Rehabilitering i oslo en unders kelse av organisering og tiltak i oslos bydeler
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Rehabilitering i Oslo - en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler. Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene. Samhandlingsreformen. Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15 Revidert lovverk:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - barr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rehabilitering i oslo en unders kelse av organisering og tiltak i oslos bydeler

Rehabilitering i Oslo- en undersøkelse av organisering og tiltak i Oslos bydeler

Henning Mørland

bydelsoverlege

Bydel Sagene


Rehabilitering i oslo en unders kelse av organisering og tiltak i oslos bydeler

Samhandlingsreformen

 • Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15

Revidert lovverk:

 • Helse- og omsorgstjenestelov

 • Folkehelselov


Hva er rehabilitering
Hva er rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering er definert som ”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet”


Habilitering og rehabilitering
Habilitering og rehabilitering

 • Rehabiliteringstiltak inngår gjerne i øvrige tjenester

I spesialisthelsetjenesten

 • Helseforetak/sykehus

 • Private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

  I kommunehelsetjenesten

 • Institusjonsopphold

 • Dagrehabilitering

 • Ergo/fysioterapitjeneste

 • Innsatsteam

 • Hjemme- /hverdags- rehabilitering


Bruker pasient grupper
Bruker/pasient-grupper

Rehabilitering et omfattende begrep:

 • Barnehabilitering og rehabilitering

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

 • Voksenhabilitering (nevrohabilitering)

 • Rusrehabilitering

 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 • Rehabilitering i psykisk helse

 • Rehabilitering hos eldre

 • Rehabilitering (attføring) i NAV

 • Tekniske hjelpemidler


Utfordring
Utfordring

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen (Folkehelseloven)

→ ikke enkelt

Oversikt over helsetjenester til befolkningen

→ noe enklere

Spesialisthelsetjenester

 • Gjennomgående diagnosesystem (ICD-10)

 • NPR - Norsk pasientregister

 • Helseregistre

 • Sentralisert styringsmodell

6


Utfordring f rstelinjetilbud
Utfordring - førstelinjetilbud

Kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Ingen felles diagnosesystem

 • Ingen nasjonale aktivitetsdata

 • Fragmenterte tjenester

  Mulige indikatorer:

 • KOSTRA-data

 • IPLOS

 • Reseptregisteret

 • Diagnosekoder fra HELFO (fastleger)


Kartlegging i oslo
Kartlegging i Oslo

Noen systemfordeler

 • Oslostatistikken – tertialrapportering fra bydelene

 • Felles fagsystem for pleie- og omsorgstjenestene (Gerica)

  Kartlegging basert på

 • Sammenligning av rapporterte data (Oslostatistikk, KOSTRA, uttrekk fra Gerica)

 • Semistrukturerte intervjuer i bydelene

  Målgruppe

 • Rehabiliteringstiltak hos voksne med somatiske lidelser, sammensatte behov og/eller uavklarte tilstander

8


Organisatoriske forhold
Organisatoriske forhold

 • Tjenestetilbud (utfører):

 • Eget innsatsteam?

 • Ergo/fysioterapi som egen tjeneste/avdeling eller integrert i andre hjembaserte tjenester?

 • Fysioterapeuter med driftsavtale?

 • Hverdagsrehabilitering?

Koordinerende enhet:

 • Har bydelen/kommunen koordinerende enhet(er)?

 • Organisatorisk plassering (bestiller eller utførerenhet)?

 • Definerte personer eller ansvar tillagt tjenestested?
Oppsummering
Oppsummering

Rehabilitering er ikke en tjeneste eller et tiltak

 • Ingen gjennomgående diagnosebasert registrering

 • I beste fall et sett av indikatorer

 • Koordinerende enhet

 • Integrerte tjenestetilbud

 • Individuell plan – innføring av nettbasert IP

 • Koordinator uten nødvendigvis IP

 • Hjemme- /hverdagsrehabilitering

 • Institusjonens rolle

 • Behov for mer ensartet praksis for registrering av tiltak

 • Høyst usikkert statistikkgrunnlag

12