unders kelse om bruk av vikarer i barnehager blant barnehagestyrere og foreldre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre. For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013. Prosjektbeskrivelse . Hovedfunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre' - ralph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
unders kelse om bruk av vikarer i barnehager blant barnehagestyrere og foreldre

Undersøkelse om bruk av vikarer i barnehager Blant barnehagestyrere og foreldre

For FUB Opinion Perduco 3.juni, 2013

prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse

FUB; undersøkelse om vikarbruk

hovedfunn
Hovedfunn

FUB; undersøkelse om vikarbruk

Nesten alle barnehagestyrere sier det settes inn vikar i barnehagen når det er behov i arbeidsgiverperioden, og 8 av 10 sier de setter inn vikar etter 1-4 dager.

Det at det evt. mangler personalet kan se ut til å resultere at planlagte aktiviteter blir avlyst – men det er færre foreldre som opplever at det er tilfellet enn hva barnehagestyrerne sier. Kan det være at foreldre ikke helt vet/følger med på hvilke aktiviteter som i utgangpunktet er planlagt fra barnehagen sin side?

Det er også en langt mindre andel blant foreldrene (selv om nesten 3 av 10 opplever det) som opplever at barnehagen har manglet personalet enn det er blant de som styrer barnehagen.

Barnehagestyreren sier de informerer foreldrene i større grad når det settes inn vikar i barnehagen enn hva foreldrene opplever de får av informasjon.

slide4

I de aller fleste barnehagene settes det inn vikar i barnehagene når det er behov, og det er nesten ingen som sier de endrer leverings/hentingsmønsteret til foreldrene grunnet personalmangel

Base: Styrere; 1483

Base: Styrere; 1483

Base: Styrere; 1483

De aller fleste setter inn vikar i barnehagen når det er behov.

8 av 10 sier de setter inn vikar i løpet av 1-4 dager.

Det er omtrent ingen som sier de ber foreldrene om å levere/hente barnet til andre tidspunkt grunnet personalmangel, men at det hos nesten 4 av 10 har avlyst aktiviteter grunnet personalmangel.

FUB; undersøkelse om vikarbruk

en tredjedel sier de ikke informerer foreldrene n r det settes inn vikar i barnehagen
En tredjedel sier de ikke informerer foreldrene når det settes inn vikar i barnehagen

Base: Styrere; 1483

Base: Styrere; 1483

Base: Styrere; 1483

FUB; undersøkelse om vikarbruk

slide6

Halvparten sier de har 1-4 dager møtt en vikar i barnehagen ved levering/henting, og 4 av 10 sier de ikke blir informert når det settes inn vikar i barnehagen

Base: Foreldre; 500

Base: Foreldre; 500

Base: Foreldre; 500

Ca. halvparten av foreldrene sier de i løpet av den siste tiden har møtt en vikar i barnehagen 1-4 dager.

4 av 10 opplever at de ikke blir informert om når det settes inn vikar i barnehagen.

Det er ikke like stor andel blant foreldrene som styrere som opplever at planlagte aktiviteter blir avlyst grunnet personalmangel (22 % vs. 36 %) og også færre foreldre enn styrere som opplever at det har manglet personale (28 % vs. 63 %)

FUB; undersøkelse om vikarbruk

de fleste foreldrene befinner seg i aldersgruppen 30 39 r og de har ett barn i barnehagen
De fleste foreldrene befinner seg i aldersgruppen 30-39 år, og de har ett barn i barnehagen

Base: Foreldre; 500

Base: Foreldre; 500

Base: Foreldre; 500

FUB; undersøkelse om vikarbruk

slide8

www.opinionperduco.no

Opinion Perducoer medlem av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening. Som medlem i disse bransjeorganisasjonene forplikter vi oss til å følge de strenge faglige og etiske retningslinjer som er vedtatt.

Gjennom vår tilknytning til det internasjonale bransjenettverket Global NR, kan vi tilby alle våre oppdragsgivere gjennomføring av undersøkelser i de fleste markeder i verden.

FUB; undersøkelse om vikarbruk