1 / 14

Nhấn space bar hay mouse

Cách Install Và Dùng Font Chữ. Đánh Bài Vở Theo Bất Cứ Kiểu Encoding Nào. Hướng Dẫn Từng Bước.

lew
Download Presentation

Nhấn space bar hay mouse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Cách Install Và Dùng Font Chữ Đánh Bài Vở Theo Bất Cứ Kiểu Encoding Nào Hướng Dẫn Từng Bước Thưa quí bạn, Windows XP hay Windows Vista chỉ có vài trăm kiểu chữ (type face) mà đa số không support chữ có dấu tiếng Việt ngoại trừ một số nhỏ support Unicode như Time New Romans. Aral, Tahoma… Những type face Unicode nầy cho phép mọi quốc gia dùng để đánh ra chữ của nước mình thí dụ như Nhật, Miên, Ấn Độ, Trung Quốc… và Việt Nam. Tiếc rằng với người Việt Nam những type face nầy của Windows không bay bướm, không đủ đẹp. Những type face (gọi sai là font) do người Việt mình làm ra như các font VNI, font VPS, font Bách Khoa… đẹp hơn. Có lẽ font của VNI có nhiều type face đẹp hơn hết. Hiện VNI đã sáng tạo ra trên 200 kiểu khác nhau. Trong nước cũng có vài người sáng tạo ra font khá bay bướm. Muốn xài những font chữ đẹp không có sẳn trong Windows thì chúng ta cần vài thứ: 1. Phải có các font chữ nầy (nói nhỏ: tìm download trong Internet). 2. Phải install các font chữ nầy vào máy computer. 3. Phải biết cách bỏ dấu tiếng Việt. Nếu xài loại tiếng không dấu như Anh hay Pháp thì không cần . Trong cái PPS nầy tôi hướng dẫn các bạn chưa quen từng giai đoạn một cho cả Windows Vista lẫn Windows XP . Theo tôi thấy phần đông các bạn không cần tới bài nầy. Nhưng nếu hiện giờ hay trong tương lai quí bạn làm báo, làm thơ, viết văn, chơi ảnh, layout đặc san, kinh sách , làm thiệp chúc mừng, thiệp chia buồn, hay thông báo một việc gì cần sự trang trọng… thì bài nầy chắc đáng giá 2 xu. Các bạn chưa cần thì mời nghe bản nhạc khá dài chưa chắc nơi nào cũng có. Nhấn space bar hay mouse Huỳnh Chiếu Đẳng 24-Jan-2008

 2. Install font là việc mà nhiều bạn đã biết từ lâu, tuy nhiên còn một số bằng hữu có vẽ chưa quen. Quí bạn chớ ngại install font mới, rất an toàn không giống như install (setup) các software mới. Cũng như tất cả các bài khác tôi xin được dùng những từ ngữ thông thường (có khi làm quí bạn chuyên ngành thấy khó nghe). Chữ font ở bài nầy đa số dùng không đúng nghĩa của nó, tuy vậy quí bạn đọc là hiểu liền, nếu tôi dùng đúng nghĩa thì quí bạn sẽ bối rối ngay. Bây giờ muốn xài font mới chưa có trong computer thì đầu tiên phải có những font nầy. Thí dụ các bạn được bạn bè chỉ cho chỗ lấy mươi cái type face mới rất đẹp của VNI do ai đó bỏ trong Internet. Việc đầu tiên là các bạn lấy về computer : -http://www.megaupload.com/?d=SXYUWVSD Lưu ý đây là link ma, làm thí dụ không có thật. Các bạn click ngay nó thì được nối vào website Megaupload. Cách download ra sao thì mời vào QVĐ đọc bài “Cách download từ MegaUpload, Rapidshare và Mediafire”. Khi download xong các bạn được cái file nầy: Muốn vào uống trà thì click ngay Quán Ven Đường Download font Tên nó là:Font vni newest.rar Các bạn thấy nó compressed dưới dạng RAR Trong cái khối compressed nầy chứa mươi font. Viêc kế tiếp là Unrar nó ra từng file một. Mỗi kiểu type face là một file. Trang kế tôi chỉ các bạn Unrar.

 3. RAR hay ZIP đều tương tợ nhau, nhưng đa số nhạc, video, DVD iso, software … thường được bỏ trong Internet dưới dạng RAR. Với ZIP file thì các bạn chỉ cần click tên nó trong Windows là nó bung ra ngay. Với RAR file các bạn cần software để bung nó ra. Tôi thường dùng WinRar (tìm trong Internet). Khi UnRar nó ra thì thấy nội dung thế nầy: Theo đây chúng ta thấy có tất cả là 19 type face. Trước khi đi tiếp mời các bạn xem một số kiểu: Ñoái caûnh voâ taâm maïc vaán thieàn. Ở trang kế tiếp tôi hướng dẫn các bạn install các font vừa download nầy vào Windows XP và vào Windows Vista. Những chữ mẫu trên là hình nên không sắc nét. Nếu là chữ thì sẽ đẹp lắm. Ở đây nếu tôi dùng chữ thì các bạn không thấy được dấu vì computer các bạn chưa có font nầy. Thử một hàng coi sao. Tôi đã save cái font theo, hy vọng các bạn đọc được.

