reducerea expunerii la zgomot component important n strategia managerial a s c drumco s a timi oara n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. ing. Liviu Emilian D â mboiu Director general S.C. Drumco S.A.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Dr. ing. Liviu Emilian D â mboiu Director general S.C. Drumco S.A. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

REDUCEREA EXPUNERII LA ZGOMOT, COMPONENT Ă IMPORTANT Ă Î N STRATEGIA MANAGERIAL Ă A S.C. DRUMCO S.A TIMI Ş OARA. Dr. ing. Liviu Emilian D â mboiu Director general S.C. Drumco S.A. Ing. Ioan FOALE Ing. Aurel MICŞA. S.C. DRUMCO S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. ing. Liviu Emilian D â mboiu Director general S.C. Drumco S.A.' - lee-lewis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reducerea expunerii la zgomot component important n strategia managerial a s c drumco s a timi oara

REDUCEREA EXPUNERII LA ZGOMOT, COMPONENTĂ IMPORTANTĂÎNSTRATEGIA MANAGERIALĂ A S.C. DRUMCO S.ATIMIŞOARA

Dr. ing. Liviu Emilian Dâmboiu

Director general

S.C. Drumco S.A.

Ing. Ioan FOALE Ing. Aurel MICŞA

slide2
S.C. DRUMCO S.A.

Acţionar principal; Concernul austriac

STRABAG AG

 • Societate cu capital privat mixt, ROMAN AUSTRIAC
 • Salariaţi- 297
 • COD CAEN 4523, CONSTRUCŢII DE AUTOSTRĂZI, DRUMURI SI AERODROMURI
 • 300569 Timişoara, str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu, nr.147
 • Tel: 0256 224055; 0256-220277
 • Fax: 0256-224054
 • E-mail: info@drumco.ro
 • Director general: dr.ing. Liviu Dâmboiu
slide3
POLITICA MANAGERIALĂ

A FIRMEI PRIVIND ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE SECURITATE ÎN MUNCĂ SI ARMONIZAREA CU LEGISLAŢIA UE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI DE MUNCĂ

slide4

.

MANAGEMENTUL S.C. DRUMCO S.A.

STRATEGII MANAGERIALE

OFERTA;

LiCITAŢII

 • MMateriale

Financiare

Umane

 • ……….

PIAŢA CONCURENŢIALĂ

Tehnologii; Dotare,

Performanţe

Resurse

ADJUDECĂRI CONTRACTE

Raporturi de muncă,

contract individual şi colectiv

Producţia industrială

Producţia de construcţii

Protecţia muncii- -Eliminarea riscului de

accidente în muncă.

-Eliminarea riscului de

îmbolnăviri profesionale:

-Toxicitate

……………..

-Zgomot

Prestări diferite servicii

Plan de măsuri

Starea de sănătate a angajaţilor

Serviciul medical de medicină a muncii

slide5
Surse generatoare de zgomot(grupate după mobilitate)

-fixe: instalaţiile de preparare a mixturilor asfaltice, instalaţii de preparare a emulsiilor bituminoase, instalaţii de preparare a betoanelor şi instalaţii de producere a agregatelor minerale;

-mobile: combine pentru tratamente bituminoase, repartizor de mixturi asfaltice, cilindri compresori, autogredere, buldozere, mijloace de transport.

Medii de lucru(execuţia unor lucrări sub circulaţie şi zonele de lucru din vecinătatea instalaţiilor şi a utilajelor folosite)

- în traficul rutier, pe drumurile publice sau pe străzile unor localităţi urbane sau rurale.

- în mijloacele de muncă.

Obiective

-accidente zero

-identificarea surselor de zgomot

-evaluarea permanenta a riscurilor

slide7
Evaluarea surselor de zgomot.

(în concordanţă cu prevederile actelor normative în vigoare şi limitele admisibile stabilite prin STAS 11617/1990.)

-Valorile măsurătorilor de zgomotfăcute la utilaje si instalaţii în 11 puncte de risc (6 instalaţii cu amplasament fix şi 5 utilaje cu activitate mobilă) se situează la nivelul sau peste limita prevăzută de standard. (toate punctele de risc s-au înregistrat la postul de comandă).

-Rezultate: -valorile măsurătorilor de zgomot sunt prezentate în tabel.

-din cei 57 angajaţi care lucrează pe utilaje si instalatii cu risc de expunere la zgomot nu s-a înregistrat nici un caz de afecţiune a auzului.

