m sc jasmina engi direkcija za europske integracije vije e ministara bih jahorina 01 12 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radionica na temu implementacije LEAPa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radionica na temu implementacije LEAPa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Radionica na temu implementacije LEAPa - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

M.Sc. Jasmina Čengić Direkcija za europske integracije, Vijeće ministara BiH Jahorina, 01.12.2009. Radionica na temu implementacije LEAPa. Sadržaj. Cilj, principi i programiranje IPA Komponente IPA Aktivnosti neophodne za pristup komponentama IPA III, IV, V Presjek IPA sredstava za BiH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Radionica na temu implementacije LEAPa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m sc jasmina engi direkcija za europske integracije vije e ministara bih jahorina 01 12 2009
M.Sc. Jasmina Čengić

Direkcija za europske integracije,

Vijeće ministara BiH

Jahorina, 01.12.2009

Radionica na temu implementacije LEAPa
sadr aj
Sadržaj
 • Cilj, principi i programiranje IPA
 • Komponente IPA
 • Aktivnosti neophodne za pristup komponentama IPA III, IV, V
 • Presjek IPA sredstava za BiH
 • Sugestije općinama kod daljeg učešća u infrastrukturnim projektima
ipa instrument pretpristupne pomo i 2007 2013
IPA – Instrument pretpristupne pomoći (2007-2013)
 • Cilj IPA: pomoći na putu ka Evropskim integracijama i osigurati napredak u

Procesu stabilizacije i pridruživanja

Principi IPA:

 • koherentnost sa politikama EU
 • fokusiranost na prioritetna reformska područja neophodna za ostvarenje

napretka uprocesu Evropskih integracija

 • vlasništvo
 • partnerstvo
 • dodatnost

Programiranje IPA se vrši na osnovu:

 • Višegodišnji indikativni planski dokument, Evropsko partnerstvo i

privremeni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

 • Sektorske strategije i planovi
 • Nacionalna razvojna strategija
ipa instrument pretpristupne pomo i 2007 20131
IPA – Instrument pretpristupne pomoći (2007-2013)

Komponente IPA otvorene za zemlje potencijalne kandidate:

 • I – Tranzicijska pomoć i institucionalna izgradnja
   • Podrška približavanju pravnom nasljeđu (Acquis Communautaire) Evropske unije; harmonizacija sa relevantnim zakonodavstvom EU;
   • Podrška izgradnji administrativnih kapaciteta
   • Podrška izradi i procesu implementacije relevantnih sektorskih strategija
 • II – Prekogranična saradnja
   • promocija dobrosusjedskih odnosa,jačanje stabilnosti, bezbjednosti i prosperiteta, te podsticanje izbalansiranog i održivog razvoja
ipa instrument pretpristupne pomo i 2007 20132
IPA – Instrument pretpristupne pomoći (2007-2013)

Komponente IPA otvorene za zemlje kandidate:

 • III – Regionalni razvoj

- Pruža punu podršku u procesu izgradnje neophodnih kapaciteta za

upravljanje projektima u oblasti transporta, okoline, malog i srednjeg

preduzetništva

IV – Razvoj ljudskih resursa

- Daje podrškuzemljama u oblasti zapošljavanja i obrazovanja kroz

proces dugoročnog učenja, efikasniju organizaciju rada, i olakšavanje

pristupa tržištu rada

 • V – Ruralni razvoj

- Pomaže zemljama kandidatima da izgrade vlastite kapacitete kako

bi upotpunosti mogli preuzeti upravljanje i kvalitetno korištenje EU

fondova zaruralni razvoj

ipa komponenta ii
IPA komponenta II

IPA prekogranična saradnja obuhvata

 • Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u

transnacionalnim programima

 • Prekogranična saradnja između zemalja

kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama

članicama

 • Prekogranična saradnja pograničnih regiona između

zemalja potencijalnih kandidata i kandidata (tzv.unutrašnje

granice Zapadnog Balkana)

ipa komponenta ii1
IPA komponenta II

Programi u kojima učestvuje BiH IPA 2007-2013

 • SEE (Prostor Jugoistočne Evrope)
 • MED (Mediteranski transnacionalni program)
 • IPA Jadranski program
 • BiH – Crna Gora
 • BiH – Srbija
 • BiH – Hrvatska
ipa komponenta ii2
IPA komponenta II

Opšti principi

 • Neprofitne i nekomercijalne aktivnosti
 • Prekogranični partner
 • Obavezno kofinansiranje (15%)
 • Strogo praćenje finansijskih pravila i tenderskih procedura EU
 • Projekti treba da doprinesu građenju strateških partnerstava
 • Više partnera/jedna aplikacija – Zajednički rad na projektima
pristup komponentama ipa iii iv v
Pristup komponentama IPAIII, IV, V

Aktivnosti neophodne za pristup komponentama IPA III, IV, V:

 • uspostaviti operativne strukture - tijelo/tijela koja treba osigurati poštovanje

principa pouzdanog finansijskog upravljanja;

 • imenovati rukovodeće organe – Strateški koordinator, rukovodilac Operativne

strukture, tijela nadležna za izradu operativnog programa i agencija za

implementaciju nadležna za trošenje sredstava, te Sektorske odbore za monitoring/praćenje

 • pripremiti strateške i operativne dokumente - Strateški koherentni

okvir - strategija koja uključuje analizu prioritetnih oblasti i Operativni program za

komponente 3,4); za ruralni razvoj – program za ruralni razvoj;

Učešće općina

 • predstavnici općina uključeni u aktivnosti Komiteta za podršku izradi Strateškog

koherentnog okvira

 • Općine, kao jedni od krajnjih korisnika sredstava za projekte iz IPA komponenti III, IV,

V (transport, zaštita okoline, malo i srednje poduzetništvo, zapošljavanje i

obrazovanje, ruralni razvoj)

 • Potencijalno učešće općina u Sektorskim odborima za monitoring/praćenje
presjek ipa sredstava za bih
Presjek IPA sredstava za BiH
 • IPA 2007 (58.1 mil EUR)

- Izgradnja sistema/kolektora otpadnih voda u Živinicama (1.5 mil EUR) - prvi projekat na lokalnom nivou

 • IPA 2008 (69,8 mil EUR)
 • IPA 2009 (83,9 mil EUR)

- Paket za borbu protiv ekonomske krize – infrastrukturni projekti (39.0 mil EUR)

 • IPA 2010 – programiranje u toku (100.7 mil EUR)

- Paket za borbu protiv ekonomske krize – infrastrukturni projekti (51.6 mil EUR)

prijedlozi op inama kod daljeg u e a u infrastrukturnim projektima
Prijedlozi općinama kod daljeg učešća u infrastrukturnim projektima
 • Poboljšati suradnju između općina za buduće velike

projekte (preko EUR 10 mil) iz IPA komponente III

(transport, zaštita okoline);

 • Jačati postojeće i uspostaviti nove kapacitete u

općinama – jedinice za implementaciju projekata

(programiranje, monitoring i implementacija);

 • Osigurati neophodne iznose sufinansiranja kroz

međusobnu općinsku suradnju uz konsultacije sa višim

nivoima vlasti;

 • Izrada neophodne projektne dokumentacije – studija

izvodljivosti, studija procjene uticaja na okolinu, itd.