Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii
Download
1 / 62

Wyk?ad IX Zaburzenia afektywne. Od anhedonii do manii. . - PowerPoint PPT Presentation


 • 414 Views
 • Uploaded on

Wykład IX Zaburzenia afektywne. Od anhedonii do manii. . . Andrzej Czernikiewicz. Depresja . Pacjenci z wysokim ryzykiem depresji. Z przewlekłym bólem Z przewlekłymi chorobami somatycznymi Z niespecyficznymi, trudnymi do wyjaśnienia dolegliwościami somatycznymi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wyk?ad IX Zaburzenia afektywne. Od anhedonii do manii. .' - lel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Wykład IXZaburzenia afektywne. Od anhedonii do manii..

Andrzej CzernikiewiczPacjenci z wysokim ryzykiem depresji
Pacjenci z wysokim ryzykiem depresji

 • Z przewlekłym bólem

 • Z przewlekłymi chorobami somatycznymi

 • Z niespecyficznymi, trudnymi do wyjaśnienia dolegliwościami somatycznymi

 • Często odwiedzający lekarzy

 • Kobiety w okresie po-poprodowym

 • Doświadczający znacznego urazu psychicznego


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

7 koniecznych pytań do zadania osobie z ryzykiem depresji – czy w ciągu ostatnich 2 tygodni cierpiał /a Pan/iDepresja (tendencje suicydialne)

 • Niechęć do życia

 • Smutek

 • Kłopoty ze snem

 • Poczucie beznadziejności swojej sytuacji

 • Utrata zainteresowań

 • Chęć pozbawienia się życia

 • Zaburzenia apetytu


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

A. EPIZOD DEPRESJI – F.32; F.33 – czy w ciągu ostatnich 2 tygodni cierpiał /a Pan/i

 • Jego apetyt zmienił się istotnie, lub jego waga wzrosła lub spadła o min. 4 kg, bez celowej diety ...

 • Miał kłopoty ze snem prawie każdej nocy

 • Mówił lub poruszał się wolniej niż zwykle, lub był niespokojny, lub nie mógł usiedzieć w miejscu ...

 • Był wyczerpany lub bez zwykłej energii ...

 • Czuł się bezwartościowy lub winny ...

 • Miał kłopoty w koncentracji lub podejmowaniu decyzji ...

 • Rozważał samouszkodzenie, samobójstwo, lub chciał umrzeć ...

 • Pacjent był stale depresyjny lub smutny przez większość dnia, większość dni w okresie ostatnich 2 tygodni...

 • W okresie ostatnich 2 tygodni mniej interesował się większością spraw lub mniej cieszył się sprawami, które zwykle sprawiały mu przyjemność ....


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

zespół depresyjny – czy w ciągu ostatnich 2 tygodni cierpiał /a Pan/iw klasyfikacjach

międzynarodowa (ICD-10) amerykańska (DSM-IV)

depresja

anhedonia

anergia

negatywna samoocena lub poczucie winy

samobójstwo

intelekt

aktywność

sen

apetyt i masa

depresja

anhedonia

anergia

negatywna samoocena

poczucie winy

samobójstwo

intelekt

aktywność

sen

apetyt i masa


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Klasyfikacje depresji – czy w ciągu ostatnich 2 tygodni cierpiał /a Pan/i - wielcy nieobecni…

1. lęk

2. objawy somatyczne


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Współistnienie depresji i lęku: – czy w ciągu ostatnich 2 tygodni cierpiał /a Pan/i

 • 80-90% osób z depresją ma również objawy lęku

 • Najczęściej depresji towarzyszą: lęk paniczny, OCD, fobia socjalna

 • Współwystępowanie objawów lęku w przebiegu depresji wiąże się z:

  • Przewlekłością

  • Gorszą odpowiedzią na terapię

  • Niższą jakością życia

  • Wyższym ryzykiem samobójstwa


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Lęk i depresja – badanie WHO – czy w ciągu ostatnich 2 tygodni cierpiał /a Pan/i

Tylko depresja

7.5%

Lęk&Depresja

4.6%

Tylko lęk

5.6%

LĘK 10.2%

DEPRESJA 12.1%Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

W jaki sposób pacjenci z depresją informują o swoich objawach?

