ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY
Download
1 / 33

ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY - PowerPoint PPT Presentation


 • 522 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY. 1. Výroba rovinných plôch 2. Dokončovacie metódy obrábania. Prednáška č.12. 1. Výroba rovinných plôch. Frézovanie je určené predovšetkým na opracovanie rovinných plôch a tiež na obrábanie tvarových plôch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY' - rumer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY

 • 1. Výroba rovinných plôch

 • 2. Dokončovacie metódy obrábania

Prednáška č.12


1 v roba rovinn ch pl ch
1. Výroba rovinných plôch

Frézovanie je určené predovšetkým na opracovanie rovinných plôch a tiež na obrábanie tvarových plôch

 • Hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj – fréza, a obrobok vykonáva pohyb do rezu

 • Pri frézovaní sa prierez triesky mení v dôsledku cykloidnej trajektórie rezného pohybu nástrojaSp soby fr zovania
Spôsoby frézovania otáčajú a súčasne sa posúvajú do záberu

A) Frézovanie protibežné

 • Súčiastka sa posúva do záberu proti zmyslu otáčania frézy

 • Zub začína rezať pri nulovej hrúbke

 • Hrúbka triesky sa mení od nuly po maximum

 • Záber je relatívne plynulý bez rázov

 • To má priaznivý vplyv na rezanie a stroj pracuje bez rázov


B) Frézovanie súbežné otáčajú a súčasne sa posúvajú do záberu

 • Používa sa málo, pretože sú potrebné zvlášť silné frézy

 • Zub frézy naráža ihneď na hrubú vrstvu materiálu

 • Hrúbka triesky sa mení od maxima po nulu, opotrebenie reznej hrany je menšie než u protibežného frézovania

 • Obrobená plochy je však lepšia


Podľa spôsobu záberu frézy do materiálu: otáčajú a súčasne sa posúvajú do záberu

a) frézovanie obvodom nástroja - obvodové

b) frézovanie čelom – čelné frézovanie

b)

a)


Podľa umiestnenia rezných hrán frézy, spôsobu záberu do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

a) valcové frézovanie

– zubý frézy sú na obvode nástroja

- os rotácie má rovnobežný smer s obrábanou plochou a hĺbka rezu sa nastavuje kolmo na os frézy

b) čelné frézovanie

– zuby frézy sú umiestnené na čele frézy a čiastočne na obvode

- Os rotácie nástroja je kolmá na obrábanú plochu


c) čelné-valcové frézovanie do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na: – fréza má rezné hrany na obvode i čele (frézy kotúčové, drážkovacie, stopková)


N stroje pre fr zovanie
Nástroje pre frézovanie do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

Fréza kotúčová

 • Má tvar kotúča

 • Rezné hrany sú na valcovej ploche a na oboch čelných plochách

 • Niekedy sú čelné plochy bez rezných hrán, sú kužeľovité a podbrúsené


Fréza tvarová do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

 • Je výhodná v hromadnej výrobe k obrábaniu zložitých profilov naraz

 • Zuby bývajú podbrúsené, aby sa ostrením nemenil tvar zubov

 • Frézujú sa aj zložité plochy na čisto

 • Tieto frézy sa delia na drážkovacie, zaobľovacie, na ozubenia, odvaľovacie a na závity


Fréza uhlová do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

 • Má rezné hrany obyčajne na dvoch kužeľových plochách, ktoré zvierajú určitý uhol

 • Používa sa k frézovaniu uhlových drážok


Drážkovacia fréza do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

 • (valcová alebo uhlová) so stopkou sa najčastejšie používa k vyfrézovaniu drážok


Up nanie n strojov pri fr zovan
Upínanie nástrojov pri frézovaní do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

 • Upínanie fréz musí spoľahlivo zabezpečiť prenos krútiaceho momentu , dostatočnú tuhosť upnutia a rýchlu vymeniteľnosť

 • Stopkové frázy sa upínajú priamo alebo prostredníctvom klieštin do vretena stroja

 • Frézy nástrčné sa upínajú pomocou upínacích tŕňov, polohu tŕňa zaisťujeme rozpernými krúžkami

 • Tŕne sú vo vretene stroja upnuté kužeľovou stopkou a poistené skrutkou


Up nanie obrobkov
Upínanie obrobkov do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

 • Upnutie obrobkov na stôl frézovačky musí byť tuhé a pevné

 • Menšie obrobky sa upínajú do strojového zveráku, väčšie pomocou rôznych pomôcok ako sú úpinky, opierky a pod.


Hob ovanie a obr anie
Hobľovanie a obrážanie do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na:

 • Technologické metódy určené predovšetkým na výrobu rovinných plôch

 • Tieto metódy sa používali pred vznikom frézovania

 • V súčasnosti význam hobľovania a obrážania poklesol z dôvodu malej produktivity, ale pre určité účely majú tieto metódy svoje opodstatnenie


Podstata hob ovania a obr ania
Podstata hobľovania a do materiálu a sklonu osi rotácie nástroja oproti obrobku delíme frézovanie na: obrážania

 • Sú to v podstate dva podobné procesy

 • Hlavný rezný pohyb je priamočiary vratný a vykonáva ho buď obrobok – hobľovanie, alebo nástroj – obrážanie.

 • Posuv je prerušovaný a prebieha v úvrati vratného pohybu

 • Sú to spôsoby obrábania, pri ktorých pracuje nástroj jednou reznou hranou, jeho relatívny pohyb k predmetu je priamočiary vratný


 • Hobľovanie a obrážanie je pomerne málo produktívne, ale nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

 • Hobľovacie nože sa podobajú sústružníckym nožom, ale sú často vyhnuté a pri práci sa pracuje s veľkými posuvmi, až 20mm

 • Nástroje sú upnuté v suportoch

 • Obrobok alebo nástroj vykonáva vratný pohyb, čo je spojené so stratovým časom pri spätnom pohybe

 • Obrážanie delíme na obrážanie vodorovné a zvislé


N stroje pre hob ovanie a obr anie
Nástroje pre hobľovanie a obrážanie nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

 • Sú podobného tvaru ako nože sústružnícke, konštrukčne sú však robustnejšie

 • Pre dokončovanie veľkých plôch sa používa hladiaci nôž s prehnutým čelom

 • Hobľovacie a obrážacie nože sa vyrábajú predovšetkým z rýchloreznej ocele


Upínanie hobľovacích a obrážacích nástrojov nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

 • Hobľovacie a obrážacie nástroje sa upínajú do držiakov, ktoré sú súčasťou obrábacieho stroja

  Upínanie obrobkov na hobľovacích a obrážacích strojoch

 • Na strojoch pre hobľovanie a obrážanie sa obrobky upínajú pomocou rôznych úpiniek, podpier, zverákov a pod.


Br senie
Brúsenie nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

 • Pri brúsení je materiál z obrobku odoberaný reznými hranami brúsnych zŕn brúsneho kotúča vo forme veľmi malých a nepravidelných tvarov

 • Brúsny kotúč pri brúsení vykonáva hlavný rezný pohyb

 • Posuv vykonáva obrobok alebo nástroj


Sp soby br senia
Spôsoby brúsenia nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

1.) Vonkajšie brúsenie:

- s pozdĺžnym posuvom

- s priečnym posuvom

- bezhrotové s pozdĺžnym posuvom

2.) Vnútorné brúsenie

- s pozdĺžnym a priečnym posuvom

- planétové

- bezhrotové


3.) Rovinné brúsenie nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

- obvodom kotúča

- čelom kotúča

4.) Brúsenie tvarých plôch

Nástroje na brúsenie

 • Nástroje na brúsenie sa väčšinou dodávajú ako brúsne kotúče

 • Brúsne nástroje sa skladajú z jednotlivých zŕn spojených spojivom v tuhom telese vhodného tvaru

 • Akosť brúsnych kotúčov je daná druhom a zrnitosťou brusiva, tvrdosťou nástroja, štruktúrou nástroja a druhom spojiva


Up nanie br snych n strojov a obrobkov
Upínanie brúsnych nástrojov a obrobkov nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

 • Brúsne kotúče sa najčastejšie upínajú pomocou prírub, najčastejšie mechanicky alebo lepením

 • Na upínanie obrobkov pri rotačnom brúsení vonkajších plôch sa najčastejšie používa upínanie medzi hroty

 • Pri brúsení vnútorných plôch rotačných sa používajú predovšetkým skľučovadlá alebo rôzne úpinky na upínaciu dosku

 • Pri brúsení rovinných plôch sa obrobky upínajú väčšinou na magnetickú dosku alebo do zveráku


2 dokon ovacie met dy obr bania
2. Dokončovacie metódy obrábania nástroj je jednoduchý a lacný a dajú sa obrábať aj niektoré zložité tvary

Honovanie je dokončovacia operácia obrábania

 • Je to v podstate jemné brúsenie honovacími kameňmi upnutými v honovacej hlave

 • Honovacia hlava vykonáva pri práci zložitý otáčavý a priamočiary pohyb v smere svojej osi

 • Diera sa pred honovaním jemne vyvŕta alebo vybrúsi

 • V honovacej hlave je 3 až 12 honovacích kameňov, ktoré sa počas obrábania rozpínajú pomocou kužeľov alebo hydraulicky


 • Na chladenie a odplavovanie brúsiva sa používa emulzia petroleja s parafínom alebo síreným olejom

 • Podľa požiadavky presnosti a drsnosti povrchu honuje sa jednou alebo dvoma honovacími hlavami

 • Honovaním sa dosahuje veľká presnosť geometrického tvaru valcových plôch, odstráni sa ovalita, kužeľovitosť a vlnitosť plôch.


Superfinišovanie petroleja s parafínom alebo síreným olejom patrí medzi dokončovacie operácie obrábania valcových plôch, najčastejšie vonkajších

 • Vykonáva sa brúsiacimi kameňmi uchytenými v špeciálnej superfinišovacej hlave, ktorá je na obrábanej ploche pritláčaná malým tlakom

 • Vykonáva kmitavý pohyb pozdĺž obrábanej plochy

 • Medzi stykové plochy brúsiacich kameňov a obrobku sa privádza kvapalina, ktorá vytvára film

 • Superfinišovaním znížime drsnosť povrchu na Ra = 0,025 až 0,15


 • Rotačné plochy sa superfinišujú na špeciálnych superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavou

 • Výkonnosť superfinišovania je vysoká

 • Najčastejšie sa supefiinišujú čapy a konce hriadeľov pre klzné ložiská, valivé prvky ložísk, časti rozvodových hydraulických zariadení a pod.

1 – brúsiace kamene

2 – superfinišovacia hlava

3 - obrobok


Lapovanie superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavoudokončovacie obrábanie, pri ktorom vzniká úber  materiálu voľným brúsivom rozptýleným v kvapaline alebo paste a dodávaným do priestoru medzi obrobok a lapovací nástroj

 • Zmenšovanie drsnosti povrchu obrobku sa dosiahne rezným pohybom brúsiva, vyvolaným lapovacím nástrojom a súčasne plastickou deformáciou nerovností povrchu

 • Lapovacie nástroje majú negatívny tvar lapovanej plochy

 • Sú ploché alebo valcové liatiny, medi, mäkkej alebo kalenej ocele ale aj z plastov


 • Pri obrábaní vykonávajú nepravidelný superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavoupobyb voči obrábanej ploche, takže sa zrná brúsiva pohybujú po ustavične sa meniacich dráhach a tým zanikajú stopy po predchádzajúcom obrábaní

 • Kvapalina je zmes petroleja s olejom

1 – obrobok

2 – lapovací nástroj

3 - brúsivo


Valčekovanie superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavoupatrí medzi dokončovacie operácie povrchu obrobkov aj keď sa nevykonáva úberom materiálu

 • Podstatou je plastická deformácia povrchových nerovností spôsobená pritláčaním jedného alebo viacerých valčekov veľkej tvrdosti na obrobenú plochu

 • Valčekovať možno sústružené a brúsené plochy, ale aj hobľované alebo frézované

 • Východisková drsnosť má byť asi Ra = 3,2

 • Súčasne sa do určitej hĺbky spevní materiál povrchovej vrstvy a zvýši sa medza únavy


 • Plochy dokončené superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavouvalčekovaním majú tiež väčšiu odolnosť voči korózii

 • Najčastejšie sa valčekuje na sústruhoch

 • Vnútorné valcové plochy sa valčekujú špeciálnymi valčekovacími hlavami

1 – obrobok

2 – valčeky

3 - tŕň


Pou it literat ra
Použitá literatúra: superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavou

[1] KráľJ., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.

[2] SKARTEK, Dostupný z WWW: <http://www.skartek.sk/steel-alloy-carbon.html>[online] [22.1.2013]

[3] CAD.cz, Dostupný z WWW: <http://www.cad.cz/component/content/article/1402.html> [online] [22.1.2013]

[4] ZOZEI, Dostupný z WWW: <http://zozei.sssebrno.cz/frezovani-rovinnych-ploch/> [online] [22.1.2013]

[5] MM, Dostupný z WWW: <http://www.mmspektrum.com/clanek/maximalni-vykon-pri-frezovani-do-rohu.html> [online] [22.1.2013]

[6] MT Nástroje, Dostupný z WWW: <http://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop> [online] [22.1.2013]

[7] Bazar.sk, Dostupný z WWW: <http://stroje.bazar.sk/5821241-kalene-upinky-so-sroubami-na-frezu-podlozky> [online] [22.1.2013]

[8] IMC Slovakia s.r.o., Dostupný z WWW: <http://www.imcslovakia.sk/strojarska-vyroba/obrazanie> [22.1.2013]

[9] Dostupný z WWW: <www.tukan1.szm.sk>[online] [22.1.2013]


Akujem v m za pozornos
ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ superfinišovacích strojoch alebo na sústruhoch či brúskach so superfinišovacou hlavou


ad