Systémy řízení výroby v SCH
Download
1 / 87

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Systémy řízení výroby v SCH. Ivan Gros. Změny nároků na řízení výroby v podmínkách SCH. Požadavek výroby stále většího sortimentu výrobků ve stále větším počtu variant !. šířka výrobního programu. počet výrobkových řad. hloubka výrobního programu. počet variant jednotlivých výrobků.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - liuz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Syst my zen v roby v sch

Změny nároků na řízení výroby v podmínkách SCH

Požadavek výroby stále většího sortimentu výrobků ve stále větším počtu variant !

šířka výrobního programu

počet výrobkových řad

hloubka výrobního programu

počet variant jednotlivých výrobků

PET 0,5l

citron

pomeranč

grapefruit

broskev

jablko

hruška

granátové jablko

bílé hrozny

borůvka

černý rybíz

mailna

Granini

PET 0,75l

Magnesia

PET 1,5l

Aqulla

Mattoni přírodní

perlivá

Sklo 0,33l

Mattoni

Mattoni ochucená

jemně perlivá

Sklo 0,7l

Mattoniactive

neperlivá

YO

PET 0,75l Sport

Dobrá voda

Sklo 0,33l GRAND

Poděbradka


Syst my zen v roby v sch

Změny nároků na řízení výroby v podmínkách SCH

Tlak na dynamické změny struktury výrobního programu!

Požadavek na zavádění stále nových výrobků do výroby, snaha o zvyšování podílu výrobků, které jsou ve stadiu zavádění na trh

Stadium životního cyklu

útlum

stagnace

růst

zavádění

Podíl na tržbách v %

Podíl počtu výrobků v %


Syst my zen v roby v sch

Změny nároků na řízení výroby v podmínkách SCH

Výroba stále komplikovanějších výrobků

Rostoucí počet dílů, komponent, polotovarů

Rostoucí nároky na montáž, kompletace

Pracnost výrobního programu roste !

Krátké životní cykly výrobků

Vysoké nároky na technickou přípravu výroby

Potřeba zkracování termínů zavádění výrobků do výroby!

Prudké, obtížně predikovatelné změny výrobních programů

Problémy operativního plánování, řízení změn výroby, udržení stability výrobních podmínek

Požadavek na pružnost výrobních systémů!


Syst my zen v roby v sch

Změny nároků na řízení výroby v podmínkách SCH

Řízení procesů se složitou strukturou materiálových toků!

 • stupňovité procesy, v nichž je třeba pro výrobu finálního výrobku realizovat řadu kroků od výroby polotovarů, dílů, přes komponenty, montážní skupiny až po finální výrobek,

 • nejednoznačné určení polotovarů a dílů, které mohou být nejen vstupy pro další výrobní stupně, ale také hotovými výrobky a jsou využívány s různou intenzitou pro různé finální výrobky,

 • zpětné vazby, kdy se některé polotovary vracejí na předcházející výrobní stupně a

 • sdružené výroby, v nichž v některém stupni zpracování vzniká více, než jeden výrobek nebo polotovar v nějakém většinou daném poměru a v jiném poměru se dále zpracovávají


Syst my zen v roby v sch

Změny nároků na řízení výroby v podmínkách SCH

Příprava a navažování surovin

Výroba směsí

Výroba polotovarů

Konfekce

Vulkanizace

Konečná úprava

Výstupní kontrola


Syst my zen v roby v sch

Systémy řízení výroby - členění

Tlačné – MRP, MPS, MPS, ERP, PPS

Tažné – JiT, JiS, KANBAN

Kombinované – TOC, DBR

Ostatní – Vytěžovací


Syst my zen v roby v sch

Tlačný systém řízení

 • Historicky nejstarším systémem plánování a řízení materiálových toků je sice zatracovaný, ale stále nejpoužívanější systém označovaný jako MRP II[1]. Vznikl v 70 –tých letech minulého století v USA rozšířením bilančního plánovacího systému MRP[2]. Našel uplatnění zejména v podnicích se složitou strukturou materiálových toků typickou

 • stupňovitými procesy, v nichž je třeba pro výrobu finálního výrobku realizovat řadu kroků od výroby polotovarů, dílů, přes komponenty, montážní skupiny až po finální výrobek,

 • nejednoznačným určením polotovarů a dílů, které mohou být nejen vstupy pro další výrobní stupně, ale také hotovými výrobky a jsou využívány s různou intenzitou pro různé finální výrobky,

 • výrobou velmi rozsáhlého výrobního sortimentu výrobků vyráběných v mnoha variantách a nároky na pestré materiálové vstupy,

 • zpětnými vazbami, kdy se některé polotovary vracejí na předcházející výrobní stupně a

 • sdruženými výrobami, v nichž v některém stupni zpracování vzniká více, než jeden výrobek nebo polotovar v nějakém většinou daném poměru a v jiném poměru se dále zpracovávají.

[1] MRP - ManufacturingResourcePlanning

[2] MRP - Materials ResourcePlanning


Syst my zen v roby v sch

Tlačný systém řízení

 • východiskem pro sestavení plánu výroby jsou požadavky zákazníků na plánovací období nejčastěji jednoho až tří měsíců,

 • bilanční metodou v prostředí SW se určí, jaké výrobky, polotovary, díly, vyrobit, a jaké materiálové a energetické vstupy je třeba zabezpečit pro jejich splnění,

 • v dalším kroku je zpracována bilance kapacitních nároků a

 • v posledních verzích označované jako ERP[1] (EnterpriseResourcePlanning) nebo PPC [2] (ProductionPlanning nad Control)i plán finančních toků ve firmách a nároky na distribuci.

ERP[1] (EnterpriseResourcePlanning)

PPC [2] (ProductionPlanning nad Control)


Syst my zen v roby v sch

Tlačný systém řízení

 • Systém si vysloužil označení „tlačný“ proto, že prostřednictvím SW jsou centrálně rozepsány úkoly pro jednotlivé subsystémy, např. výrobní stupně, pracoviště a v případě, že jsou k dispozici potřebné kapacity, vyrábějí jednotlivé útvary polotovary, díly apod. podle rozpisu plánu a tlačí je na navazující pracoviště.

