N’’
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 419 Views
  • Uploaded on

N’’. N’. Probodište pravca i projicirajuće ravnine. Zajednička točka N pravca p i ravnine P projicirat će se u prvi trag ravnine. Zašto?. r 2. p’’. x. r 1. p’. Q 2 ’’. d 2. q’’. N’’. Q 1 ’’. Q 2 ’. N’. Q 1 ’. = d 1. Probodište pravca i ravnine zadane tragovima. r 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lazar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

N’’

N’

Probodište pravca i projicirajuće ravnine

Zajednička točka N pravca p i ravnine P projicirat će se u prvi trag ravnine. Zašto?

r2

p’’

x

r1

p’


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

Q2’’

d2

q’’

N’’

Q1’’

Q2’

N’

Q1’

= d1

Probodište pravca i ravnine zadane tragovima

r2

Shema rješenja:

p’’

1. p 

Radi jednostavnosti konstrukcije  je projicirajuća ravnina.

1x2

2.    = q

3. q p = N

p’

= q’

r1


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

B’’’

B’’

p’’’

s3

N’’’

N’’

A’’

A’’’

B’

N’

A’

Zadaci.

1. Odrediti probodište pravca p i ravnine .

z

Napomena. Pravac paralelan s 3 nije jednoznačno određen svojim tlocrtom i nacrtom, nego mu je potrebno zadati projekcije nekih dviju točaka.

p’= p’’

x

y

s1

y

s2


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

d2

S”

K”

Q1’

T”

Q2”

Q1”

Q2’

S’

q’

T’

K’

p0

d1

S0

K0

T0

d

2. Na pravac p od njegovog probodišta s ravninom P nanijeti zadanu dužinu d.

 q”

r2

p”

x

r1

p’


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

r2

p’’

r2

T’’

T’’

.

s”

n’’

S1”

.

x

x

.

n’

s’

S1’

r1

r1

T’

p’

T’

Dva temeljna zadatka (okomitost)

2. Zadanom točkom postaviti ravninu okomitu na zadani pravac.

1. Zadanom točkom postaviti pravac okomit na zadanu ravninu.

Uputa. Za konstrukciju tragova ravnine koristi se sutražnica druge skupine (ili prve skupine!) koja sadrži točku T.


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

m”

B’’

P’’

s2

.

A’’

M1”

B’

.

M1’

m’

P’

s1

A’

Zadatak 3. Konstruirati tragove simetralne ravnine dužine AB.

Definicija. Skup točaka u prostoru od kojih je svaka jednako udaljena od krajnjih točaka dužine leži u simetralnoj ravnini te dužine.

Simetralna ravnina okomita je na dužinu i sadržava njezino polovište.


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

s2

r2

p’’

n”

S’’

.

x

S’

.

p’

s1

n’

r1

Zadatak 4. Pravcem p postaviti ravninu  koja je okomita na ravninu P.

Važno! Ravnina je okomita na drugu ravninu ako sadrži barem jedan pravac okomit na tu ravninu.


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

d

N0

T0

N’’

n’’

q’’

d2

n’

N’

d1

Metrički zadaci

1. Odrediti udaljenost točke T od ravnine P.

Shema rješenja: 1) Tn, n  P

r2

2) n P = N

T’’

3) d (T,N)

x

r1

 q’

T’


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

V’’

n’’

S’’

s’’

p0

S0

.

s’

V’

d

n’

n0

V0

2. U točki S ravnine P uzdignuti okomicu na ravninu duljine d.

d

r2

x

S’

r1


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

z

A’’’

d

.

y

x

N’’

N’’’

s3

N’

y

3. Odrediti udaljenost točke A od ravnine .

A’’

s2

Napomena 1. Ravnina  treća je projicirajuća ravnina.

Napomena2. Isti je princip rješenja zadatka: U točki ravnine postaviti okomicu na ravninu zadane duljine.

A’

s1


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

N’’

P’’

M’’

q’

d1

N’

P’

M’

Riješeni zadaci za vježbu

1. Probodište trokuta pravcem

C’’

Uputa. Radi jednostavnosti konstrukcije pravcem je položena druga projicirajuća ravnina , te konstruirana njezina presječnica s ravninom trokuta.

p’’

 q’’

d2

B’’

A’’

x

C’

B’

Napomena. Na isti se način konstruira probodište pravca i ravnine zadane paralelogramom.

p’

A’


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

q’’

N’’

1’’

2’’

2’

N’

1’

2.Probodištepravca p i ravnine zadane ukrštenim pravcima (a, b)

p”

b’’

1)p   1

Pravcem je postavljena prva projicirajuća ravnina .

M’’

2)P  = q

Pravci a i b probadaju ravninu u točkama 1 i 2, a njihova je spojnica presječnicaq ravnina P i .

a’’

3)q p = N

M’

a’

Napomena. Na isti se način konstruira probodište pravca i ravnine zadane dvama paralelnim pravcima.

p’

=q’

=d1

b’


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

s2

p’’

S’’

x

S’

q’

s1

p’

3. Konstruirati probodište pravca p (paralelan s osi x) i ravnine .

 d2 q’’

Presječnica druge projicirajućeravnine  položene pravcem p i ravnine  jest sutražnicaq ravnine .


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

P2’’’

P2”

p’’’

N”

N’’’

P1’’’

P1”

P2’

N’

P1’

R’’’

R’= R”

4.Probodište pravca s ravninom simetrije i ravninom koincidencije pomoću bokocrta

z

s3

p”

x

s1 s2  k1  k2

p’

k3

y

N = p

R = pK


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

T’’

N’’

r2

p’’

d2

x

N’

T0

T’

p’

d1

r1

Metrički zadaci.

1. Odrediti udaljenost točke T od pravca p.

Shema rješenja: 1) T P, P  p

2) n P = N

3) d (T,N)

d


Probodi te pravca i projiciraju e ravnine

r3

B’’’

B”

d

A”

A’’’

n’’’

B’

n’= n”

2. U točki A ravnine P uzdignuti okomicu na ravninu duljine d.

z

d

r2

r1

x

A’

Napomena. Postoje dva rješenja.

y