ora ul european durabil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORAŞUL EUROPEAN DURABIL PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORAŞUL EUROPEAN DURABIL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ORAŞUL EUROPEAN DURABIL - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

ORAŞUL EUROPEAN DURABIL. provocările actuale. SPA Ţ IUL. densificarea. e xtinderea urban ă necontrolată. provocările actuale. TIMPUL. multiplicare activităţi – condensare timp. provocările actuale. TIMPUL. aglomeraţie / densificare consum suplimentar de energie şi timp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORAŞUL EUROPEAN DURABIL' - lefty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spa iul

provocările actuale

SPAŢIUL

densificarea

extinderea urbană necontrolată

timpul

provocările actuale

TIMPUL

multiplicare activităţi – condensare timp

timpul1

provocările actuale

TIMPUL

aglomeraţie / densificareconsum suplimentar de energie şi timp

Evoluţia tehnologiei + noi modalităţi deplasare

slide9

ORAŞUL EUROPEAN DURABIL

PRINCIPALE OBIECTIVE- competitivitatea economică- incluziunea socială

Carta de la Leipzig

la scară metropolitană şi la nivel de cartier

slide10

CE ÎNSEAMNĂ ORAŞUL DURABIL

Carta de la Leipzig

posibili indicatori:* echilibru social* diversitate culturală* calitate superioară design urban, arhitectură şi mediu* nivel ridicat al „culturii urbane” („Baukultur”) * spaţii publice atractive, adaptate pentru utilizatori* transport accesibil – utilizare efectivă şi sub aspect financiar* infrastructură tehnică adaptată evoluţiei exigenţelor * clădiri eficiente energetic* calitate a educaţiei şi a formării la toate nivelurile

slide11

ORAŞUL DURABIL

Carta de la Leipzig

recomandări:* generalizarea abordărilor integrate în dezvoltarea urbană

reconcilierea intereselor + eficientizare

 • programe de dezvoltare urbană integrată la nivel de localitate considerată în ansamblu* corelarea acţiunilor, proiectelor şi politicilor şi a finanţărilor acordate pentru acestea* responsabilitate locală, regională, naţională, europeană* guvernare pe mai multe niveluri în condiţii de corelare a politicilor sectoriale* interdisciplinaritate la nivel de cunoştinţe şi în practică* moduri de transport intercorelate
slide12

ORAŞUL DURABIL

Carta de la Leipzig

promovează:* aşezările compacte – reducere a consumului energetic* mixitatea funcţională* dialogul intercultural şi social* reducerea disparităţilor între cartiere* politici locuinţe sociale* implicarea activă a rezidenţilor* educaţia proactivă+ politici de formare pentru tineri şi copii* schimb structurat şi sistematic de cunoştinţe şi experienţă

slide13

Carta de la Leipzig

ORAŞUL DURABIL

implementare:miniştrii responsabili cu dezvoltarea urbanăMarsilia, noiembrie 2008* referenţialul oraşului european durabil finalizare aprilie 2010

slide14

Grupuri naţionale suport

Grupuri suport locale

Reţea ştiinţifică şi tehnică

Grupuri monitorizare

Grupuri operaţionale

Grupuri organizare

Expert tehnic

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

 • EXPERT
 • managementul proiectului de planificare şi a datelor furnizate
 • susţinerea grupului MS/I în desfăşurarea eficientă a lucrului
 • ….

Comiterul de monitorizare UDG

 • Comitetul de organizare MS/I
 • evaluarea rezultatelor proeictului
 • monitorizarea procesului
 • ….

Comiterul de monitorizare al URBACT

 • Grupul Statelor/ Instituţiilor membre UE (MS/I)
 • pregătireacadrului de referinţă comun al oraşelor europene durabile
 • Propunerea contribuţiei finale

Grupul de oraşe URBACT

Elaborarea de propuneri şi reacţii cu privire la Referenţialul conceput de grupul MS/I ……

 • Expert tehnic CERTU
 • recoltarea datelor şi informaţiilor
 • expertiză
 • mobilizarea reţelei sale de experţi
 • ….
slide15

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

ROL:* instrument de aplicare a Cartei de la Leipzig* cadru interactiv, accesibil, adaptabil, maleabil, * facilitează dialogul, dezbaterile şi coordonarea între diversele niveluri ale administraţiei* recomandări pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii* ghid de guvernanţă care să faciliteze adoptarea deciziilor

slide16

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

PRINCIPII GENERALE:* limbaj simplu, clar, formulare pragmatică* evitarea unui punct de vedere excesiv de tehnocratic* dialog cu cetăţenii* pentru facilitarea înţelegerii şi adoptării eficiente a referenţialului - angajamentul fiecărui stat membru de a traduce documentul de referinţă în limba naţională* enunţarea de obiective generale + posibile mijloace de atingere a lor* set flexibil de instrumente, cu elemente comune* necesitatea unui releu la nivelul fiecărei ţări pentru a garanta aproprierea * adoptare voluntară, nu impusă

slide17

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

GRUPURILE NAŢIONALE SUPORT:* roluriprincipale: - furnizarea de informaţii din teritoriu şi - testarea referenţialului la nivel local* colaborare cu grupul oraşelor URBACT- participări şi contribuţii reciproce

slide18

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

ACŢIUNI ALE GRUPURILOR NAŢIONALE SUPORT:-furnizarea de informaţii şi reacţii din teritoriu către grupul MS/I-elaborarea de propuneri concrete raportate la contextele naţionale-evaluarea utilităţii şi adaptabilităţii referenţialului în raport cu politicile urbane naţionale-susţinerea implementării referenţiarului la nivel local(comunicarea şi facilitarea adoptării referenţialului de către autorităţile locale şi regionale, de către reţelele profesionale, sectorul privat şi societatea civilă)

slide19

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

GRUPURILE NAŢIONALE SUPORT ÎN EUROPA:* franţa* suedia* belgia* republica cehă* ……

slide20

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

GRUPURILE NAŢIONALE SUPORT:* recomandări generale:- reprezentanţi de la diverse niveluri, ai unor localităţi cu diferite dimensiuni - solicitarea asociaţiilor naţionale ale municipalităţilor să nominalizeze reprezentanţi - formă adaptată în funcţie de culturile locale

slide21

REFERENŢIALUL ORAŞULUI EUROPEAN DURABIL

GRUPUL NAŢIONAL SUPORT ÎN ROMÂNIA* informări trimise oraşelor, prezentat în cadrul întrunirii AASJ, în Inforegional, la conferinţa din Timişoara* ofertă AMRde susţinere pt organizarea şi gestionarea grupului naţional suport- în spiritul sugerat în cadrul grupului MS/I- pentru sporirea relevanţei şi a adaptabilităţii: reprezentare la diverse niveluri + varietatemare dimensiuni + problematici