slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen sopimushallinnan työkalut kevät 1998 - alkuvuosi 2000 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen sopimushallinnan työkalut kevät 1998 - alkuvuosi 2000

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen sopimushallinnan työkalut kevät 1998 - alkuvuosi 2000 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT. S. Äijälä. Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen sopimushallinnan työkalut kevät 1998 - alkuvuosi 2000. KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT. S. Äijälä. Tavoite

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen sopimushallinnan työkalut kevät 1998 - alkuvuosi 2000


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Kiinteistönhoito- ja

isännöintipalvelujen

sopimushallinnan työkalut

 • kevät 1998 - alkuvuosi 2000
slide2

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Tavoite

Projektin tavoitteena oli selkeiden työkalujen kehittäminen kiinteistönhoito- ja isännöinti-palvelujen tilaajien ja tuottajien välille.

Tavoitteena oli myös, että kehitystyö tukee kiinteistötiedon hallintaa, huoltokirjan käyttöönottoa ja tehokasta hyödyntämistä sekä alan palautejärjestelmän kehittämistä.

slide3

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Tutkimuksen toteutus

 • projekti toteutettiin kiinteistönhoidon ja isännöinnin työryhmissä
 • mallit sekä asuin- että toimitilakiinteistöille
 • ohjausryhmässä YM, Tekes, KIHO, UAY, RAKLI, ASRA, IL, IYL, Kuntaliitto ja SKL
 • SKL koordinoi
slide4

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Projektin sisältö

 • KH & I YSE 2000
 • Tuotekirjasto: rakenne, nimikkeet, kuvaukset
 • Vastuunjako ja -rajat
 • Kiinteistöstrategia, ylläpitotason määrittely
 • Sopimusohjelma
 • Palvelutuottajan valintamenettely
 • Tarjouspyyntö, tarjous, sopimus
 • Esimerkit
slide5

KIINTEISTÖSTRATEGIAN

LAADINTA

YLLÄPITOTASON MÄÄRITTELY

PALVELUPAKETIN LAADINTA

SOPIMUSOHJELMAN LAADINTA

PALVELUTUOTTAJAN

VALINTAKRITEERIEN ASETTAMINEN

TARJOUSPYYNNÖN LAADINTA

JA LÄHETTÄMINEN

TARJOUKSEN LAATIMINEN

JA JÄTTÄMINEN

TILAAJA

SOPIMUSNEUVOTTELUJEN

KÄYMINEN

TOIMEKSISAAJA

SOPIMUKSEN LAADINTA

JA ALLEKIRJOITUS

TILAAJA JA

TOIMEKSISAAJA

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN SOPIMUSPROSESSI

slide6

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Asumisen, omistamisen ja ylläpidon tavoitteet

Miten valistunut ja aikaansa seuraava asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja haluaisi, että yhtiössä hallinto, talous, asuminen ja kiinteistön ylläpito on hoidettu silloin, kun se on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla?

slide7

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Ylläpitotason määrittely

 • Päätetään eri ylläpidon osille tasot kiinteistöstrategian mukaisesti
 • Kootaan tasojen mukaisesti palvelupaketit
 • Tuotteiden valitut tasot voivat vaihdella kunhan kokonaisuus säilyy valitulla tasolla
slide8

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Ylläpitotasot

slide9

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Palvelupaketin laadinta

 • Tuotekirjasto
 • Esimerkkipaketit
 • Valittu ylläpitotaso
 • Vastuurajaukset
 • Nimikkeet ja/tai

tuotekuvaukset

slide10

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Kiinteistönpidon tehtävä- ja tuoteluettelo

Kiinteistönpidon

tuotenimikkeistö

Sopimuskohtainen

palvelupaketti

Palveluryhmät

Isännöinti

Hallinto

Taloudenhoito

.

.

.

.

Teknisten järjes-

telmien hoito

.

.

.

Lumityöt

.

.

.

jne.

ISÄNNÖINTI-

SOPIMUS

Kunnossapito ja

korjausrakentaminen

Tukipalvelut

Hoito ja huolto

Ulkoalueiden

hoito

KIINTEISTÖNHOITO-

SOPIMUS

Siivous

Jätehuolto

Vartiointi

Muut

slide11

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Vastuunjako ja -rajat

 • Työnjako isännöitsijän, kiinteistö-palveluyrityksen ja tilaajan välillä
 • Palvelupaketin kattavuus
 • Muut toimijat
slide12

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Sopimusohjelma

 • Kiinteistönomistajan tahdonilmaus
 • Kuvaa kauppatapaa
 • Kirjataan keskeiset tavoitteet
 • Kuvataan yhteistoiminnan pelisäännöt
 • Laaditaan tarjouspyynnön liitteeksi
 • Käytetään kaikissa sopimuksissa
slide13

