wyk ad ostatni zaburzenia psychiczne zwi zane z nadu ywaniem substancji psychoaktywnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład ostatni Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład ostatni Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Wykład ostatni Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

Wykład ostatni Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Andrzej Czernikiewicz. Mity związane z alkoholizmem. Alkoholicy piją codziennie Alkoholicy łatwo się upijają Klin to zwykła rzecz Jeśli nie piję przez jakiś czas - nie jestem alkoholikiem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wykład ostatni Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyk ad ostatni zaburzenia psychiczne zwi zane z nadu ywaniem substancji psychoaktywnych

Wykład ostatni Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

Andrzej Czernikiewicz

mity zwi zane z alkoholizmem
Mity związane z alkoholizmem
 • Alkoholicy piją codziennie
 • Alkoholicy łatwo się upijają
 • Klin to zwykła rzecz
 • Jeśli nie piję przez jakiś czas - nie jestem alkoholikiem
 • Tylko wódka uzależnia - piwo to nie alkohol
 • Po leczeniu można pić w sposób kontrolowany
 • Picie alkoholu jest korzystne dla zdrowia - w niektórych sytuacjach
 • Są grupy ludzi, zawody w których nie ma alkoholików
zespo y zwi zane z u ywaniem i nadu ywaniem alkoholu
Zespoły związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu:
 • 1.    Intoksykacja alkoholowa (upicie proste)
 • 2.    Upicie atypowe
 • 3.    Zespół abstynencyjny po alkoholu
 • 4.    Majaczenie drżenne (DT)
 • 5.    Halucynoza alkoholowa
 • 6.    Alkoholowe zaburzenie amnestyczne
 • 7.    Otępienie alkoholowe
 • 8.    Nadużywanie alkoholu
 • 9.    Zespół uzależnienia od alkoholu (ZUA)
slide4

0.1%

Łagodne upicie, pogorszenie zdolności do sądzenia, opóźnienie czasu reakcji, relaksacja, odhamowanie

0.2%

Umiarkowana intoksykacja, bełkotliwa mowa, rumień twarzy, oczopląs, nudności, zmiany nastroju, wrogość, agresywność, ; poziom alkoholemii dobrze tolerowany przez większość alkoholików

0.3%

Znacząca intoksykacja, rozkojarzenie mowy, stupor, zaburzenia koordynacji ruchowej, wymioty (większość osób funkcjonujących przy tym stężeniu alkoholu to alkoholicy)

0.4%

Stupor, sen, lub śpiączka

> 0.5%

Zagrożenie życia

Związek stężenia alkoholu ze stanem psychicznym

kryteria diagnostyczne upicia alkoholowego
Kryteria diagnostyczne upicia alkoholowego
 • A.   Wypicie alkoholu w ostatnim czasie.
 • B.   Znaczące zaburzenia zachowania związane z wypiciem alkoholu .
 • C.   Co najmniej jeden z poniższych objawów występujących bezpośrednio po wypiciu alkoholu:
 • 1)   bełkotliwa mowa
 • 2)   zaburzenia koordynacji ruchowej
 • 3)   zaburzenia równowagi
 • 4)   oczopląs
 • 5)   zaburzenia uwagi lub pamięci
 • 6)   stupor lub śpiączka
kryteria diagnostyczne upicia atypowego
Kryteria diagnostyczne upicia atypowego
 • A.   Znaczące zmiany zachowania, nietypowe dla ilości wypitego alkoholu
 • B.   Zachowanie nietypowe dla danej osoby.
 • C.   Brak innych zaburzeń psychicznych.
kryteria diagnostyczne alkoholowego zespo u abstynencyjnego
Kryteria diagnostyczne alkoholowego zespołu abstynencyjnego
 • A.   Zaprzestanie lub redukcja intensywnego i długiego picia.
 • B.   Dwa lub więcej z podanych niżej objawów w kilka godzin lub dni po wystąpieniu kryterium A:
 • 1)   autonomiczna nadaktywność (pocenie się lub tachykardia)
 • 2)   drżenie rąk
 • 3)   zaburzenia snu
 • 4)   nudności lub wymioty
 • 5)   przejściowe złudzenia
 • 6)   pobudzenie
 • 7)   lęk
 • 8)   napady drgawkowe
majaczenie dr enne
Majaczenie drżenne
 • Zwykle 1-3 doby po zaprzestaniu picia
 • Zwykle trwa do tygodnia
 • Okres predeliryjny
 • Nasilanie zaburzeń w nocy
 • Żywe omamy wzrokowe
 • Zaburzenia orientacji allopsychicznej
slide9