MRP

S1 S2 S3 S4 S5

Materiál

Objednávky

TLAK


Syst my zen v roby v sch

Tlačný systém řízení

 • K výhodám patří zejména

 • automatizace velkého množství komplikovaných bilanční propočtů,

 • zavedení integrované databáze potřebných vstupních údajů,

 • integrace a provázanost jednotlivých složek plánu včetně sledování nákladů,

 • rychlost výpočtů umožňující operativní změny plánu

 • Mezi  nevýhody patří

 • udržování a nutnost aktualizace rozsáhlé báze dat,

 • schopnost systému pracovat jen s deterministickými daty,

 • obtížností přizpůsobení systému různým typům výroby,

 • nízká podpora rozhodování v případech výskytu úzkých míst ve výrobě

 • nutnost častého „přeplánovávání“,

 • opožděné reakce systému na změny požadavků zákazníků

 • pomalá reakce systému na reálné změny ve výrobě,

 • vysoké náklady na potřebný SW,

 • neprůhlednost algoritmů, které systém využívá.


Syst my zen v roby v sch

Při realizaci plánu na příští měsíc je např. podle plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už mnohdy není podle nových požadavků požadováno a nezbývá, než ho uložit na sklad v očekávání jeho spotřeby v dalším období. V případech, kdy dochází často ke změnám plánu, vede tento tlačný systém k růstu zásob nedokončené výroby.

MRP

S1 S2 S3 S4 S5

Materiál

Objednávky

Materiál

Objednávky

TLAK


Syst my zen v roby v sch

MRP plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už (ManufacturingResourcePlanning)

Stanovení ekonomických cílů firmy

Vrcholové vedení

Objednávky, předpovědi

Plán obchodu, distribuce

Plán finanční, tržby, náklady, zisk..

Normová základna

Hrubý plán výroby a nákupu, bilance kapacit

Rozpis plánu v místě, srovnání s kapacitami

Operativní plánování

Řešení kapacitních rozporů, návrh na opatření

Je plán v souladu s kapacitami ?

Vlastní řízení a výkon činností

Řízení podnikových činností

Rozvrh výrobních operací

Rozvrh nákupu

Dispečerské řízení výroby

Řízení zásob, skladů

Objednávky dodavatelům

Kompletace, expedice, doprava

Sledování dodavatelů

Provozní výkaznictví

Controlling


Syst my zen v roby v sch

MRP plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už (ManufacturingResourcePlanning)

Subsystémy SAP pro podporu MPS

Sales and Distribution

Financial Accounting

Materials Management

Controlling

Production Planning

Asstes Management

Quality Management

Project Systems

Plant Maintenence

Office & Communication

Human Resources

Industry-spot Solutions


Syst my zen v roby v sch

Tažné systémy řízení výroby - plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už JiT

“výrobní strategii, která výrazně snižuje náklady a zlepšuje kvalitu prostřednictvím eliminace ztrát a efektivnějšího využití zdrojů podniku“ [Sohal, Ramsay, Samson 1993]

Filosofie postavená na principu “dostat správné materiály na správné místo ve správnou dobu”[Banejee, Gohlar 1993],

Program “který se zaměřuje na eliminaci činností, které nepřidávají hodnotu, a to v rámci všech operací v podniku. Cílem je výroba vysoce kvalitních výrobků, vysoká úroveň produktivity práce, nižší stav zásob a rozvíjení dlouhodobých vztahů s ostatními články dodávkového řetězce”[Guinipero, Law 1990],

Filosofie řízení výroby postavená na principu “vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to jen možné“ [Gros 1996] aj.

Odklon od optimalizace dílčích podnikových funkcí a procesů (Just in Case) k optimalizaci toků materiálů, informací a hodnot!


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už – základní principy implementace

 • Nový přístup a změny ve vývoji a konstrukci výrobků

Zkracování časů na změny výrobního programu – seřizovací časy, časy na přestavbu linky…

Nová organizace pracovišť – skupinové technologie

Nové přístupy v řízení kvality

Efektivní lokalizace zásob

Nový pohled na velikost přepravní a výrobní dávky

Zkracování dodacích cyklů

Rovnoměrné využití kapacit

Změny v plánování

Bezporuchový chod výrobního zařízení – preventivní údržba


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • Nový přístup a změny ve vývoji a konstrukci výrobků:

 • Pro potřeby výroby by se měl snadno a rychle zavádět do výroby,

  • výrobní postup by měl mít co nejméně výrobních operací

  • vývoj musí zabezpečit minimum dodatečných změn technologie ve výrobě

  • nároky na pracnost by měly být co nejnižší,

  • už při konstrukci výrobku by měly být brány v úvahu jeho výrobní náklady[1]a náklady na distribuci

  • doba na vývoj a technickou přípravu výroby by měla být co nejkratší.

[1]Tzv. metoda cílových nákladů TargetCosting


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • vývoj musí zabezpečit minimum změn technologie ve výrobě

Počet změn konstrukce a technologie výroby výrobku

Zavedení do výroby

Vývoj

Výroba

ideální stav

skutečnost

čas


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • doba na vývoj a technickou přípravu výroby by měla být co nejkratší.

Rozpor mezi

Zkracováním délky životního cyklu výrobků.

Prodlužováním doby nutné k vývoji výrobků

Simultánní inženýrství

„Integrované propojení vývoje s výrobou, dodavateli a zákazníky ve všech fázích výzkumu, vývoje a zavádění výrobku“


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Simultánní inženýrství

Klasický postup:

Simultánní inženýrství:

Idea, námět na nový výrobek

Idea, námět na nový výrobek

Formulace konceptu výrobku

Formulace konceptu výrobku

Vývoj výrobku

Náklady cena

Vývoj technologie

Vývoj výrobku

Ověření technologie poloprovoz

Zákazníci

Výběr dodavatelů

Vývoj technologie

Výběr dodavatelů

Náklady cena

Podpora prodeje, distribuční cesty

Ověření technologie poloprovoz

Podpora prodeje, distribuční cesty

Výroba

Výroba

Zákazníci


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • doba na vývoj a technickou přípravu výroby by měla být co nejkratší.

