operativni program za regionalnu konkurentnost ipa iii c l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C) PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C) - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C). MOGUĆNOSTI IZRAVNIH FINANCIRANJA ZA PODUZETNIKE IZ FONDOVA EU. Pula, 27. travnja 2011 . SADRŽAJ PREZENTACIJE. MOGUĆNOSTI ZA FINANCIRANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U RH . OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
operativni program za regionalnu konkurentnost ipa iii c

OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST(IPA III C)

MOGUĆNOSTI IZRAVNIH FINANCIRANJA ZA PODUZETNIKE IZ FONDOVA EU

Pula, 27. travnja 2011.

slide2

SADRŽAJ PREZENTACIJE

 • MOGUĆNOSTI ZA FINANCIRANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U RH
 • OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST
 • PRIPREMA ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA
 • KOHEZIJSKE POLITIKE EU
financijska podr ka razvoju poduzetnika
Financijska podrška razvoju poduzetnika

Proračunska sredstva s nacionalne i regionalne razine

Europska investicijska banka

Razvojna banka Vijeća Europe

Svjetska banka

Fondovi Europske unije (IPA, Strukturni instrumenti Kohezijske politike EU)

Programi Zajednice (CIP, FP7)

Ostali izvori financiranja (zajmovi komercijalnih banaka, fondovi rizičnog kapitala, poslovni anđeli …)

raspolo iva sredstva iz eu za rh ovisno o statusu

Zemlja kandidat

Zemlja članica

PHARE

IPA

SAPARD

2004. – 2006.

IPA*

2007. – 2013.

STRUKTURNI FONDOVI

KOHEZIJSKI FOND

Raspoloživa sredstva iz EU za RH ovisno o statusu

* IPA će se koristiti do ulaska Republike Hrvatske u EU

slide6

OD PRETPRISTUPNIH PROGRAMA DO STRUKTURNIH INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE EU

CARDS

PRETPRISTUPNI PROGRAMI

SAPARD

PHARE

ISPA

IPA

I

Tranzicija i jačanje institucija

II

Prekogranična suradnja

III

Regionalni razvoj

IV

Razvoj ljudskih potencijala

V

Ruralni razvoj

EARDF

Kohezijski

fond

ERDF

ESF

ESF

EFF

slide7

IPA – NOVI IZAZOVI, NOVE MOGUĆNOSTI

Novi pristup

 • Temelji se na načelima Strukturnih fondova (višegodišnje programiranje, načelo partnerstva, pravilo N+3, prošireni decentralizirani sustav upravljanja - EDIS)
 • Veći broj uključenih sudionika na strani RH i EUvažnost koordinacije
 • Ograničen iznos fondova i vremenski period za programiranje i provedbu
 • Programiranje programa IPA započetou studenom 2005.
 • Izrada Strateškog okvira (za razdoblje 2007.-2013.)
 • IzradaOperativnih programa zakomponente III i IV (za razdoblje 2007.-2009.)
 • Okvirni ugovor između Vlade RH i EK potpisan u kolovozu 2007.
 • Usvajanje OP-a od zemalja članica EU u studenom 2007.
 • Nacionalna akreditacija Operativne strukture u travnju 2008.
 • Prijenos upravljačkih ovlasti u listopadu 2008.
 • Sporazum o financiranju potpisanustudenom 2008.

Proces u RH

ipa financijske alokacije 2007 201 1 u mil eur
IPA – FINANCIJSKE ALOKACIJE 2007.- 2011. (u mil. EUR)

UKUPNO

KOMP.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1

Pomoć u tranziciji i jačanju institucija

220,06

49,60

45,40

45,60

39,50

39,96

2

Prekogranična suradnja

9,70

14,70

15,90

16,20

16,54

73,04

3

257,35

Regionalni razvoj

45,05

47,60

49,70

56,80

58,20

4

Razvoj ljudskih potencijala

11,38

12,70

14,20

15,70

16,00

69,98

5

Ruralni razvoj

129,40

25,50

25,60

25,80

26,00

26,50

UKUPNO:

141,23

146,00

151,20

154,20

157,20

749,83

operativni program za regionalnu konkurentnost
Operativni program za regionalnu konkurentnost
 • Cilj OP Regionalna konkurentnost je kroz jačanje konkurentnosti poticati gospodarsku i društvenuujednačenost Republike Hrvatske

www.regionalna-konkurentnost.hr

za to regionalna konkurentnost
Zašto regionalna konkurentnost?