 4. Install font mới vào Windows XP Khi các bạn có một số font mới do bạn bè cho hay do download từ đâu đó. Muốn xài được thì phải install nó vào computer. Font chữ là các file thường có tên tận cùng bằng ba chữ extension là TTF (true type font). Thí dụ ba font Thủ Pháp (giống như chữ các Ông Ðồ dùng viết lông mà viết) của hãng VNI có tên Vnthfap3.TTF, Vnthfap2.TTF. Vnthfapf.TTF. Ðôi khi quí bạn không nhìn thấy ba chữ TTF sau dấu chấm vì Windows XP không cho nó hiện ra, nếu quí bạn không set lại folder option (đọc thêm ở phần computer trong QVD, click ngay chữ màu nầy là vào webpage). Trong Windows XP các bạn click Click Start  Control Panel click Fonts   

 5. Cho Windows XP Sau khi click Fonts xong quí bạn click tiếp FileInstall New Font   Khi click Install New Font… thì có cái Windows nầy hiện ra: Lưu ý nơi đây trống     Các bạn phải chon nơi nào có chứa các fonts trong trong hard disk hay trong bất cứ đâu.    Khi chúng ta click trúng folder có chứa các font thì trong khung List of fonts sẽ có tên chúng. Click Select All Cuối cùng click OK chờ vài phút là các font đã chọn được install vào Windows XP Tên các font 

 6. Install font vào Windows Vista Với Windows Vista các bạn cũng click Start  Control Panel      Click nơi đây, bí hiểm? Khi các bạn click Fonts xong thì mọi chuyện sẽ bắt đầu giống như với Windows XP ở các trang trước. Tôi sẽ lập lại thật nhanh một lần nữa, kế đó sẽ hướng dẫn các bạn cách xem thử coi các fonts mới đã được installed chưa.  Click nơi đây

 7. Cho Windows Vista         Chọn nơi chứa font Với Windows Vista chúng ta thấy mẫu font sẽ install. Thay vì click OK thì ở đây “văn minh” hơn, click Install. Có khi Vista hỏi xin phép các bạn một lần nữa nhớ cho phép. Sau khi click Install xong các bạn chờ một vài phút là xong (click close). Ở trang kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn coi font đã vào Windows chưa. Cũng nên lưu ý là nếu các bạn high light font nào thì chỉ install font đó (như ở đây). Nếu click Select All thì install hết các font.

 8. Như vậy là chúng ta đã install font mới vào Windows XP hay Windows Vista. Bây giờ tìm xem coi đã có font mới trong system hay chưa. Có nhiều cách khác nữa, nhưng tôi chỉ các bạn làm thế nầy : Mở Microsoft Word ra: (như các bạn làm hàng ngày)   Click ngay chỗ mũi tên Một phần của màn ảnh Word Khi click chỗ mủi tên, các font chữ hiện có trong system và sẳn sàng để các bạn dùng sẽ hiện ra thành một danh sách, nếu các font quí bạn đã install có tên ở đây thì có nghĩa là đã thành công.

 9. Khi các bạn click chỗ mủi tên thì danh sách font sẽ hiện ra như sau: Đây là chỗ click Thưa quí bạn trong danh sách các font có trong system chúng ta thấy có tên cái font VNI vừa install xong. Xin lập lại lần nữa muốn sử dụng bất cứ font mới nào không có sẳn trong Windows Vista hay Windows XP thì chúng ta phải làm cái thủ tục gọi là install font (hay add font). Cũng như muốn dùng bất cứ software nào chúng ta cũng phài làm một lần thủ tục gọi là setup hay install. Install thêm font mới không có chi là nguy hiểm, nhưng install một software mới có khi gặp rắc rối đôi chút. Có vài bạn nghĩ rằng download font hay software vào hard disk là đã xài được rồi. Không đúng đâu, lúc đó hard disk chỉ là chỗ chứa thôi. Ở trang kế tiếp tôi hướng dẫn các bạn sang phần thứ ba là dùng các font nói chung cũng như hướng dẫn các bạn đánh ra bài vở theo mã Unicode hay VNI hay bất cứ mã gì các bạn muốn.  Nó đây.  Font VPS có tên khởi đầu là VPS Font VNI có tên khởi đầu là VNI Font chúng ta install có tên khởi đầu là VNI nên kéo con chạy nầy xuống để tìm. 