Modulární struktura výrobků a standardizace dílů

Nové díly, polotovary, technologické postupy

Nový výrobek

Jiná kombinací standardních dílů, polotovarů, standardní technologie

Nový výrobek

efekty

 • zkracování vývoje výrobků

 • Rychlé zavádění do výroby

 • snadný přechod z jednoho výrobku na druhý


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Modulární struktura výrobků a standardizace dílů

Směsné produkty

přírodní sýr A

Tavený sýr 1

přírodní sýr B

přírodní sýr C

Tavený sýr 1

Uzeniny

Zelenina 1

Tavený sýr 1

Zelenina 2


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • Metoda cílových nákladů (TargetCosting)

Idea, námět na nový výrobek

Cílová skupina, segment trhu

Dosažitelná realizační cena

Limitní cílové náklady, které je třeba už ve fázi vývoje akceptovat

Požadovaná přidané hodnota pro stakeholdery

Dosažitelná realizační cena

=

-


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • konstrukce výrobku by měla pro snadnou a efektivní distribuci snižovat distribuční náklady

 • výrobek by měl po dobu své životnosti co nejméně zatěžovat životní prostředí, výrobek by měl být snadno recyklovatelný

 • vlastnosti výrobků musí plně korespondovat s požadavky zákazníků, případně jim nabízet vlastnosti nové.


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Zkracování časů na změny výrobního programu

(seřizovací časy, časy na přestavbu linky, čistění …)

 • pokles výrobní kapacity

 • -vysoké zásoby nedokončené výroby

 • dlouhé průběžné doby výroby

Snaha o velké výrobní dávky

Nízká úroveň služeb zákazníkům !

Dlouhé seřizovací časy

 • vysoké jedno rázové náklady

Jediná cesta

Razantní zkracování „seřizovacích časů“ a snižování jednorázových nákladů


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Zkracování časů na změny výrobního programu

Analýza činností nutných pro změnu výroby

Rozdělení identifikovaných činností na skupiny

A

Činnosti, které lze realizovat jen při zastavení výroby

B

Činnosti, které lze realizovat při bez omezení výroby

Převod činností ze skupiny A do B pokud je to technicky možné

Hledání cest, jak zkrátit časy na realizaci A činností změnou technologie, organizace práce …

Hledání cest, jak zkrátit časy na realizaci B činností zejména změnami organizace práce


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Zkracování časů na změny výrobního programu

B

B

Výměna formy, původní stav

Výměna formy, nový návrh

Vyskladnění formy

Vyskladnění formy

Doprava nové formy do dílen

Doprava nové formy do dílen

A

A

Odstavení lisu

Odstavení lisu

Kontrola formy v dílnách

Kontrola formy v dílnách

Odpojení rozvodů

Odpojení rozvodů

Doprava nové formy k lisu

Doprava nové formy k lisu

Chlazení formy

Demontáž horké formy

Demontáž formy

Vyhřívání formy

Čistění lože formy

Čistění lože formy

Chlazení formy

Montáž nové formy

Montáž nové, předehřáté formy

Doprava staré formy do dílen

Doprava staré formy do dílen

Napojení rozvodů

Oprava staré formy v dílnách

Oprava staré formy v dílnách

Napojení rozvodů

Vyhřívání formy

Doprava formy do skladu

Zkušební provoz

Doprava formy do skladu

Zkušební provoz


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nová organizace pracovišť – skupinové technologie

Snaha o vytvoření pracovišť schopných pružně vyrábět většinou omezený sortiment výrobků

Dva kroky:

1. Segmentace výrobků:

2. Segmentace pracovišť:

Podle obdobného sledu výrobních operací – tzv. výrobky technologicky příbuzné

Vytvoření specializovaných výrobních linek pro vytvořené skupiny výrobků

Podle obdobného složení – tzv. výrobky konstrukčně příbuzné

Skupinové technologie


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Shluková analýza

Cílem je rozdělit množinu objektů, shluků, skupin do podmnožin tak, aby si prvky podmnožin byly sobě co nejvíce podobné a podmnožiny co nejvíce odlišné podle zvolených ukazatelů. Postup je velmi jednoduchý v případech, kdy sledujeme jen skutečnost, kdy vlastnost u prvku existuje – 1, nebo neexistuje 2

Náš případ - operace se pro daný výrobek používá 1, nepoužívá 0

Krok 1

Matice pozorování

Krok 2

Výpočet sloupcových součtů


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

 • Operace 5 je společná výrobkům A,B,C a D, které tvoří první shluk se společnými operacemi 4,5,7 a 9

Krok 4

 • Z matice pozorování vyloučíme prvky prvního shluku a přejdeme ke kroku 1

Krok 3

 • Nalezneme sloupec s max Si

 • Operace 2 a 3 jsou společné výrobkům E,F,G a H, které tvoří druhý shluk se společnými operacemi 2 a 3

 • Pokud jich je více, zvolíme první v pořadí

 • Tím je dáno jádro shluku, který budou tvořit objekty, které mají tento znak společný

 • Poslední shluk tvoří výrobky I a J, které mají společné operace 1,6 a 8


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Univerzální linka

Operace 9

Operace 1

Operace 5

Operace 2

Operace 4

Operace 6

Operace 8

Operace 3

Operace 7

Tři linky po segmentaci

Linka I

Linka II

Linka III

Operace 4

Operace 2

Operace 1

Operace 5

Operace 3

Operace 6

Operace 8

Operace 7

Operace 9


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Navažovna

Původní stav

Materiálový tok výrobků

Rozpouštění

skupiny A

Reaktory

skupiny B

skupiny C

Filtrace

Destilace

Balení, expedice


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Navažovna

Navažovna

Navažovna

4. Nová organizace pracovišť

Segmentace pracovišť

Reaktor

Rozpouštění

Rozpouštění

Nové uspořádání

Materiálový tok výrobků

Filtrace

Reaktor

skupiny A

Reaktor

skupiny B

Filtrace

Destilace

skupiny C

Balení, expedice


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nová organizace pracovišť – skupinové technologie