rozmawiają o objawach psychicznych i somatycznych

31% 69%

rozmawiają tylko o objawach somatycznych

N 1146 pacjentów z dużą depresją

w opiece podstawowej

Simon i in, N Engl J Med, 1999


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Niespecyficzne dolegliwości objawach?

somatyczne w depresji

Skóra i błony śluzowe

(np. suchość w ustach)

Inne (np. bóle głowy)

Układ krążenia (ból i niepokój

w okolicy przedsercowej)

Układ oddechowy

(np. płytki oddech)

Przewód pokarmowy

(np. zaparcia)

Układ mięśniowo-szkieletowy

(np. zmęczenie)

Układ moczowo-płciowy(np. impotencja)

W badaniu:tachykardia, zwyżki ciśnienia tętniczego


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Kryteria diagnostyczne zaburzenia depresyjnego nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające

 • Objawy depresyjne nie są spowodowane schizofrenią.

 • Brak w przeszłości epizodu maniakalnego, mieszanego, lub hipomaniakalnego.

 • Objawy depresyjne nie są spwodowane chorobą somatyczną, organicznym uszkodzeniem OUN, lub działaniem substancji psychoaktywnych.

 • Objawy depresyjne nie są spowodowane reakcją żałoby.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Melancholia nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające

Kendler KS. The diagnostic validity of melancholic major depression in a population-based sample of female twins. Arch Gen Psychiatry 1997;54:299-304.

Aby rozpoznać depresję z cechami melancholii trzeba stwierdzić:

albo

 • Anhedonię , albo

 • Wyraźny spadek zainteresowań lub aktywności

 • + 3 z następujących objawów: wyraźna depresja, wczesne budzenie się, spadek apetytu lub wagi, poczucie winy, gorsze samopoczucie rano, wyraźne spowolnienie lub agitację.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Depresja atypowa nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające

 • Kendler KS et al. Theidentification and validation of distinctdepressivesyndromesin a population-basedsample of femaletwins. Arch Gen Psychiatry 1996;53:391-399.

 • Depresja atypowa to depresja, w której stwierdza się: wzrost łaknienia, hipersomnię, uczucie ciężkości w kończynach, senzytywność w odniesieniu do bliskich osób.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Co to jest depresja maskowana? nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające

 • U części chorych na depresję objawy smutku, czy spadku zainteresowań mogą być niezauważalne, natomiast mogą oni cierpieć na liczne dolegliwości bólowe, czy zgłaszać inne skargi somatyczne, np. zaburzenia snu, spadek łaknienia, czy uczucie osłabienia.

 • Jeśli dolegliwości te nie znajdują odbicia w stanie somatycznym chorych, nie reagują na leki „somatyczne” (np. przeciwbólowe), nasilają się w godzinach rannych, a w rodzinie chorego można zidentyfikować przypadki depresji, to mamy do czynienia z depresją maskowaną, a więc taką postacią depresji, w której typowe objawy depresyjne nie są na pierwszym planie. Depresja maskowana jest zwykle postacią depresji endogennej.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Co to jest „depresja sezonowa”? nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające

 •      To postać zaburzenia depresyjnego, którego objawy powracają zimą, lub jesienią. Skracanie się dnia jest czynnikiem, który wyzwala objawy depresyjne, dlatego jedną z metod terapii jest „terapia światłem”, polegająca na ekspozycji chorego na jasne światło, o pełnym spektrum światła słonecznego.

 • Najczęściej depresja sezonowa manifestuje się spadkiem energii, zwiększoną potrzebą snu i chęcią spożywania węglowodanów, np. słodyczy.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

B. DYSTYMIA – F.34.1 nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające


Depresja psychotyczna

Depresja psychotyczna nawracającego wg DSM IV – kryteria wykluczające


Kryteria i problemy diagnostyczne depresji z cechami psychotycznymi wg dsm iv 296 x4
Kryteria i problemy diagnostyczne depresji z cechami psychotycznymi wg DSM-IV (296.x4)

Kryteria diagnostyczne

Problemy diagnostyczne

Depresja psychotyczna może wystąpić w każdym epizodzie depresji

Występuje częściej niż wydaje się większości psychiatrów

Czy depresja psychotyczna jest postacią ciężkiej depresji czy odrębnym zaburzeniem

 • Rozpoznanie epizodu depresji (MDD) ciężkiego ze współistniejącymi w czasie jego trwania urojeniami / halucynacjami

  • Kongruentnymi

  • Nie kongruentnymi z nastrojem

Rothschild AJ 2009


Epidemiologia depresji psychotycznej
Epidemiologia depresji psychotycznej psychotycznymi wg

Rothschild AJ 2009


Kliniczne markery depresji psychotycznej vs depresja niepsychotyczna
Kliniczne „markery” depresji psychotycznej ( psychotycznymi wg vs. depresja niepsychotyczna)

Cechy główne

Wysoki poziom

Zaburzeń poznawczych

Lęku

Poczucia beznadziejności

Hipochondrii

Skarg somatycznych

 • Poczucie winy

 • Brak dobowych wahań nastroju

 • Znaczące zaburzenia aktywności psychomotorycznej: spowolnienie / agitacja

 • Brak wczesnego budzenia się

Rothschild AJ 2009


D ugoterminowe nast pstwa depresji psychotycznej vs depresja nie psychotyczna
Długoterminowe następstwa depresji psychotycznej ( psychotycznymi wg vs. depresja nie-psychotyczna)

 • Ryzyko objawów psychotycznych w kolejnych epizodach

 • Krótsze remisje

 • Re-hospitalizacje

 • Objawy rezydualne

 • Znaczące ryzyko wyższej śmiertelności (samobójstwa i przyczyny somatyczne)

Rothschild AJ 2009


Podsumowanie
Podsumowanie psychotycznymi wg

 • Depresja psychotyczna jest ciężką chorobą psychiczną o znaczącym ryzyku samobójstwa

 • Wg współczesnych klasyfikacji jest traktowana jako postać ciężkiej depresji, chociaż dane genetyczne, biologiczne i kliniczne, ale także doświadczenia terapeutyczne mogą skłaniać do traktowania jej jako dystynktywnej jednostki diagnostycznej


Depresja w schizofrenii

Depresja w schizofrenii psychotycznymi wg


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Współwystępowanie depresji z psychotycznymi wg :

 • Zaburzeniami jedzenia

 • Objawami psychotycznymi: depresja psychotyczna

 • Nadużywaniem substancji psychoaktywnych


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Choroby somatyczne związane z ryzykiem depresji: psychotycznymi wg

 • Zaburzenia hormonalne: niedoczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, choroba Cushinga, cukrzyca.

 • Choroby OUN: choroba Parkinsona, guzy mózgu, padaczka.

 • Leki: leki przeciwnadciśnieniowe, analgetyki, cytostatyki, barbiturany, sterydy, neuroleptyki.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

depresje wśród pacjentów z chorobami somatycznymi psychotycznymi wg

Pużyński, 2000


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Koncepcja psychotycznymi wg wtórnej depresji

 • Zainteresowanie wtórną depresją w odpowiedzi na co raz c ostatnich częstszą diagnozę depresji w dwu ostatnich dekadach XX wieku

 • Wtórna depresja do wystąpienie epizodu depresyjnego przy wcześniejszym wywiadzie co do innego niż depresja zaburzenia z osi I

 • Najczęściej zaburzeniami pierwotnymi do wtórnej depresji są zaburzenia lękowe

 • Większość przypadków depresji to wtórna depresja

 • Najczęstsze współwystępowanie w populacji dorosłych – depresja & lęk


O ile migrena zwi ksza cz sto wyst powania l ku i depresji
o ile migrena zwiększa częstość występowania lęku i depresji?

15x

10x

5x

Breslau i Davis, Cephalalgia, 1992


Depresje w r d os b ze stwardnieniem rozsianym
depresje wśród osób ze stwardnieniem rozsianym depresji?

Sullivan, 1995, Sartorius 1999


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Depresja – epidemiologia depresji?

 • Dziewczęta i chłopcy w okresie adolescencji chorują równie często na depresję.

 • Kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni.

 • Częstość w populacji ogólnej 10-15%.

 • Szczyt zachorowań – czwarta i piąta dekada życia.

