Download
welkom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation

Welkom

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Welkom Tymon de Weger, voorzitter Fietsberaad

  2. Fietsparkeren = actueel • P = voorwaarde voor elke fietsverplaatsing • Positieve ontwikkeling met ‘uitdagingen’ • Vooral bij stations en in binnensteden lastig • Fietsers laten zich moeilijk sturen • Geld- en ruimtegebrek • Kwaliteit openbare ruimte • Verantwoordelijkheden en deskundigheid • Het lijkt simpel…

  3. Draagvlak onder druk • Voorkom dat de wal het schip keert: • Leren van het autoparkeren (maar toch anders) • Elke doelgroep eigen wensen • De kunst van het informeren, verleiden en verbieden • Financiering • Efficiënter en kosten-effectiever • Professionaliseren • Benutten moderne technieken -> filmpje

  4. De problemen bij stations • Bereikbaarheid en kwaliteit openbare ruimte • Bewaakte stallingen staan half leeg • Fietsers ontevreden • Vertraging door onduidelijkheid • Meer kosten op bordje gemeenten • Berenschot 2010 -> • versnippering is een belemmering • Integrale aanpak • Eén regisseur • Systeemsprong • Nu 4 jaar later…

  5. Integrale aanpak fietsparkeren Kosten-efficiënt + Klantvriendelijk + Minimale neveneffecten Dagelijks beheer binnen & buiten Infrastructuur Informeren, Verleiden,Verbieden Instandhouding

  6. Advies Fietsberaad Gemeente moet regie hebben Middelen, bevoegdheden en businessplan 2. De kosten moeten gelijk verdeeld worden 1/3 voor gemeente 1/3 voor de vervoerders m.n. NS 1/3 voor het Rijk 3. Maatwerk per station Wat wil de klant? 4. Landelijk kenniscentrum

  7. Brief VNG en SkVV “Onze leden hebben aangegeven dat zij bereid zijn deze regierol op te pakken, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat éérst expliciet is geregeld en vastgelegd dat rijk (ProRail), NS en gemeenten gelijkelijk bijdragen aan de kosten van fietsparkeren bij stations”

  8. Discussie Wie moet de regie hebben? 2. Moet de NS bijdragen in de kosten? 3. Blijft het Rijk betrokken?