Segmentace pracovišť vytvoří podmínky pro

 • Aplikaci jednotného systému řízení každé linky podle charakteru poptávky a použité technologie

 • Stabilizaci technologických podmínek

 • Zjednodušení materiálových toků

Dosažitelné efekty

 • Zkrácení délky výrobního cyklu

 • Snížení stavu zásob nedokončené výroby

 • Růst produktivity práce

 • Snížení nároků na výrobní a manipulační prostory

 • Růst úrovně služeb zákazníkům

 • Pokles výrobních nákladů


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nové přístupy v řízení kvality

Základní směry řízení kvality v JiT prostředí:

 • Kvalita je záležitostí všech pracovníků ve firmě

 • Odpovědnost za kvalitu je třeba delegovat na všechny pracovníky firmy

 • Důsledně kontrolovat kvalitu, zviditelnit výsledky v kvalitě

 • Pokud to je možné provádět 100% kontrolu kvality na všech stupních

 • Uplatňovat princip samokontroly na pracovištích

4,12

3,39

1.směna

2.směna

 • Zlepšování kvality považovat za trvalý proces

 • Při řízení kvality spolupracovat s dodavateli

100% KVALITA NA KAŽDÉM VÝROBNÍM STUPNI !


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nové přístupy v řízení kvality

Dynamické pojetí kvality – snižování rozptylu kvalitativních parametrů

pst

pst

pst

p

p

p


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nové přístupy v řízení kvality

Tržby

Tržby

Náklady na jakost

Náklady na jakost

náklady

náklady

Náklady na kontrolu jakosti

Náklady na kontrolu jakosti

Ztráty ze zmetků

Ztráty ze zmetků

100 %

100 %

Parametr jakosti

Parametr jakosti


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nový pohled na velikost přepravní a výrobní dávky

Velikost výrobní dávky, klasický přístup

Emancipační strategie znamená v podstatě výrobu na sklad. Jinak by vzhledem dlouhému času D nebyl výrobce schopen dodržet termín vyřízení objednávky

Stav zásob

polotovarů

Velikost výrobní dávky

Využití výrobního zařízení

Výrobní náklady

Hledaná optimální velikost výrobní dávky je výsledkem hledání minima nákladové funkce, která je součtem nákladů na udržování zásob, nákladů na přechody na další dávku a podílu fixních nákladů


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Nový pohled na velikost přepravní a výrobní dávky

Velikost výrobní dávky, moderní přístup

Synchronizační strategie znamenající pružné změny velikosti výrobních dávek podle vývoje poptávky.

Náklady na distribuci

Úroveň služeb

Podíl na trhu

Pružnost služeb

Úplnost služeb

Stav zásob

polotovarů

Termín vyřízení objednávky

Velikost výrobní dávky

Délka výrobního cyklu

Vytvoření podmínek pro efektivní výrobu co nejmenších výrobních dávek !

Využití výrobního zařízení

Výrobní náklady

Tržby

Náklady na objednávky

Zisk


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Bezporuchový chod výrobního zařízení – preventivní údržba

V prostředí implementace JiT systému

porucha

(výrobní linky stejně, jako dopravního prostředku nebo skladovací technologie)

porušení plynulosti materiálových toků

systém s velmiomezenými stavy zásob ho není schopen plně absorbovat !

zhoršení úrovně služeb

Omezení, eliminace poruch !


Syst my zen v roby v sch

JiT plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Bezporuchový chod výrobního zařízení – preventivní údržba

Systému plánovaných preventivních oprav

normy oprav

rozsah –podle skutečného opotřebení

trvání

cyklus

GO generální

BO běžné

SO střední

plán oprav

čas

BO

SO

GO

Systém oprav po prohlídce

Systém standardních oprav – rozsah pevně určen


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už [1]

Odstranění centrálního řízení výroby posunem operativního řízení výroby na úroveň pracovišť

Základem systému je rozdělení výrobního procesu na dílčí ucelené úseky, např. pracoviště, výrobní stupně mezi nimiž se vytvářejí regulační obvody na bázi vztahu „dodavatel“ – „odběratel“

R1

odběratel

R2

Rn-2

Rn-1

VS1

VS2

VS3

……

VSn-2

VSn-1

VSn

dodavatel

Výrobní proces

[1] kan – karta, ban- signál


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Každý stupeň je zároveň “zákazníkem“ předcházejícího a „dodavatelem“ navazujícího stupně a musí dodržovat tato pravidla:

 • Navazující pracoviště, „zákazník“, musí odebrat objednané množství od předcházejícího stupně, nebo stupňů

 • Každé pracoviště,“dodavatel“, musí vyrobit a připravit k přepravě (uložit na přepravní systém, paletu, přepravku, kontejner…) a dát pokyn k přepravě spolu s kartou jen objednané množství polotovarů ve 100% kvalitě - pokud nemá objednávku, kartu, nepracuje !

 • Úkoly jsou předávány ve formě kanbanových karet, karty jsou nedílnou součástí přepravovaného množství

 • Karta funguje jako objednávka při předávání úkolu předcházejícímu a jako dodací list při přepravě požadavku na navazující pracoviště

VS1

VS2

VS3

……

VSn-1

VSn-1

VSn

Žádné předzásobování!


