GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 20
GfK Supermarktkengetallen
124 Views
Download Presentation
linnea
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Supermarktomzetgroei vlakt steeds verder af. September slechts 0.8% groei in omzet. Volume daalt met ca. 2%. Ouderen worden steeds belangrijker voor supermarkten. Ouderen hechten meer belang aan emotionele winkelkeuze-aspecten. Bereikbaarheid en goede parkeergelegenheid ook belangrijk. In september 2013 is de supermarktomzet met 0.8% gestegen van €2.46 miljard (september 2012) naar €2.48 miljard (september 2013). Het aantal supermarktbezoeken bleef stabiel en de omzet per kassabon steeg licht met 0.8%, nl. van €21.29 (september 2012) naar €21.45 (september 2013). Gecorrigeerd voor het meest recente inflatiecijfer (CBS voeding/dranken excl alcohol en dranken) is het volume in de supermarkt in september met ca. 2% gedaald.

 3. Verzilvering: kansen of bedreigingen?      De komende jaren zal de vergrijzing fors toeslaan. In ruim 25 jaar stijgt volgens het CBS het aantal 65+ huishoudens van 1.9 miljoen (2013) naar ruim 3.2 miljoen (in 2040). Gelijktijdig staan we aan de vooravond van veel veranderingen in de distributie en de communicatie in de Foodsector, mede door de technologische ontwikkelingen. Het aantal fysieke winkels zal de komende jaren verder afnemen. Tegelijkertijd zal de verdergaande digitalisering steeds meer invloed krijgen op informatievoorziening, zowel qua aankooporiëntatie als aankoopgedrag. Door de toegenomen transparantie en snelheid van social media verschuift “de macht” in de distributie steeds meer van fabrikant-retail naar consument. Vraag is of de wensen van de ouderen wel voldoende worden gehoord en zij niet het kind van de rekening worden van bovenstaande ontwikkelingen?

 4. Samenvatting verzilvering        De 65+ huishoudens zijn op dit moment goed voor € 8.1 miljard supermarktomzet. En naar verwachting groeit dit in 12 jaar tijd met 80% naar € 14.5 miljard (2025). Ouderen hechten bij de keuze van een supermarkt meer belang aan de emotionele aspecten (sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen, snelle bediening, openingstijden). Ouderen kopen in vergelijking met de jongere leeftijdsgenoten vooral veel vers bij supermarkt of speciaalzaak- en weinig diepvries of drogmetica. Ouderen oriënteren zich voor een supermarktbezoek veel minder via TV/Radio of internet. Zij lezen wel vaker de reclames in kranten/tijdschriften voor het supermarktbezoek. Folder blijft verreweg belangrijkste informatiebron voor bezoek supermarkten. Ouderen verwennen zich thuis, maar wel met aandacht voor de gezondheid. Zij kopen naar verhouding veel bloemen/planten, gebak, koffie (gemalen, bonen), aperitieven / gedestileerd, maar ook citrus. De 65+personen hechten bij de keuze van winkelgebied veel belang aan bereikbaarheid , maar vooral aan parkeergelegenheid. Aan diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer in de winkelstraat hechten zij minder belang. Ouderen doen vaak op rustige tijden hun boodschappen. Naar verhouding vaak op dinsdag t/m donderdag en vooral in de ochtend.

 5. Supermarktomzet Verzilverd. In 2025 komt naar schatting ruim 30% van de supermarktomzet van de 65+ huishoudens. 2007 2013 (prognose) 2025 (prognose) € 28 € 33 € 47 Supermarktomzet (x Miljard) Aantal 65+ Huishoudens (x miljoen) 1.6 1.9 2.6 Supermarktomzet 65+ Huishoudens (x Miljard) € 5.6 € 8.1 € 14.5

 6. Ouderen hechten bij de keuze van de supermarkt meer belang aan de emotionele aspecten (sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen, snelle bediening, openingstijden). GfK Supermarktkeuzemotivatiebarometer 2013

 7. De 65+ huishoudens geven op dit moment voor voeding relatief veel meer uit bij de versspeciaalzaken en de overige kanalen. Vraag is wel of dit zo blijft in de toekomst.

 8. De 65+ huishoudens oriënteren zich voor een supermarktbezoek veel minder via TV/radio/Internet. Ze lezen relatief vaker de reclames in bladen/tijdschriften. Folder blijft verreweg belangrijkste informatiebron voor het winkelbezoek..

 9. De 65+ huishoudens geven relatief veel geld uit aan aperitieven/gedestileerd, bloemen/planten, wild en citrusvruchten.

 10. Naarmate men ouder is hecht men meer belang aan de bereikbaarheid van de winkels en de parkeergelegenheid en minder aan de diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer in de winkelstraat. Bron: WGOIR 2013

 11. De 65+ huishoudens gaan verhoudingsgewijs vaak op rustige tijden boodschappen doen (dinsdag t/m donderdag). Zij doen dat relatief minder vaak op maandag en in het weekend.

 12. De 65+ huishoudens gaan naar verhouding vaak in de ochtend hun boodschappen doen en doen dat naar verhouding veel minder in de avond.

 13. 65-plussers kopen minder vaak via internet producten, maar ook bij hun is de kleding- en elektronicawinkel favoriet. Ruim 3 op de 10 65+personen heeft wel eens via internet kleding gekocht.

 14. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScanhet belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 15. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 16. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

 17. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 18. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 19. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 20. Meer informatie? vindt u op: op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL)) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com