SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU ČR Praha, 22. února 2005 - PowerPoint PPT Presentation

libby
seri ly v souborn m katalogu r praha 22 nora 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU ČR Praha, 22. února 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU ČR Praha, 22. února 2005

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU ČR Praha, 22. února 2005
89 Views
Download Presentation

SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU ČR Praha, 22. února 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SERIÁLY V SOUBORNÉM KATALOGU ČRPraha, 22. února 2005 Danuše Vyorálková

 2. Báze seriály v MARCu 21 • česká a zahraniční periodika • informace o vlastníkovi dokumentu a propojení na jeho domovské stránky přes siglu • propojení do lokálního katalogu vlastníka přes siglu s návěštím Lokální záznam • možnost aktualizovat odběr on-line pomocí formuláře a využití služeb MVS • propojení navazujících (předcházející/navazující) titulů

 3. Záznamy seriálů v SKC • 115 620 záznamů • MARC21 • AACR2 • odběry na základě hlášení knihoven a retrokonverze katalogu RKZP (C-Ž) – 16. st. do současnosti – verifikace odběru • možnost stahování záznamů (UNIMARC)

 4. Přechod UNIMARC – MARC 21(2004/2005) • změna formátu (2004/2005) • změna programů pro import a • změna porovnávacích programů (Cubus – Aleph) • změna formy informací pro knihovny o výsledků importů (statistiky)

 5. Co konverze přinesla • snížení počtu duplicitních záznamů („vyčištění“ báze - 5736 záznamů) • nové označení duplicit • zpřístupnění duplicitních záznamů uživatelům • v poli 910 duplicitní roky odběru (spojením některých duplicitních záznamů od jedné knihovny – ručně se odstraňuje) • zdvojení některých polí (periodicita, propojovací pole – předcházející/následující názvy, variantní názvy apod.)

 6. Duplicitní záznamy • záznamy s označením BAS (pole je uvedeno na začátku záznamu ve formátu MARC 21) • celkem 5736/ 5363 duplicitních záznamů (26.1.2005) • pole BAS obsahuje • 99 (duplicity přenesené z báze v UNIMARCu)- 3763 z./3476 • DUPI (záznamy se porovnaly na ISSN) – 103 z./0 • DUPN (záznamy se porovnaly na název) - 2444 z./2400 • MUL-ZP (záznam se porovnal s více záznamy) - 76 z./73

 7. Monograficky zpracované seriály • definice seriálu (viz prezentace dr. Hájkové) + rozlišení bibliografické úrovně zpracování (návěští x kódované údaje) • v SKC každý seriál – 1 záznam pokud knihovna zpracovává nepravá periodika pro své potřeby monograficky – do SKC pošle jeden záznam („matičku“) a aktualizuje pouze roky odběru, elektronicky zasílá jen nově získané tituly (označení druhu dokumentu = seriál) • monograficky zpracovaný svazek seriálu • svazek má vlastní název (autora) – zpracuje se monograficky (druh dokumentu = monografie), včetně propojovacích polí na daný seriál a záznam se pošle do SKC (v poli 910 bude jen sigla a příp. signatura – nikoli roky odběru)

 8. Monograficky zpracované seriály(ukázka) Cca 15 záznamů v bázi jako monografie, 1x jako seriál

 9. Chyby ve zpracování (1) • kódované údaje a nakladatelské údaje • začátek roku vydávání • uveden rok, od kdy knihovna časopis odebírá • uveden krok od kdy časopis vydává poslední vydavatel • v nakl. údajích není za rokem uvedena pomlčka • vytváření vlastních podpolí • nestandardní vyplňování podpolí (v poli 700 v podpoli 4 např. nacházíme údaj XXXXXXXXX) • chybí údaje v záznamech (např. nakladatelské údaje, s uvedením b.m., b.n,, ale ostatní knihovny údaj uvádějí nebo lze zjistit v sekundárních zdrojích apod.) • uváděny chybné indikátory, nebo indikátor chybí

 10. Chyby ve zpracování (2) • chybné vyplňování podpolí v názvových údajích • chybné vyplňování pole 910 (roky odběru pro SKC) • monograficky zpracovávané svazky seriálu

 11. Chybně vyplňované názvové údaje • název a číslo řady • číslo řady – uváděn rok (u ročenek), nebo číslo svazku, rok a číslo v daném roce • název řady uváděn v podnázvu apod. • v názvových údajích je na začátku uváděno označení čísla svazku • údaje jsou uváděny v nesprávných podpolích • číslo řady a název řady v jednom podpoli

 12. Chybné zpracování názvových údajů Název seriálu : Arbeitstagung des …. | n Teil 1.| p Vorträge n = číslo části, p= název části

 13. Duplicitní záznamy • Duplicitní ISSN • Záznam v agentuře ISSN • Popis podle titulního listu • Stejný název • Odlišné podnázvy • Odlišný postup při zpracování

 14. Roky odběru v SKC • trvající odběr • 1926- (2005) • přerušovaný odběr • 1890-1952,63-81,85,87-93,1999-2002,05- (2005) • ukončený odběr • 1875-1905,10-26 Roky odběru se uvádí v podpoli 910r, svazky se uvádějí v podpoli 910s (jen čísla svazků, nejlépe arabskými číslicemi) • Podrobně viz pokyny k aktualizaci, www.caslin.cz a požadavky minimálního záznamu

 15. Importy • Před pravidelným zasíláním záznamů • Dodržování standardů • Minimální záznam • AACR2 • Data v dohodnutém formátu • Data v dohodnuté znakové sadě • Vzorek 50 záznamů k ručním ověření údajů • Záznamy s chybou v UNIMARCu/MARCu nejsou do báze naimprotovány – informace ve statistice • opravené záznamy zasílá knihovna znovu • duplicitní záznamy opravuje správce

 16. Aktualizace odběru • soupisy jako v předchozích letech • on-line pomocí formuláře - 25 knihoven • návod na webu • žádost o přidělení hesla a proškolení • možnost verifikace údajů z retrokonverze

 17. Aktualizace on-line • Je určena pouze pro aktualizaci odběru v záznamu v Souborném katalogu ČR • Nelze aktualizovat bibliografické údaje • Nelze založit nový záznam

 18. Aktualizace on-line • přístup na web • sigla + heslo (přidělí správce) • proškolení vyhledání • verifikace odběrů, změny, ukončení odběru, přípis signatury, přípis odběru k existujícímu titulu, zrušení odběru • pravidelná aktualizace odebíraných titulů – správce

 19. Aktualizace na rok 2005 • Rozesílání souborů pro aktualizaci • Školení pro on-line aktualizaci • Verifikace údajů z retrokonverze • Aktualizace údajů v adresáři

 20. Děkuji za pozornost Danuše Vyorálková dana.vyoralkova@nkp.cz