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Výrobní stupeň i

i-1

i

i+1

Zásoba polotovarů ZPi

ZP i-1

ZP i

ZP i+1

Zásobník karet ZKi

ZK i

ZK i+1

i-té pracovištěčeká na požadavek i+1. pracoviště, kanbanu ze ZK i+1

i-1. pracoviště čeká na požadavek i tého pracoviště

i-1. pracoviště odešle požadované množství spolu s kartou na i-té pracoviště

i-té pracoviště odešlepožadavek i+1. pracoviště spolu s kanbanem

synchronizace

Je-li ZK i prázdný, čekají díly v z ZP i-1 na příchod kanbanu z i-tého stupně

Reakce na změny požadavků zákazníků vstupující do posledního stupně jsou přenášeny se zpožděním způsobeným uvedenými pravidly.

Čím více karet, tím vyšší zásoba nedokončené výroby, ale rychlejší reakce na změny


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Kompletační stupně simultánní

Výrobní stupeň i

i-1

i

Polotovary vyrobené v předchozích i-1.stupních čekají na příchod kanbanů z i. pracoviště, které obsahují požadovaná množství jednotlivých polotovarů

Zásoba polotovaru ZP i,1

ZP i-1,1

Zásoba polotovaru ZP i,2

ZP i-1,2

Polotovary mohou odejít ale jen v případě, kdy ve frontách je alespoň minimální požadované množství jednotlivých komponent, jinak musejí čekat

………

Simultánní synchronizační stupně

Zásoba polotovaru ZP i,n

ZP i-1,n

Zásobník karet ZK i

Polotovary mohou odejít současně!

ZK i


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Kompletační stupně nezávislé

Výrobní stupeň i

i+1

i-1

i

Zásoba polotovaru ZP i,1

ZP i-1,1

Po příchodu požadavku z i+1. stupně jsou na i. Stupni vytvořeny kopie kanbanů pro jednotlivé polotovary a odeslány na pracoviště, kde jsou vyráběny

Zásoba polotovaru ZP i,2

ZP i-1,2

Polotovary mohou odejít individuálně opět v případech, kdy ve frontách je alespoň minimální požadované množství jednotlivých komponent

………

Zásoba polotovaru ZP i,n

ZP i-1,n

Nezávislé synchronizační stupně

Zásobník karet ZK i

ZK i

Kompletační stupeň čeká na poslední dodávku!


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Příklad návrhu kanbanových okruhů – výroba plastového dílu

VSTŘIKOVNA

sklad

SVAŘOVNA

sklad

Flokování

sklad

MONTÁŽ

sklad

EXPEDICE

sklad

Externí firma

1.okruh vstřikovna s přesunem do svařovny

2.okruh svařovna s dopravou na flokování

3.okruh flokování a doprava na montáž

4.okruh montáž a přesun na expedici


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Příklad návrhu kanbanových okruhů – stanovení počtu karet

Počet karet je stanovován součtem časů nutných

 • pro výrobu minimální velikosti výrobní dávky (kriteriem je dodržení minimálního využití kapacity strojů 85%), např. na 12 hodin

 • reakční doby, intervalu který uplyne od příjmu objednávky zákazníka do termínu jejího splnění a

 • doby na výrobu pojistné zásoby (určeno pro krytí např. 2 denní spotřeby)

(přepočet velikosti dávky a pojistné zásoby na časové jednotky pomocí hodinové spotřeby finálního výrobku nebo reálného hodinového výkonu stroje)

Počet karet je pak stanovován počtem přepravních obalů – co karta, to přepravka:

Počet karet = celkový počet kusů / kapacita obalu


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Příklad návrhu kanbanových okruhů – stanovení počtu karet

Příklad pro okruh

2.okruh svařovna s dopravou na flokování

Díl vzniká svařením dvou vstřikovaných dílů A a B, jeden je vstřikován na sklad a současně se vstřikovaným druhým jsou svařovány

 • doby na výrobu pojistné zásoby 48 hod, tj. 288 ks dílu A a 600ks dílu B (používá se i na další komplety)

 • Velikost dávky dílu A 816 ks (12 hod) a dílu B 1000 ks (12 hod)

 • reakční doby, intervalu který uplyne od příjmu objednávky zákazníka do termínu jejího splnění


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Jiný způsob stanovení počtu karet K :

 • termín vyřízení dodávky od předcházejícího pracoviště (např. dnů) tc (2)

 • délka výrobního cyklu (např.dnů) tv(3)

 • velikost dávky (např. ks/den) q (50)

 • velikost přepravního obalu (např. ks) P (25)

a pojistný koeficient na krytí náhodných výkyvů v poptávce (cca 0,3)


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Příklady regulačních obvodů

Okruh řízený kanbany vstřikovaných dílů

Vstřikování plastových dílů

Plánovací tabule vstřikovny

Sklad plastových dílů lakovny

Lakovna plastových dílů lakovny

Plánovací tabule lakovny

Sklad lakovaných dílů montáže

Schránky kanbanové pošty

Expedice hotových výrobku

Montážní linka výrobku

Okruh řízený kanbany lakovaných dílů


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Plánovací tabule výrobního úseku

Výrobek A

Výrobek B

Výrobek C

Var.1

Var.2

Var.3

Var.1

Var.2

Var.3

Var.4

Var.1

Var.2

Var.3

Var.4

Minimální velikost dávky


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Typy karet

 • Karta

  • nosič informací

  • představitel určitého množství polotovarů, výrobků, surovin..


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Příklad kanbanových karet

Výroba plastových nárazníků pro WW Škoda


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Předpoklady úspěšné funkce:

 • Výroba výrobků s relativně ustálenou poptávkou

Nevadí velký počet variant téhož typu výroku

 • Výrobní linky s linkovým uspořádáním, s plynulými toky materiálů, výkonový profil by měl být vyrovnaný s kapacitními rezervami (přesčasy aj.) – aplikace skupinových technologií !

