Polski klub ekologiczny okr g rodkowo wschodni
Download
1 / 11

Polski Klub Ekologiczny Okr?g ?rodkowo-Wschodni - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni. 1980 - 2009. Historia PKE - Znaczące daty. 1980 – powstanie PKE ( Kraków ). Opracowanie statutu i deklaracji programowej. Tworzenie struktury w formie autonomicznych Okręgów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polski Klub Ekologiczny Okr?g ?rodkowo-Wschodni' - lis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polski klub ekologiczny okr g rodkowo wschodni

Polski Klub EkologicznyOkręg Środkowo-Wschodni

1980 - 2009


Historia pke znacz ce daty

Historia PKE - Znaczące daty

1980 – powstanie PKE ( Kraków ). Opracowanie statutu i deklaracji

programowej. Tworzenie struktury w formie autonomicznych

Okręgów.

Zwiastun nadchodzącej demokracji. Wyraz dokonujących się

przemian. W forpoczcie stowarzyszeń inicjujących w Polsce ruch

pozarządowych organizacji ekologicznych.

1985 – koncentracja PKE na problematyce ekorozwoju

1989 – uczestnictwo w obradach „okrągłego stołu” po stronie Solidarności

1992 – udział w konferencji ONZ Środowisko i Rozwój ( Agenda 21 )

2000 – współorganizacja z KUL zamojskiej konferencji poświęconej

nauczaniu Jana Pawła II w kwestiach ochrony polskiej przyrody i życia


Historia pke znacz ce daty1

Historia PKE - Znaczące daty

 • Od 2000 do dzisiaj :

  • aktywny udział w tworzeniu prawa ekologicznego oraz

  • w tworzeniu planów i programów o charakterze

  • ekologicznym

  • liczne interwencje w sprawie przestrzegania prawa

  • ekologicznego w tym aktywne działania na rzecz

  • umacniania ochrony parków narodowych, obszarów Natura

  • 2000

  • działalność wydawnicza (biuletyny), organizacja konferencji

  • międzynarodowa współpraca w sprawach polityki rolnej,

  • ograniczenia zaniecz. Morza Bałtyckiego, „Szczytu Ziemi”

  • kampanie typu „dzień bez samochodu”, „ścieżki rowerowe”,

  • „odnawialne źródła energii”,


Elektrownia atomowa w polsce za czy przeciw

Elektrownia atomowa w Polsce – za czy przeciw ?

?


Elektrownia atomowa w polsce za czy przeciw1

Elektrownia atomowa w Polsce – za czy przeciw ?

Białoruś - prawie cała energia elektryczna pochodzi z cieplnych, ale istnieje mała elektrownia koło Mińska.Bułgaria - 36% z elektrowni Kozłoduj o mocy 1760 MW.Czechy - elektrownia Dukovany dysponuje czterema reaktorami typu WWER-440.

Finlandia - 18% energii wytwarzają jądrowe elektrownie.Francja - 75%(!) wytwarzają elektrownie jądrowe. Najsłynniejsze - Gravelines nad Cieśniną Kaletańską - Paluel na kanałem La Manche - Tricastin nad Rodanem.Hiszpania - 36% energii pochodzi z 9 elektrowni jądrowej o łącznej mocy 6973 MW. Najsłynniejsze: -Caceres - elektrownia koło Tarragony - elektrownia w prowincji Burgos.


Elektrownia atomowa w polsce przyk ady

Elektrownia atomowa w Polsce – przykłady

nowy projekt w Żarnowcu


Stanowisko pke wobec energetyki j drowej w polsce

Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce

Nie zachodzi pilna potrzeba rozwijania w Polsce energetyki jądrowej. Przemawiają za tym argumenty :1.Produkcja energii oparta jest w Polsce na węglu kamiennym i brunatnym (ok. 95% energii elektrycznej i ok. 80% energii cieplnej). Zasoby perspektywiczne węgla wskazują na możliwość wydłużenia czasu eksploatacji od 80 do 100 lat. Polska dysponuje zapleczem naukowym (3 wydziały na wyższych uczelniach w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu kształcą górników), fabrykami maszyn górniczych, technologią wydobycia na światowym poziomie. Zbyt szybka likwidacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego wywołałaby duże napięcia społeczne .


Stanowisko pke wobec energetyki j drowej w polsce1

Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce

Spalanie węgla obciąża środowisko m.in. pyłami, tlenkami siarki i azotu, dwutlenkiem węgla. Postęp techniczny pozwolił na znaczne zmniejszenie tych obciążeń. Problemem pozostaje emisja CO2 i dlatego dążyć należy do oszczędzania energii i rozwijania energetyki opartej na źródłach odnawialnych.Posiadanie zasobów węgla podwyższa znacznie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ale energetyka oparta na węglu obliguje Polskę do intensywnego polepszania efektywności wykorzystania węgla (spalanie, przeróbka chemiczna); zmniejszania obciążeń środowiska produktami spalania węgla; oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami, co pozwoli wydłużyć czas ich eksploatowania.


Stanowisko pke wobec energetyki j drowej w polsce2

Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce

2.Ogromne rezerwy tkwią w nadmiernej energochłonności gospodarki. Wg Narodowego Planu Rozwoju (2006) polski produkt narodowy brutto (PKB) jest 1,7-2,6 razy bardziej energochłonny niż PKB krajów zachodniej Europy. Świadczy to o opóźnieniu technologicznym, ale też o ogromnych możliwościach rozwoju bez dodatkowych źródeł energii. Ze strony producentów energii konieczne jest więc uzyskanie z węgla większej ilości energii poprzez zwiększenie efektywności spalania, skojarzoną produkcję prądu i ciepła oraz zmniejszenie strat przesyłowych.


Stanowisko pke wobec energetyki j drowej w polsce3

Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce

Konieczne jest oszczędzanie energii we wszystkich sektorach gospodarki poprzez produkcję energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz szeroką kampanię promowania oszczędzania energii w społeczeństwie. Szczególnie ważna jest wczesna edukacja w szkołach w zakresie oszczędzania energii przez jej konsumentów. Budowanie elektrowni atomowej przyczyniłoby się do utrwalenia obecnego stanu nadmiernej energochłonności gospodarki i braku nawyku oszczędzania energii.


Stanowisko pke wobec energetyki j drowej w polsce4

Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce

Duże koszty  budowy, składowania odpadów i kontaminacji elektrowni po zakończeniu pracy, rosnące ceny uranu a tym samym uzależnienie się od jego dostaw oraz względy bezpieczeństwa (awarie, ewentualnie zamachy terrorystyczne) przemawiają przeciwko takiej budowie. Zaletą elektrowni atomowej jest brak emisji CO2 (poza fazą budowy; cement, stal).Zamiast inwestować w budowę elektrowni atomowej, znacznie bezpieczniejsze jest inwestowanie w oszczędzanie energii. Powstanie trwały efekt obniżenia energochłonności gospodarki, przy jednoczesnym uniknięciu problemów oraz dużych kosztów związanych z budową i likwidacją elektrowni atomowej.