semin 23 1 2003 vy kov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminář 23.1.2003 VYŠKOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminář 23.1.2003 VYŠKOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Updated on

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV. Program: Úvod Význam a cíle projektu Současná situace MSP, jeho podpora, program START Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu Závěry a doporučení Moderátor: PhDr. Antonín HOLUBÁŘ. Složení účastníků semináře. Budoucí (potenciální) podnikatelé …….. 7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Seminář 23.1.2003 VYŠKOV Program: • Úvod • Význam a cíle projektu • Současná situace MSP, jeho podpora, program START • Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu • Závěry a doporučení Moderátor: PhDr. Antonín HOLUBÁŘ

  2. Složení účastníků semináře • Budoucí (potenciální) podnikatelé …….. 7 • Začínající podnikatelé (do 1 roku) …….. 8 • Odborní poradci (garanti) ÚP ………….. 6 • Odborní poradci (experti) partnerských organizací …………………14 • Ostatní ……………………………………. 5 • Celkem …………………………………… 40

  3. Cíl semináře (workshopu) • Vzájemná výměna zkušeností a jejich využití: • V projektu CePo • V práci poradců a odborných pracovníků • HK ČR, NARP • Začínajícími, nebo budoucími podnikateli • Získání informací, názorů, námětů prostřednictvím odborníků

  4. Prezentace projektu CePo Ing. Jolana BLAŽÍČKOVÁ Ing. Jaromír JANOŠ

  5. Malé a střední podniky v ČR a EU Podle počtu zaměstnanců: 0 – 9 drobný podnik 10 – 49 malý podnik 50 – 249 střední podnik

  6. Vládní program podpory MSP na léta 2001-2004 (11.12.2000) Nejvýznamnější instituce v oblasti podpory malých podniků: • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR • Českomoravská záruční a rozvojová banka • Agentura pro rozvoj podnikání • Regionální poradenská a informační centra

  7. Národní Asociace pro Rozvoj Podnikání (NARP) • Zájmové sdružení RegionálníchPoradenských a Informačních Center (RPIC) • Na území ČR pracuje 35 subjektů • Činností pokrývá NARP 97,4 % území ČR • Dotované služby pro sektor malých a středních podniků

  8. Síť RPIC v ČR

  9. Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům • Poradenství – cenově zvýhodněné služby 50 % - celoplošně • Poradenství CBC PHARE – příhraniční regiony • Úvěrové programy • Start • Kredit - pro vybrané regiony (7 mil., 4%, 6 let) - ostatní regiony (4 mil., 5%, 6 let) - celoplošně (Malé úvěry – 1 mil. 3%, 4 roky)

  10. Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům • Záruka – cenově zvýhodněná (0,1-1,3% p.a. z hodnoty záruky) • Trh – 50 % dotace na uhrazené porad. služby a vydaný certifikát, 5 % příspěvek na úhradu úroků z úvěru bezprostředně souvisejícím se zaváděním systému • Vesnice – pro drobné podnikatele (méně než 10 zaměstnanců), v obcích do 2999 obyvatel – příspěvek 5% na úhradu úroků

  11. Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům • Regenerace – pro malé podnikatele 3% příspěvek na úhradu úroků, pokud realizují podnik. záměr v městských památkových zónách • Kooperace – podpora síťování MSP – dotace 50 % nákladů na projekt, max. 1,5 mil. • Speciál – podpora zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva (podmínkou zapojení v některém podp. programu) – příspěvek 4000Kč/měsíc

  12. Program „PORADENSTVÍ“ • Cenově zvýhodněné služby pro MSP • Úvodní konzultace rozsah max. 3 hod. dotace 50%, max. cena 400Kč/hod. • Odborné poradenské služby, dotace 50%, max. cena 500Kč/hod. • Školení, dotace 50% • Podnikatelský subjekt může získat dotaci max. 30 000Kč/rok

  13. Program „START“ • Od 2.1.2002 vláda ČR rozšířila platnost pro celé území a všechny začínající v podporovaných OKEČ • Základní podmínky přístupu • Začínající podnikatel, max. 6 měsíců před podáním žádosti od zahájení činnosti • Splňuje podmínky malého podniku • Splňuje podporovanou OKEČ

  14. Program „START“ • Základní podmínky přístupu • Úspěšně absolvuje vzdělávací program – Základy podnikání a jeho podnikatelský záměr je doporučen k realizaci některým RPIC • Max. výše úvěru 500.000 Kč (obchodní společnost 1 mil. Kč) • Na investice nejméně 50 % • Splatnost 6 let • Odklad 1. splátky o 9 -12 měsíců • Bezúročný úvěr

  15. Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“ • Rozsah 108 hod. • Obsah: • Právní formy podnikání 2 hod. • Živnost. zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce 6 hod. • Daňová soustava 8 hod. • Účetnictví v podniku 10 hod. • Sociální, zdravotní pojištění 4 hod.

  16. Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“ • Obsah: • Finanční zdroje a podpory MSP 2 hod. • Pojištění podnikatelských rizik 2 hod. • Marketing 4 hod. • Psychologie v praxi podnikatele 5 hod. • Struktura podnikatelského plánu 58 hod. • Využití PC 7 hod.

  17. Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“ • Výsledky za rok 2002 • Uspořádaných kurzů v ČR celkem ………….. 104 • Účastníků v kurzech celkem …………………. 866 • Z toho zařazeno ÚP ……………………….. 286 • Samoplátci ………………………………….. 580 • MUŽŮ ……………………………………….. 484 • ŽEN …………………………………………. 382 • Doporučeno k realizaci podnik. záměrů … 476

  18. Program „START“ • Výsledky za rok 2002 • Podáno žádostí do ČMZRB ………. 407 • Vyřízeno …………………………….. 377 • V řízení ……………………………….. 30 • Proplaceno ………………………….. 377 • Suma 179,7 mil. Kč

  19. Zaměření projektů • Služby - 49 % • Obchod, pohostinství, ubytování, kosmetické služby, sportovní činnost • Výroba a výrobní činnost – 30 % • Kovoobrábění, výroba nábytku, stavební činnost a zemní práce, opravárenství • Ostatní – 21%

  20. Program „START“ – účastníci dle krajů

  21. Program „START“ – účastníci dle krajů

  22. KONEC DĚKUJI ZA POZORNOST