-Informarea angajaţilor: angajaţii firmei care lucrează în calitatea de mecanici utilaje,

au fost informaţi despre verificările efectuate şi despre riscul expunerii la zgomot, înclusiv despre măsurile de protecţie care se impun.

slide8

Dotare utilaje,instalaţii,

mijloace si tehnologii

Managementul global al firmei

Comitetul de sănătate şi securitate în muncă

PROGRAMUL ANUAL 2005

(măsuri de securitate si sănătate în muncă)

Produse şi servicii oferite

MANAGEMENTUL FIRMEI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI AL SĂNĂTĂŢII MUNCII

ACŢIUNEA DE REDUCERE A EXPUNERII LA ZGOMOT

-Identificarea surselor de zgomot;

-Măsurarea, evaluarea si compararea parametrilor;

-Valorile măsurate grupate pe meserii, locaţii şi nivelul de risc

Măsuri de protecţie, alocare fonduri şi dotarea cu echipamente tehnice performante

-Reevaluarea periodică, dotări cu noi mijloace de muncă / echipamente

STAREA DE SĂNĂTATE A ANGAJAŢILOR

Raportul medical şi controale periodice

(oboseală auditivă, deficit auditiv ireversibil,

disconfort, stres, surditate, etc.)

slide9
MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂŞI A BOLILOR PROFESIONALE

TEHNICE - vizează mijloacelede producţie si mediul de muncă

-reducerea nivelului de zgomot la sursa prin achiziţionarea de echipamente tehnice cu nivel redus de zgomot

[asocierea S.C. DRUMCO S.A cu concernul austriac STRABAG AG.]

-măsurile de securitate şi sănătăte în muncă se adoptăîncă din faza de proiect de execuţie

ORGANIZATORICE – vizează executantul si sarcina de muncă

-în timpul execuţieiorganizarea activităţii de şantier în vederea reducerii expunerii la zgomot a angajatilor

-asigurarea semnalizării de securitate [marcaje, pictograme, semnale luminoase, semnale acustice]

-monitorizarea stării de sănătate a salariatilor cu expunere la zgomot

[Cabinet de intreprindere şi medicină a muncii “ELIDAN SANTE” Timişoara]

-alocarea defonduri pentru acest domeniu [ cca.300.000 RON / 2005 ]

-reducerea expunerii la zgomot printr-un regim de muncă performant (lucrul în module orare)

-utilizarea echipamentului individual de protecţie [cască antifon de la 80 dB(A)]

-informarea salariaţilor privind efectele nocive ale zgomotului [instructaje periodice,instrucţiuni,afişe sugestive]

-controlul privind modul de aplicare a măsurilor

slide10
CONCLUZII

1.Politica managerialăîn domeniu a condus la evaluarea reală a surselor de zgomot din firmă;

2.Resursele financiare alocate, ca urmare a majorării capitalului social prin asocierea cu concernul austriac STRABAG A.G., coroborat cu rezultatele evaluării surselor de zgomot, a condus la retehnologizarea firmei si la obţinerea de avantaje economice printr-o mai bună utilizare a fondului de timp productiv al fiecarui angajat;

3.Organizarea eficientă a serviciului medical de medicină a muncii si a serviciului de securitate a muncii, a condus la:

*reducerea starii de oboseală auditivă, disconfort, stare de stres, deficit auditiv ireversibil, surditate, etc.

*eliminarea incapacitatii temporare de muncă la personalul care activeazăîn punctele de risc cu expunere la zgomot.

*creşterea randamentului angajaţilor ca urmare a unei mai bune utilizări a fondului de timp productiv.

slide11
STRATEGII MANAGERIALE APLICATE PENTRU

CREŞTEREA PERFORMANŢEI :

1.-Dotarea cu instalaţii şi utilaje performante, cu risc minim de accident

Staţia de mixturi asfaltice tip WBAU, Buziaş

Cilindru şi distribuitor de asfalt

Trusă pentru tratamente imbrăcăminţi drumuri

Staţia de concasare, spălare şi sortare agregate de balastieră Jena

slide12
2.-Protecţia individuală a mecanicilor de utilaje şi protecţia în mediul de lucru sub circulaţie

3.-Asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană în regim de pensiune

Mecanic distribuitor de asfalt

cu echipament de protecţie

Semnalizarea şi dirijarea circulaţiei

în zona de lucru

Utilaj greu lucrând sub circulaţie

Pensiunea IZVOR Bocşa

Cameră cu 2 paturi

Sala de mese a pensiunii

slide13
VA MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ !

S.C. DRUMCO S.A.

 • 300569 Timişoara, str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu, nr.147
 • Tel: 0256 224055; 0256-220277
 • Fax: 0256-224054
 • E-mail: info@drumco.ro
 • Director general: dr. ing. Dâmboiu Liviu