Prei u rajona ieguvums no skolu informatiz cijas projekta 2005 2008 gad
Download
1 / 10

Preiļu rajona ieguvums no skolu informatizācijas projekta 2005. – 2008. gadā - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Preiļu rajona ieguvums no skolu informatizācijas projekta 2005. – 2008. gadā. Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija (LVSI). Juris Erts , Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra speciālists, Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā datorcentra vadītājs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preiļu rajona ieguvums no skolu informatizācijas projekta 2005. – 2008. gadā' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prei u rajona ieguvums no skolu informatiz cijas projekta 2005 2008 gad

Preiļu rajona ieguvums no skolu informatizācijas projekta2005. – 2008. gadā

Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija (LVSI)

Juris Erts,

Preiļu rajona IP reģionālā datorcentra speciālists,

Preiļu Valsts ģimnāzijas reģionālā datorcentra vadītājs

Konference "Jaunās tehnoloģijas – mūsdienu izglītības virzītājspēks“

2008. gada 17. aprīlī, Rīgā


Datori un programmat ra
Datori un programmatūra

2006. gada sākumā no Preiļu rajona 31 vispārizglītojošās skolas 8 skolas saņēma kopā 46 datorus par kopējo summu Ls 17 027,00

t.i. 2.58%no kopējā valstī iepirkto datoru skaita

p.s. pēdējie datori no valsts nozīmes projektiem Preiļu rajonā tika saņemti 2003. gadā - LIIS projekta laikā


Internets
Internets

2007. gadā 3 Preiļu rajona skolām tika uzlabots interneta pieslēgums no Dial-up uz ON-LINE (valstī kopā ierīkoti 60 pieslēgumi):

 • Jersikas pamatskola

 • Rimicānu pamatskola

 • Rušonas pamatskola

To ko nepaveicām iepriekšējo projektu realizācijā, tas tika izdarīts šī projekta laikā:

No 2007. gada visas rajona skolas var ON-LINE režīmā veikt nepieciešamos skolvadības uzdevumus (reģistri, e-pasts, WWW, FTP) un mācību procesa nodrošināšanu).


Valsts p rbaud jumu informat v sist ma vpis

Sistēmu izmēģina vairākos rajonos

Sistēmas izstrāde

Sistēmu lieto visās skolās

2008./2009.m.g.

rudens

2007./2008.m.g.

ziema/pavasaris

2009./2010.m.g.

rudens

Valsts pārbaudījumu informatīvā sistēma (VPIS)

 • 2008. gada janvārī notika apmācības

 • Martā piedalījāmies sistēmas akcepttestēšanā, kuras rezultātā ieteicām virkni priekšlikumu sistēmas uzlabošanai

 • 2008. gada rudenī Preiļu rajona skolas izteica atbalstu piedalīties sistēmas testēšanā, lai sekmīgāk uzsāktu tās lietošanu 2009. gadā


Skolu port ls
Skolu portāls

Projekta ietvaros tiek radīts jauns portāls, kurā tiks iekļauta IZM sagatavotā informācija par izglītības jomu Latvijā, tās piedāvātajām iespējām un izglītības iestādēm, kā arī šo iestāžu administratīvā un mācību informācija, kas pieejama skolēniem, skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un vecākiem.


Port ls darbosies tr s l me os
Portāls darbosies trīs līmeņos

1. Portāla pamatlapa ar IZM informāciju (izglītības iestāžu reģistrs, ministrijas rīkojumi, dažādi dokumenti u.t.t.)

2. Mācību procesa sadarbības vietne, kurai varēs piekļūt tikai reģistrēti lietotāji (tas dos iespēju konkrētas skolas personālam un audzēkņiem iepazīties ar aktuālajiem administratīvajiem dokumentiem, sagatavot un vērtēt mājas darbus un pārbaudes darbus, gatavot pārskatus un atskaites, sazināties ar kolēģiem, izmantojot skolu portālā integrēta e-pasta iespējas utt.)

Portāla izveides pilotprojekta ietvaros izvērstas skolu „mājas lapas” tiks izveidotas Smiltenes ģimnāzijai, Preiļu Valsts ģimnāzijai un Babītes vidusskolai, bet turpmāk sava portāla izveidē varēs iesaistīties ikviena skola.

3. Atsevišķu skolu informācijas lapas (skolas kontaktinformācija, iestādes un tās vadītāja akreditācijas termiņi, pieejamās izglītības programmas u.t.t.)


K veiksies port lam
Kā veiksies portālam?

Par rezultātiem ir pāragri spriest ...

Vēlētos: lai portāls tik tiešām tiktu izmantots no skolotāju un skolēnu puses.

Negribētu: lai portāls kļūtu par kārtējo portālu.


Projektu realiz cijas atzi as no re ionu viedok a
Projektu realizācijas atziņas no reģionu viedokļa

 • Datoru iegādes/nomaiņas tempi un regularitāte nav apmierinoša – datori jāiegādājas katru gadu (jau 2 gadus nav notikusi datortehnikas iegāde, iepriekš pēdējā reize bija pirms 5 gadiem)

 • Nav skaidrs finansējuma sadalījums pa izglītības iestādēm, līdz ar to pašvaldībām apgrūtinoši plānot izdevumus; bieži vien finansiāli ieguvēji ir tie, kuri paši nerūpējas par savas materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un zaudētāji ... tie otrie

 • Nav pēctecības datortehnikas iegādei,

 • Rajonos trūkst informācijas par projektu aktivitātēm un ieguvumiem, neskaidri termiņi


Projektu realiz cijas atzi as no re ionu viedok a1
Projektu realizācijas atziņas no reģionu viedokļa

 • Maz tiek ņemta vērā iepriekšējo projektu labā pieredze, un speciālistu pieredze, kuri strādā reģionos

 • Skolu portāla attīstību var negatīvi ietekmēt skolotāju motivācijas trūkums

 • Izglītības sistēmā tiek realizēti vairāki projekti izmantojot ES līdzfinansējumu – vēlētos šo projektu ciešāku sadarbību.


Nosl gum
Noslēgumā

Protams, “nekļūdās tas, kurš neko nedara ...”

Veiksmi mums visiem projektu realizācijā!

Paldies, ka uzklausījāt!


ad