Koncept
Download
1 / 4

Koncept - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Koncept. Jaksic Jelena. Informaciju mozemo definisati kao svrsishodnu organizaciju podataka . Postoje dva osnovna pravca u definisanju informacija .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncept' - gotzon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koncept

Koncept

JaksicJelena


18 definicija informa cije

 • Informacijumozemodefinisatikaosvrsishodnuorganizacijupodataka.

 • Postojedvaosnovnapravca u definisanjuinformacija.

 • Prvipravacinformacijudefinisekaotranscedentalnukategoriju. U okviruovogoblikadefinisanjapostoje tri oblikadefinicijeinformacija:

  • 1. definicijavezanazakosmos;

  • 2. definicijuinformacijevezujesafilozofskimkonceptima I relacijamaizmedjucoveka I prirode;

  • 3. definiseinformacijukaoneodredjenost.

 • Drugipravac je odredjujekaoslikeraznovrsnosti. Svionikoji se baveinformacijama u tehnickimnaukama, kao I Esbiodredjuju je “kaoslikukojijedanpredmetdobija o drugom”.

18. DEFINICIJA INFORMACIJE


76 internei www

 • World Wide Web (Svetskamreza) predstavljaposebnutehnologiju I deoprocesaprenosa I razmeneinformacija.

 • WWW omogucavaprenosinformacija (organizovanekaoposebneceline - stranice) ne samo u pisanomvec I u drugimoblicima, vizuelno, audio, itd.

 • Sastoji se od tri standarda:

  • URL (Uniform Resource Locator) - odredjujesvakojstraniciadresunakojoj se nalazi;

  • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – odredjujenacinkomunikacijeservera I brosvera;

  • HTLM (Hyper Text Markup Language) – poruka se sifrira, stoomogucavaprikaznarazlicitimmedijima.

76. INTERNEI WWW


97 ko je informaticki pismena osoba

 • Informatickapismenost se odnosinacovekovusposobnost da razumeznatanbrojinformativnihresursa.

 • Informatickipismenaosoba je onakoja:

  • je svesnapotrebezaposedovanjeminformacija;

  • svesna da tacna I potupnainformacijapredstavljaosnovzasmislenuodluku;

  • konstruisepitanjazasnovananainformatickimpotrebama;

  • razvijastrategijepretrazivanja;

  • pristupainformacijamapomocuracunara I drugihtehnologija

  • vrsievaluacijuinformacija;

  • identifikujeizvoreinformacija;

  • integrisenoveinformacije u vecpostojecisistemznanja;

  • organizujeinformacijekako bi ihprimenio u praksi;

  • kritickirazmislja I resavaproblemepomocuinformacija;

  • ainformatickipismenistudentisukompetentni, samostalninaucnici; koristetehnoloskaordjakako bi dosli do informacija;.

97. KO JE INFORMATICKI PISMENA OSOBA?