w adcy polski
Download
Skip this Video
Download Presentation
WŁADCY POLSKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

WŁADCY POLSKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1109 Views
 • Uploaded on

WŁADCY POLSKI. Prezentację przygotowała Helena Tomaszewska. Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl – poczet J. Matejki. SPIS TREŚCI. Drzewo genealogiczne Piastów Piastowie Andegawenowie Drzewo genealogiczne Jagiellonów Jagiellonowie Królowie elekcyjni. PIASTOWIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WŁADCY POLSKI' - iden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
w adcy polski

WŁADCY POLSKI

Prezentację przygotowała

Helena Tomaszewska.

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl –

poczet J. Matejki

spis tre ci
SPIS TREŚCI
 • Drzewo genealogiczne Piastów
 • Piastowie
 • Andegawenowie
 • Drzewo genealogiczne Jagiellonów
 • Jagiellonowie
 • Królowie elekcyjni
piastowie
PIASTOWIE

MIESZKO I (963-992)

 • twórca państwa polskiego
 • zawarł sojusz z Czechami
 • przyjął chrzest w 966 r. i utworzył pierwsze biskupstwo w Poznaniu (968)
 • przyłączył Pomorze Zachodnie (972)
 • przyłączył Śląsk (990)
 • utracił Grody Czerwieńskie (981)
 • utrzymywał dobre stosunki z cesarzami niemieckimi Ottonem I i Ottonem II, ale walczył z margrabiami niemieckimi Geronem i Hodonem
piastowie4
PIASTOWIE

BOLESŁAW CHROBRY

(992 – 1025)

 • pierwszy król Polski – 1025
 • utrzymywał dobre stosunki z cesarzem Ottonem III
 • wyraził zgodę na misję biskupa Wojciecha w Prusach 997 r.
 • zjazd gnieźnieński (1000) i utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (arcybiskupem Radzim Gaudenty); podlegają trzy biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu
 • wojny z cesarzem Henrykiem II 1003 – 1018 (pokój w Budziszynie). Przyłączył Łużyce, Milsko, Miśnię, Słowację, Morawy.
 • 1018 – wyprawa na Ruś, zdobył Kijów, przyłączył Grody Czerwieńskie
piastowie5
PIASTOWIE

MIESZKO II

(1025 – 1034)

 • koronowany w 1025 na króla
 • młodszy syn Bolesława Chrobrego, wykształcony
 • za jego panowania nastąpił kryzys państwowości polskiej: odpadły ziemie przyłączone przez Bolesława, stracił koronę
 • po śmierci Mieszka wybuchł bunt możnych (1034), a około 1037 r. bunt ludowy – zniszczenie polskiej organizacji kościelnej
 • w 1038 nastąpił najazd księcia czeskiego Brzetysława, który spustoszył Wielkopolskę, zagarnął Małopolskę i Śląsk
piastowie6
PIASTOWIE

BEZPRYM (1031 – 1032)

 • starszy syn Bolesława Chrobrego i księżniczki węgierskiej
 • Bolesław pozbawił go trony na rzecz młodszego Mieszka II
 • sprzymierzył się z władcą ruskim Jarosławem Mądrym i cesarzem niem. Konradem II, którzy najechali na Polskę (1031)
 • wypędził Mieszka II i rządził w latach 1031 – 1032
 • odesłał insygnia koronacyjne do Niemiec
 • zamordowany w 1032
piastowie7
PIASTOWIE

KAZIMIERZ ODNOWICIEL

(1034 – 1058)

 • Odzyskał Wielkopolskę, Mazowsze, Małopolskę i Śląsk
 • Musiał płacić trybut ze Śląska Czechom
 • Przeniósł stolicę do Krakowa
 • Nie udało mu się odbudować arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz odzyskać Pomorza Gdańskiego i Zachodniego
 • Nadał wojom ziemię w zamian za służbę rycerską – początek systemu feudalnego w Polsce
piastowie8
PIASTOWIE

BOLESŁAW II ŚMIAŁY

(1058 – 1079)

