forsknings och innovationspropositionen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forsknings- och innovationspropositionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forsknings- och innovationspropositionen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Forsknings- och innovationspropositionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Forsknings- och innovationspropositionen. Prefektmöte 2012-10-24. Mål och utgångspunkter. Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forsknings- och innovationspropositionen' - libba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m l och utg ngspunkter
Mål och utgångspunkter
 • Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft
 • Det finns inget motsatsförhållande mellan att den fria forskningen behöver ha goda villkor och att forskningens resultat ska leda till nytta
 • Det är oroväckande att det finns tecken på att Sverige tappat i kvalitet i förhållande till ett antal jämförbara länder

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

m l och utg ngspunkter1
Mål och utgångspunkter
 • Ökad strävan efter kvalitet genom långsiktighet och resursförstärkning som ger större möjligheter till risktagande,
 • Ökat fokus på individer och goda villkor för forskare,
 • Ökade insatser för forskning för samhällets och näringslivets behov, och
 • Ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

m l och utg ngspunkter2
Mål och utgångspunkter
 • Idag upplever forskare att det råder obalans mellan direkta statsanslag och extern anslag
 • Behövs ökad långsiktighet också för anslag från forskningsfinansiärerna
 • Satsning på forskning med såväl hög risk som stor potential
 • Forskningens frihet handlar i stor utsträckning om den enskilde forskarens frihet och inte minst den frihet som yngre forskare behöver i förhållande till seniora forskare
 • Livsvetenskaper uppmärksammas särskilt (600 mnkr).

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

f rdelning av anslag
Fördelning av anslag
 • Naturligt att låta en större andel av anslagen än tidigare fördelas/omfördelas utifrån de kvalitetsmått som introducerades i den förra forsknings- och innovationspropositionen.
 • Även prestation och kvalitet i samverkan bör premieras
 • Men risk att bara forskning som kan mätas premieras
 • Skäl att vidare utreda kollegial bedömning för fördelning av resurser på sikt.
 • Även forskningsfinansiärernas anslag bör ökas

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

f rdelning av medel
Fördelning av medel
 • Lärosätena bör dels omfördela mot områden med större potential,
 • dels göra koncentrerade satsningar där lärosätet har en konkurrensfördel.
 • Det är nödvändigt att ställa kvalitetskrav på alla nivåer.
 • Lärosätena bör utveckla metoder för utvärdering av forskares verksamhet
 • Ökat fokus på invidvider
 • Regeringen kommer noggrant följa utvecklingen av oförbrukade bidrag

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

goda villkor f r forskare
Goda villkor för forskare
 • De som väljer att fortsätta en forskarkarriär ska veta att det finns möjligheter till en tillsvidareanställning om de presterar bra forskning
 • Trygga villkor under forskarutbildningen
 • Infrastruktur

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

att notera
Att notera
 • Problem att en så stor andel av vetenskapliga artiklar aldrig citeras.
 • Medicin är det största området vid lärosätena
 • Citeringar inom medicin har ökat sedan 1990-talet då biomedicin citerades under världsgenomsnittet och klinisk medicin strax över. Nu sammantaget ca 10 procent över.

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

att notera1
Att notera
 • SFO positivt men svag samverkan. Utvärdering 2015.
 • Vinnova bör få i uppdrag att i samråd med VR stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan och nyttiggörande

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

tv forskningspropositioner
Två forskningspropositioner
 • 2009-2012: 5 miljarder totalt.
  • Fakultetsanslag: KI 178 mnkr av totalt 1 550 mnkr + omfördelning 21 mnkr
 • 2013-2016: 4 miljarder
  • Fakultetsanslag: KI 100 mnkr av 900 mnkr + omfördelning 40 mnkr
 • Fördelning 2013-2016
  • 1 735
  • 2 695
  • 3 060
  • 4 000

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

satsning livsvetenskaper
Satsning livsvetenskaper

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

intressant i vrigt
Intressant i övrigt

nils-fredrik.ankarcrona@ki.se