Financování bydlení
Download
1 / 28

Praha 29. září 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Financování bydlení. Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj [email protected] ww.mmr.cz. Praha 29. září 2005. Ministerstvo pro místní rozvoj. Regionální politika Veřejné zakázky Bytová politika Cestovní ruch Fondy EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praha 29. září 2005' - larya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Financování bydlení

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBAMinisterstvo pro místní [email protected]

Praha

29. září 2005


Ministerstvo pro m stn rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Regionální politika

 • Veřejné zakázky

 • Bytová politika

 • Cestovní ruch

 • Fondy EU

 • Územní plánování a stavební řád


Hlavn c le bytov politiky
Hlavní cíle bytové politiky

 • Do roku 1989 - jen stavba nových bytů …

 • Dnešní cíl - vytvoření situace, kdy si každá domácnost najde a udrží bydlení přiměřené svým potřebám a finančním možnostem.

 •  Rozšíření nabídky bydlení (nového i staršího).

 • Zvýšení finanční dostupnosti bydlení.Dostupnost nov ho bydlen
Dostupnost nového bydlení

 • Pořizovací ceny nového bytuv bytovém domě:16 - 27 tis. Kč ve standardním kompletním provedení včetně DPH- v závislosti na počtu podlaží a na velikostní skladbě bytů.


Dostupnost nov ho bydlen1
Dostupnost nového bydlení

 • Za průměrný plat v ČR se pořídí 0,8 m2 nového bytu ...(cena o min. 20 % vyšší než plat) ...

 • V EU-15: Za průměrný plat se pořídí cca 1,5 - 2,5 m2 nového bytu (cena o cca 50 % dostupnější …)!

Poválečná výstavba

 • Monofunkční celky …


Regenerace sídlišť

 • Proměna prostředí …Spokojenost s bydlen m lid do 35 let v
Spokojenost s bydlením - lidé do 35 let (v %)

Škála: 1 = velmi spok. … 10 ´velmi nespok. Zdroj: Sociologický ústav Akademie věd, 2001


Spokojenost s bydlen m lid nad 65 let let v
Spokojenost s bydlením - lidé nad 65 let let (v %)

Škála: 1 = velmi spok. … 10 ´velmi nespok. Zdroj: Sociologický ústav Akademie věd, 2001


Financov n bydlen
Financování bydlení

 • Podpora státu – „vějíř“ nástrojů.

 • Vlastnické bydlení – úvěry, úrokové dotace, daňové úlevy.

 • Nájemní bydlení – byty se sociálním určením.

 • Družstevní bydlení – dotace, úvěry.

 • Vlastnické, družstevní i nájemní bydlení – stavební spoření.


Stavebn spo en
Stavební spoření

 • Vlastnické bydlení – nově postavené, koupené, rekonstruované – mladé rodiny (komplement ke státnímu úvěru).

 • Družstevní bydlení – výstavba - finanční základ členů družstva, úvěr.

 • Modernizace bydlení – mladé rodiny (komplement ke státnímu úvěru).

 • Nájemní bydlení – předpoklady pro fungování trhu, rekonstrukce bytů.

 • Panelová sídliště – regenerace – PANEL.


Publikace osn syst my financov n bydlen
Publikace OSN – Systémy financování bydlení

 • Výbor pro lidská sídla Evropské hospodářské komise OSN – zejména bytová politika a trhs nemovitostmi (katastry nemovitostí …).

 • „Country profiles“ – analýzy a doporučení pro řešení bytové politiky v tranzitivních zemích.

 • Guidelines – kondominia, sociální bydlení, financování bydlení, místní plánování.

 • Jediné „bytově politické“ mezinárodní fórum – 55 zemí Evropy, USA, Kanady.


Publikace osn syst my financov n bydlen1
Publikace OSN – „Systémy financování bydlení“

 • Zacílení – tranzitivní země.

 • Mezinárodní autorský tým expertů, publikace v roce 2005 – OSN, New York, Ženeva.

 • Český pracovní překlad – Ministerstvo pro místní rozvoj.

 • Hlavní nástroje financování bydlení:- systémy založené na vkladech,- hypoteční úvěrování,- sekuritizace,- veřejné subjekty a další zdroje.


Publikace osn syst my financov n bydlen2
Publikace OSN – „Systémy financování bydlení“

 • Tři vybrané systémy financování a jeho hlavní principy – stavební spoření (Německo, Rakousko), hypoteční úvěrování (založené HZL, Dánsko), sekundární hypoteční trh (USA).

 • Hodnocení systémů – z hlediska všech aktérů – tj. z hlediska , dlužníka, věřitele, státu.

 • Příklad hodnocení – analýza metodikou „benefit analysis“ na základě kritérií.

 • Výsledek – přímé přínosy jednotlivých systémů …

 • Vyhodnocení – volba pro dané prostředí.Nutn p edpoklady
Nutné předpoklady

 • Příznivé ekonomické prostředí.

 • Udržitelná dostupnost financování.

 • Odstranění cenových a právních deformací.

 • Zlepšení vymahatelnosti práva.

 • Trvalá pozornost a efektivní podpora ze strany veřejného sektoru.


Evropsk fondy
Evropské fondy

 • Úsilí členských nových zemí EU o „otevření“ evropských fondů také na podporu regenerace zchátralých částí měst – zejména panelových sídlišť.

 • Konference ministrů zemí EU – březen 2005v Praze.

 • Konference ministrů zemí V4 v září 2005v Budapešti.

 • Prevence sociálního vyloučení a vzniku ghett.

 • Programové období 2007-2013.


Komunit rn pr vo ve ejn podpora
Komunitární právo – veřejná podpora

 • Poskytování státní podpory podléhá pravidlům „state aid“.

 • Bytová družstva – hráči na trhu s „běžnou“ ekonomickou aktivitou.

 • Podle judikátů ESD - bytové družstvo, stejně jako nezisková instituce = developer.

 • Podpora „malého rozsahu“ nenarušuje hospodářskou soutěž.


D kuji v m za pozornost www mmr cz
Děkuji Vám za pozornost.www.mmr.cz

“Tempora mutantur nos et mutantur in illis.“(Časy se mění a my s nimi.)(Lothair, A.D. 842)


ad