 • Przystąpił do obozu gregoriańskiego – wielokrotnie wyprawiał się na Węgry by osadzić na tronie sprzymierzeńców papieża Grzegorza VII
 • Odbudował arcybiskupstwo w Gnieźnie (1075)
 • Koronowany na króla 1076
 • Przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie
 • Przestał płacić trybut ze Śląska Czechom
 • Został wygnany po zamordowaniu biskupa krakowskiego Stanisława (1079)
piastowie9
PIASTOWIE

WŁADYSŁAW I HERMAN

(1079 – 1102)

 • Młodszy brat Bolesława II Śmiałego
 • Przystąpił do obozu cesarskiego i ponownie zaczął płacić trybut ze Śląska Czechom
 • Nie koronował się na króla
 • Władzę faktycznie sprawował palatyn Sieciech
 • W 1097 r. podzielił kraj między swoich synów pozostawiając sobie Mazowsze:
 • Zbigniew – poparcie możnych, władał Wielkopolską, Kujawami i ziemia sieradzko – łęczycką
 • Bolesław Krzywousty – poparcie rycerstwa, władał Śląskiem i Małopolską
piastowie10
PIASTOWIE

BOLESŁAW III KRZYWOUSTY

(1102 – 1138)

 • Po śmierci ojca pokonał brata Zbigniewa i zjednoczył kraj
 • Powstrzymał najazd cesarza Henryka V
 • Przyłączył Pomorze Gdańskie 1116-1119
 • Podporządkował sobie Pomorze Zachodnie 1121-1222 – książę Warcisław złożył mu hołd lenny
 • Na zjeździe w Merseburgu złożył hołd lenny cesarzowi Lotarowi III w zamian za pełną suwerenność polskiej organizacji kościelnej
 • W 1138 ogłosił statut, w którym podzielił kraj pomiędzy swoich synów i ustanowił zasadę senioratu i pryncypatu – statut zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego
piastowie11
PIASTOWIE

ZBIGNIEW

 • Brat Bolesława III Krzywoustego, z nieprawego łoża
 • W latach 1097 – 1107 rządził Wielkopolską, Kujawami i ziemią sieradzko-łęczycką
 • Po śmierci Władysława Hermana wybuchła wojna o spuściznę po ojcu
 • Wygnany w 1107 r. z kraju zwrócił się o pomoc do cesarza Henryka V i spowodował najazd cesarza na ziemie polskie (1109 – obrona Głogowa)
 • Po klęsce wyprawy cesarskiej wrócił do kraju. Bolesław darował mu życie ale kazał go oślepić
piastowie12
PIASTOWIE

WŁADYSŁAW II WYGNANIEC

 • Najstarszy syn Bolesława Krzywoustego
 • Na mocy statutu otrzymał Śląsk i tytuł seniora
 • Wygnany przez braci w 1146 r.

BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY

 • Na mocy statutu otrzymał Mazowsze
 • Był seniorem w klatach 1146-1173
piastowie13
PIASTOWIE

MIESZKO III STARY

 • Na mocy statutu otrzymał Wielkopolskę
 • Dwukrotnie próbował zgodnie z prawem przejąć kontrolę nad dzielnicą senioralną – po śmierci Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego

HENRYK SANDOMIERSKI

 • Na mocy statutu otrzymał ziemię sandomierską
piastowie14
PIASTOWIE

KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY

 • Nie otrzymał ziemi na mocy statutu, prawdopodobnie był pogrobowcem
 • Pozbawił władzy seniora Mieszka III i przejął w dziedziczne władanie Małopolskę z Krakowem. Uzyskał na to zgodę duchowieństwa i dostojników krakowskich po zjeździe w Łęczycy w 1180. Jego rządy kończą okres pryncypatu.

