verdidokument for oslos kolonihager l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verdidokument for Oslos kolonihager PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verdidokument for Oslos kolonihager

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Verdidokument for Oslos kolonihager - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Verdidokument for Oslos kolonihager. Ekeberg-seminar 12. mars 2011 Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen. Spiren til verdidokument. Diskusjon på Ekeberg-seminaret i fjor Kolonihagenes omdømme Kolonihage en anakronisme? - Hva er kjernen i kolonihagelivet for oss i dag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verdidokument for Oslos kolonihager' - ziv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verdidokument for oslos kolonihager

Verdidokument for Oslos kolonihager

Ekeberg-seminar 12. mars 2011

Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen

spiren til verdidokument
Spiren til verdidokument
 • Diskusjon på Ekeberg-seminaret i fjor
 • Kolonihagenes omdømme
 • Kolonihage en anakronisme?

- Hva er kjernen i kolonihagelivet for oss i dag

 • Behovet for å tale vår sak og synliggjøre behovet for flere hager
arbeidet fra id til dokument
Arbeidet fra idé til dokument
 • Google hva andre har gjort
 • Hva finnes av dokumenter som omhandler kolonihagesaken?
 • Hva finnes av utredninger som omhandler grønne urbane miljøer?
 • Hva er kolonihagetanken tuftet på?
 • Laget utkast – diskutert i Oslokretsen
hensikt og utforming
Hensikt og utforming
 • Belyse hvorfor kolonihagene har en plass i byutviklingen
  • For nye kolonister
  • I forhold til politikere og befolkningen
  • Som diskusjonsgrunnlag innad i hagene
 • To deler:
  • Etisk grunnlag, -hvordan vi som kolonister forholder oss til hverandre
  • Del to viser hvilke verdier som er viktige for kolonihagene i Oslo og gir argumenter i kolonihagesaken
oslohagenes etiske grunnlag
Oslohagenes etiske grunnlag
 • Dekker hvordan vi bør forholde oss til følgende momenter:
  • rettigheter, plikter og ansvar
  • forskjellige interesser og særtrekk
  • toleranse, gjensidig respekt og forståelse
  • trusler, mobbing og vold
kolonihagelivet og betydningen for enkeltmennesket familien venner n rmilj og for samfunnet
Kolonihagelivet og betydningen for enkeltmennesket, familien, venner, nærmiljø og for samfunnet
 • Helse
  • Rekreasjon og fysisk aktivitet
  • Opplevelsen av nærhet til natur
  • Sosialt fellesskap og meningsfull fritid 
  • Psykisk velvære
 • Alternativ livsstil
  • Småsamfunnet i storbyen 
  • ”Det enkle liv”
  • Utnytte jorda som ressurs
  • Solidaritet og sosial profil
kolonihagelivet og betydningen forts
Kolonihagelivet og betydningen...forts.
 • Byutvikling
  • Den grønne by med bærekraftig utvikling
  • Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten
 • Historisk betydning
  • Særegne kulturminner
  • Drift av småmuseer
slide9

Byutvikling

  • Den grønne by med bærekraftig utvikling
  • Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten
 • Historisk betydning
  • Særegne kulturminner
  • Drift av småmuseer
veien videre
Veien videre
 • Diskusjon her
 • Motta innspill sjurbh@online.no, tlf. 41419101
 • Utkast ut på høring i hagene
 • Lage et ferdig dokument
 • Forankring og bruk i de enkelte hagene – få til et lokalt eierskap……
kilder
Kilder:
 • Jubileumsbok for Solvang
 • Oslo Byleksikon
 • Kolonihavens fremtid, Det danske kolonihaveutvalget, 2000 forarbeide til loven
 • Den grønne by; Dansk Center for Byøkologi
 • Bättre hälse blant enslige.
 • Naturen og hagens betydning for helse og livskvalitet, Göteborgs botaniske hage
 • OXLO – Oslo Extra Large – en by for alle
 • Grøntplan for Oslo