slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Hvad er social kapital?. En ofte set definition: ”Tillid, normer og netværk, der kan fremme kollektiv handling”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lev


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen.

Lars Skov Henriksen

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

hvad er social kapital
Hvad er social kapital?
 • En ofte set definition: ”Tillid, normer og netværk, der kan fremme kollektiv handling”.
 • Social kapital er en egenskab eller en kvalitet ved den sociale organisering.
 • Social kapital måles ofte gennem tre indikatorer:
 • Gensidig tillid
 • Sociale netværk
 • Deltagelse i foreningsliv og lignende
 • Dette er indirekte mål.
kapital
”Kapital”?
 • Når vi betegner det social ”kapital”, så er det fordi, der er tale om en ”ressource”
 • Social kapital ejes ikke af den enkelte – men eksisterer i relationen mellem mennesker
 • Hvilke fordele kan der ligge i netværksrelationer:
 • Effektive normer
 • Tillid og gensidige forpligtelser
 • Viden og information
er social kapital et offentligt gode
Er social kapital et ”offentligt gode”?
 • Social kapital er – som andre kapitalformer – ulige fordelt i samfundet
 • Social kapital kan også have negative effekter:
 • Stærke bånd kan holde andre ude (virke ekskluderende)
 • ”Stærke normer” er ikke nødvendigvis det samme som ”gode eller hensigtsmæssige normer” i sundhedsmæssig forstand
typer af netv rk
Typer af netværk
 • Netværk, der ”skaber bånd” (’bonding social capital’)
 • Indadrettede
 • Homogene
 • ”Lim”
 • Netværk, der ”bygger bro” (’bridging social capital’)
 • Udadrettede
 • Heterogene
 • ”Smøremiddel”
 • Ikke kun mængden af social kapital har betydning – det har typen af social kapital også
sundhed og social kapital
Sundhed og social kapital
 • To grundlæggende mekanismer:
 • Social støtte og netværksressourcer kan have en beskyttende effekt
 • Sociale netværk kan give adgang til ressourcer
man skal skelne mellem faktorer eller mekanismer p forskellige niveauer
Man skal skelne mellem faktorer eller mekanismer på forskellige niveauer
 • Individ-niveau:
  • Stærke sammenhænge mellem omfanget og kvaliteten af folks netværk og deres helbred
  • Men respondent-bias kan medføre overvurdering af effekten
 • Organisations- og lokalsamfundsniveau
  • Det sociale miljø (fx skole, arbejdsplads, lokalsamfund), folk er indlejret i, kan have selvstændig betydning
  • Men det er vanskeligt at adskille faktorer på individniveau fra faktorer på lokalsamfundsniveau
  • ”lokalsamfundseffekter” betinges af kvaliteten af individets egne sociale relationer
glem ikke samfundsniveauet
Glem ikke samfundsniveauet!
 • Tillid afhænger ikke kun af nære relationer og velfungerende lokalsamfund
 • Tillid er afhængig af strukturelle og politiske forhold
 • Omfordeling af ressourcer og lige adgang til institutioner, der opleves som retfærdige, har særlig betydning for et lands tillidsniveau
 • Den måde, ”storsamfundet” er indrettet på, kan lette tillid og samarbejde og mindske mistro mellem grupper
konklusion
Konklusion
 • Pas på med at antage for enkle sammenhænge mellem social kapital og sundhed
 • Social kapital og sociale netværk har ikke én bestemt effekt – men mange og varierende
 • Social kapital er ikke en gratis ressource
slide10

Aalborg Universitet

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Kroghstræde 7

9220 Aalborg Ø

ad