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Sopimusohjelma

1. Tilaajan tavoitteet ja yhteistyö

2. Sopimusaika

3. Sopimustehtävien suorittaminen

4. Toimeksisaajan resurssit

5. Tilaajan organisaatio

6. Vakuutukset

7. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

8. Sopimushinnat ja maksaminen

9. Sopimuksenaikainen toiminta

10. Erimielisyydet

11. Tarjous

Pelisäännöt

Yhteistyö

slide14

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Palvelutuottajan valintamenettely

 • Valintakriteerien määrittely
 • Kartoita kyvykkäät ja luotettavat palveluntuottajat
 • Lähetä tarjouspyyntö valitsemillesi tuottajille - rajoitettu kilpailu
 • Vertaile ja arvioi riskit
 • Tee perusteltu päätös

Kyvykkyys

Luotettavuus

slide15

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Kriteerien asettaminen

 • Päätöksen tarkoitus
 • Valintakriteerien tunnistaminen
 • Karsinta- ja vertailukriteerien luokittelu
 • Tärkeimmän vertailukriteerin tunnistaminen
 • Vertailukriteerien painottaminen
 • Kriteeristön oikeellisuuden tarkistaminen
slide16

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Tarjouspyynnön liitteet

 • Kiinteistönpidon strategiset tavoitteet
 • Kiinteistön perustiedot, yhtiöjärjestys
 • Tehtävät, palvelu- ja laatutasokuvaukset
 • Vastuunjako ja -rajat
 • Sopimusohjelma
 • Valinnan kriteerit
 • Tarjouslomake
 • Sopimusluonnos
slide17

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Tarjous

 • Tarjouskirje
 • Tarjouksen hintaerittelyt
  • Kokonaishinta ja yksikköhintaluettelo
 • Tarjottu palvelupaketti
slide18

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Tarjouksen antaminen

 • Aina tarjouspyynnön mukainen
 • Vaihtoehtotarjous erikseen
 • Verot, eläkevakuutukset, ennakon-pidätykset, arvonlisäverovelvollisuus
 • Sopimusohjelmassa ohjeet
 • Asiakaspalvelut, omistussuhteet, henkilöstö, tietojärjestelmät, referenssit, tilinpäätöstiedot, alihankkijat
slide19

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Sopimusneuvottelut

 • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 • Läsnäolijoiden toteaminen
 • Todistukset, jos eivät olleet tarjouksen liitteenä
 • Tarjousaineisto ja sen täsmennykset
 • Palvelukokonaisuuden tavoitteet
 • Kiinteistönhoitokokonaisuudet
 • Vastuurajat
 • Veloitusperiaatteet
 • Lisä- ja muutostyöperiaatteet
 • Yhteistyön periaatteet
 • Laadunvarmistusmenettelyt
 • Palvelutuottajan resurssit ja aikataulu
 • Sopimusluonnos
 • Kiinteistökäynti
 • Kokouksen päättäminen
slide20

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Sopimus

 • Sopimuskohde
 • Sopimuksen osapuolet
 • Toimeksiannon sisältö
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Maksuperuste ja sopimushinta
 • Maksuehdot
 • Hinnantarkistusmenettely
 • Sopimusasiakirjat ja pätevyysjärjestys
 • Allekirjoitukset
slide21

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Uuden ja vanhan YSE:n eroja

 • Rakennusurakan YSE 1998
 • Isännöinti ja kiinteistönhoito yhdessä
 • Tavoitteellinen sopimussuhde
 • Ympäristö ja laadunvarmistus
 • Irtisanomisaika 3 kk
 • Sopimuksen siirtoa helpotettu
 • Alihankkijoiden käyttöä selvennetty
 • Sopimuksen muuttaminen joustavampaa
 • Sopimussuhteen päättämistä täydennetty
 • Erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse

KH & I YSE 2000

KH-YSE 1991

slide22

KIINTEISTÖNHOITO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUJEN SOPIMUSHALLINNAN TYÖKALUT

S. Äijälä

Yleiset sopimusehdot KH & I YSE 2000

1§ Soveltamisala

2§ Tavoitteellinen sopimussuhde

3§ Sopimustehtävien suorittaminen

4§ Toimeksisaajan laadunvarmistus

5§ Sopijapuolten myötävaikutusvelvollisuus

6§ Sopimuksen siirto

7§ Alihankkijan käyttö

8§ Sopimushinnan maksaminen

9§ Sopimuksen muuttaminen

10§ Hinnantarkistus

11§ Sopimuksen päättäminen

12§ Ylivoimainen este

13§ Sopijapuolten vastuu

14§ Erimielisyydet

15§ Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys