Hodnocen rizik v procesu eia sea
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA. Část 6 Shrnutí výsledků hypotetického příkladu a závěr semináře.    Část 7 Výsledky samostatné práce účastníků semináře. Ochrana proti chybnému hodnocení rizik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocen rizik v procesu eia sea

Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA

Část 6

Shrnutí výsledků hypotetického příkladu a závěr semináře


Hodnocen rizik v procesu eia sea

   Část 7

Výsledky samostatné práce účastníků semináře


Ochrana proti chybn mu hodnocen rizik
Ochrana proti chybnému hodnocení rizik

 • Kritické myšlení je výsledkem vzdělání a cviku. Jeho smyslem je zkoumání a ověřování všech tvrzení, která jsou předkládána k přijetí a dále zjišťování, zda tato tvrzení odpovídají nebo neodpovídají skutečnosti.

 • Při každé úvaze je nutné zkoumat a ověřovat:

  její předmět a cíl,

 • druh a formulaci položené otázky,

 • informační zdroje a fakta,

 • způsob a kvalitu sběru informací,

 • způsob užitého myšlení,

 • pojmy, které úvahu umožnily,

 • předpoklady, které jsou základem užitých pojmů,

 • důsledky, které z užití těchto předpokladů a pojmů plynou,

 • rámec v němž uvažování proběhlo,

 • hlediska, ze kterých uvažování vycházelo.


Metody redukce rizika
Metody redukce rizika

Jde převážně o některou z těchto metod:

 • ignorování rizika - snížení nákladů na opatření nebo úplné vynechání již používaných opatření. Riziko je neřízeno. Používá se výhradně pro rizika s malou četností a malou škodou.

 • sledování rizika – monitoring výskytu rizikových událostí a hodnot rizikových faktorů. Opatření jsou aktivována pouze v případě zvýšeného výskytu rizika nebo alarmujících hodnot rizikových faktorů.

 • prevence rizika – předcházení vzniku rizikových událostí opatřeními redukujícími četnost vzniku rizika pomocí snižování hodnot rizikových faktorů.

 • redukce rizika – obdoba prevence. Potlačení rizikových událostí vesměs kontrolními nebo represivními opatřeními u rizik s vysokou četností.

 • pojištění – u rizik s malou pravděpodobností nebo zcela nahodilým obtížně ovlivnitelným výskytem formou sdílení rizika ve větší skupině nebo jinou formou zajištění.

 • emergency – vznikem rizikové události je aktivováno opatření směřující ke snížení vzniklé škody nebo zabránění eskalace.

 • eliminace – úplné vyčlenění nebo zrušení činností nebo zdrojů, které představují rizikové faktory. Používá se pro rizika s vysokou škodou i pravděpodobností (např. outsourcing, přenesení odpovědnosti na obchodního partnera apod.).


Optimalizace n klad na opat en a redukci rizika koncepce optim ln k ivky
Optimalizace nákladů na opatření a redukci rizika koncepce „optimální křivky“


V carsko dokument strategie proti p rodn mu ohro en
Švýcarsko – dokument „Strategie proti přírodnímu ohrožení“

Z hlediska optimalizace stavu v oblasti přírodního ohrožení existují zcela evidentně dvě zásadní varianty – redukce nákladů při stejné úrovni rizika (horizontální šipka) nebo redukce rizika při stejných nákladech (vertikální šipka), tzn. dosažení vyšší bezpečnosti za stejnou cenu. Řešení ale může být také uprostřed (šikmá, přerušovaná šipka). Je na politické reprezentaci, jakou cestu zvolí, zda minimalizuje ohrožení za cenu enormních nákladů nebo bude dosaženo přijatelné bezpečnosti při vynaložení akceptovatelných nákladů.


Hodnocen rizik v procesu eia sea
Rozhodovací prostor pro volbu typu opatření na základě vyhodnocení velikosti rizika a očekávaného důsledku.


Sonda do oblasti it risk assessment
Sonda do oblasti „ vyhodnocení velikosti rizika a očekávaného důsledku. IT risk assessment“

Citace:

BITS Technology Risk Transfer Gap Analysis Tool, April 30, 2002:

Web: www.bits.org/downloads/Publications%20Page/GapAnalysis.pdf

BITS není akronym - označuje neziskové konsorcium sdružující cca 100 největších finančních institucí v USA, poskytující duševní kapitál a služby; podrobněji viz www.bitsinfo.org.


Hodnocen rizik v procesu eia sea

 • "ISO/IEC 27002:2005 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management"

 • Rodina mezinárodních standardů ISO/IEC 27000 (Information Security Management) je uznávaným a odzkoušeným návodem pro zajištění informační bezpečnosti, tzn. systémů IT a služeb (podle „best practices“).

 • Je zaveden pojem „dohoda o úrovni bezpečnosti“ PLA (Protection Level Agreement) a zásada, že zranitelnost je snižována implementací opatření z katalogu ISO/IEC 27002:2005 (cíl: redukce rizika).

 • obsahuje 133 "základních" opatřeníHodnocen rizik v procesu eia sea

 • Jde o paradigma indexové metody, kde se předpokládá možnost úpravy zranitelnosti, nikoliv dopadu a hrozby. Stupnice jsou verbálně numerické, pro dopad (škodu, újmu) stupnice logaritmická v rozsahu 0 až 100 bodů, pro hrozbu (pravděpodobnost) a zranitelnost stupnice lineární v rozsahu 0 až 100 %.

 • Cílem je vybrat optimální variantu (scénáře) zvládání rizik.

  Numerický výpočet rizika je podle BITS (2002) prováděn pomocí tří činitelů podle vztahu


Hodnocen rizik v procesu eia sea
Výjimečná je verbálně numerická logaritmická stupnice pro skórování potenciálně možného impaktu nežádoucích účinků.


Hodnocen rizik v procesu eia sea

Děkuji za pozornost pro skórování potenciálně možného impaktu nežádoucích účinků.

Kontakt:

prof. Ing. Josef Říha, DrSc.

Emeritní profesor ČVUT v Praze

19014 Praha 9 – Klánovice, Smiřická 339

Tel., zázn., fax: 281960045

Mobil: 721780992

e-mail: riha.joe@volny.cz