 10. Thí dụ sử dụng font Sau đây là cách sử dụng font trong Microsoft Word. Trong các software khác như Photoshop hay trong PowerPoint cũng y như vậy. Đây là cái Windows của Word. Font VNI   Click chọn font Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chọn font VNI nầy  Một phần màn ảnh Đánh thử vài chữ có dấu Tôi đánh vào hàng “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. Đố quí bạn tại sao chữ đọc không ra. Dễ hiều lắm, tôi dùng Unikey và setup như thế nầy. Mà lại đánh theo mã Unicode  Xin quí bạn chú ý: Chọn font VNI thì phải đánh ra mã VNI. Còn software dùng bỏ dấu chẳng quan trọng. Trang sau tôi vẫn dùng Unikey mà đánh chữ đọc ngon lành.

 11. Ñoái caûnh voâ taâm maïc vaán thieàn. Ảnh thí dụ nầy là của Microsoft Word 2007 (chạy trong Windows XP ) Click nơi đây để chọn mã (encoding)  Bây giờ tôi dùng Unikey mà đánh ra chữ bằng font VNI quí bạn coi thử nghe. Hàng chữ trên bây giờ có dấu bình thường.   Chọn mã VNI

 12. Tôi dùng VPS đánh thử font VNI coi có khác chi không. Ảnh thí dụ nầy là của Microsoft Word 2007 (chạy trong Windows XP ) Nếu các bạn đánh thử thì chữ sẽ theo mã Unicode Trước tiên “run” keyboard drive là VPSkeys click  Tại sao?  Vì chúng ta chọn font chữ là VNI mà “mã” theo Unicode  Bây giờ các bạn chọn mã VNI thử coi. Xem tiếp ở trang sau

 13. click nơi đây để đổi mã chữ đánh ra   Encode kiểu VNI  Bây giờ chúng ta đánh sẽ ra chữ theo mãVNI click  Đánh thử vào Microsoft Word   font VNI Nếu các bạn thấy hàng chữ màu sai dấu thì có nghĩa là font “VNI 15 chops” chưa chạy theo cái PPS nầy  Ñoái caûnh voâ taâm maïc vaán thieàn.

 14. Như các bạn thấy, vừa rồi tôi dùng font VNI nhưng trong computer của tôi đâu có software VNI. Tóm lại software để bỏ dấu như VPS, như Unikeys như ViệtKey, như mViệt… đều dùng được cho font VNI hay bất cứ font nhóm nào. Nếu các bạn có software VNI trong computer thì các bạn cũng có thể đánh ra được bài vở theo Unicode, theo mã VPS, theo mã Bach Khoa, theo mã TCVN3-ABC… Hai thứ font chữ và software dùng bỏ dấu không cần cùng một hãng, và độc lập với nhau. Ngày nay software bỏ dấu thường cho không, có chừng trên 10 cái được dùng nhiều. Chỉ có software duy nhất bán giá khá cao là VNI. So với software biếu không thì VNI có nhiều phần trội hơn. Nhất là VNI có trên 200 type face rất đẹp dùng trong ngành in ấn và trong ngành liên hệ tới hinh ành digital… Tôi mất mấy tiếng đồng hồ để làm cái PPS nầy với lòng mong các bằng hữu chưa già nhưng không trẻ của tôi có được chút căn bản và mạnh dạn hơn trong việc bỏ dấu email gởi cho nhau. Với email viết ngắn một trang không dấu còn đọc được chớ viết vài ba trang không dấu thì thường không mấy ai chịu khó đọc hết bài. Có bạn hỏi tôi làm sao in các PPS hướng dẫn về computer ra giấy. Câu trả lời là không được. Mặt mạnh của PPS là hình ảnh chạy để chỉ từng bước, nó khác hẳn một bài viết bằng Microsoft Word . Do đó các bạn cần thì giữ nó trong computer để xem lại. Đáng lý ra tôi nên viết cả dưới dạng Word may ra anh Phương Tôn chủ nhân khoahoc.net còn đăng được khi cần. Sẽ viết dần khi có thì giờ. Cái slide show nầy dài cả 20 phút với nhạc và hình nhưng chỉ lớn có 3,9 MB. Làm cái PPS nầy mất nhiều thì giờ, xin các bạn không cần giữ lại hờ khi bạn bè cần thì biếu họ. Với các bằng hữu đang dạy computer trong các trường xin cứ tự nhiên biếu nó cho các học trò bô lão người Việt Nam nếu thấy nó đáng 2 xu. HCĐ Hình thí dụ có thể khác trong máy computer các bạn, dù cho các bạn cũng xài Windows Vista hay Windows Vista Tôi viết câu nầy vì có một bạn đang dạy computer email đề nghị viết về font Version 1.0 có khi sẽ viết bỗ túc thêm

More Related