agis en achmea zorgkantoren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agis en Achmea Zorgkantoren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agis en Achmea Zorgkantoren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Agis en Achmea Zorgkantoren - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Agis en Achmea Zorgkantoren. Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2013. Januari 2013. Programma. 13.30 uur Welkom 13.35 uur AWBZ Keten 13.50 uur Zorgtoewijzing en Voorschrift ZTW 14.20 uur Pauze 14.35 uur Helpdesk AZR 14.45 uur Zorginkoop

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agis en Achmea Zorgkantoren' - lev-pugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agis en achmea zorgkantoren
Agis en Achmea Zorgkantoren

Voorlichtingsbijeenkomst

voor nieuwe zorgaanbieders 2013

Januari 2013

programma
Programma
 • 13.30 uur Welkom
 • 13.35 uur AWBZ Keten
 • 13.50 uur Zorgtoewijzing en Voorschrift ZTW
 • 14.20 uur Pauze
 • 14.35 uur Helpdesk AZR
 • 14.45 uur Zorginkoop
 • 15.20 uur Rondvraag en afsluiting
azr informatiestromen en ketenpartners1
AZR informatiestromen en Ketenpartners

Azera

Agis en Achmea Zorgkantoren

communicatiestromen
Communicatiestromen

Zorginkoop

Locatie Amersfoort (Agis)

Locatie Zwolle (Achmea)

Zorgtoewijzing en HelpdeskAZR

Zorgtoewijzing en HelpdeskAZR incl. AW319

slide8

U vindt hier informatie over o.a:

 • Zorginkoop
 • Voorschrift/afsprakenoverzicht
 • Foutcodetool AZR en AW319
 • Rekenmodule en vertaaltabel
 • Nieuwe zorgaanbieders
slide9

www.zorgregistratie.nl

www.zorgregistratie.nl

zorgtoewijzing
Zorgtoewijzing

Wat kan ZTW voor u betekenen?

 • Beantwoording van vragen over de toewijzing van een indicatie
 • Vragen over de leveringsstatussen van de toegewezen zorg
 • Toewijzen van functies die door een vorige aanbieder al zijn beëindigd
 • Vragen over de combinatie van zorg in natura en PGB
 • Adviseren bij moeilijke casuïstiek
 • Toelichting op wet- en regelgeving rond de AWBZ en zorgtoewijzing in het bijzonder
zorgtoewijzing1
Zorgtoewijzing

Wat doet ZTW nog meer?

 • Bemiddelen voor de cliënten zonder voorkeur
 • Organiseren van operationele ketenoverleggen
zorgtoewijzing2
Zorgtoewijzing

Wat doet ZTW niet?

 • Beantwoording van financiële vragen
 • De looptijd van indicatiebesluiten aanpassen
 • Toewijzingen muteren nadat het indicatiebesluit is toegewezen aan een voorkeursaanbieder
 • Een verkeerde MUT-datum corrigeren naar een eerdere datum
 • Een verkeerde leveringsstatus corrigeren
zorgtoewijzing3
Zorgtoewijzing

Wat kunt u, als aanbieder, zelf doen?

 • Raadpleeg voor gecontracteerd zorgaanbod de AWBZ-zorggids via www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nl
 • Indicatiebesluiten digitaal doorsturen naar een andere aanbieder
 • Mutatieformat Zorgtoewijzinginvullen als aanvraag via AZR technisch niet mogelijk is
 • Zorgen voor een juiste leveringsstatus bij toegewezen zorg
slide15

Voorschrift Zorgtoewijzing en Afsprakenoverzichthttp://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzinghttp://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing

voorschrift ztw
Voorschrift ZTW
 • Dossierhouderschap
  • Wat is dossierhouderschap?
  • Watwordter van de dossierhouderverwacht?
 • Soortentoewijzingen
  • Regulierezorgtoewijzing
  • Transferzorgtoewijzing
  • Overbruggingszorgtoewijzing
  • Alternatievezorgtoewijzing
  • Administratievetoewijzing
voorschrift ztw1
Voorschrift ZTW

3. Leveringsstatussen

 • Actiefwachtend
 • Wenswachtend
 • Slapendwachtend
 • In zorg
 • Eindezorgvraag

4. Spoedzorg

 • Wat is spoedzorg?
 • Watzijn de spelregels?
 • Spoedzorgaanvragenbij het CIZ, www.ciz.nl
bereikbaarheid zorgtoewijzing
Bereikbaarheid Zorgtoewijzing

Locatie Amersfoort (Agis)

 • Regio Apeldoorn-Zutphen: bztw-azeo@agisweb.nl
 • Regio Amsterdam: bztw-adam@agisweb.nl
 • Regio 't Gooi (inclusief Almere): bztw-gooi@agisweb.nl
 • Regio Utrecht: bztw-utrecht@agisweb.nl

Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2020 458 (optie 1 voor zorgtoewijzing)

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Locatie Zwolle (Achmea)

 • Regio Drenthe, Zwolle en Flevoland bzt.zwolle@achmea.nl
 • Regio Rotterdam bzt.rotterdam@achmea.nl
 • Regio Kennemerland, Zaanstreek/Waterland bzt.amsterdam@achmea.nl
 • GZ en GGZ bzt.gz-ggz@achmea.nl

Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2352 989

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

helpdeskazr
HelpdeskAZR

Wat doet de HelpdeskAZR en wat kunnen zij voor u betekenen?

 • Beantwoorden van technische vragen rondom AZR
 • Proactief en reactief bieden van ondersteuning
 • Aanpreekpunt m.b.t. rapportages
 • Uitval berichtenverkeer
 • Beantwoorden van vragen rondom AW319 (alleen op locatie Zwolle)
 • Testwerkzaamheden
 • CAK-berichtenverwerking
rapportages
Rapportages
 • Cliënten in Zorg
 • Wachtende cliënten
 • Bewonerslijst
 • Afgesloten ZTW met MAZ zonder MUT
 • Aflopende indicaties
 • AW33 zonder AW34 retour

Let op: de bestanden worden maandelijks in een beveiligde ZIP verstuurd. Neem contact op met de HelpdeskAZR voor het wachtwoord.

centrale rol azr co rdinator
Centrale rol AZR-coördinator
 • Communicatie en coördinatie binnen uw organisatie
 • Instrueren van uw collega’s
 • AZR vraagbaak binnen uw organisatie
 • Contactpersoon richting HelpdeskAZR
 • Ontvanger van de rapportages
bereikbaarheid helpdeskazr
Bereikbaarheid HelpdeskAZR

Locatie Amersfoort (Agis)

E-mail: helpdeskazr@agisweb.nlTelefoonnummer: 0900 2020 458 (optie 2 voor technische vragen)Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Locatie Zwolle (Achmea)

E-mail: azrinfo@achmea.nlTelefoonnummer: 0900 2974 636 (voor zowel technische vragen als AW319)Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

zorginkoop onderwerpen
Zorginkoop: Onderwerpen
 • Aanleveren productiecijfers
 • AW319
 • Bevoorschotting
 • Planning 2013/2014
 • Overige aandachtspunten
zorginkoop aanleveren productiecijfers
Zorginkoop: Aanleveren productiecijfers
 • Productieformat Zorginkoop (Excelformat)

Totaal per prestatie, per kavel

Termijnen: 12 of 13

Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon.

 • CAK (Centraal Administratie Kantoor)

www.hetcak.nl

CAK Zakelijk

zorginkoop aw319
Zorginkoop: AW319
 • VECOZO certificaat
 • Software: b.v via The Beagle Armada of E-novation
 • Landelijke site: www.declarerenawbzzorg.nl voor het declaratieprotocol AWBZ 2013
 • www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nl voor het aanvullende declaratieprotocol AWBZ 2013
 • AW320 retourbericht
 • Vragen? Neem contact op met HelpdeskAZR (locatie Zwolle)
zorginkoop bevoorschotting
Zorginkoop: Bevoorschotting
 • Afrekenen o.b.v. prijsmodel

(tot het moment dat contracteerruimte wordt overschreden of na de herschikking 2013)

 • Vanaf 1 april 2013 productieformat vs AW319
zorginkoop planning 2013 2014
Zorginkoop: Planning 2013/2014
 • Januari 2013: Start zorglevering 2013
 • Juni/juli: Zorginkoop 2014 (Informatie op onze website vanaf april 2013)
 • September/Oktober 2013: Herschikking 2013 (definitieve afspraak)
 • Februari 2014: Nacalculatie 2013
zorginkoop overige aandachtspunten
Zorginkoop: Overige aandachtspunten

Informeren zorgkantoor bij speciale situaties

 • Wijziging bestuurslid
 • Liquiditeitsproblematiek