retesting av syfilis i oslos blodgiverkorps n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps. Ullevål Universitetssykehus, Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin (1), “Blodbanken i Oslo” (BiO) i samarbeid med Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi (2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps' - libby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retesting av syfilis i oslos blodgiverkorps

Retesting av Syfilis i Oslos blodgiverkorps

Ullevål Universitetssykehus,

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin (1),

“Blodbanken i Oslo” (BiO)

i samarbeid med Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi (2)

Doron Grosz1, Hans Erik Heier1, Geir Hetland1, Anne Grete Skar2, Vibeke Svenningsen1,

bakgunn for studien
Bakgunn for studien
 • En giver som hadde gitt blod ved BiO regelmessig siden 1990, testet positivt og spesifikt for syfilis i forbindelse med registrering ved en blodbank utenfor Oslo.
 • Veileder for transfusjonstjenesten i Norge pålegger at alle givere skal testes for Syfilis. Norske blodgivere testes rutinemessig ved 1.gangs registrering. Testing blir ikke repetert med mindre giveren flytter til en annen blodbank, alternativt har et langt opphold som giver.
bakgunn for studien1
Bakgunn for studien
 • Fordi Oslo er episenter for syfilis i Norge og hadde 80% av rapporterte nye tilfeller i 2007 (MSIS), meldte beymringen seg om det kunne finnes flere i Oslos blodgiverkorps med positiv syfilis.
 • Det ble derfor besluttet å teste hele det aktive blodgiverkorpset i Oslo, inklusiv Blodbanken i Ski.
 • Testingen startet omgående og skulle inbefatte alle givninger i perioden 01/10-2007-30/09-2008.
4 ulike testmetoder
4 ulike testmetoder
 • Screeningtest:ARCHITECT CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) som er en qualitative test for Treponema pallidum antistoff. (Screening = utført for hver donasjon i 12 mnd.)
 • 2. Syphilis IgM EIA (enzyme immunoassay) test for Treponema pallidum IgM antistoff, i tidlig stadium av sykdommen.
 • 3. Rapid Plasma Reagin test er en modifisert form av Cardiolipin-basert VDRL test. Reagin test er den testen som først reagerer positivt og den sikreste testen i tidlig stadium av Syfilis. Denne testen blir normalt negativ noen uker etter vellykket antibiotikabehandling og er negativ i latent syfilis.
 • 4.Treponema pallidum haemagglutination test (TPHA) er en specific, sensitiv passiv haemagglutinasjon test for å påvise Treponema pallidum antistoff i serum eller CSF.

Test 2 – 4 ble benyttet i tilfeller der screeningen (CMIA) var positiv.

resultat
Resultat
 • 61 givere (0.35%) reagerte uspesifikt i screeningtesten.
 • 1 - etablert giver testet positivt og spesifikt for syfilis, ved positiv TPHA Giveren hadde testet negativt med CBT (Cardiolipin-baserte tester ) tidligere 1998 og var ikke blitt retestet med CMIA. Det serologiske mønsteret, med negative IgM og reagin test, ble tolket til å vise en gammel infeksjon uten gjenværende aktivitet. Annamnesen bekreftet denne tolkningen.
s hva gj r vi
Så hva gjør vi?
 • Mye tyder på at spørreskjema, intervju og testrutiner for Syfilis er utilstrekkelig for å fjerne faren for å overføre Syfilis ved transfusjon i Oslo.
 • På den annen side ble det ikke funnet noen givere med aktiv Syfilis-infeksjon blandt Oslos givere.
 • Selv om det ved testing av hver donasjon ble funnet mange uspesifikke svar, er den reelle konverteringsraten veldig lav. 
konklusjon fra shdir
Konklusjon fra SHdir:
 • Gjennomgått syfilis, behandling for syfilis eller positiv screeningtest for syfilis fører til permanent utelukkelse fra blodgivning. Se også 3.6.3.5.
 • Ved registrering av ny blodgiver skal prøven i tillegg testes for• Hepatitt B virus core-antistoff (Anti-HBc)• Treponema pallidum antistoff (Syfilis antistoff)Dersom en person har et opphold i blodgivning på over et halvt år, skal vedkommende testes for anti-HBc på nytt.
 • 3.6.3.5 Syfilis Primærundersøkelse skal utføres med en Treponema-spesifikk test. Ved ikke-negativt prøveresultat etter retest skal prøven analyseres med alternative og supplerende syfilistester.
begrunnelse
Begrunnelse
 • Lav smitterisiko:Lagring v/4oC i 48-72 timer inneholder blod ikke viable T. pallidumLaboratoriestuder med ekremt høye konsentrasjoner av spirocheter har vist overlevelse 96 og 120 timer v/4oC
 • Arbeidsgruppen som utredet syfilis og blodgivning i november 2007 finner imidlertid ikke holdepunkter i rapporten fra Blodbanken i Oslo for å anbefale utvidet syfilistesting, og holder fast ved sin opprinnelige anbefaling om at nåværende syfilistesting av nye blodgivere opprettholdes.
 • Ved testing av blodmottakere fra donor som utløste studien, ble det ikke funnet overført smitte.
ingen skyer som truer
Ingen skyer som truer?

Trombocytter

Nytappet

Fullblod

ad