Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - PowerPoint PPT Presentation

pielgrzymki jana paw a ii do polski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

play fullscreen
1 / 18
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
215 Views
Download Presentation
latoya
Download Presentation

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

 2. Podróże Apostolskie Jana Pawła II do Polski • Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 8 pielgrzymek do ojczyzny: • 1979 ~ 1983 ~ 1987 ~ 1991 ~ 1995 ~ 1997 ~ 1999 ~ 2002

 3. Pierwsza pielgrzymka • Pierwsza wizyta papieża w Polsce od 2 do 10 czerwca 1979 roku miała duże znaczenie nie tylko dla wolności Kościoła w Polsce, ale również pośrednio przyczyniła się do odzyskania przez Polskę i jej obywateli pełnych swobód demokratycznych. Zdaniem wielu analityków, to, co papież mówił podczas tej pielgrzymki przyczyniło się do powstania w następnym roku "Solidarności". Podczas tej wizyty papież odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Kraków i były niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.

 4. Pierwsza pielgrzymka • W homilii wygłoszonej w czasie mszy św. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie wzywał rodaków do szczególnej odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: "Zstąp Duchu Święty i odnów oblicze Ziemi", dodając "tej ziemi". Słowa te były odbierane jako wezwanie do przemian ustrojowych i wolnościowych w naszym kraju.

 5. Druga pielgrzymka • Drugą podróż do ojczyzny, papież Jan Paweł II odbył w dniach 16-23 czerwca 1983 roku - w półtora roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Odwiedził wtedy Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław i Kraków. Była to trudna pielgrzymka ze względu na ówczesną złą sytuację społeczno-polityczną w Polsce. W Belwederze miało miejsce spotkanie Jana Pawła II i prymasa Polski Józefa Glempa z przedstawicielami najwyższych władz - I sekretarzem KC PZPR - generałem Wojciechem Jaruzelskim i przewodniczącym Rady Państwa - Henrykiem Jabłońskim.

 6. Druga pielgrzymka • Papież wyrażał troskę o los Polski, a w szczególności o zaspokojenie aspiracji narodu polskiego i o "Solidarność". Podczas spotkań z rodakami Jan Paweł II starał się ukazywać istotę pracy ludzkiej. W czasie tej wizyty Ojciec Święty podczas krótkiego odpoczynku w Dolinie Chochołowskiej spotkał się z Lechem Wałęsą.

 7. Trzecia pielgrzymka • Trzeci raz papież przebywał w Polsce w dniach 8 - 14 czerwca 1987 roku na II Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Odwiedził wówczas Warszawę, Lublin, hitlerowski obóz zagłady w Majdanku, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Westerplatte, Częstochowę i Łódź. Podczas spotkania z rodakami na Zaspie w Gdańsku papież odprawił mszę w intencji ludzi pracy, wygłaszając homilię, w której uwagę skupił na wzajemnej relacji między osobą ludzką, a pracą. Przed Szczytem Jasnogórskim w Częstochowie, podczas Apelu Jasnogórskiego, Jan Paweł II prosił Matkę Jasnogórską "o zwycięską nadzieję dla swoich rodaków".

 8. Trzecia pielgrzymka • W warszawskim kościele św. Krzyża podczas spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych papież zaapelował o "wytrwałość" i aby "pomagali wytrwać innym". W czasie pobytu w Gdańsku odbyło się prywatne spotkanie Ojca Świętego z Lechem Wałęsą. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II spotkał się po raz pierwszy z przedstawicielami Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w Polsce. Podkreślił, że "Kościół katolicki zawsze jest blisko swych starszych braci w wierze".

 9. Czwarta pielgrzymka • Czwarta oficjalna podróż Jana Pawła II do Polski miała miejsce w dniach 1 - 9 czerwca 1991 roku i obejmowała: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. Rozpoczęła się ona od spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina. Uczestniczyli w nim prezydent Lech Wałęsa i minister obrony narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk. Jan Paweł II podczas spotkań liturgicznych mówił przede wszystkim o "Dekalogu", a zwłaszcza jego zastosowania nie tylko w życiu chrześcijańskim, ale również rodzinnym, społecznym i narodowym. I tak np. w homilii wygłoszonej w Kielcach podczas koronacji wizerunku Matki Bożej Łaskawej z bazyliki kieleckiej papież ostro potępił aborcję, a jeszcze mocniej zaakcentował ten problem w czasie mszy św. na warszawskiej Agrykoli.

 10. Czwarta pielgrzymka • W Lubaczowie, w homilii opartej na III przykazaniu, Jan Paweł II mówił o stosunkach Państwo-Kościół i o moralnych aspektach reformy gospodarczej. Z kolei w Radomiu papież wygłosił homilię zaadresowaną do robotników i złożył kwiaty pod monumentem upamiętniającym robotniczy protest w tym mieście w 1976 roku. W Płocku papież odwiedził zakład karny i spotkał się z więźniami. W Warszawie Jan Paweł II spotkał się z najwyższymi władzami RP, z przedstawicielami świata kultury, a także z grupą parlamentarzystów - inicjatorów projektu prawnej ochrony dziecka poczętego. Odbyło się również - poza programem wizyty - spotkanie z generałem Wojciechem Jaruzelskim.

