Kaj znam? - PowerPoint PPT Presentation

kaj znam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaj znam? PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 61
Kaj znam?
190 Views
Download Presentation
elin
Download Presentation

Kaj znam?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Drago Jančar, Veliki briljantni valček Kaj znam?

 2. 1. vprašanje

 3. Kdo je avtor Velikega briljantnega valčka? A Drago Jančar B Dominik Smole C Edvard Kocbek D Lojze Kovačič

 4. Kdo je avtor Velikega briljantnega valčka? A Drago Jančar B Dominik Smole CEdvard Kocbek D Lojze Kovačič

 5. Zaenkrat dovolj znanja še nisi pokazal . Nadaljuj!

 6. 2. vprašanje

 7. Veliki briljantni valček je … A roman B ljubezenska pesem Cmoderna groteskna drama D tradicionalna drama

 8. Veliki briljantni valček je … A roman B ljubezenska pesem C moderna groteskna drama D tradicionalna drama

 9. Zadovoljivo

 10. 3. vprašanje

 11. Naslov študentskega lista, katerega urednik je bil Jančar v študentskih letih, je … A Moderni časi B Katedra C V Rogu ležimo pobiti D Konec igre

 12. Naslov študentskega lista, katerega urednik je bil Jančar v študentskih letih, je … A Moderni časi B Katedra D Konec igre C V Rogu ležimo pobiti

 13. Še vedno zadovoljivo - nadaljuj

 14. 4. vprašanje

 15. Jančar je bil tudi predsednik slovenskega Pen-a. V katerih letih? A 1987-91 B 1978-82 C 1995-99 D 1984-87

 16. Jančar je bil tudi predsednik slovenskega Pen-a. V katerih letih? A 1987-91 B 1978-82 C D1984-87 1995-99

 17. Dobro –nekaj pa si si že zapomnil 

 18. 5. vprašanje

 19. Česa Jančar ni pisal? A pripovedne proze B dramatike C lirike D esejistike

 20. Česa Jančar ni pisal? A pripovedne proze B dramatike C lirike D esejistike

 21. Kar tako naprej 

 22. 6. vprašanje

 23. Za katero področje svojega ustvarjanja je Jančar prejel Evropsko nagrado, leta 1994? A Za poezijo B Za dramatiko C Za kratko prozo D Za novinarstvo

 24. Za katero področje svojega ustvarjanja je Jančar prejel Evropsko nagrado, leta 1994? A Za poezijo B Za dramatiko CZa kratko prozo DZa novinarstvo

 25. Boš zadovoljen z oceno 3? Če ne, nadaljuj!

 26. 7. vprašanje

 27. Jančar je tudi dobitnik kresnika za najboljši roman. Poimenuj naslov nagrajenega romana leta 2001. A Zvonenje v glavi B Katarina, pav in jezuit C Severni sij D Graditelj

 28. Jančar je tudi dobitnik kresnika za najboljši roman. Poimenuj naslov nagrajenega romana leta 2001. A Zvonenje v glavi B Katarina, pav in jezuit D Graditelj CSeverni sij

 29. Zelo dobro – kar tako naprej 

 30. 8. vprašanje

 31. Med navedenimi Jančarjevimi deli je tudi esej. Katero delo je to? A Razbiti vrč B Pogled angela C Posmehljivo poželenje DHalštat

 32. Med navedenimi Jančarjevimi deli je tudi esej. Katero delo je to? A Razbiti vrč B Pogled angela C Posmehljivo poželenje D Halštat

 33. Sedaj pa si se že zares izkazal  Še malo 

 34. 9. vprašanje

 35. Katera oseba ne nastopa v Velikem briljantnem valčku? A Volodja B Doktor C Matilda D Ljubica

 36. Katera oseba ne nastopa v Velikem briljantnem valčku? A Volodja B Doktor C Matilda D Ljubica

 37. No ja – za 4 še ni – si pa blizu 

 38. 10. vprašanje

 39. Osrednja tema drame Veliki briljantni valček je … A kritika obstoječega režima B upor zoper nesmiselnost sveta C nemoč posameznika v družbi D nasilje države nad posameznikom

 40. Osrednja tema drame Veliki briljantni valček je … A kritika obstoječega režima B upor zoper nesmiselnost sveta Dnasilje države nad posameznikom Cnemoč posameznika v družbi

 41. Tvoje znanje se potrjuje – ti zadošča ocena prav dobro?

 42. 11. vprašanje

 43. Avtor katere od naštetih dram ni Jančar? A Ozri se v gnevu B Tri igre C Halštat D Triptih o Trubarju

 44. Avtor katere od naštetih dram ni Jančar? A Ozri se v gnevu B Tri igre C Halštat D Triptih o Trubarju

 45. Sedaj pa gre zares: zelo dobro poznaš temo  

 46. 12. vprašanje

 47. Simon Veber se znajde v zavodu Svoboda osvobaja. Kaj simbolizira naslov? A družbeno nesvobodo B nesvobodo sistema C posameznikovo nesvobodo D svobodo in demokracijo

 48. Simon Veber se znajde v zavodu Svoboda osvobaja. Kaj simbolizira naslov? A družbeno nesvobodo B nesvobodo sistema C posameznikovo nesvobodo D svobodo in demokracijo

 49. Zelo dobro  

 50. 13. vprašanje