LESZEK BIAŁY

 • Syn Kazimierza Sprawiedliwego. Rządził Małopolską z Krakowem od 1202 r. Jego panowanie rozpoczyna okres pełnego rozbicia
piastowie15
PIASTOWIE

KONRAD MAZOWIECKI

 • Młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego
 • na mocy układu z bratem Leszkiem Białym w 1202 otrzymał dzielnicę składającą się z Mazowsza, Kujaw, Sieradza i Łęczycy
 • W 1226 r. sprowadził Zakon Krzyżacki do Polski i oddał im w lenno ziemię chełmińską
piastowie16
PIASTOWIE

HENRYK I BRODATY

 • Wnuk Władysława II
 • Twórca tzw. monarchii Henryków śląskich.
 • Przejął kontrolę nad dużą ilością dzielnic: księstwem wrocławskim, Małopolską z Krakowem, Wielkopolską

HENRYK II POBOŻNY

 • Syn Henryka I Brodatego
 • Poległ w bitwie pod Legnicą w 1241 r. z Mongołami
piastowie17
PIASTOWIE

HENRYK IV PROBUS

 • Ostatni przedstawiciel dynastii Henryków Śląskich.
 • Udało mu się przejąć pod koniec XIII w. kontrolę nad częścią dzielnic

PRZEMYSŁ II

 • Książę wielkopolski
 • Władał Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim, dzięki umowie na przeżycie z księciem Mszczujem II
 • Koronował się na króla Polski w 1295 r.
 • Zginął w 1296 r.
w adca polski
WŁADCA POLSKI

WACŁAW II CZESKI

(1300 – 1305)

 • 1300 – koronował się na króla Polski
 • Władał: Małopolską, częścią Śląska, Wielkopolską, Pomorzem Gdańskim. Hołd lenny złożyły mu Mazowsze i Kujawy
 • Wprowadził do Polski urząd starosty
piastowie19
PIASTOWIE

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK

(1306 – 1333)

 • Książę brzesko – kujawski
 • Przejął władzę nad Kujawami i Małopolską w 1306 r. Wielkopolskę dzierżył od 1314 r.
 • Utracił Pomorze Gdańskie w 1308 r. i rozpoczął spór polsko – krzyżacki
 • 1320 – koronował się na króla
 • 1329 – 1332 – wojna polsko – krzyżacka – Łokietek stracił ziemię dobrzyńską i Kujawy
 • 1331 – bitwa pod Płowcami
 • Zawarł sojusz z Węgrami
piastowie20
PIASTOWIE

KAZIMIERZ WIELKI

(1333 – 1370)

 • Syn Władysława Łokietka
 • skodyfikował prawo (statuty wiślicko – piotrkowskie 1346/7)
 • Wprowadził nowy podział administracyjny - ziemie, na czele których mieli stać starostowie
 • Wprowadził urzędy centralne: kanclerza i podskarbiego
 • Ufortyfikował kraj i zreformował siły zbrojne (chorągwie)
 • Zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami w Kaliszu 1343 – odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską; w rękach Krzyżaków Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska
 • Utracił Śląsk na rzecz Czech
 • Przyłączył Ruś Halicko - Włodzimierską
andegawenowie
ANDEGAWENOWIE

LUDWIK WĘGIERSKI

(1370 – 1382)

 • Syn Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny
 • Nadał szlachcie polskiej pierwszy przywilej generalny w Koszycach (1374) by uzyskać zgodę na dziedziczenie tronu polskiego przez córkę

Jadwiga (1384 – 1399)

 • Młodsza córka Ludwika
 • Koronowana na króla w 1384 r.
jagiellonowie
JAGIELLONOWIE

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

(1386 – 1434)

 • Książę litewski, zasiadł na tronie polskim po unii z Litwą w Krewie – unia personalna
 • Mąż Jadwigi
 • Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409 – 1411 (bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410) zakończona I pokojem toruńskim – odzyskał ziemię dobrzyńską ; Żmudź ma wrócić do Litwy
 • 1413 – unia z Litwą w Horodle – potwierdzenie odrębności Litwy, Witold wielkim księciem, włączenie 50 rodów litewskich do herbów polskich
 • 1423 – przywilej warcki
 • 1430-33 – wydał przywileje jedlneńsko – krakowskie by uzyskać zgodę szlachty na dziedziczenie tronu przez swoich synów. Szlachta uzyskała nietykalność osobistą i majątkową
jagiellonowie23
JAGIELLONOWIE

WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK

(1434 – 1444)

 • Król Polski od 1434, król Węgier od 1440
 • Zginął w bitwie pod Warną z Turkami w 1444 r.
jagiellonowie24
JAGIELLONOWIE

