sverige som produktionsland.
globaliseringen skapar stora m jligheter men ocks stora risker f r sverige som produktionsland
Globaliseringen skapar stora möjligheter men också stora risker för Sverige som produktionsland
 • Om Sverige skall bli vinnare eller förlorare i den stora internationella strukturomvandlingen beror till stor del på hur politiken i Sverige utformas.
slide29

Christer Johansson

Ordförande panelen Framtida Produktion

Professor Flexibel produktion

Högskolan i Jönköping och Chalmers

paneldeltagare framtida produktion
Christer Johansson (Ordförande)

Jonas Fagerström (Projektledare)

Bo Lenerius, Artur D Little

Christian Berggren, LiTH

Curt Germundsson, Volvo PV

Fredrik Jönsson, Flexlink

Hans Reich, Chalmers

Holger Ekblom, Ernst Gerber

Johan Siberg, CDMAR Invest

Johan Stahre, Chalmers

Kenth Lumsden,Chalmers

Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors

Lars-Göran Moberg, Volvo PV

Lars Lindbom, Samhall

Matthias Kettelhoit, Schenker Consulting

Max Fagerstedt, Metall

Melker Jernberg, Scania

Michael Sahlin, Ericsson

Monica Bellgran, Mittuniversitetet

Urban Wass, Volvo Technology

PaneldeltagareFramtida Produktion
andra l nders situation och agerande
Andra länders situation och agerande
 • USA
  • nationell strategi för produktion
  • vice handelsminister med inriktning på produktion och service
 • Storbritannien
  • nationell strategi för produktion
  • identifierat produktion som mycket viktig för framtida välfärd
 • Frankrike
  • ”lanseringen av en nationell mobilisering mot utlokalisering”
 • Tyskland
  • nyckelfaktorer för framtidens innovationssystem
f ruts ttningar f r industriell produktion i sverige
Förutsättningar för industriell produktion i Sverige

Internationellt konkurrenskraftig utbildning/forskning

Kluster av internationellt starka företag

Transporter/logistik

Ledarskap

Affärsmannaskap

Komplexa produktionssystem

framtida produktionssystem

Helhetssyn

Intelligent/innovativt

Kostnadseffektivt

Icke-miljöpåverkande

Variantflexibelt

Volymflexibelt

Kunskapsintensivt

Kundanpassat

Resurssnålt

Informationsintegrerat

Snabbt omställbart

Rätt automatiseringsnivå

Robust

Framtida produktionssystem

Kravbild

slide34

Lars Bergström

Ordförande panelen Utbildning och Forskning

Koncernchef KMT

paneldeltagare utbildning och forskning
Lars Bergström, (Ordförande)

Dario Aganovic, (Projektledare)

Marianne Arosenius, Åkerströms

Inken Faber, Electrolux

Anders Gemfors, Gemfors Företagskonsult

Peter Johansson, Svenskt Näringsliv

PaneldeltagareUtbildning och Forskning

Berth Jönsson, Research International

Bengt Lindberg, KTH

Thomas Mörk, Autoliv

Thomas Nordström, f.d. IVF

Stefan Sjöquist, Metall

Rikard Söderberg, Chalmers

forskning
Forskning
 • Inriktningen för den nationella produktionen och dess kunskaps- och kompetensförsörjning oklar
 • Hur ska små- och medelstora företag kunna delta i kunskaps-utvecklingen?
 • EU som finansieringskälla underutnyttjad av produktionsforskarna?
 • Mycket ”branschspecifik” produktionsforskning. Det finns synergier!
 • Forskningsaktörerna finns i hela landet och samverkar ad-hoc
 • Den nya superinstitutstrukturen är branschorienterad. Hur komma åt synergierna?
h gskoleutbildning
Högskoleutbildning
 • Beredskap för ökad internationalisering?
 • Hur ska företagen vidareutbilda sina ingenjörer?
 • Lågt söktryck på ingenjörs-utbildningar, i synnerherhet högskoleingenjörer (industrins ryggrad)
 • Rörlighetshinder mellan civil- och högskoleingenjörs-utbildningar!
 • Lär man ut produktionstekniska grundkunskaper?
 • Ingen obligatorisk praktik!
gymnasieutbildning
Gymnasieutbildning
 • Få nya gymnasielärare
 • Få sökanden till Industriprogrammet
 • Industriprogrammet har låg status och låg examinationsgrad
 • Bristande industriell förankring
 • Ändrade ersättningsregler till friskolorna
slide39

Hans-Olov Olsson

Styrgruppsordförande

Produktion för Konkurrenskraft

VD Volvo Personvagnar AB

slutsatser och tg rdsprogram
Slutsatser och åtgärdsprogram

Samhället – staten

Företagare – ägare

Högskolevärlden och dess finansiärer

vilka slutsatser kan vi dra
Vilka slutsatser kan vi dra?