1

6-8 godzin

drżenie

2

24 godzin

halucynoza

3

7-48 godzin

Alkoholowe napady drgawkowe

4

3-5 dni

Majaczenie drżenne

Cechy zespołów abstynencyjnych

kryteria diagnostyczne halucynozy alkoholowej
Kryteria diagnostyczne halucynozy alkoholowej
 • A.   Rozwój żywych halucynacji słuchowych w ciągu pierwszych 48 godzin po zaprzestaniu lub redukcji picia.
 • B.   Reagowanie na groźby zawarte w halucynacjach słuchowych.
 • C.   Brak zaburzeń świadomości
charakterystyka napad w drgawkowych alkoholowych
Charakterystyka napadów drgawkowych alkoholowych
 • znane jako “rum fits”
 • pojawiają się w odstępie 7-48 godzin po redukcji lub zaprzestaniu picia
 • 1/3 rozwija w następnej dobie DT
 • napady uogólnione, krótkie
 • zaburzenia świadomości po napadzie (nie mylić z DT)
cechy encefalopatii wernicke go
Cechy encefalopatii Wernicke’go:
 • Oftalmoplegia
 • Ataksja
 • Zaburzenia świadomości lub pamięci
 • Choroba rozwija się z powodu niedoboru tiaminy
 • Zaburzenia pamięci na pierwszym tle > psychoza Korsakowa
psychoza korsakowa
Psychoza Korsakowa
 • Niedobór tiaminy
 • Obustronne uszkodzenie hippokampa
 • Konfabulacje
 • Zaburzenia pamięci krótkoterminowej
 • Dezorientacja allopsychiczna
 • Zaburzenia w identyfikacji osób
czy w ci gu ostatnich dwu tygodni cierpia a e
Czy w ciągu ostatnich dwu tygodni cierpiałaś (eś)?
 • 1.      Uwag bliskich Panu (i) osób o Pana(i) nadmiernym piciu alkoholu.
 • 2.      Picia alkoholu po to, aby dojść do formy.
 • 3.      Drżenia, pocenia się, lub niepokoju w sytuacji trzeźwienia po nadużyciu alkoholu.
 • 4.      Nadmiernego , lub słabo kontrolowanego picia alkoholu.
slide15

J. Uzależnienie od alkoholu. F.10.2.Pacjent w okresie ostatniego roku miał co najmniej 3 sytuacje w czasie których w ciągu 3 godzin wypił co najmniej 3 drinki (J1)...

slide16
CAGE
 • 1)   Has you ever felt the need to Cut down on his drinking?
 • 2)   Is he Annoyed by criticism of his drinking?
 • 3)   Has he had Guilty feeling about drinking?
 • 4)   Has he ever taken a morning Eye opener?
 • Four yea – diagnosis = alcohol dependency
diagnostyka uzale nienia od alkoholu
Diagnostyka uzależnienia od alkoholu
 • objawy abstynencyjne, zaburzenia somatyczne, ciągi, „przerwy w życiorysie”
 • niemożność zaprzestania picia, picie poranne, picie wynalazków
 • konflikty z prawem, bójki, kłopoty w pracy
 • otoczenie badanego uważa, iż pije on za dużo
 • ZUA - > 2 pozytywne odpowiedzi
 • Czy miałeś kiedykolwiek potrzebę zaprzestania picia?
 • Czy denerwuje cię gdy inni mówią o twoim piciu?
 • Czy masz poczucie winy z powodu picia alkoholu?
 • Czy stosujesz klina?
slide18
MAST
 • Czy uważasz się za normalnie pijącego?
 • Czy przyjaciele i rodzina uważają cię za takiego?
 • Czy uczestniczyłeś w spotkaniu AA? (5)
 • Czy straciłeś przyjaciela z powodu alkoholu?
 • Czy z powodu alkoholu miałeś kłopoty w pracy?
 • Czy opuściłeś dom lub pracę na co najmniej 2 dni z powodu alkoholu?
 • Czy miałeś objawy Dts, lub słyszałeś głosy? (5)
 • Czy prosiłeś kogoś o pomoc z powodu nadmiernego picia?
 • Czy byłeś kiedyś w szpitalu w stanie nietrzeźwości?
 • Czy byłeś w IW lub prowadziłeś pod wpływem alkoholu?

Cut-off >5

z e i dobre pytania o problemy alkoholowe
Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe
 • Jak tam u Pana z alkoholem?
 • Jak często pije Pan wódkę?
slide21

Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe

 • Jak często pije Pan alkohol?
 • Jak długo w ciągu ostatniego roku w ogóle Pan nie pił?
slide22

Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe

 • Jak leczy Pan kaca?
 • Co najlepsze na klina?
slide23

Złe i dobre pytania o problemy alkoholowe

 • Czy uważa się Pan za osobę nadmiernie pijącą?
 • Czy Pana żona uważa , że za dużo Pan pije?
dobre pytanie
Dobre pytanie
 • Czy wymiotuje Pan po alkoholu?
slide25

Dobre pytanie

 • Jak często urywa się Panu film?
kim jest alkoholik
Kim jest alkoholik?
 • „Osobą, która nie ma wyboru
 • Z kim
 • Gdzie
 • Ile wypić”
badania laboratoryjne wskazuj ce na uzale nienie od alkoholu
Badania laboratoryjne wskazujące na uzależnienie od alkoholu
 • > 30 j. GGT
 • MCV podwyższony
 • Podwyższony poziom SGOT
 • Podwyższony poziom lipidów
slide28