 • Minimální časy na seřizování linek při změně výrobků, rychlé odstraňování poruch

 • Kontrola kvality přímo na pracovištích

 • Důkladná příprava a motivace vedoucích i výkonných pracovníků


Syst my zen v roby v sch

KANBAN plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už

Přínosy:

 • Delegace pravomocí při operativním řízení výroby na nejnižší stupeň – pracovní kolektivy si přímo určují krátkodobé výrobní úkoly

Koordinátor (plánovač) na úrovni výrobního závodu

Koordinátor (plánovač) na úrovni výrobního úseku, provozu, dílny

Výrobní týmy na pracovištích

 • Průběžná vizuální kontrola průběhu výroby, dokonalá informovanost pracovníků o stavu plnění jeho úkolů

 • Pružná reakce na požadavky zákazníků – zákazník „řídí“ výrobu

 • Snížení zásob nedokončené výroby, pokles nákladů na zajištění kvality, růst produktivity práce, snížení osobních nákladů


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení TOC[1]

Hlavní cíl firmy – vydělávat peníze

Služby zákazníkům

Rentabilita kapitálu

T – N

K

Náklady

Tržby

Zdroj peněz

Zásoby

kolik jsme nakoupili, abychom vydělali

Náklady spojené s realizací tržeb

co nás to stálo, abychom přeměnili zásoby na peníze

Průtok

Jak rychle jsme schopni vydělat peníze

[1]Theory of Constraints


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

? Průtok ?

Realizace tržeb znamená uskutečnění podnikových procesů, které na sebe navazují a kterými procházejí hmotné a informační toky

Plánování

Zpracování objednávek

Investice do zásob

Tržby

Nákup

Výroba

Distribuce

Zákazníci

Zdroj peněz

Zdroj nákladů

Čím větší průtok v plánovaném období, tím více peněz !


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Co brání neomezenému růstu průtoku a tedy i tržeb ?

OMEZENÍ !

 • Kapacity výrobní, přepravní, skladovací…

 • Finance

 • Poptávka zákazníků

 • Materiál, energie, obaly ...

 • Systém řízení procesů

Plánování

Zpracování objednávek

Nákup

Výroba

Distribuce

Zákazníci

 • Pracovníci

Omezení, úzké místo - vše co omezuje plynulost řízených procesů


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

 • . Formulace cíle a kriteria jeho dosažení v oblasti výroby

Zajistit takový systém plánování a řízení výroby, aby objednávky zákazníků byly plněny včas – jejich „průtok“ výrobním procesem byl co nejrychlejší – při nízkých nákladech a nízkém stavu nedokončené výroby.

Plán musí být proto

reálný - musí respektovat omezení, úzká místa

efektivní - co nejrychlejší průtok objednávek zákazníků při nízkých nákladech a nízkém stavu nedokončené výroby

odolný - vůči náhodným výkyvům v poptávce, opožděným dodávkám a poruchám, nebo náhodným průběhům výrobních operací


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

2. Identifikace omezení, úzkého místa

Přímá bilanční metoda:

 • . Stanovení kapacity jednotlivých strojů, aparátů

 • . Lokalizace objednávek na jednotlivé stroje, aparáty

 • . Identifikace a lokalizace úzkých míst ve výrobě

Nepřímé postupy:

 • . Dotazování u pracovníků odpovědných za expedici:

 • Kde hledáš chybějící zboží, koho kontaktuješ?

 • Které činnosti se v podniku stále opožďují?

 • . Analýza událostí, ke kterým došlo v uplynulém období:

 • Jaký je dosavadní vývoj stavu zásobníků materiálů, polotovarů ?

 • Nehromadí se úkoly na některých pracovištích?

 • Nedochází ke skluzům v plnění úkolů ?


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

2. Identifikace omezení, úzkého místa

Rozpis plánu

Kapacita

Úzké místo


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

2. Identifikace omezení, úzkého místa

Stav zásob vstupních polotovarů

Operace 1

Operace 2

Operace 3


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

3. Zabezpečení plného využití úzkého místa

A. Podrobný rozpis plánu na úzké místo:

A1. Určení priorit výroby jednotlivých výrobků, polotovarů

A2. Stanovení velikosti výrobní dávky

A3. Stanovení velikosti přepravní dávky

A4. Vytvoření zásobníku před úzkým místem

A1. Určení priorit výroby jednotlivých výrobků, polotovarů

Obecná kriteria -prioritní může být objednávka s

1. nejbližším termínem vyřízení

2. největším nebo nejnižším trváním navazujících operací

3. největším skluzem v plnění termínu

4. největším přínosem pro firmu

5. nejdelším, nebo nejkratším trvání operace na zařízení

6. největším nebo nejnižším počtem navazujících operací

7. nejdelším nebo nejkratším trváním výrobního cyklu…


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

3. Zabezpečení plného využití úzkého místa

A2. Stanovení velikosti výrobní dávky

Pro maximalizaci průtoku co nejnižší dávky !

Výroba alkydů-úzké místo tlakový filtr:

 • Sumarizované požadavky zákazníků 80+40+30=150 t/týden rozepsat na úzké místo a určit minimální velikost dávky

 • Bilance času, který zbývá pro změny: 120 – 90 = 30

 • Stanovení počtu změn za období: 30/2,1=14

 • Velikost dávek pro filtraci: 150/(14+1)=10


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Náhodný charakter průběhu výrobních operací předcházející úzké místo

Nutnost vytvořenízásobníku

před úzkým místem aby bylo zajištěno jeho plynulé zásobování!

Vytváření zásobníků neznamená růst stavu zásob, ale jejich účelnou lokalizaci v logistickém řetězci v zájmu plynulých materiálových toků


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

3. Zabezpečení plného využití úzkého místa

A 3. Vytvoření zásobníku před úzkým místem

Druhy zásobníků

Časový zásobník

Časový úsek, který je přidáván k průběžné době výroby v takové výši, aby chránil navazující úzké místo před náhodnými výkyvy ve výrobě dodávaného polotovaru

Pokud není využit, je polotovar, materiál o zvolený časový úsek dříve k dispozici


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

A 3. Vytvoření zásobníku před úzkým místem

Množstevní zásobník

Zásoba polotovaru, materiálu, výrobku, která je vytvářena pro krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce zákazníků, poruchách ve výrobě položek uložených v zásobníku

Pro stanovení velikosti stavu zásob lze použít stejné postupy jako u pojistné zásoby

Druhy zásobníků – oblast použití

Časový zásobník je považován za vhodnější způsob ochrany průtoku než množstevní – ten totiž představuje reálnou zásobu a je třeba stále ověřovat její účelnost !