 11. Piąta pielgrzymka • Po raz piąty z jednodniową wizytą w Polsce Jan Paweł II przebywał 22 maja 1995 roku i miała ona charakter bardziej prywatny. Odbyła się przy okazji kanonizacji błogosławionego Jana Sarkandra w Ołomuńcu (Czechy). Papież pragnął odwiedzić Skoczów - miejsce urodzenia świętego. Jan Paweł II spotkał się wtedy z prezydentem Lechem Wałęsą i premierem Józefem Oleksym, a także z mieszkańcami Bielska-Białej i Żywca.

 12. Szósta pielgrzymka • Szósty raz papież Jan Paweł II przebywał w Polsce w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 roku z okazji odbywającego się we Wrocławiu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Odwiedził wówczas Gniezno, Kraków, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Duklę i Krosno. Ta pielgrzymka rozpoczęła się od spotkania Jana Pawła II z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Ojciec Święty zwrócił się wówczas do wiernych Kościoła katolickiego o wspólne chrześcijańskie świadectwo składane przed światem Chrystusowi. "Do wspólnego świadectwa prowadzi trudna droga pojednania, bez którego nie może być jedności" - mówił papież do uczestników Kongresu.

 13. Szósta pielgrzymka • Prezydent Aleksander Kwaśniewski, witając Jana Pawła II na ojczystej ziemi we Wrocławiu powiedział: "Nie było by demokratycznych przemian w Polsce bez papieża Polaka i Kościoła katolickiego". Z kolei Jan Paweł II podkreślił, że utrwalanie się demokracji i praworządności napawa optymizmem, ale nie brak problemów i napięć, które trzeba rozwiązywać wspólnym wysiłkiem. Ojciec Święty pokazał podczas tej pielgrzymki laicyzującemu się światu, że wartością, która może na nowo ludzi zjednoczyć i dodać im entuzjazmu jest Jezus Chrystus.

 14. Siódma pielgrzymka • Odbywała się w dniach od 5 do 17 czerwca 1999. W tym czasie papież odwiedził 21 miejscowości: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa.

 15. Siódma pielgrzymka Jan Paweł II w parlamencie VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Bóg jest miłością.

 16. Ósma pielgrzymka • Dnia 16 sierpnia 2002 kilkanaście minut po godzinie 18 na lotnisku w podkrakowskich Balicach wylądował samolot włoskich linii lotniczych Alitalia z papieżem Janem Pawłem II na pokładzie. Tym samym rozpoczęła się jego dziewiąta wizyta w Polsce od czasu objęcia we władanie Stolicy Apostolskiej i jednocześnie 98 podróż zagraniczna. Ze śpiewem na ustach : Polska wita Cię, Polska kocha Cię, Polska dziękuje Ci kilka tysięcy osób oczekiwało w Balicach na przybycie Jana Pawła II. Na pół godziny przed przylotem samolotu z papieżem na pokładzie nad Krakowem przeszła nawałnica. I w Balicach zaczęło lekko kropić. Ludzie zaczęli rozkładać parasole i ubierać płaszcze przeciwdeszczowe. Wtedy jeden z księży oczekujących na Jana Pawła II powiedział: Dlaczego taka mała w was wiara? Jak chcecie, żeby nie padało, to nie chrońcie się przed tym... Ostatecznie deszcz nie spadł.

 17. Ósma pielgrzymka • Z niewielkim opóźnieniem Airbus linii Alitalia dotknął pasa lotniska w Balicach. Po kilkunastu minutach od wylądowania jako pierwszy na pokład papieskiego samolotu wszedł kardynał Franciszek Macharski, jako pierwszy witając Jana Pawła II na polskiej ziemi. Chwilę potem w drzwiach ukazała się sylwetka samego papieża, pozdrawiającego zgromadzony tłum. Następnie papież sam, o własnych siłach zszedł po schodach podstawionych do samolotu. Był to pierwszy z gestów, które zadawały kłam dotychczasowym spekulacjom o słabym stanie fizycznym Jana Pawła II. Na lotnisku głowę Kościoła Katolickiego i Watykanu oprócz kardynała Macharskiego witali: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i szef rządu Leszek Miller. Obu towarzyszły ich małżonki. Oprócz tego obecni byli marszałkowie Sejmu i Senatu, a także władze Krakowa i Małopolski. W powitaniu uczestniczył również Episkopat Polski z prymasem Polski Józefem Glempem.

 18. Koniec prezentacji Opracowała: Olga Bernacik 1”B”