Wzrost tolerancji

Ilościowa utrata kontroli

Głód alkoholu

Sytuacyjna utrata kontroli

Jakościowa utrata kontroli

piciorys
Piciorys
 • Pierwszy raz
 • Pierwsze świadome upicie
 • Preferowane alkohole
 • Tolerancja
 • Klinowanie
 • Zespół abstynencyjny
 • Urwania się filmu
 • Utrata odruchu wymiotnego
 • Ciągi
 • Suche okresy
 • Utrata kontroli – jakiej?
 • Preferowane sytuacje picia
 • Konflikty z prawem
 • Funkcjonowanie w rolach
 • Skutki somatyczne
 • Psychozy
 • Próby terapii
 • Wgląd
inne zaburzenia psychiczne zwi zane z zua
Inne zaburzenia psychiczne związane z ZUA
 • Alkoholowy zespół urojeniowy
 • Depresja alkoholowa
 • Wtórny zespół lęku panicznego
slide31

Specyfika „lekarskich” problemów alkoholowych

 • Początek problemów – okres studiów
 • Brak dostatecznych informacji w czasie studiów
 • „Pomagacze”, „sprzątacze”
 • „Przeciwwskazania” do oceny alkoholemii i jej właściwa ocena
 • Brak „świadczących”
 • Błędna diagnostyka
 • Brak form pomocy
 • Co z prawem wykonywania zawodu?
slide32

Specyfika „alkoholizmu młodzieńczego”

 • Szybkie przejście od nadużywania do alkoholizmu
 • Znaczące powikłania psychiatryczne i neurologiczne
 • Czynnik kryminogenny
 • Mniejsza dostępność terapii
slide33

Mity związane z narkomanią

 • Jedno użycie to jeszcze nie uzależnienie
 • Miękkie lepsze od twardych
 • Każdy kiedyś brał
czy w ci gu ostatnich dwu tygodni cierpia a e1
Czy w ciągu ostatnich dwu tygodni cierpiałaś (eś)?
 • 1.      Uwag bliskich Panu (i) osób o Pana (i) nadmiernym przyjmowaniu leków. Jakich?......................................................................................................................
 • 2.      Brania leków po to, aby dojść do formy.
 • 3.      Nadmiernego, słabo kontrolowanego używania leków.
 • 4.      Drżenia, pocenia się, lub niepokoju w sytuacji po nadużyciu leku.
benzodiazepiny clonazepam lorafen rudotel signopam estazolam
Benzodiazepiny: clonazepam, lorafen, rudotel, signopam, estazolam ...
 • Najbardziej dostępne – po alkoholu
 • Uzależnienie fizyczne i psychiczne
 • Rosnąca tolerancja
 • Odstawienie groźne dla życia
 • Tolerancja krzyżowa z alkoholem
 • Zamienniki dla innych substancji psychoaktywnych
barbiturany cyklobarbital luminal
Barbiturany : cyklobarbital, luminal ...
 • Uzależnienie fizyczne i psychiczne
 • Rosnąca tolerancja
 • Odstawienie groźne dla życia
 • Tolerancja krzyżowa z alkoholem
haszysz i pochodne marihuana hasz
Haszysz i pochodne: marihuana, hasz ...
 • Uzależnienie psychiczne
 • Zwykle traktowane jako niegroźne
 • Czynniki kryminogenny
 • W niektórych krajach traktowane jako „dozwolone narkotyki”
 • Dowiedzione uszkodzenie materiału genetycznego
a mfetamina i pochodne
Amfetamina i pochodne
 • Uzależnienie psychiczne
 • Zachowania agresywne
 • Objawy abstynencyjne - depresja
k okaina
Kokaina
 • Uzależnienie psychiczne
 • Możliwość uzależnienia fizycznego
 • Zachowania agresywne
o piaty
Opiaty
 • Uzależnienie fizyczne i psychiczne
 • Wzrost tolerancji
 • Skutki pośrednie
 • Najpopularniejsze
psychodysleptyki lsd extase grzybki
Psychodysleptyki: LSD, extase, grzybki ...
 • Uzależnienie psychiczne
 • Stała tolerancja
 • „złe odloty”
kleje
Kleje
 • Uszkodzenie OUN
 • Początek uzależnień
 • Pierwsze i ostatnie użycie
sterydy
Sterydy
 • Zaburzenie rozwoju psychobiologicznego
 • Zachowania agresywne
 • Psychozy
inne uzale nienia
Inne uzależnienia
 • Od hazardu
 • Od seksu
 • Od pracy
 • Od terapeuty
problem przemocy
Problem przemocy
 • Fizycznej
 • Seksualnej
 • Psychicznej
 • Instytucjonalnej
nadu ywanie jakiej substancji

„Nadużywanie jakiejś substancji

nie powinno być dowodem przeciwko jej używaniu”