Množstevní zásobník je proto používán jen u:

hotových výrobků, kdy termín vyřízení objednávky je kratší než průběžná doba její výroby

hotových výrobků s nepředvídatelnými výkyvy poptávky

polotovarů, jejichž průběžná doba výroby má náhodný charakter,

materiálů, jejichž dodavatel není spolehlivý


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – aplikace v řízení výroby

Další cesty pro využití úzkých míst

A 4. zabezpečení bezporuchové činnosti úzkého místa –preventivní údržba

A 5. obsazování pracoviště nejlepšími pracovníky

A 6. zavedení systému rychlého odstraňování případných poruch


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

 • . Delegace rozhodování na úzké místo

1.Identifikace úzkého místa

2.Vytvoření zásobníku

3.Rozpis objednávek na úzké místo podrobný plán úzkého místa

Sklad

VS1

VS2

VS3

VS4

VS5

Zákazníci

4.Zavedení regulačního obvodu

Kdo rozhoduje o materiálových vstupech a úkolech pro nekritická místa ?

Místo, které ovlivňuje výkonnost celého systému – úzké místo!

DBR systém řízení

Drum (úzké místo) Buffer (zásobník) Rope (regulační obvod)


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

 • . Další zásobníky

Zásobník pro krytí výkyvů v dodávkách (nespolehliví dodavatelé, náhodný průběh dodávek… )

Zásobník pro krytí výkyvů v objednávkách zákazníků

Sklad

Zákazníci

VS1

VS2

VS3

VS4

VS5


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení –základní pravidla při rozvrhování výroby

Kriteria řízení výroby - maximální využití linek nebo maximalizace průtoku ?

Vyvažujme toky materiálů a ne kapacity

Snaha o maximální využití kapacity nevede vždy k maximálním možnostem systému

Stupeň využití systému je dán stupněm využití úzkého místa

Časové ztráty na úzkém místě znamenají ztráty celého systému

Časové úspory na ostatních místech nejsou úsporami z hlediska celého systému

Úzká místa určují nejen průběžnou dobu výroby ale i zásobu nedokončené výroby

Velikost výrobní dávky se nemusí rovnat velikosti přepravní dávky

Výrobní dávka se dynamicky mění


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení –algoritmus

Krok 1

Sestavení grafického modelu materiálových toků

Objednávka 1

Kompletace, balení expedice

Mísírna

Výrobek A

Polotovar 1

Surovina 1

Polotovar 3

Objednávka 2

Polotovar 4

Polotovar 6

Surovina 1

Výrobek B

Polotovar 7

Objednávka 3

Surovina 1

Surovina 1

Polotovar 2

Polotovar 9

Objednávka 4

Výrobek C

Navažovna

Polotovar 5

Surovina 1

Objednávka 5

Výrobek D

Polotovar 8

Surovina 1

Polotovar 10

Výrobek E

Objednávka 6


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení –algoritmus

Krok 2

Rozvrh výrobních úkolů na pracoviště – zpětné plánování

Krok 3

Rozdělení pracovišť na kritická a nekritická - sítě na nekritickou a kritickou část

Nekritická část sítě

Objednávka 1

Kompletace, balení expedice

Mísírna

Výrobek A

Polotovar 1

Surovina 1

Polotovar 3

Objednávka 2

Polotovar 4

Polotovar 6

Surovina 2

Výrobek B

Polotovar 7

Objednávka 3

Surovina 3

Surovina 4

Polotovar 2

Polotovar 9

Objednávka 4

Výrobek C

Navažovna

Polotovar 5

Surovina 5

Objednávka 5

Výrobek D

Polotovar 8

Surovina 6

Polotovar 10

Výrobek E

Objednávka 6

Kritická část sítě


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení –algoritmus

Krok 4

Rozvrh výrobních úkolů na úzká místa – zásady:

V prvním kroku rozvrh realizovat při respektování termínů vyřízení objednávek od úzkých míst po směru materiálového toku

2. Zároveň provádět rozvrh proti směru materiálového toku při respektování termínů dodávek požadovaných úzkým místem – zamezení vzniku dalších úzkých míst

Pracoviště 1

Pracoviště 2

Úzké místo

Pracoviště 4

Pracoviště 5

Termíny vyřízení objednávek

D

f úzkého místa

Krok 5

 • Dosažené termíny vyřízení objednávek srovnáme s požadovanými:

 • Při shodě je plán přijat

 • Při neshodě zvýšit kapacitu úzkého místa a krok 2


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – efekty

Úzká místa jsou zdrojem nejziskovějších polotovarů, dílů !

Ilustrace(*) :

Ve výrobněpracují dva pracovníci M a N a mohou vyrábět čtyři výrobky A,B,C a D. Mzdové náklady jsou 100Kč/hod. a pracovníka (časová mzda), pracovní doba 8 hod./den. Náklady na přímý materiál jednotlivých výrobků a tržní ceny jsou v tabulce:

(*)Zpracováno podle Production and Inventory Management Journal, Second Quarter, 1989, Fry and Cox


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – efekty

Sled a pracnosti jednotlivých operací „pracovník - min./ks“

Úzké místo

Operace 1

N - 20

Operace 2

M -10 N -10

Operace 3

M-6 M-8 M-5 M-5

Pracnost celkem min/ks

A-36

B-38

C-35

D-35


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – efekty

Kalkulace mzdových nákladů (2*100*8*pracnost)/(2*480)

Maximální produkce 480 : pracnost N


Syst my zen v roby v sch

Teorie plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už omezení

Teorie omezení – efekty

Strategie vyrábět výrobek s největším rozpětím HR - výrobek D (261,67):