Svijet danas postaje sve više zasnovan na specijalizaciji. Kreira se jedno, globalno tržište. Zasnovanost na razvoju i različitosti regija postaje nova vrsta konkurentnosti globalne ekonomije. Regije postaju glavni čimbenici konkurentnosti u globalnoj ekonomiji.

determinante konkurentnosti regije
Determinante konkurentnosti regije

Determinante konkurentnosti regije su: kvaliteta i mobilnost radne snage, osnovna i poslovna infrastruktura, poduzetnička klima, pozitivno i poticajno okruženje za inovacije, efikasnost javnih institucija,, sposobnost za privlačenje ulaganja i slično.

operativna struktura rcop a

SAFU

OPERATIVNA STRUKTURA RCOP-a

Tijelo

odgovorno za

OP

Tijelo odgovorno

za Prioritet/Mjeru

Tijelo odgovorno

za Prioritet/Mjeru

Tijelo odgovorno

za Prioritet/Mjeru

Provedbeno tijelo

slide13
PRIORITETI I MJERE

Ukupno za IPA IIIc:

75,23 MEUR

Sredstva EU (85%)

63,95 M EUR

Nacionalni doprinos (15%)

11,28 M EUR

prio riteti i mjere

OPERATIVNI

PROGRAM

ZA REGIONALNU

KONKURENTNOST

2007-2011

Prioritet I

Unaprijeđenje razvojnog

potencijala slabije

razvijenih područja

Jačanje

konkurentnosti

hrvatskog gospodarstva

Tehnička pomoć

PrioritetII

PrioritetIII

Poslovna

infratsruktura

Poboljšanje

poslovne klime

Transfer tehnologije

i podrška na znanjuutemeljenim

novoosnovanim

poduzećima

Upravljanje OP-om i

izgradnja kapaciteta

PRIORITETI I MJERE

Mjere

Mjere

namjena projekata unutar op regionalna konkurentnost
Namjena projekata unutar OP Regionalna konkurentnost

Projekti su namijenjeni:

1. Izgradnji poslovne infrastrukture

2. Jačanju malog i srednjeg poduzetništva

3. Transferu tehnologije i na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

 • Sredstva 2007 -2011: 553.161 mil. KN

www.regionalna-konkurentnost.hr

slide16

Strateški okvir za razvoj poduzetništva u EU

Ciljevi politike razvoja poduzetništva

Stvaranje dinamičnog tržišta za ulazak i izlazak poduzetnika

Stimuliranje poduzetničke klime i kulture

Stimuliranje poduzetničkih aktivnosti, novih poslova i novih poduzetnika

Smanjenje ulazno/

izlaznih barijera

Edukacija

poduzetnika

Financijska podrška

“Start-up”-u

poduzeća

Promocija

poduzetništva

Podrška PPI

“Start-up”-u

poduzeća

Umrežavanje i

Razvoj klastera

projekti i sheme dodjele bespovratnih sredstava namijenjene razvoju poduzetni tva
Projekti i sheme dodjele bespovratnih sredstava namijenjene razvoju poduzetništva

Jačanje malog i srednjeg poduzetništva:

 • 7 projekata
 • 1 shema bespovratnih potpora
 • Odgovorna institucija:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 • Provedba natječaja: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

www.regionalna-konkurentnost.hr

pobolj anje administrativne u inkovitosti na nacionalnoj razini

PROJEKT

POBOLJŠANJE ADMINISTRATIVNE UČINKOVITOSTI NA NACIONALNOJ RAZINI

NAMIJENJEN

Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo

AKTIVNOSTI

 • Metodologija za mjerenje i evaluaciju utjecaja poticaja za MSP kroz stvaranje središnjeg registra
 • Metodologija za sustavnu procjenu učinka provedbe Zakona o poticanju ulaganja
 • Metodologija za redovnu ocjenu razvoja poslovnog okruženja u Hrvatskoj

ODGOVORNO

TIJELO

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Uskoro započinje s provedbom

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

pobolj anje poslovne konkurentnosti putem e poslovanja

PROJEKT

POBOLJŠANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PUTEM E-POSLOVANJA

NAMIJENJEN

Malim i srednjim poduzetnicima

Odabranim poduzetničkim potpornim institucijama

AKTIVNOSTI

 • Edukacija osoblja za e-poslovanje u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama
 • Nabavka informatičke opreme za odabrane poduzetničke potporne institucije
 • Edukacija poduzetnika o korištenju usluga e-poslovanja

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

ODGOVORNO

TIJELO

Projekt u tijeku – radionice o e-poslovanju za

poduzetnike www.eposlovanje.eu

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

pru anje usluga savjetovanja malim i srednjim poduze ima

PROJEKT

PRUŽANJE USLUGA SAVJETOVANJA MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA

Malim i srednjim poduzetnicima, pružateljima usluga savjetovanja, poduzetničkim potpornim institucijama

NAMIJENJEN

AKTIVNOSTI

 • Promocija i unaprjeđivanje kvalitete i dostupnosti konzultantskih usluga
 • Pružanjebesplatnih konzultantskih usluga poduzetnicima u područjima uvođenja sustava kvalitete, analiza tržišta, razvoj proizvoda, marketing, priprema za korištenje EU fondova

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

ODGOVORNO

TIJELO

Projekt u tijeku –prva informativna radionica 17.5.2011.

u Zagrebu (info na web-u)

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

razvoj investicijskog okru enja

PROJEKT

RAZVOJ INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA

Županijama i njihovim partnerima, kao što su regionalne razvojne agencije, komore i sl. (indirektno poduzetnicima)

NAMIJENJEN

AKTIVNOSTI

 • Unaprjeđenje i poboljšanje “Programa certificiranja regija za ulaganja” (ICPR), a provedba obuhvaća sve županije osim grada Zagreba
 • Unaprjeđenje suradnje institucija uključenih u poticanje ulaganja

ODGOVORNO

TIJELO

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt u tijeku.

www.icpr3.org

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

podr ka razvoju klastera

PROJEKT

PODRŠKA RAZVOJU KLASTERA

NAMIJENJEN

Pilot klasterima (do 3 pilot regionalna klastera) koji će se uspostaviti uz pomoć projekta

 • Analiza postojećih klasterskih inicijativa
 • Podizanje znanja i vještina klaster menadžera te lokalnih/regionalnih dionika
 • Izrada smjernica za razvoj regionalnih klastera
 • Osnivanje tri pilot regionalna klastera

AKTIVNOSTI

ODGOVORNO

TIJELO

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt u tijeku.

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

potpora ja anju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika

PROJEKT

POTPORA JAČANJU KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA

NAMIJENJEN

MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA

 • Bespovratne potpore od 50.000 – 200.000,00 EUR
 • Investicije u tehnologije i proizvodne metode koje promiču ekološku proizvodnju (uvođenje standarda, testiranje opreme, edukacija osoblja, itd.)
 • Jačanje proizvodnog potencijala za nove proizvode u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima
 • Potpora ne smije biti manja od 50% i 75% svih prihvatljivih troškova (ostatak: poduzetnik)

AKTIVNOSTI

ODGOVORNO

TIJELO

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

U pripremi – predviđen javni poziv za dostavu

prijedloga u studenom 2011.

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

pobolj anje informiranosti hrvatske poslovne zajednice bizimpact ii

PROJEKT

POBOLJŠANJE INFORMIRANOSTI HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE – BIZImpact II

NAMIJENJEN

Hrvatskoj poslovnoj zajednici

Partnerskim insitucijama – HAMAG, komore, HUP..

AKTIVNOSTI

 • Poboljšanje komunikacije između poslovne zajednice, ministarstava i potpornih institucija
 • Jačanje javnog i privatnog dijaloga
 • Informativne kampanje

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

ODGOVORNO

TIJELO

U pripremi – predviđen početak krajem 2011. g.

NATJEČAJ

www.regionalna-konkurentnost.hr

objava natje aja
Objava natječaja
 • Obavijesti i sva natječajna dokumentacija objavljuju se na: www.safu.hr - Natječaji – IPA komponenta IIIC
 • + www.regionalna-konkurentnost.hr
 • Svi natječajni obrasci prema - Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama (PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions)

www.regionalna-konkurentnost.hr

primjer objave natje aja
Primjer objave natječaja

www.regionalna-konkurentnost.hr

financijska omotnica za hrvatsku mln eur
FINANCIJSKA OMOTNICA ZA HRVATSKU (mln. Eur)

1. Održivi razvoj: 1.386,7 (2013.)

1a konkurentnost za rast i zapošljavanje: 97,5 (2013.);

1b kohezija za rast i zapošljavanje: 1.289,2 (2013.);

2. Očuvanje prirodnim resursima: 438, 5 (2013.);

3. Sloboda, sigurnost i pravda: 72,2 (2013.);

4. Administracija: 77,0 (2013.);

5. Kompenzacija: 32,4 (2013.);

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA (RH): 2.006,8 (2013.)

