rozvoj a ekonomika elektriza n ch soustav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozvoj a ekonomika elektrizačních soustav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozvoj a ekonomika elektrizačních soustav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
len-hill

Rozvoj a ekonomika elektrizačních soustav - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
Rozvoj a ekonomika elektrizačních soustav
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozvoj a ekonomika elektrizačních soustav Zdeněk Müller www.cigre-c1.org

 2. Rozvoj a ekonomika elektrizačních soustav Předseda: Colin Ray Tajemník: Peter Roddy 4 poradní skupiny: C1.DAG System Development (Leslie Bryans) C1.MAG Asset Management (Joe Toneguzzo) C1.BAG Business Management (Phil Southwell) C1.TAG Tutorials (Peter Wallace) SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 3. Poslání skupiny • Ekonomická a provozní analýza ES • Pomoc provozovatelům soustav nalézt nejlepší řešení za různých legislativních a ekonomických podmínek • Metody a nástroje pro statickou a dynamickou analýzu ES • Plánovací a predikční metody v různých podmínkách regulace • Rozvoj nových postupů v plánování ES s přihlédnutím k bezpečnosti a spolehlivosti SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 4. Poslání skupiny • Zvyšování přenosových kapacit s využitím risk-managementu, nových informačních a komunikačních technologií a výkonové elektroniky • Požadavky na podpůrné a systémové služby v budoucnosti • Vliv tarifních metod a účtování přenosových služeb na rozvoj PS • Optimalizace strategie v oblasti Asset management • Plánování v oblasti přenosu na dlouhé vzdálenosti a mezinárodní propojení • Plánování v rozvojových zemích • Vliv nových technologií na rozvoj ES SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 5. Pracovní skupiny WGC1-1 Asset Management of Transmission and Distribution Systems (Mart van der Meijden) WGC1-2 Maintenance of Acceptable Reliability in an Uncertain Environment by the Timely Provision of Network Capacity and Management of Constraints (Phil Southwell) WGC1-3 What is the impact on transmission planning of uncertainty in generation & interconnection ? How to determine the economic level of non-firm generation (Leslie Bryans) WGC1-4 Application and required development of dynamic models to support practical planning (Bruno Cova) WGC1-5 What are the challenges in how we perform economic analysis of transmission, distribution and generation development (Terke Gjengedal) SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 6. Working groups WGC1-6 Impact of regulatory environments on investment decisions (Kannan Lakmeeharan) WGC1-7 Managing the complexities and uncertainties of load, generation and markets in system develoment planning (Richard Wakefield) WGC1-8 Review of stuctures for the system development activity (David Elmakis) WGC1-9 Planning issues for newly industrialised and developing countries (Africa) (Riaz Amod Vajeth) WGC1-10 Glossary of Terms Used in the Electricity Supply Industry (Anca Popescu, Bill Reinke) WG C1-11 Asset Management - Performance Benchmarking (Joe Toneguzzo) SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 7. Working groups WG C1-12 The Impact of Transmission Codes on the Planning of Systems (Peter Wallace) WGC1-13 System Complexity and Dynamic Performance (Hans Abele) WGC1-14 Review of Transmission Planning Access Requirements (Paulo Esmeraldo) WGC1-16 Transmission Asset Risk Management (Eric Rijks) WGC1-17 Planning to Manage Power Interruption Events (Keith Bell) SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 8. Rozvoj a oprávněnost investic do PS • Vliv rozvoje trhu na rozhodovací procesy: ekonomická vs. neekonomická kritéria, pravděpodobnost, stupeň spolupráce • Investiční rozhodnutí: risk management, vliv nových technologií, metodologie • Proces liberalizace, potřeba komunikace s veřejností • Spolupráce provozovatelů PS sousedních zemí • toky energie v rozsáhlých oblastech (Německo, Austrálie) • přeshraniční spolupráce • Modelování trhu s elektrickou energií • Vliv nových aplikací na provoz přenosové soustavy. Spolehlivost dlouhých kabelů v městských oblastech. Optimalizace toku • Ekonomie a spolehlivost přenosových soustav SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 9. Rozvoj a oprávněnost investic do PS • Francie vyjádřila záměr budovat nové trasy PS v kabelových vedeních a nasadit FS transformátory. • Dánsko hodlá zvýšit přenosovou schopnost stávajících tras výměnou vodičů. • Německo představilo novou metodu pro určení optimální životnosti zařízení. • USA představilo program podpory pro smíšené investice v PS. SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 10. Strategie návrhu ES a odolnost poruchám… • Plánování spotřeby jalové energie v PS • Studium metod pro určení napěťové stability, využití zdrojů jalové energie • Možnosti nákupu jalové energie • Rostoucí množství kabelových linek • Nástroje a metody pro určení spolehlivosti PS • Zaměření zejména na městské aglomerace • Možnosti nasazení FACTS (Korea, Japonsko) • Plánování topologií přenosových soustav a jejich propojení • Využití výhod propojení • Kodex PS SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr

 11. Přiměřenost a spolehlivost výroby a přenosu elektrické energie • Nová kritéria pro testování různých směrů expanze • Generalizace výsledků případových studií • Nové přístupy ve výpočtech spolehlivosti SC C1 Seminář NK CIGRE – Skalský Dvůr