leki na l ki l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
leki na lęki PowerPoint Presentation
Download Presentation
leki na lęki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

leki na lęki - PowerPoint PPT Presentation


 • 749 Views
 • Uploaded on

leki na lęki. farmakoterapia zaburzeń lękowych Magdalena Flaga. wg ICD-X. F40 Zaburzenie lękowe w postaci fobii F40.0 Agorafobia F40.1 Fobie społeczne F40.2 Specyficzne (izolowane) postaci fobii F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii F40.0 Fobie BNO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'leki na lęki' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leki na l ki

leki na lęki

farmakoterapia zaburzeń lękowych

Magdalena Flaga

wg icd x
wg ICD-X

F40 Zaburzenie lękowe w postaci fobii

F40.0 Agorafobia

F40.1 Fobie społeczne

F40.2 Specyficzne (izolowane) postaci fobii

F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii

F40.0 Fobie BNO

slide3
F41 Inne zaburzenia lękowe

F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)

F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione

F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe

(współistniejące z zaburzeniami z kategorii F42-F48)

F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe

F41.9 Zaburzenia lękowe BNO

slide4

Zazwyczaj zaburzenia lękowe ujawniają się pod wpływem sytuacji stresowej, ale powstają u osób podatnych na zachorowanie, w których biografii istotną rolę odgrywały traumatyzujące wpływy psychospołeczne. Osobnicza podatność, "neurotyczność" wg Eysencka, oznacza istnienie u osób z wrażliwością uwarunkowaną genetycznie niestabilności emocjonalnej. Wiele badań wskazuje na to, że wyraża się ona skłonnością do dysfunkcji neurobiologicznych, szczególnie neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego

optymalne leczenie zaburze l kowych
Optymalne leczenie zaburzeń lękowych

- oddziaływania psychologiczne

- interwencje psychospołeczne

- edukacja

 • psychoterapia kwalifikowana

- farmakoterapia

leki o udokumentowanej skuteczno ci w zaburzeniach l kowych
Leki o udokumentowanej skutecznościw zaburzeniach lękowych

* Lek napadowy i agorafobia

* Napad lęku

* BDZ

alprazolam

lorazepam

slide7
* Lęk napadowy i agorafobia (c.d.)

* Leczenie długotrwałe

* SSRI

citalopram

fluoksetyna

fluwoksamina

paroksetyna

sertalina

* TPLD

klomipramina

imipramina

slide8
* Lęk napadowy i agorafobia (c.d.)

* Gdy leczenie nieskuteczne / źle znoszone

* BDZ

alprazolam

klonazepam

diazepam

lorazepam

* SNRI – wenlafaksyna

* NRI – reboksetyna

* NaSSA – mirtazapina

* RIMA – moklobemid

slide9
* Lęk uogólniony

* SNRI - wenlafaksyna

* SSRI - paroksetyna

* TPLD - imipramina

* Azapirony – buspiron

* Gdy leczenie nieskuteczne/źle znoszone

* BDZ – diazepam

* Przeciwhistaminowe - hydroksyzyna

slide10
* Fobia społeczna

* SSRI

fluwoksamina

paroksetyna

seralina

* RIMA

moklobemid

* Gdy leczenie nieskuteczne/źle znoszone

* BDZ

klonazepam

* SSRI

citalopram

fluoksetyna

leki przeciwdepresyjne 1
Leki przeciwdepresyjne (1)

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TPLD)

 • dobrze udokumentowana skuteczność (oprócz fobii społecznych)
 • nie powodują uzależnienia

- często działania niepożądane (zwiększenie lęku, suchość w ustach, sedacja, spadki ciśnienia, upośledzenie sprawności psychomotorycznej, wzrost masy ciała, zaburzenia funkcji seksualnych, działanie proarytmiczne)

slide13
TPLD (c.d.)

- niski koszt

 • stosowane jako leki drugiego rzutu
 • działanie przeciwlękowe po 2-4 tyg. leczenia
 • ocena skuteczności leczenia po 4-6 tyg.

- ryzyko zgonu w przypadku przedawkowania

leki przeciwdepresyjne 2
Leki przeciwdepresyjne (2)

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

 • skuteczne w lęku napadowym, zaburzeniach lękowych uogólnionych i w fobii społecznej
 • DN: niepokój, bezsenność, zaburzenia funkcji seksualnych, drżenia
 • nie powodują uzależnienia
 • względnie bezpieczne po przedawkowaniu

- efekt po 2-6 tyg.

leki przeciwdepresyjne 3
Leki przeciwdepresyjne (3)

Selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) – wenlafaksyna

 • lek z wyboru w lęku uogólnionym
 • lek drugiego rzutu w lęku napadowym
 • DN: nudności, bezdenność, niepokój (na początku leczenia)
 • efekt przeciwlękowy po 2-4 tyg.
slide16
Odwracalny, selektywny inhibitor MAO-A – moklobemid
 • lek pierwszego rzutu w lęku społecznym
 • lek drugiego rzutu w lęku napadowym
 • nie powoduje uzależnienia
 • stosunkowo bezpieczny po przedawkowaniu
 • efekt po 2-6 tyg.
slide17
Selektywny inhibitor wychwytu naradrenaliny (NRI) – reboksetyna i antagonista receptorów noradrenergicznych (NaSSA) – mirtazapina
 • leki drugiego rzutu w lęku napadowym
 • nie powodują uzależnienia

- względnie bezpieczne po przedawkowaniu

- niepełne dane o skuteczności

inne leki 1
Inne leki (1)

Benzodiazepiny

 • efekt bezpośrednio po zażyciu
 • nie powodują rozdrażnienia ani niepokoju
 • DN: senność, zawroty głowy, wydłużenie czasu reakcji, obniżenie sprawności psychoruchowej
 • doraźnie/dołączane do leków p-depresyjnych w początkowym okresie terapii
 • ryzyko uzależnienia
 • długotrwałe podawanie (>4-8 mcy) może powodować zaburzenia pamięci

- stosunkowo bezpieczne po przedawkowaniu

inne leki 2
Inne leki (2)

Buspiron (agonista receptorów 5-HT 1A)

 • nie wywiera działania p-drgawkowego ani zwiotczającego mięśnie
 • nie powoduje uzależnienia
 • nie upośledza funkcji poznawczych i pamięci
 • nie powoduje senności
 • lek z wyboru w lęku uogólnionym (skuteczność w innych postaciach kwestionowana; nieskuteczny w fobiach społecznych)

- nie potencjalizuje efektu sedatywnego środków działających depresyjnie na OUN (BDZ, alkohol)

slide20
Buspiron (c.d.)
 • DN: zawroty i bóle głowy, bezsenność, osłabienie, objawy dyspeptyczne; po większych dawkach hiperprolaktynemia i objawy pozapiramidowe
 • efekt p-lękowy po 2-4 tyg.
 • odstawienie nie powoduje objawów abstynencyjnych ani efektu z odbicia

- nie stosować równocześnie z IMAO

inne leki 3
Inne leki (3)

Hydroksyzyna (lek antyhistaminowy)

 • skuteczna tylko w lęku uogólnionym
 • działanie sedatywne
 • zalecana u chorych z nasilonym niepokojem, zwłaszcza na początku leczenia, jeśli istnieją przeciwwskazania do innych leków
 • szybki efekt działania
 • nie powoduje uzależnienia

- nie oceniano wyników długotrwałego stosowania

inne leki 4
Inne leki (4)

Antagonisci receptorów beta-adrenolitycznych (beta-blokery)

 • wpływaja na objawy autonomiczne lęku (drżenia, kołatanie serca)

- nasilają spadki ciśnienia krwi

 • w badaniach nieskuteczne w większości postaci lęku

- stosowane do wyłacznie opanowywania objawów lęku scenicznego i lęku przed publicznymi wystąpieniami

inne leki 4 c d
Inne leki (4-c.d.)

Leki przeciwpadaczkowe – karbamazepina, kwas walproinowy, lamotrygina, gabapentyna, pregabalina

 • badania pilotażowe wskazują na skuteczność
 • nie są stosowane rutynowo
inne leki 4 c d24
Inne leki (4-c.d.)

Leki ziołowe (preparaty waleriany)

 • waleriana działa na rec.GABA-ergiczne słabiej niż BDZ oraz hamuje wychwyt i zwiększa uwalnianie GABA
 • większe dawki działają rozkurczowo i przeciwdrgawkowo
 • przydatna w zespole odstawienia BDZ
 • opisano interakcje waleriany z fluoksetyną

- skuteczności leków ziołowych nie oceniano w badaniach klinicznych

wg icd x26
wg ICD-X

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych

F42.1 Zaburzenie z przewagą czynnosci natrętnych (rytuały)

F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane

F42.8 Inne natręctwa

F42.9 Natręctwa BNO

leki stosowane w zaburzenich obsesyjno kompulsyjnych
Leki stosowane w zaburzenich obsesyjno-kompulsyjnych

* Leki hamujące wychwyt serotoniny

* klomipramina

* SSRI

citalopram

fluoksetyna

fluwoksamina

paroksetyna

sertalina

 • Wenlafaksyna (SNRI)
slide28
- Po zastosowaniu inhibitora wychwytu serotoniny poprawa następuje po 3-4 tyg., ustąpienie objawów po 8-10 tyg.

- Ok. 20% pacjentów wymaga leczenia drugim lekiem (decyzja po >6 tyg. terapii)

- Skuteczne dawki leków są większe niż w zaburzeniach depresyjnych

- Przy konieczności dołączenia BDZ z powodu niepokoju, bezsenności nie stosować leków metabolizowanych przez cyt.P-450 (alprazolam, diazepam), lecz te, które ulegaja glukuronizacji (lorazepam, oksazepam, temazepam)