 • Najczęstsza choroba przewlekła w populacji ogólnej.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Czym różni się depresja od „reakcji żałoby”? depresji?

 • W przebiegu normalnej reakcji na stratę bliskiej osoby , reakcji żałoby, może rozwinąć się pełny zespół depresyjny. Jednakże przedłużanie się objawów depresyjnych, które trwają ponad pół roku, oraz wyraźne cechy poczucia bezwartościowości, wyraźne spowolnienie ruchowe, a wreszcie przedłużające się złe funkcjonowanie ogólne, może świadczyć o tym, że jest to raczej początek epizodu depresji, w którym sytuacja straty była tylko czynnikiem „spustowym” (wyzwalającym) dla „dużej depresji”.


Jaki jest typowy przebieg zaburze depresyjnych
Jaki jest typowy przebieg zaburzeń depresyjnych? depresji?

 •     Depresja jest w dużej mierze chorobą nawracającą, wystąpienie pierwszego epizodu depresyjnego daje ryzyko około 50%, ze w przyszłości taki epizod może się powtórzyć. Z drugiej strony, u tych osób, które miały więcej, niż jeden epizod depresji, pomiędzy zaostrzeniami utrzymuje się zwykledobra aktywność ogólna i dobre samopoczucie.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Zaburzenia psychiczne z depresją depresji?

 • F.03.3 – otępienie z dominującymi objawami depresji

 • F.06.3 – organiczne zaburzenia nastroju

 • F.1x.54 – zaburzenie psychotyczne w przebiegu uzależnia od substancji psychoaktywnych z dominującą depresją

 • F.20.4 – depresja po-schizofreniczna

 • F.25.1 – epizod depresyjny w przebiegu zaburzenia schizoafektywnego

 • F.31. – zaburzenie afektywne dwubiegunowe


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Zaburzenia psychiczne z depresją depresji?

 • F.32. – epizod depresyjny

 • F.32.0 – łagodny

 • F.32.1 – umiarkowany

 • F.32.2 – ciężki bez cech psychotycznych

 • F.32.3 – ciężki z cechami psychotycznymi

 • F.32.x0 – bez objawów somatycznych

 • F.32.x1 – z objawami somatycznymi


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Zaburzenia psychiczne z depresją depresji?

 • F.33. – nawracające zaburzenie depresyjne

 • F.34.1 – dystymia

 • F.41.2 – mieszane zaburzenie lękowo-depresyjne

 • F.43.20/21 – zaburzenie adaptacyjne depresyjne


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Samobójstwa depresji?/100.000

10x

4-5x

Shaffer i in.2002

wiek (lata)


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Depresja - śmiertelność depresji?

 • 15% pacjentów z depresją ginie śmiercią samobójczą.

 • Rocznie 820 000 zgonów na świecie spowodowanych samobójstwami.

 • Depresja pogarsza rokowanie w chorobach somatycznych.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

What to Say to the Depressed Patient and How to Say It depresji?

 • Risk Factors for Suicide: "Sad Persons" Scale

 •  S -- Sex: More than three males for every one female kill themselves

 • A -- Age: Older > younger, especially Caucasian males

 • D -- Depression: A depressive episode precedes suicide in up to 70% of cases


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Risk Factors for Suicide: "Sad Persons" Scale depresji?

 • P -- Previous attempt(s): May seem counterintuitive; most people who die from suicide do so on their first or second attempt. Patients who make multiple (4+) attempts have increased risk of future attempts rather than suicide completion

 • E -- Ethanol use: Recent onset of ethanol or other sedative-hypnotic drug use; may be a form of self medication

 • R -- Rational thinking loss: Profound cognitive slowing, psychotic depression, pre-existing brain damage, particularly frontal lobes

 • S -- Social support deficit: May be result of the illness which can cause social withdrawal, loss of job

 • O -- Organized plan: Always need to inquire about presence of a plan when treating a depressed patient

 • N -- No spouse: Again, may be a result rather than a cause of the depressive disorder

 • S -- Sickness: Intercurrent medical illnesses


Czynniki wysokiego ryzyka samob jstwa
Czynniki wysokiego ryzyka samobójstwa depresji?

