LICENČNI SEMINAR - PowerPoint PPT Presentation

licen ni seminar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LICENČNI SEMINAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
LICENČNI SEMINAR

play fullscreen
1 / 9
LICENČNI SEMINAR
125 Views
Download Presentation
leland
Download Presentation

LICENČNI SEMINAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ___________________________ ___________________________ LICENČNI SEMINAR • Delegiranje v sezoni 2008/2009Izplačila sodniških nadomestil v sezoni 2008/2009 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE Celovška 25, 1000 Ljubljana web: www.odbojka.si; e-mail: zoss@odbojka.si ___________________________ Sekretar ZOSS ___________________________ ___________________________ MARIBOR, 2008

  2. Delegiranje v sezoni 2008/2009 D E L E G A C I J E @ O D B O J K A . S I Z O S S Komisija za delegiranje: • Tone Ficko – predsednik • Brane Maček • Boris Spačal Pooblaščenec za delegiranje: • Brane Maček Sekretar ZOSS Maribor 2008

  3. Delegiranje v sezoni 2008/2009 D E L E G A C I J E @ O D B O J K A . S I Z O S S SPREMEMBE PRI DELEGIRANJU: Vse delegacije na 1. in 2. DOL se pošiljajo samo po elektronski pošti Delegacije bodo objavljene tudi na internetu – www.odbojka.si Sodnik bo o datumu tekme, na katero je delegiran, obveščen približno 1 mesec v naprej. Ostali podatki (tekma, ura, kraj) bodo znani najmanj 3 dni pred tekmo Odpoved tekme, na katero je sodnik delegiran, je možna najmanj 8 dni pred tekmo. V primeru odpovedi manj kot 8 dni pred tekmo je potrebno ustrezno opravičilo v skladu s pravilnikom o delegiranju Sekretar ZOSS Maribor 2008

  4. Delegiranje v sezoni 2008/2009 D E L A G A C I J E @ O D B O J K A . S I Z O S S PRIMER DELEGACIJE: • 1. DOL MOŠKI • Maribor : Salonit Anhovo • ŠD Tabor, Maribor • Sobota, 11.10.2008 • 18:00 • 1. sodnik: Skudnik Boris • 2. sodnik: Plešnik Janko • Delegat-kontrolor: Hrga Branko 1.) 15.9.2008 – sodnik dobi informacijo, da je dne 11.10.2008 delegiran 2.) Rok za odpoved delegacije je petek, 3.10.2008 do 12:00 ure. Po tem je odpoved možna samo ob opravičljivem razlogu. 3.) 8.11.2008 – sodnik dobi popolno delegacijo. Sekretar ZOSS Maribor 2008

  5. Obračunavanje sodniških nadomestil v sezoni 2008/2009 Z O S S ENOTEN PAVŠAL 2007/2008 TAKSA POTNI STROŠKI DNEVNICA ZOSS Klub plača takoj po tekmi na podlagi potnega naloga 2008/2009 DOS SODNIK Sekretar ZOSS Maribor 2008

  6. Obračunavanje sodniških nadomestil v sezoni 2008/2009 Z O S S NOVI DOKUMENTI • POTNI NALOG – sodnik izpolni takoj po končani tekmi • OBRAZEC ZA IZRAČUN DNEVNICE IN POTNIH STROŠKOV – obvezna priloga zapisniku in protokolu tekme Sekretar ZOSS Maribor 2008

  7. Z O S S 122 x 2 x 1,5 / 60 = 6,1 h 122 6,1 PRIMER: Tekma 1. DOL moški 11.10.2008 Relacija: Ljubljana - Maribor Razdalja: 122 km 6,1 2 9,6 244 10,68 47,28 11.10.2008 Sekretar ZOSS Maribor 2008 MILOJEVIĆ GAČIČ

  8. Izpolnjevanje potnega naloga po končani tekmi Z O S S • Vsak sodnik izpolni potni nalog po tekmi • Potni nalogi ostanejo klubu domačinu • Kot dokazilo o prejemu potnih stroškov in dnevnic velja obrazec za izračun dnevnice in potnih stroškov Sekretar ZOSS Maribor 2008

  9. IZPOLNI KLUB MIHAJLO MILOJEVIĆ 1.DOL MOŠKI MARIBOR DATUM TEKME: 11.10.2008 URA ZAČETKA: 18:00 ČAS VOŽNJE (ena smer): 6,1h ŠT. KILOMETROV (obe smeri): 244 Pot v eno smer – 3 h Protokol pred tekmo – 1 h Odhod od doma 4h pred začetkom 14:00 (11.10.2008) Trajanje tekme – 2 h Protokol po tekmi – 0,5 h Pot v eno smer – 3,1 h Povratek 23:30 (12.10.2008) TRAJANJE: 10 H CELOVŠKA C. 179, 1000 LJUBLJANA 10.11.2008 18:00 11.10.2008 14:00 11.10.2008 23:30 Maribor, ŠD Tabor 1. DOL moški, Maribor : Salonit Anhovo 9,5 10,68 10.11.2008 244 36,6 Osebni avtomobil OK Maribor 47,28 OK MARIBOR Mariboru 11.10.2008 MILOJEVIČ