PROCIJENJENA UPLATA RH U PRORAČUN EU: 647,0 (2013.)

operativni programi rh u okviru kori tenja strukturnih instrumenata kohezijske politike eu
Operativni programi RH u okviru korištenja strukturnih instrumenata Kohezijske politike EU
 • Operativni program promet (KF, ERDF)
 • Operativni program zaštita okoliša (KF, ERDF)
 • Operativni program regionalna konkurentnost (ERDF)
 • Operativni program ljudski resursi (ESF)
 • Operativni program administrativni kapaciteti (ESF)

+ Operativni programi u okviru Cilja 3.

Teritorijalna suradnja (ERDF)

op regionalna konkurentnost u okviru kohezijske politike eu
OP Regionalna konkurentnost u okviru Kohezijske politike EU
 • U tijeku je izrada OP Regionalna konkurentnost za prvu godinu nakon ulaska RH u EU
 • OP će biti nastavak aktivnosti financiranih iz IPA programa
 • Veći naglasak bi trebao biti na koncentraciji sredstava u sektore koji mogu biti konkurentni na svjetskom tržištu kako bi se postigao što veći učinak uloženih sredstava (“Value for money”) i povećala konkurentnost hrvatskih regija
strate ki dokumenti eu relevantni za izradu operativnog programa regionalna konkurentnost
Strateški dokumenti EU relevantni za izradu Operativnog programa Regionalna konkurentnost
 • EUROPE 2020
 • “Smart growth” – razvoj ekonomije temeljene na znanju

i inovacijama

 • “Sustainable growth” – promocija konkurentne ekonomije koja se temelji na učinkovitoj upotrebi resursa
 • “Inclusive growth” – poticanje ekonomije sa visokom stopom zaposlenosti čiji će rezultat biti ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija
 • TERITORIJALNA AGENDA
 • Teritorij EU karakteriziraju geografska koncentracija sektorski raspoređenih ekonomskih aktivnosti te značajne socio-ekonomske razlike između regija EU (prvenstveno se misli na gap između Pentagona (područje između Londona,

Hamburga, Municha, Pariza i Milana) i ostalih EU regija.

 • Cilj Teritorijalne agende EU je postići uravnoteženi razvoj unutar EU putem specijalizacije regija na temelju teritorijalnog kapitala.
1 na elo atraktivnost je prioritet svake regije
1. Načelo: Atraktivnost je prioritet svake regije

Iskorištenje teritorijalnog kapitala neke regije

Atraktivnost i specijalizacija regija je ključni faktor za izgradnju konkurentnosti i brendiranje svake regije

Razvoj osnovne, poslovne i I&R infrastrukture kao preduvjet za privlačenje ulaganja

+

Biti atraktivan znači biti privlačan investitorima, kvalificiranim stručnjacima i konkurenciji. Takve regije privlače: kapital i znanje!

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i povezivanje

Courtesy The European House-Ambrosetti

2 na elo integralan pristup dru tvu znanja
2.Načelo: Integralan pristup društvu znanja

Efikasan sistem transfera znanja

Društvo, kompetencije i kultura

Znanost i tehnologija

Proaktivan stav društva

Ekonomija i poduzetništvo

Poduzetništvo orijentirano i zasnovano na znanju

model razvoja konkurentnosti
Model razvoja konkurentnosti

TRIPLE HELIX - Izgradnja regija baziranih na znanju i na jakom partnerstvu između javnog i privatnog sektora zahtijeva integriranu inovacijsku platformu koja se temelji na umrežavanju sljedećih komponenti.

koraci u unaprje enju operativnog programa regionalna konkurentnost
Koraci u unaprjeđenju Operativnog programaRegionalna konkurentnost
 • OSNIVANJE RADNE SKUPINE ZA REGIONALNE KLASTERE
 • IZRADA ANALITIČKE PODLOGE ZA SPECIJALIZACIJU REGIJA
 • IDENTIFIKACIJA KONKURENTNIH SEKTORA U REGIJAMA RH
 • IZRADA SMJERNICA ZA RAZVOJ REGIONALNIH KLASTERA
 • FORMIRANJE NACIONALNIH I REGIONALNIH KLASTERA
 • UTVRĐIVANJE I IZRADA TRI PRIORITETNA REGIONALNA PROJEKTA ZA UNAPRIJEĐIVANJE REGIONALNIH KLASTERA
 • IZRADA SHEMA ZA DODJELU BEPOVRATNE POMOĆI ZA PODUZETNIKE, LOKALNU I REGIONALNU SAMOUPRAVU, ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE INSTITUCIJE …
vi e informacija
Više informacija...

www.regionalna-konkurentnost.hr

slide38

Hvala na pažnji!

Mr.sc. Marija Rajaković, ravnateljica Uprave

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva