Tr ning a z itkov u enie v eduka nom procese
Download
1 / 26

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese - PowerPoint PPT Presentation


 • 962 Views
 • Uploaded on

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese. KEĎ PES CHODÍ DO ŠKOLY Mgr. Helena Hudáková Základná škola, Školská 2,Michalovce. Pripravte žiakom zážitok a učenie príde samo. Obsah. Zážitkové učenie Canisterapia ako súčasť vyučovania Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese' - gayora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr ning a z itkov u enie v eduka nom procese
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese

KEĎ PES

CHODÍ DO ŠKOLY

Mgr. Helena Hudáková

Základná škola, Školská 2,MichalovceObsah
Obsah

 • Zážitkové učenie

 • Canisterapia ako súčasť vyučovania

 • Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

 • ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG

 • Niekoľko slov na záver

 • Anotácia

 • Záver


Charakteristika z itkov ho u enia
Charakteristika zážitkového učenia

Zážitkové učenie:

 • ekvivalent ang. názvu experienciálne učenie experience – zážitok, alebo skúsenosť

 • skúsenostné alebo aktívne, každá skúsenosť je spojená

  s vlastnou aktivitou a emóciami, ktoré ju sprevádzajú

 • by malo viesť k priamej interakcii s okolitým svetom

 • interakcia by mala prinášať zmeny v správaní a v interpretácii prežitého

 • dieťaťu sa utvoria spomienky (vedomosti, zážitky)


Z itkov u enie sa vyzna uje
Zážitkové učenie sa vyznačuje:

 • spontánnosťou – záujem o činnosť

 • objavnosťou – spoznávanie reality

 • komunikatívnosťou – vo verbálnej i neverbálnej rovine

 • aktivitou a tvorivosťou

 • konkrétnosťou – manipulácia

 • celostnosťou – zapojenie všetkých zmyslov


Pomocou z itkov ho u enia si iaci
Pomocou zážitkového učenia si žiaci

 • hlbšie osvojujú vedomosti než memorovaním už existujúcich právd

 • aktívne, iniciatívne a tvorivo participujú pri získavaní

  poznatkov na základe priameho kontaktu s ľuďmi, vecami, prírodou

 • získavajú skúsenosti na základe kooperácie v menších skupinách

 • rozvíjajú spoluprácu a pozitívne medziľudské vzťahy

 • znižujú stavy úzkosti a apatie

 • rozvíjajú kreativitu spojením racionálneho a intuitívneho uvažovania

  pri tvorivom riešení problémov

 • dokážu lepšie rozoznávať a reflektovať vlastné emócie, ale aj emócie

  iných

 • dokážu si uvedomiť vlastné postoje, hodnoty, emócie prostredníctvom

  hodnotovej reflexie

 • zmenia správanie a postoje porozumením seba, iných ľudí, prírody

  a okolitého sveta


Met dy z itkov ho u enia
Metódy zážitkového učenia

Metódy a aktivity:

 • dialóg a diskusia

 • hranie rolí a modelovanie rôznych situácií

 • písomné aktivity

 • pohybové hry

 • hudobné aktivity

 • výtvarné aktivity

 • objavovacie a bádateľské aktivity

 • viacrozmerné aktivity


Canisterapia ako s as vyu ovania
Canisterapia ako súčasť vyučovania

 • Canisterapia (lat.canis = pes) podľa definície

  WHO(Svetová zdravotnícka organizácia) je slovo canisterapia označením spôsobu terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na (komplexné) zdravie človeka.


Canisterapia ako s as vyu ovania1
Canisterapia ako súčasť vyučovania

Formy canisterapie:

 • AAA(AnimalAssistedActivities) – aktivity so psom -prirodzený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života , sociálnych

  schopností a rozšírenie poznatkov

 • AAE(AnimalAssistedEducation) – vzdelávanie za pomoci psa – zamerané na zlepšenie výchovy, vzdelávania a sociálnych schopností

 • AAT(AnimalAssistedTherapy) – terapia za pomoci psa – cielený

  kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického alebo fyzického stavu

 • AACR(AnimalAssistedCrisisResponse) – krízová intervencia za pomoci psa – odbúranie stresu(bloku)


Canisterapia ako s as vyu ovania2
Canisterapia ako súčasť vyučovania

Využitie canisterapie pre žiakov:

 • žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • zrakovo postihnuté deti

 • mentálne postihnuté deti

 • fyzicky postihnuté deti

 • niektoré psychiatrické diagnózy (depresie, fóbie)

 • emocionálne a citovo deprimované deti

 • v logopedickej praxi

 • v diagnostických centrách


Canisterapia ako s as vyu ovania3
Canisterapia ako súčasť vyučovania

Cielené canisterapeutické aktivity:

 • jemná a hrubá motorika – manipulácia s karabinami, navliekanie

  granuliek, česanie psa, hľadanie drobných predmetov v srsti psa, maľovanie a modelovanie psa, odlievanie psích stôp zo sádry, pes ako cvičebné náradie(podliezanie, preskakovanie, obiehanie...), prekážková dráha a agility, preťahovanie o lano, hádzanie aportu psovi, hod aportu na cieľ, pretek v plazení žiaka a psa, so zaviazanými očami

  sa nechať viesť psom

 • myslenie, abstraktné myslenie – triedenie a rozlišovanie predmetov ktoré patria psovi, hľadanie rozdielov na dvoch psoch, kvízy a hádanky,

  vymýšľanie príbehov a rozprávok, básničky, pesničky o psoch, žiaci zatvoria oči a v duchu maľujú obrys psa, psia módna prehliadka,..

 • rozvoj rečových schopností – komunikácia so psom, správna výslovnosť povelov, rýchlosť reči pri poslušnosti psa, pomenovanie častí tela psa, poznávanie psích plemien, čítanie textu psovi,...


Canisterapia ako s as vyu ovania4
Canisterapia ako súčasť vyučovania

Cielené canisterapeutidké aktivity:

 • pozornosť, prejavy hyperaktivity– naviazanie vzťahu so psom, opatrné zaobchádzanie so psom, striedanie aktivít kľud – pohyb, vyčkanie na ďalší povel pre psa

 • emócie – pes prijíma žiaka bez predsudkov, pes spoločník, ktorému žiak dôveruje, pes dáva zreteľne najavo radosť z kontaktu so žiakom

 • získavanie vedomostí – historický vývoj od vlka až po dnešné plemená psov, poznať stavbu tela psa a fungovanie nervovej sústavy,

  naučiť sa správne dešifrovať neverbálne signály psa, poznať a aplikovať

  povinné očkovania, učiť sa dodržiavať zásady ochrany životného prostredia(zber exkrementov), základná kynologická terminológia

 • pohybové aktivity – poznať a správne používať povelovú techniku pri

  trénovaní agility, nácvik jednotlivých prvkov poslušnosti psa, agility pretek „čo nedokáže pes, to dokončí psovod“


P sobenie psa na rozvoj schopnost die a a
Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

Rozvoj rozumových schopností:

 • zvyšovanie záujmu o určité činnosti

 • zvyšovanie doby sústredenia

 • rozvoj pozorovacích schopností

 • rozširovanie slovnej zásoby

 • nácvik sebaovládania

 • zmierňovanie agresivity pri kontakte so psom

  Rozvoj pohybových schopností:

 • zvyšuje motiváciu k pohybu

 • zlepšuje motoriku – hrubú i jemnú

 • kontakt so psom umožňuje svalom uvoľniť sa, relaxovať


P sobenie psa na rozvoj schopnost die a a1
Pôsobenie psa na rozvoj schopností dieťaťa

Rozvoj citových schopností:

 • uspokojovanie potreby nežnosti

 • vyjadrovanie citov, lebo aj psík môže byť chorý, smutný, veselý

 • výchova k zodpovednosti - psíka treba mať rád, starať sa o neho

 • podpora spontánneho prejavu

 • pocit bezpečia pri psíkovi, ktorý ochraňuje


Mlad kynol g
MLADÝ KYNOLÓG

Ponúka žiakom:

 • získavanie vedomostí a emocionálnych zážitkov

 • zmysluplné trávenie voľného času so psom

 • výučbu základnej poslušnosti a ovládateľnosti psa

 • tréningy agility (športu so psom)


Agility je šport ,pri ktorom psík za pomoci psovoda prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG


Partia na ich kynol gov
Partia našich kynológov prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG


Takto sa to za na
Takto sa to začína prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG


Takto sa to za na1
Takto sa to začína prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG


Mlad kynol g1
MLADÝ KYNOLÓG prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG

Žiak prostredníctvom ŠSZČ-MLADÝ KYNOLÓG získava:

 • vedomosti

 • zručnosti

 • zážitky

 • priateľstvá


Nieko ko slov na z ver slovo na z ver
Niekoľko slov na záver prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓGSlovo na záver:

Prečo umožniť deťom

prezentované aktivity?

Lebo:

Deti sú kvety, ktoré

treba pestovať a nie

kameň, ktorý treba

tesať.

Prečo aktivity so psom?

Lebo:

Pes má krásu bez

ješitnosti, silu bez

krutosti a ľudské cnosti

bez ľudských necností

Lord Byron


Anot cia
Anotácia: prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG

Práca je zameraná na prezentáciu netradičného spôsobu

zážitkového učenia v školskom prostredí. Do učenia vo

všetkých jeho podobách vstupuje pes ako motivačný

prvok k učeniu a ako zdroj zážitkov a príjemných emócií.


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. Žiaci našej školy majú možnosť venovať sa tomuto športu v ŠSZČ – MLADÝ KYNOLÓG

Mgr. Helena Hudáková


ad