slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen September 2011 Augusti 2011. IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor. Samverka och påverka!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen' - uriel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen

September 2011

Augusti 2011

iq samh llsbyggnad neutral nod och katalysator f r sektors vergripande fr gor
IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor
 • Samverka och påverka!
 • Främja kvalitet, forskning och innovation – på strategisk och konkret nivå
 • Seminarier och möten
 • Programsamordning

Näringsliv

Forskning

Politik

slide3

Strategiska samarbeten med organisationer som driver utvecklingsfrågor inom sektorn

 • Formas
 • Energimyndigheten
 • VINNOVA
 • Trafikverket
 • IVA
 • EU-kommissionen
 • Internationellt nätverk
 • Nordiskt Innovationscentrum
 • Delegationen för hållbara städer
 • Sveriges Bygguniversitet
slide4

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Förslag:

Skapa en offentlig-privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet

Augusti 2011

kunskap som utvecklar samh llet

Byggnader

Infrastruktur

Försörjningssystem

”Tidiga skeden”

Genomförande

F

ö

rvaltning

Kunskap som utvecklar samhället
u tmaningar inom samh llsbyggnad
Utmaningar inom samhällsbyggnad
 • Urbanisering – stadsutveckling
 • Fler bra bostäder till rimliga kostnader
 • Förnyelse, ombyggnad och renovering av rekordårens bebyggelse
 • Byggd miljö anpassad till en åldrande befolkning
 • Klimatomställning, inklusive energi- och resurseffektivisering
 • Robust och utbyggd infrastruktur och försörjningssystem
slide10

FoU inom samhällsbyggnad: < 10% av genomsnittet

 • Figur 1: Jämförelse mellan totalvolymen FoU som andel av BNP i Sverige (stapel 1) och volymen FoU i samhällsbyggnadssektorn som andel av samhällsbyggnadssektorns andel BNP (stapel 2). Antagande: samhällsbyggnadssektorn utgör 8% av BNP.
slide11

Både offentliga och privata aktörer behöver satsa betydligt mer

Figur 2: Illustration över hur stora den offentliga respektive privata sektorns FoU- medel skulle vara om de skulle motsvara Sveriges totala FoU-andel av BNP (ljusblå stapel). Mörkblå stapel visar aktuell situation.

slide12

Gemensam strategi - huvudpunkter

 • Gemensam offentlig – privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet
 • Gemensamma mål och gemensamt ansvar för genomförande
 • Både privata och offentliga aktörer behöver öka sina insatser
 • Kraftigt förbättrad samordning mellan offentliga finansiärer behövs
 • Ett stärkt offentligt ansvar för utvecklingsinsatser inom planering, byggande och förvaltning behövs (jmf Trafikverket inom infrastruktur)
slide13

Kompletterande åtgärder för att uppnå effekt av

satsning på forskning och innovation

delar i en offentlig privat strategi f r att ka tillv xt och m ta utmaningar inom samh llsbyggnad
Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad
 • Öka företagens egen forskning, utveckling och samfinansiering
 • Utveckla formerna för samverkan mellan näringsliv, universitet och forskningsinstitut
 • Utveckla former för återföring av resultat från FoU-projekt till sektorns aktörer
 • Uppmuntra vidareutvecklingen av Sveriges Bygguniversitet på teknikområdet och motsvarande initiativ på arkitekturområdet och stadsutvecklingsområdet
d elar i en offentlig privat strategi f r att ka tillv xt och m ta utmaningar inom samh llsbyggnad
Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad
 • Öka statliga ekonomiska resurserna och stärk möjligheterna att utnyttja EU:s finansiering
 • Öka stödet till långsiktiga program och starka forskarmiljöer.
 • Förstärk kraftigt samordningen mellan forskningsfinansiärerna inom samhällsbyggnad.
 • Förbättra effektiviteten inom offentlig upphandling och standardisering som redskap för ökad innovationskraft
 • Satsa på omfattande utbildning och kompetensutveckling inom både offentlig och privat sektor
seminarier och m ten

20 sept IQS-seminarium: Nya PBL – blev den enklare?

27 sept IQS-seminarium: Trovärdig egenkontroll

Okt Studiebesök Citybanan

12 okt Remisseminarium: Regeringens förslag till strategi för Näranollenergibyggnader

13-14 okt Tre workshops om inspel till Forskningspropositionen

17 nov Konferens om samhällsbyggande inför FoI-proppen

Samarrangemang med Delegationen för hållbara städer

12 decAfter work: Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman.

Samarrangemang med WSP

VÄLKOMNA!

Seminarier och möten
ad