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

(1447 – 1492)

 • Wielki książę litewski od 1440, król Polski od 1447
 • Nadał bojarom litewskim prawa równe szlachcie polskiej
 • Inkorporował Prusy i Pomorze Gdańskie (6.03.1454) co doprowadziło do wybuchu wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Pokój zawarto w 1466 (II pokój toruński) – Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską. Przyłączono do Polski Warmię, Malbork i Elbląg. (= Prusy Królewskie)
 • 1454 – nadał szlachcie przywileje cerkwicko – nieszawskie by uzyskać zgodę na wojnę – król musiał mieć zgodę sejmików ziemskich na zwoływanie pospolitego ruszenia i stanowienie nowych praw. Król opierał swe rządy na średniej szlachcie
jagiellonowie25
JAGIELLONOWIE

JAN I OLBRACHT

(1492 – 1501)

 • Syn Kazimierza Jagiellończyka
 • Król Polski od 1492 r.
 • W 1493 r. zwołano pierwszy polski sejm dwuizbowy – wykrystalizowała się izba poselska
 • 1496 – uchwalono II przywilej piotrkowski –wzmocnienie pozycji ekonom. szlachty
 • Na mocy tzw. unii wileńskiej (1499) Polska i Litwa pozostawały niezależnymi państwami posiadającymi odrębnych władców, zobowiązanych jednak do wzajemnej pomocy przeciwko wrogom zewnętrznym – rozluźnienie unii polsko - litewskiej
jagiellonowie26
JAGIELLONOWIE

ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK

(1501 – 1505)

 • Wielki książę litewski od 1492, król Polski od 1501
 • Gdy został wielkim księciem litewskim, Jan Olbracht został królem polskim – zerwanie unii polsko – litewskiej
 • prowadził wojny z Moskwą W latach 1492-1494 i 1500-1503 – Litwa utraciła tereny na wschód od środkowego Dniepru
 • Za jego panowania uchwalono konstytucję Nihil novi(1505) – nic nowego o nas bez nas – co doprowadziło do wykształcenia się ustroju demokracji szlacheckiej
jagiellonowie27
JAGIELLONOWIE

ZYGMUNT I STARY

(1506 – 1548)

 • Najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka
 • Od 1506 Wielki książę litewski i król Polski
 • Prowadził wojny z Rosją (m.in. 1507-1508, 1512-1522), które mimo zwycięstwa pod Orszą (1514) zakończyły się utratą Smoleńska
 • 1515 r. – zjazd w Wiedniu – rozbicie sojuszu moskiewsko – krzyżacko – habsburskiego; układy dynastyczne z Habsburgami
 • 1519 – 1521 – wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona pokojem krakowskim (1525) – sekularyzacja Zakonu, powstanie księstwa pruskiego, które zostało księstwem lennym Królestwa Polskiego
 • 10.05.1525 – hołd pruski – hołd lenny księcia Prus Albrechta Hohenzollerna
 • 1526 – włączył Mazowsze do Polski
 • Doprowadził do wybrania swego syna Zygmunta II Augusta na wielkiego księcia Litwy i króla polskiego, jeszcze za swojego życia (vivente rege)
 • Za jego panowania wybuchł bunt szlachty nazywany „wojną kokoszą” (1537)
jagiellonowie28
JAGIELLONOWIE

ZYGMUNT II AUGUST

(1548 – 1572)

 • Wielki książę litewski od 1522
 • Król Polski od 1529 – wybrany vivente rege; przejął faktyczną władzę po śmierci ojca w 1548
 • Układ w Wilnie (1561) z mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotthardem Kettlerem – Pd. Inflanty (Kurlandia i Semigalia) stały się lennem Polski i Litwy
 • Wybuchła wojna północna (1563-1570) o pozostałe ziemie Inflant. Była to część wojny o Dominium Maris Baltici miedzy Moskwą, Polską, Szwecją i Danią (1558 – 1583). Ten etap walk zakończył rozejm z Rosją w 1570 r.
 • 1569 – unia realna z Litwą w Lublinie – powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów; do Korony przyłączono Wołyń, Podole i ziemię kijowską
 • Zygmunt II August popierał stronnictwo szlacheckie w walce z magnaterią - ruch egzekucyjny
kr lowie elekcyjni
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