 • Demograficzne

  • M

  • Adolescenci lub osoby w wieku podeszłym

  • Bezrobotni

  • Samotni

  • W separacji/rozwiedzeni

  • Bez wsparcia środowiskowego

 • Kliniczne

  • Z wywiadem (poważnej) aktywności samobójczej

  • Z rodzinnym obciążeniem depresją i/lub samobójstwem

  • Z poczuciem beznadziejności

  • Z impulsywnością lub agitacją

  • Z cechami psychotycznymi

  • Z nadużywaniem alkoholu lub SPA

  • Z cechami pogranicznymi lub antysocjalnymi

  • Z przewlekłymi chorobami somatycznymi


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Czy w ciągu ostatniego miesiąca miałeś? depresji?

C1

Myśli o śmierci lub myśli, że lepiej by było, gdybyś umarł

NIE

TAK

LICZBA PKT. ZA TAK

1

C2

Pokusę samouszkodzenia

NIE

TAK

2

C3

Myśli o samobójstwie

NIE

TAK

6

C4

Konkretny plan samobójstwa

NIE

TAK

10

C5

Próbę samobójczą

NIE

TAK

10

Czy kiedykolwiek w życiu miałeś?

C6

Próbę samobójczą

NIE

TAK

4

AKTUALNE RYZYKO SAMOBÓJSTWA

NISKIE

1-5

ŚREDNIE

6-9

WYSOKIE

10+

Ocena aktywności suicydialnej wg MINI


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii
CHAD depresji?


Co to jest zaburzenie dwubiegunowe
Co to jest zaburzenie dwubiegunowe? depresji?

 • Zaburzenie dwubiegunowe, dawniej nazywane psychozą maniakalno-depresyjną, do taka postać zaburzeń nastroju, w przebiegu którego oprócz objawów depresji pojawiają się stanu przeciwnego , manii, a więc nadmierna aktywność, poczucie wszechogarniającej radości, wrażenie, że jest się do wszystkiego zdolnym. Mania zwykle przez samych chorych nie jest postrzegana jako choroba.


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Kto pierwszy to zauważył? depresji?

 • „depresja bez wątpliwości jest początkiem, a nawet częścią zaburzenia nazywanego manią”

  • Arateusz z Kappadocji (I w. AD)


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Ca depresji?

Wyraźnie podwyższony, ekspansywny, lub drażliwy nastrój w ciągu ostatniego tygodnia (lub krócej jeśli był właściwie leczony)

tak

nie

W ciągu tego tygodnia przez większość czasu pacjent:

Cb1

Był wielkościowy

tak

nie

Cb2

Miał zmniejszoną potrzebę snu

tak

nie

Cb3

Prezentował natłok mowy

tak

nie

Cb4

Miał gonitwę myśli

tak

nie

Cb5

Jego uwaga łatwo ulegała rozproszeniu

tak

nie

Cb6

Prezentował wzmożoną aktywność lub pobudzenie ruchowe

tak

nie

Cb7

Był nadmiernie aktywny w przyjemnych czynnościach, jeśli nawet wiązały się on ze znacznym ryzykiem

tak

nie

Cc

Jeśli Ca tak, i 3 razy tak na Cb to rozpoznaniem jest epizod manii

tak

nie


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Epidemiologia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (BD) depresji?

 • Częstość występowania

  • BD – 1.2% populacji w czwartej dekadzie życia [Weissman i in. 1988]

  • BD I - 0.8%, BD II –0.5% populacji USA [APA-1994]

  • BD – 3.3% populacji powyżej 18 r.ż. [Angst-1993]

  • Cyklotymia – 1.4% populacji M i 4% populacji K [Hagnell i in.-1982]

 • Wiek pierwszego zachorowania:

  • Średnio: 21 lat, szczyt zachorowań – 15-19 lat [APA-1994]

  • Pierwsza terapia – śr. 22 lata, pierwsza hospitalizacja – śr. 26 lat [Egeland-198]

 • K/M

  • BD I – K=M

  • BD II – K>M

 • Rasy

  • Brak różnic


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych depresji?

 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I. (BD I):

  • Co najmniej jeden epizod manii +/- epizody depresyjne

 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu II. (BD II):

  • Co najmniej jeden epizod hipomaniakalny + epizody depresyjne

 • Cyklotymia:

  • Długotrwałe, niektóre objawy depresyjne i hipomaniakalne

  • Brak epizodu depresji, manii i hipomanii


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Spektrum afektywne depresji?

[Ghaemi i i. 2000]

Depresja psychotyczna

dystymia

BD NOS

BD I

cyklotymia

SMDE

BD II

SA

RMDD

Depresja atypowa


Wiek ujawnienia objaw w dwubiegunowych zachorowania
Wiek ujawnienia objawów dwubiegunowych (zachorowania) depresji?

LISH i in. J. Aff. Dis 1994; NDMDA Survey N=500

30%

28%

20%

16%

15%

14%

10%

12%

9%

5%

< 5

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30+

wiek


Rozpowszechnienie zaburze bp i i ii
Rozpowszechnienie zaburzeń BP- depresji?I i II

 • Najwyższy poziom współchorobowości psychiatrycznej i somatycznej wśród wszystkich zaburzeń psychicznych

 • Najwyższy udział zaburzeń klasyfikowanych jako „ciężkie” ze wszystkich zaburzeń psychicznych

 • Najczęściej nieprawidłowo rozpoznawane zaburzenie wśród ogółu chorób

Kessler R, et al. Arch Gen Psychiatry 2005;62:593-602 and 617-627


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Kłopoty diagnostyczne – mania vs. hipomania depresji?

 • Nasilenie objawów

 • Brak objawów psychotycznych

 • Czas trwania (7 dni v 4 dni)

 • Brak konieczności hospitalizacji w hipomanii?

 • Brak konieczności stosowania leków antypsychotycznych w hipomanii (?)
Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Kryteria epizodu mieszanego wg DSM-IV depresji?

 • U jednej osoby występują zarówno objawy (pełnego) epizodu maniakalnego i depresyjnego, jednocześnie prawie codziennie, przez co najmniej tydzień

 • Objawy obu ww. epizodów powodują albo:

  • Znacząco gorsze funkcjonowanie zawodowe lub szkolne

  • Gorsze funkcjonowanie interpersonalne

  • Konieczność hospitalizacji celem ochrony zdrowia lub życia

  • Mają cechy psychotyczne

 • Objawy te nie są wynikiem:

  • Nadużywania SPA

  • Choroby somatycznej

   • Jeśli są związane z terapią antydepresyjną (LPD, ELD, terapią światłem) to nie należy ich klasyfikować w ramach CHADI


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Kłopoty diagnostyczne i terapeutyczne - comorbidity depresji?

 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych w grupie ChAD I.

  • ośmiokrotnie częstsze niż w populacji bez innych zaburzeń psychicznych [Regier-1990]

  • Gorsze rokowanie: krótsze remisje, dłuższe leczenie, gorsza współpraca [Tohen i in.-1990]

 • Zespół lęku napadowego i ChAD

  • dwukrotnie częstsze niż w populacji bez innych zaburzeń psychicznych [Regier-1990]

  • TLPD i precypitacja manii

 • OCD

  • 5-7% pacjentów z CHAD ma rozpoznanie również OCD [Regier – 1990]

  • Konieczność przewlekłego przyjmowania leków antydepresyjnych


Psychiatryczna wsp chorobowo
Psychiatryczna współchorobowość depresji?

100

93%

80

71%

61%

59%

60

Patients (%)

41%

40

29%

20

0

Zab.

lękowe

Wszyst.

subst.

ps-aktyw.

alkohol

leki

Zab.

Zachow.

młodzieży

Zab.

Antysocj.

dorosłych

Kessler RC, et al. Psychol Med 1997;27:1079-1089


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Problemy związane z ChAD - co wiemy na pewno depresji?

Przewlekła choroba z częstym nawrotami

Zaburzenia współistniejące

Wysokie ryzyko samobójstwa

Objawy psychotyczne

Skutki psychosocjalne


Wyk ad ix zaburzenia afektywne od anhedonii do manii

Fazy terapii zaburzenia afektywnego dwubiegunowego depresji?

Mania

Hypomania

Eutymia

„mała”

depresja

„duża”

depresja

Faza leczenia profilaktycznego

Faza terapii ostrego epizodu

Frank E, i in. Biol Psychiatry. 2000;48(6):593-604.