semin 23 1 2003 vy kov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminář 23.1.2003 VYŠKOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminář 23.1.2003 VYŠKOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Updated on

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV. Program: Úvod Význam a cíle projektu Současná situace MSP, jeho podpora, program START Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu Závěry a doporučení Moderátor: PhDr. Antonín HOLUBÁŘ. Složení účastníků semináře. Budoucí (potenciální) podnikatelé …….. 7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Seminář 23.1.2003 VYŠKOV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
semin 23 1 2003 vy kov
Seminář 23.1.2003 VYŠKOV

Program:

 • Úvod
 • Význam a cíle projektu
 • Současná situace MSP, jeho podpora, program START
 • Výměna vlastních zkušeností účastníků workshopu
 • Závěry a doporučení

Moderátor: PhDr. Antonín HOLUBÁŘ

slo en astn k semin e
Složení účastníků semináře
 • Budoucí (potenciální) podnikatelé …….. 7
 • Začínající podnikatelé (do 1 roku) …….. 8
 • Odborní poradci (garanti) ÚP ………….. 6
 • Odborní poradci (experti) partnerských organizací …………………14
 • Ostatní ……………………………………. 5
 • Celkem …………………………………… 40
c l semin e workshopu
Cíl semináře (workshopu)
 • Vzájemná výměna zkušeností a jejich využití:
  • V projektu CePo
  • V práci poradců a odborných pracovníků
  • HK ČR, NARP
  • Začínajícími, nebo budoucími podnikateli
 • Získání informací, názorů, námětů prostřednictvím odborníků
prezentace projektu cepo
Prezentace projektu CePo

Ing. Jolana BLAŽÍČKOVÁ

Ing. Jaromír JANOŠ

mal a st edn podniky v r a eu
Malé a střední podniky v ČR a EU

Podle počtu zaměstnanců:

0 – 9 drobný podnik

10 – 49 malý podnik

50 – 249 střední podnik

vl dn program podpory msp na l ta 2001 2004 11 12 2000
Vládní program podpory MSP na léta 2001-2004 (11.12.2000)

Nejvýznamnější instituce v oblasti podpory

malých podniků:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
 • Agentura pro rozvoj podnikání
  • Regionální poradenská a informační centra
slide7

Národní Asociace pro Rozvoj Podnikání (NARP)

 • Zájmové sdružení RegionálníchPoradenských a Informačních Center (RPIC)
 • Na území ČR pracuje 35 subjektů
 • Činností pokrývá NARP 97,4 % území ČR
 • Dotované služby pro sektor malých a středních podniků
nejv znamn j finan n podpory mal m podnikatel m ivnostn k m
Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům
 • Poradenství – cenově zvýhodněné služby 50 % - celoplošně
 • Poradenství CBC PHARE – příhraniční regiony
 • Úvěrové programy
  • Start
  • Kredit - pro vybrané regiony (7 mil., 4%, 6 let)

- ostatní regiony (4 mil., 5%, 6 let)

- celoplošně (Malé úvěry – 1 mil. 3%, 4 roky)

slide10

Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům

 • Záruka – cenově zvýhodněná (0,1-1,3% p.a. z hodnoty záruky)
 • Trh – 50 % dotace na uhrazené porad. služby a vydaný certifikát, 5 % příspěvek na úhradu úroků z úvěru bezprostředně souvisejícím se zaváděním systému
 • Vesnice – pro drobné podnikatele (méně než 10 zaměstnanců), v obcích do 2999 obyvatel – příspěvek 5% na úhradu úroků
nejv znamn j finan n podpory mal m podnikatel m ivnostn k m1
Nejvýznamnější finanční podpory malým podnikatelům - živnostníkům
 • Regenerace – pro malé podnikatele 3% příspěvek na úhradu úroků, pokud realizují podnik. záměr v městských památkových zónách
 • Kooperace – podpora síťování MSP – dotace 50 % nákladů na projekt, max. 1,5 mil.
 • Speciál – podpora zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva (podmínkou zapojení v některém podp. programu) – příspěvek 4000Kč/měsíc
program poradenstv
Program „PORADENSTVÍ“
 • Cenově zvýhodněné služby pro MSP
  • Úvodní konzultace rozsah max. 3 hod. dotace 50%, max. cena 400Kč/hod.
  • Odborné poradenské služby, dotace 50%, max. cena 500Kč/hod.
  • Školení, dotace 50%
 • Podnikatelský subjekt může získat dotaci max. 30 000Kč/rok
slide13

Program „START“

 • Od 2.1.2002 vláda ČR rozšířila platnost pro celé území a všechny začínající v podporovaných OKEČ
 • Základní podmínky přístupu
  • Začínající podnikatel, max. 6 měsíců před podáním žádosti od zahájení činnosti
  • Splňuje podmínky malého podniku
  • Splňuje podporovanou OKEČ
slide14

Program „START“

 • Základní podmínky přístupu
  • Úspěšně absolvuje vzdělávací program – Základy podnikání a jeho podnikatelský záměr je doporučen k realizaci některým RPIC
  • Max. výše úvěru 500.000 Kč (obchodní společnost 1 mil. Kč)
  • Na investice nejméně 50 %
  • Splatnost 6 let
  • Odklad 1. splátky o 9 -12 měsíců
  • Bezúročný úvěr
slide15

Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“

 • Rozsah 108 hod.
 • Obsah:
  • Právní formy podnikání 2 hod.
  • Živnost. zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce 6 hod.
  • Daňová soustava 8 hod.
  • Účetnictví v podniku 10 hod.
  • Sociální, zdravotní pojištění 4 hod.
slide16

Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“

 • Obsah:
  • Finanční zdroje a podpory MSP 2 hod.
  • Pojištění podnikatelských rizik 2 hod.
  • Marketing 4 hod.
  • Psychologie v praxi podnikatele 5 hod.
  • Struktura podnikatelského plánu 58 hod.
  • Využití PC 7 hod.
slide17

Vzdělávací program „ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“

 • Výsledky za rok 2002
  • Uspořádaných kurzů v ČR celkem ………….. 104
  • Účastníků v kurzech celkem …………………. 866
   • Z toho zařazeno ÚP ……………………….. 286
   • Samoplátci ………………………………….. 580
   • MUŽŮ ……………………………………….. 484
   • ŽEN …………………………………………. 382
  • Doporučeno k realizaci podnik. záměrů … 476
program start
Program „START“
 • Výsledky za rok 2002
  • Podáno žádostí do ČMZRB ………. 407
  • Vyřízeno …………………………….. 377
  • V řízení ……………………………….. 30
  • Proplaceno ………………………….. 377
   • Suma 179,7 mil. Kč
slide19

Zaměření projektů

 • Služby - 49 %
   • Obchod, pohostinství, ubytování, kosmetické služby, sportovní činnost
 • Výroba a výrobní činnost – 30 %
   • Kovoobrábění, výroba nábytku, stavební činnost a zemní práce, opravárenství
 • Ostatní – 21%
slide22

KONEC

DĚKUJI ZA POZORNOST