HENRYK WALEZJUSZ

(1573 – 1574)

 • Pierwszy król elekcyjny z dynastii Walezjuszy, brat króla Francji Karola IX, król Polski od 1573
 • Uciekł z kraju w 1574 r. by objąć tron francuski jako Henryk III
kr lowie elekcyjni30
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STEFAN BATORY

(1576 – 1586)

 • Książę Siedmiogrodu, król Polski od 1576 r. Ożenił się z królową – Anną Jagiellonką
 • 1577 – spacyfikował zbuntowany Gdańsk za cenę rezygnacji ze statutów Karnkowskiego
 • 1578 – 1582 – wojna z Moskwą o Inflanty; wyprawy połocka, wielkołucka i pskowska doprowadziły do rozejmu w Jamie Zapolskim (1582)
 • Utworzył piechotę wybraniecką – 1 żołnierz utrzymywany przez 20 chłopów z dóbr królewskich
 • ustalił podział jazdy na ciężkozbrojną husarię, chorągwie kozackie i jazdę lekką.
 • 1579 – założył Akademię Wileńską
kr lowie elekcyjni31
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

ZYGMUNT III WAZA

(1587 – 1632)

 • Syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki
 • Połączył Rzeczypospolitą i Szwecję unią personalną w 1593 r. Szwedzi zdetronizowali Zygmunta III w 1599
 • 1606 – 1609 – rokosz sandomierski (Mikołaja Zebrzydowskiego) – początek oligarchii magnackiej
 • 1600 – inkorporował Estonię czym doprowadził do wybuchu wojen ze Szwecją: 1600 – 1611, 1617 – 1622, 1626 – 1629. Skutek – RP utraciła Inflanty
 • Za jego panowania magnateria wmieszała się w wewnętrzne sprawy Rosji – dymitriady 1604 – 1605, 1607 – 1609
 • Wypowiedział wojnę Rosji 1609 – 1619 ; zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem, zajęcie Kremla, zdobycie Smoleńska. Skutek – do RP przyłączono ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską
 • Wojna z Turcją 1620 – 1621 zakończona pokojem chocimskim – granicą rzeka Dniestr
 • Zwolennik kontrreformacji. W 1596 r. zawarto unię brzeską – część biskupów prawosławnych uznała zwierzchność papieża zachowując obrządek prawosławny – unici.
kr lowie elekcyjni32
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

WŁADYSŁAW IV WAZA

(1632 – 1648)

 • Syn Zygmunta III, wybrany w 1632
 • 1632 – 1634 – Rosjanie wszczęli wojnę o Smoleńsk, którą zakończył pokój w Polanowie; potwierdzał wcześniejsze polskie zdobycze (1619 – Dywilino)
 • 1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach szwedzkich
 • Zmarł gdy szykował się do wojny z Turcją
kr lowie elekcyjni33
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

JAN KAZIMIERZ WAZA

(1648 – 1668)

 • Młodszy brat Władysława IV; jego panowanie jest okresem ciągłych wojen
 • 1648 – 1654 – powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego; 1654 – ugoda w Perejasławiu – kozacy uznają zwierzchność cara rosyjskiego
 • 1654 – 1667 – wojna z Rosją (przerwa w latach 1655 – 60) . Na mocy rozejmu w Andruszowie (1667) RP traci Ukrainę na wschód od Dniepru wraz z Kijowem oraz ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską. Ostateczny pokój podpisano w Moskwie w 1686 r.
 • 1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król rezygnuje s tronu szwedzkiego, potwierdzono przekazanie Inflant Szwecji
 • 1657 – traktaty welawsko – bydgoskie – Prusy uzyskują suwerenność
 • 1652 – po raz pierwszy zerwano sejm dzięki liberum veto
 • Abdykował w 1668
kr lowie elekcyjni34
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

MICHAŁ KORYBUT

WIŚNIOWIECKI

(1669 – 1673)