HR = 520*16 - 200*16 - 2*8*100 = 3250 Kč/den

Strategie vyrábět výrobek s největší cenou - výrobek C (550):

HR = 550*16 - 250*16 - 2*8*100 = 3200 Kč/den

Strategie vyrábět výrobek při nejvyšším využití pracovníků - výrobek B (38):

HR = 500*24 - 250*24 - 2*8*100 = 4400 Kč/den

Strategie vyrábět výrobek při nejvyšším využití úzkého místa, pracovníka N (20) - výrobek A:

HR = 500*24 - 200*24 - 2*8*100 = 5600 Kč/den


Syst my zen v roby v sch

Vytěžovací plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už systém LOC[1]

Klasické metody rozvrhování výrobních úkolů vedou k situacím, kdy na některých pracovištích, strojích je zadáno více úkolů, než je schopno v dané plánovací periodě splnit. Postup se opíral o představu, že

„Čím dříve zadáme úkol do výroby, tím dříve bude splněn“

Východiska :

A. Operativní určování priorit úkolů podle různých kriterií:

 • Dodací termín

Využití kapacity

 • Skluz v plnění dodacího termínu

 • Lukrativnost zakázky

Odchylky od plánu prodeje

Efektivnost

 • Systém FIFO

PDV

 • Trvání nebo počet navazujících operací

 • Trvání operace na daném pracovišti

ZNV

 • Délka výrobního cyklu

Důsledky: nepořádek na pracovištích, subjektivní rozhodování, vysoký stav nedokončené výroby

[1] LoadedOrientedControl


Syst my zen v roby v sch

Vytěžovací plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už systém

B. Regulace vstupů úkolů na pracoviště tak, aby na nich nevznikaly fronty požadavků, které nelze v plánovacím období splnit

Wiendahl, H.,P., Glassner, J., Petermann, D.: Applicationofload-orientedmanufacturingcontrol in industry. ProductionPlanningandControl, 1992, Vol. 3, No 2

Nálevkový model

Vstupující objednávky

Stroj, aparatura, prodejna, konstrukční kancelář

Zásoba nedokončené výroby

Nálevka do které vstupují objednávky, úkoly, zakázky a po provedení požadovaných aktivit procházejí úzkým hrdlem, které je dáno kapacitou pracoviště

kapacita

výroba

Vyřízené objednávky


Syst my zen v roby v sch

Vytěžovací plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už systém

Nálevkový vzorec

Průměrná zásoba nedokončené výroby (ZNV)

Průměrná průběžná doba výroby (PDV)

=

Průměrný výkon (PV)

Vztah je využíván ve vytěžovacím systému pro regulaci PDV !

PV

ZNV

PDV


Syst my zen v roby v sch

Vytěžovací plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už systém

Trend vstupů objednávek – směrnice intenzita vstupů

Průtokový diagram

Trend výstupů – směrnice výkon

výkon

Vstupující objednávky

Průměrná PDV

Průměrná ZNV

kapacita

Zásoba nedokončené výroby

splněné zakázky

kapacita

výroba

Plánovací perioda

čas

Vyřízené objednávky


Syst my zen v roby v sch

Vytěžovací plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už systém

Postup:

Vlastní řízení výroby pomocí dvou regulačních obvodů

Objednávky,vlastní spotřeba, stav zásob plán

Zásobník známých objednávek, skluzů z předchozího období

Přizpůsobení kapacit pracovišť objednávkám- kriterium termín vyřízení objednávek

Zásobník urgentních objednávek

Uvolnění objednávek - kriterium vytěžovací hranice

Zásobník uvolněných objednávek

Regulace podle změn poptávky


Syst my zen v roby v sch

Vytěžovací plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už systém

Požadavky zákazníků vyžadují splnění 4 zakázek: Zakázky 1,2 a 3 vyžadují zpracování na pracovištích A,B a C, zakázka 4 jen na pracovištích A a C. Výkon nebo celková pracnost pracovišť při zpracování jednotlivých zakázek je ve formě sloupcových grafů na obrázku, vytěžovací hranice je vyznačena přerušovanou čarou. Vytížení pracovišť (skluz) z minulého týdne je vyznačeno červeně.

pracoviště

A

B

C

pracnost

Vytěžovací hranice

hodin

Zakázka1

Zakázka 2

Zakázka 3

Zakázka 4

Priorita v dalším týdnu


Syst my zen v roby v sch

Systémy řízení výroby plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už – oblasti použití

MRP

JiT

KANBAN

OPT

Vytěžovací

cíl

Maximální využití kapacit, zdrojů, plnění objednacích termínů

Výroba poža-dovaných výrobků v množství, čase,kvalitě

Plnění objednacích termínů, řízení podle poptávky, snižování zásob

Maximalizace průtoku, minimalizace zásob, nákladů

Vytěžování úzkých míst, plnění termínů, snižování průběžných dob

Oblasti použití

Všechny typy výrob se složitou strukturou materiálových toků, podpora všech složek plánu, MPS,DRP,CRP,MRP

Sériové až hromadné výroby s jednoduchou strukturou mate-riálových toků bez zpětných vazeb

Jednoduchá struktura výrobků, jednosměrné materiálové toky, sériové až hromadné výroby, orientace na operativní řízení

Zakázkové až velkosériové výroby, jednoduchá struktura mate-riálových toků

Zejména kusová výroba, výroky složitější, jednodušší struktura materiálových toků, podpora operativního řízení


Syst my zen v roby v sch

Systémy řízení výroby plánu vyrobeno v prvním týdnu určité množství polotovarů. Při změně požadavků zákazníků na běžný měsíc je sestaven nový plán, podle kterého ale vyrobené množství na některém stupni už – oblasti použití

Kusová výroba, výroba na zakázku

Seriové, diskontinuální výroby

Seriové, diskontinuální výroby

Velkoseriové, kontinuální výroby

JiT

KANBAN

TOC, DBR, OPT

Vytěžovací systémy

MRP