Sociologija organizacije
Download
1 / 30

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE. Značenje organizacije. Spontanost, umiranje; Čovjeku je upravo organizacija omogućila da postane dominantna vrsta. Organizacija omogućava da se isti posao napravi uz manje troškova, manji napor, bolje i brže (2+2=5, hijene, Robinzon).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE' - lise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zna enje organizacije
Značenje organizacije

 • Spontanost, umiranje;

 • Čovjeku je upravo organizacija omogućila da postane dominantna vrsta.

 • Organizacija omogućava da se isti posao napravi uz manje troškova, manji napor, bolje i brže (2+2=5, hijene, Robinzon).

 • Međutim, organizacije imaju i negativne strane (konc. logori, birokratizam).


Nastavni ciljevi kolegija
Nastavni ciljevi kolegija:

 • Temeljni cilj nastave je osposobljavane budućih građevinskih inženjera za upravljanje građevinskim organizacijama.

 • Zbog toga predmet Sociologija organizacije pruža uvid u osnovna znanja iz sociologije, socijalne psihologije i teorije organizacije.

 • Istraživat ćemo ponašanje ljudi unutar organizacija i načine na koji se može utjecati na njihovo ponašanje.


Osnovna literatura
Osnovna literatura:

 • Sikavica, Pere. 2011. Organizacija.

 • Dopunska literatura:

 • Jones, Gareth R. 2004. OrganizationalTheory, DesignandChange.

 • Aronson i dr. 2005. Socijalna psihologija.

 • Zvonarević, Milan. 1989. Socijalna psihologija.

 • Bilješke s predavanja.


Obveze studenata i na in ocjenjivanja
Obveze studenata i način ocjenjivanja:

Završna ocjena zasnivat će se na slijedećim čimbenicima:

 • Prezentacija literature na seminaru ili na internetu: 20%;

 • Aktivnost na seminarima i nastavi: 10%;

 • 1. kolokvij: 20%;

 • 2. kolokvij: 50%;


Obaveze studenata
Obaveze studenata:

 • Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima.

 • Student koji izostane s više od četiri predavanja neće dobiti potpis.

 • Ne kasnite na predavanja!

 • U slučaju dugotrajnije bolesti student je dužan odmah me obavijestiti e-mailom ili telefonom, te donijeti mi, nakon izlječenja, potvrdu Službe za školsku i sveučilišnu medicinu.


Seminari
Seminari

 • Seminarske obveze možete odraditi diskusijama na internet forumu ili prezentacijom jednog članka na seminaru.

 • Prezentacija u power-pointu.

 • Diskusija: kratki komentar literature (100-200 riječi).

 • Diskusija treba biti poslana u subotu do 24 sata za seminar u ponedjeljak odnosno u srijedu do 24 sata za seminar u petak.


Seminari1
Seminari

 • Na kraju semestra studenti su mi dužni predati sve svoje diskusije na internetu, uključujući i datum i sat kad su diskusije poslali.

 • Studenti koji će prezentirati literaturu na seminaru NE moraju diskutirati i na forumu.


Kako se prijaviti na forum
Kako se prijaviti na forum?

 • Prvo je potrebno logirati se u sustav MERLIN: http://merlin.srce.hr/

 • Korisničko ime za logiranje u sustav je elektronički identitet AAI@EduHr i lozinka. Ukoliko niste primili AAI korisnički identitet i lozinku možete se obratiti administratoru na fakultetu.

 • Na linku: http://moodle.srce.hr/course/category.php?id=14 možete pronaći popis fakulteta i odabrati Građevinski fakultet, akademsku godinu 2012./2013. te odabrati kolegij. 


Kolokviji
Kolokviji

 • 1. kolokvij: 11. ožujka;

 • 2. kolokvij: 19. travnja kad će se održati i popravni kolokvij za prvi kolokvij.

 • Na prvom kolokviju studenti će odgovarati na pitanja u vazi sa gradivom sa prva četiri predavanja i seminara. Na drugom kolokviju odgovarat će na pitanja s preostalih predavanja i seminara.


Kolokviji1
Kolokviji

 • Studenti koji izvrše sve gore navedene obaveze bit će oslobođeni završnog ispita.

 • Student koji izostane sa jednog kolokvija ili koji na prvom kolokviju skupi manje od 25% bodova moći će dobiti potpis ako položi popravni kolokvij, ali ni u kojem slučaju neće moći biti oslobođen završnog ispita.


Nastavni plan
Nastavni plan

 • U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja, nemojte se ustručavati poslati mi e-mail ili me nazvati na telefon ili mobitel.

 • Tel.: 46 39 416

 • Mobilni: (95) 199 76 76

 • E-mail: antic@grad.hr

 • Konzultacije: ponedjeljkom od 11-13

 • Soba: 219b

 • Internet adresa: http://www.grad.unizg.hr/predmet/socorg


Nastavne teme
Nastavne teme

 • 25. veljače:

 • Uvodno predavanje (“pravila igre”)

 • Definiranje temeljnih pojmova

  2. Seminar – Socijalne pojave u životinja, Zvonarević, str. 205-11

 • Društvene grupe

 • Radne grupe


Nastavne teme1
Nastavne teme

3. Seminar – Pokoravanje autoritetu, Aronson, str. 288-95.

 • Grupno ponašanje

 • Socijalna facilitiacija

  4. Teorija organizacije Maxa Webera

 • Klasični modeli organizacije

 • Seminar – Suvremeni trendovi u organizacijskom dizajnu, Sikavica, str. 441-53 i 464-8


Nastavne teme2
Nastavne teme

5. 1. Kolokvij;

 • Seminar – Simboli organizacijske kulture, Sikavica, 745-50

 • Kultura

 • Organizacijska kultura

  6. Nastajanje i održavanje organizacijske kulture

 • Značenje organizacijske kulture; Utjecaj nacionalne kulture na organizacijsku kulturu

 • Seminar – Organizacijska kultura Bena i Jerrya, Jones, 220


Nastavne teme3
Nastavne teme

7. Primjeri organizacijskih kultura (1)

 • Primjeri organizacijskih kultura (2)

 • Seminar - Organizacijska kultura Građevinskog fakulteta, Antić, Cerić i Lazić

  8. Primjeri organizacijskih kultura (3)

 • Specifičnosti nacionalnih kultura

 • Seminar – Uloga i mijenjanje organizacijske kulture, Sikavica, str. 751-61


Nastavne teme4
Nastavne teme

9. Seminar – Pitanja o poslovnoj etici

 • Poslovna etika

 • Etika građevinskih inženjera

  10. Seminar – Socijalna moć u animalnim zajednicama, Zvonarević, 322-3

 • Moć

 • Moć u organizaciji


Nastavne teme5
Nastavne teme

11. Seminar – Psihosocijalne osobine vođa, Zvonarević 343-8, 351

 • Rukovođenje

 • Upravljanje organizacijom

  12. Globalizacija

 • Poslovna organizacija u eri globalizacije

 • Seminar: Tehnologija i organizacija, Jones, 21, 69, 114, 161, 240, 347, 424


Nastavne teme6
Nastavne teme

13. Razvoj organizacija: nastanak, rast, pad i propast organizacija

 • Upravljanje promjenama u organizaciji

 • Seminar: generalna diskusija o obrađenim temama

  14. Potpisi, ocjenjivanje nastavnika

 • Drugi kolokvij


To je organizacija
Što je organizacija?

 • Odakle dolazi riječ organizacija?

 • Riječ organizacija dolazi od grčke riječi organon a označava alat, instrument, spravu, napravu, glazbalo.

 • Što je organizam?

 • Organizam je živa prirodna cjelina sa svrhovito povezanim dijelovima (organima) od kojih svaki obavlja posebnu funkciju ali su ti organi međusobno povezani i usklađeni.


Definicija o rganizacija
Definicija organizacija

 • Organizacija je plan rasporeda poslova i međusobnih veza među ljudima koji obavljaju te poslove (Pusić).

 • Pod organizacijskom strukturom (dizajnom) podrazumijevamo formalne veze i hijerarhijske odnose koji postoje u nekoj organizaciji (Srića).

 • Organizacija je sinonim za red.

 • Organizacija je proces ali i rezultat procesa.


Zajedni ke k arakteristike svih organizacija
Zajedničke karakteristike svih organizacija:

1. Članovi organizacije imaju zajedničke interese i zajednički cilj i poštuju pravila.

2. Svaka organizacija uključuje podjelu rada.

3. Organizacije se zasnivaju na hijerarhiji i nejednakosti moći.

4. Organizacija ima granice.

5. Svaka organizacija koristi sirovine, transformira ih i daje proizvode i usluge.


Karakteristike organizacija
Karakteristike organizacija

6. Veće organizacije sastoje se od međusobno povezanih manjih organizacija.

 • Postoje formalne i neformalne organizacije.

 • Uspješne organizacije opstaju, neuspješne propadaju.

 • Stalno se povećava broj i veličina organizacija – važnost tehnologije.


Sociologija organizacije1
Sociologija organizacije

 • Što je sociologija?

 • Sociologija je znanost o društvu.

 • Sociologija organizacije je grana sociologije koja proučava društvene pojave u organizaciji (npr. formalne i neformalne grupe, strukturu organizacija, organizacijsku kulturu).

 • Francuska


Sociologija organizacije2
Sociologija organizacije

 • Znanost o organizaciji je društvena znanost (svaka organizacija sadrži društvene grupe). Stoga je sociologija jedan od temelja te znanosti.

 • Organizacijska znanost srodna je ekonomiji (proučava kako postići maksimalne učinke uz minimalne troškove).

 • Srodna je i politologiji, jer proučava odnose moći u organizaciji, vođenje, hijerarhiju, itd.


To emo prou avati
Što ćemo proučavati?

 • Anatomiju organizacija

 • Funkcioniranje organizacija

 • Utjecaj okoline na organizaciju

 • Utjecaj tehnologije na organizaciju

 • Mijenjanje organizacija


O emu ovisi struktura organizacije
O čemu ovisi struktura organizacije?

 • Tip djelatnosti

 • Veličina

 • Tehnologija

 • Ljudski potencijali

 • Lokacija

 • Okolini


Kako formirati organizaciju
Kako formirati organizaciju?

 • Podjela rada

 • Koje su prednosti a koje mane specijalizacije?

 • Kako otkloniti mane pretjerane specijalizacije?

  2) Hijerarhija – formalna raspodjela moći i ovlasti (piramida);

 • Koliko je potrebno hijerarhijskih nivoa?

 • Koliko ljudi možete nadgledati?

 • Može li se više ljudi nadgledati na višim ili na nižim nivoima hijerarhije?


3 centralizacija
3. Centralizacija

 • Što je centralizacija?

 • To je stupanj koncentracije odlučivanja na vrhu organizacije.

 • Da li je bolje centralizirano ili decentralizirano odlučivanje?

 • Koje su prednosti a koje mane centralizacije?

 • Prednosti decentralizacije: fleksibilnost, brže odlučivanje, bolja motivacija, bolje učenje.

 • Mana: otežano planiranje (škole, zdravstvo).


Primjeri dobrih i lo ih organizacija
Primjeri dobrih i loših organizacija

 • Kika

 • Nalaz e-mailom

 • Najava doktoru

 • DM

 • Kaufland - Yamaha

 • Pošta (brojevi)

 • NSK

 • Hlače.