 • Syn księcia Jeremiego Wiśniowieckiego
 • Za jego panowania w RP ścierały się dwa stronnictwa – prohabsburskie i profrancuskie
 • 1672 – najazd turecki zakończył się zdobyciem Kamieńca Podolskiego przez Turków i podpisaniem hańbiącego układu w Buczaczu – RP traci Podole i Kamieniec Podolski, musi płacić haracz Turcji
kr lowie elekcyjni35
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

JAN III SOBIESKI

(1674 – 1696)

 • Wielki wódz polski epoki XVII w. – brał udział w walkach ze Szwedami, Rosją, kozakami, tatarami, Turkami. Od 1667 hetman wielki koronny
 • Pokonał Turków w drugiej bitwie pod Chocimiem (1673); Zwycięstwo to wyniosło go na tron. Na mocy traktatu w Żórawnie (1676) RP nadal traciła Podole ale nie musiała płacić haraczu.
 • Król od 1674 r.
 • Pod naciskiem magnatów zawarł przymierze zaczepno – odporne z Habsburgami przeciwko Turcji
 • 1683 – odsiecz Wiednia
 • 1686 – zawarł pokój wieczysty z Rosją w Moskwie
kr lowie elekcyjni36
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

AUGUST II MOCNY

(1697 – 1706,

1709 – 1733)

 • Elektor saski z dynastii Wettinów
 • Wplatał RP w wojnę północną 1700 – 1721
 • Abdykował w 1706 i uznał prawa Stanisława Leszczyńskiego do tronu
 • Powrócił do RP w 1709 r. gdy car Piotr I pokonał króla Szwecji Karola XII
 • Spór szlachty z królem – konfederacja tarnogrodzka (1715) – zakończył się mediacją Piotra I i sejmem niemym (1717)
 • Sejm niemy zatwierdzał umowę miedzy konfederatami a Augustem II, ograniczył wpływy króla; pierwsza ingerencja rosyjska w sprawy polskie
kr lowie elekcyjni37
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STANISŁAW LESZCZYŃSKI

(1704 – 1709,

1733 – 1736)

 • Otrzymał tron polski, w trakcie wojny północnej, przy poparciu Szwecji
 • 1705 zawarł przymierze z królem szwedzkim zezwalające Karolowi XII na utrzymywanie wojska w Polsce oraz na werbunek żołnierzy, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej
 • Opuścił kraj po powrocie Augusta II w 1709
 • Jego córka została żoną króla Francji Ludwika XV
 • Wybrany na króla w 1733 r. Na skutek interwencji wojskowej Rosji i opozycji magnackiej abdykował w 1736
kr lowie elekcyjni38
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

AUGUST III SAS

(1736 – 1763)

 • Syn Augusta II z dynastii Wettinów
 • zasiadł na tronie przy zbrojnej pomocy Austrii i Rosji – po rozbiciu wojsk konfederacji dzikowskiej 1735
 • Uznany za króla w 1736
 • Oparł swoje panowanie na trwałym sojuszu z Rosją i na „Familii” – obozie Czartoryskich
kr lowie elekcyjni39
KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

(1764 – 1795)

 • Kandydat „Familii” do tronu polskiego
 • Wielki reformator i mecenas sztuki
 • 1765 – powołał Szkołę Rycerską
 • Reformy sejmu konwokacyjnego i króla zaniepokoiły Rosję, która wywołała sprawę przywrócenia pełnych praw innowiercom. Podzieliła ona Polaków – konfederacje przeciwko innowiercom i reformom. Na sejmie 1767-1768 uchwalono tzw. prawa kardynalne, których gwarantem została Rosja.
 • 1768 – 1772 – konfederacja barska zawiązana przeciwko innowiercom, reformom, królowi i Rosji
 • 1772 – I rozbiór Polski
 • 1788-1792 – obrady Sejmu Wielkiego
 • 3.05.1791 – uchwalenie konstytucji 3 Maja – ustrój monarchii konstytucyjnej
 • 1792 – konfederacja targowicka
 • 1793 – II rozbiór Polski
 • 1794 – powstanie kościuszkowskie
 • 1795 – III rozbiór Polski i abdykacja Stanisława Augusta.
ad