Samsyn saknas mellan företag, samhälle och högskolevärlden

Samspel mellan små och stora företag har betydelse

- Tjänsteföretagen relaterade till industrin står för tillväxten

Flyttar produktionen flyttar snart produktutvecklingen

- Hela värdekedjan riskerar att försvinna

- Samspelet avgörande för framgångsrik industri

det g r att bedriva l nsam produktion i sverige
Det går att bedriva lönsam produktion i Sverige

Scania Vidareutvecklat Toyotasystem

Volvo PV

KarosskomponenterFrån verkstads-industri till företagsnära tjänster

Lesjöfors AB

Skräddarsytt sortiment av fjädrar

produktion i ett internationellt perspektiv
Produktion i ett internationellt perspektiv

USA

Storbritannien

Frankrike

Tyskland

Produktion en fråga om samsyn

Nationella strategier för samarbete

sveriges styrkor som produktionsland
Sveriges styrkor som produktionsland

Helhetssyn och systemtänkande

Komplexa produkter och produktionssystem

Integration mellan FoU, design, konstruktion, produktion

Avancerade materialflöden

Hög kompetensnivå

sveriges styrkor som produktionsland45
Sveriges styrkor som produktionsland

Kommunikation och samsyn

Arbetssättet

 • Öppen företagskultur
 • Stort ansvar och inflytande hos enskilda medarbetare

Samsyn mellan arbetsmarknadens parter

tg rdsprogrammet samh llet staten
ÅtgärdsprogrammetSamhället - staten

Produktionsråd hos Näringsdepartementet – Nationell produktionsstrategi

Produktionens år 2007 – Marknadsföra Sverige som produktionsland

Stöd till små och medelstora företag

Förbättrad gymnasial yrkesutbildning

tg rdsprogrammet h gskolev rlden och dess finansi rer
ÅtgärdsprogrammetHögskolevärlden och dess finansiärer

Stöd till industrinära forskning

Samordning av forskningsresurser

Europaanpassning av högskoleutbildningarna

Obligatorisk praktik för universitets- och högskolestudenter

tg rdsprogrammet f retagen
ÅtgärdsprogrammetFöretagen

Locka ungdomar –

Erbjuda praktikplatser

och examensarbeten

Stimulera forskningsprojekt för

små och medelstora företag

Ta till vara på Toyotamodellen

Skapa opinion

utveckla aff rsmannaskapet
Utveckla affärsmannaskapet

Se globaliseringens möjligheter

Svara på marknadens och kundens behov

Marknadsföra våra styrkor

sverige i framtiden
Sverige i framtiden

Ett framgångsrikt produktionsland i världen

Nära samarbete mellan samhälle, näringsliv och högskola

Industrin bidrar till varaktig tillväxt

slide51

Paneldiskussion

Per Eriksson, VINNOVA

Carl Bennet, Getinge AB

Göran Johnsson, Metall

Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors AB

Anders Narvinger, Teknikföretagen

Hans-Olov Olsson, Volvo Personvagnar AB

Rikard Söderberg, Chalmers

slide52

Hans-Olov Olsson

Styrgruppsordförande

Produktion för Konkurrenskraft

VD Volvo Personvagnar AB

genomf randegrupp tar vid
Genomförandegrupp tar vid

Uppgift: att verka för att projektets resultat genomförs.

Totalansvarig för genomförandet är Teknikföretagen

Johan Ancker – Teknikföretagen, ordförande och totalansvarig

Ola Asplund – Metall

Camilla Koebe – IVA

Ulf Holmgren – VINNOVA

Olle Vogel – KK-stiftelsen

Lars Lindblom – Samhall

Lars Nyberg – NUTEK

Lars Frenning – ProViking, Stiftelsen för Strategisk Forskning