slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

COMA Limburg 18/01/2005 ‘t Borrelhuis Hasselt. Welkom. In goede handen. Pilootproject Coma. Dr. Joyce Steenberghs, revalidatiearts Johan Coppens, campusverantwoordelijke. Revalidatiecentrum St. Ursula. Welkom Toelichting start Revalidatie Visie en doelstellingen revalidatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom' - lada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pilootproject Coma

Dr. Joyce Steenberghs, revalidatieartsJohan Coppens, campusverantwoordelijke

revalidatiecentrum st ursula
Revalidatiecentrum St. Ursula
 • Welkom
 • Toelichting start Revalidatie
 • Visie en doelstellingen revalidatie
 • Toelichting pilootproject Coma
revalidatiecentrum st ursula1
Revalidatiecentrum St. Ursula

CAZ Midden Limburg vzw

AZ Salvator - St. Ursula

Revalidatiecentrum St. Ursula, Diestsesteenweg 8

3540 Herk-de-Stad

revalidatiecentrum st ursula2
Revalidatiecentrum St. Ursula

Start revalidatiecentrum:

 • Acuut algemeen ziekenhuis St. Ursula
  • 110 bedden
  • fusie met Salvatorziekenhuis Hasselt
  • sinds 2003 in ombouw naar revalidatiecentrum
  • behoud van dienst spoedgevallen - heelkunde - geriatrie - dagziekenhuis - polikliniek - radiologie - CT-scan - labo
 • Revalidatiecentrum
  • 01/01/2004 start afdeling voor locomotorische revalidatie
  • 01/07/2004 erkenning als expertisecentrum pilootproject coma
  • 01/09/2004 start afdeling voor neurologische revalidatie
  • 01/10/2004 start centrum voor ambulante revalidatie
revalidatiecentrum st ursula3
Revalidatiecentrum St. Ursula

Specifieke doelgroepen:

 • Patiënten met neurologische aandoeningen:

CVA, NAH (traumatisch, neurochirurgisch,medisch), polyneuropathie met motorische uitval, polytrauma

 • Patiënten met locomotorische aandoeningen:

Polytrauma, amputatie-patiënten en prothese-revalidatie, verwikkelde heup- en kniefracturen, verwikkelde gewrichtsprothesechirurgie, uitgesproken motorische dysfunctie (zware chirurgische ingreep, verblijf op IZ)

 • Comapatiënten: PVS - MRS
revalidatiecentrum st ursula4
Revalidatiecentrum St. Ursula

VISIE EN DOELSTELLINGEN REVALIDATIE

Geneeskunde: klassiek traditioneel model

 • Gericht op herkennen, behandelen, genezen van acute en chronische ziekten.
 • Grote waarde voor diagnostiek en therapie.
 • Geen aandacht voor lichamelijke en psychosociale gevolgen.
revalidatiecentrum st ursula5
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiegeneeskunde: ‘gevolgenmodel’

Ziekte Functiestoornissen

Trauma

Misvorming

Beperkingen

Handicap

revalidatiecentrum st ursula6
Revalidatiecentrum St. Ursula
 • Functiestoornis:

iedere afwezigheid, vermindering of afwijking van lichamelijke,

fysiologische of psychologische functie of structuur

 • Beperking:

elke vermindering of afwezigheid van vaardigheden om

activiteiten uit te voeren

 • Handicap:

nadelige positie van de persoon tgv de functiestoornis of beperking, waarbij de normale rolvervulling in de eigen leefomgeving wordt beperkt, belemmerd of onmogelijk gemaakt

revalidatiecentrum st ursula7
Revalidatiecentrum St-Ursula

‘Gevolgenmodel’:

 • Gericht op de betekenis van deze gevolgen voor ‘Kwaliteit van leven’:

Functioneel herstellen

Maatschappelijk integreren

revalidatiecentrum st ursula8
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • De mens (revalidant) wordt in zijn totaliteit benaderd, vanuit het bio-psycho-sociaal model.

Gevolgen van ziekte of ongeval:

    • lichamelijk dimensie
    • psychisch-emotionele dimensie (angst, depressie, ...)
    • sociale dimensie (gedrag, relaties binnen het gezin, gevolgen voor het werk, …)
revalidatiecentrum st ursula9
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • De revalidant = partner in revalidatie
     • persoonlijke behoeften en wensen
     • ruimte voor vragen, op- en aanmerkingen
     • klachten en suggesties
revalidatiecentrum st ursula10
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • Revalidatiezorg is doeltreffende zorg:
  • gericht op het voorkomen of verminderen van een handicap of participatieprobleem als gevolg van stoornissen en beperkingen in het bewegingsvermogen
  • teneinde de revalidant in staat te stellen een maximaal haalbare en gewenste zelfstandigheid te bereiken of te behouden.
revalidatiecentrum st ursula11
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • Revalidatiezorg omvat onderzoek, behandeling en advisering
 • door een multidisciplinair team van deskundigen
 • onder leiding van een geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie.
revalidatiecentrum st ursula12
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiedoelstellingen

 • Partieel of volledig herstel
 • Verhogen van de autonomie en de levenskwaliteit
 • Maximaal benutten van de aanwezige restvermogens
 • Ondersteuning door aanbieden van aanpassingen en/of hulpmiddelen
revalidatiecentrum st ursula13
Revalidatiecentrum St. Ursula

Multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak

nodig: ‘het Reva-team’

 • Revalidant
 • Artsen
 • Verpleegkundigen
 • Paramedici
 • Technisch-orthopedische werkplaats
revalidatiecentrum st ursula14
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Revalidant
  • Patiënt = Revalidant = Klant
  • Revalidant + familie + 1ste lijn
  • Partner in de revalidatie
revalidatiecentrum st ursula15
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Artsen Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
  • Dr. P. Grisar, coördinerend geneesheer
  • Dr. J. Steenberghs
  • Dr. P. Roelandts
  • Dr. F. Schreurs
revalidatiecentrum st ursula16
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Verpleegkundig Team
  • Hoofdverpleegkundige
  • Verpleegkundigen - referentieverpleegkundigen
  • Verzorgenden
  • Logistiek assistenten
revalidatiecentrum st ursula17
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Paramedici
  • Kinésitherapeuten
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog
  • Diëtiste
revalidatiecentrum st ursula18
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Aanvraag voor revalidatie
 • Indicatie - beslissing tot opname
 • Intake-gesprek
 • Opname
revalidatiecentrum st ursula19
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Aanvraag voor revalidatie
 • Revalidatiearts

Reden van opname

Diagnose, nevendiagnosen, uitgevoerde ingrepen

Aandachtspunten: medicatie, wondzorg, decubitus, mrsa, ...

Sociale omkadering

Katzschaal - evaluatieschaal

Revalidatiediagnose S - B - H model

revalidatiecentrum st ursula20
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Indicatie-beslissing tot opname: revalidatiearts
 • Opnamecriteria:

Een te verwachten mate van herstel

Aanwezigheid of te verwachten beperkingen of handicaps

Leerbaarheid & trainbaarheid van de revalidant

Mogelijkheid om in eigen (aangepaste) woonsituatie te functioneren.

==> REVALIDATIEDOELSTELLINGEN

revalidatiecentrum st ursula21
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Intakegesprek

Gesprek vóór opname door revalidatiearts

Start medisch revalidatiedossier

Beperkingen in activiteitengebieden op basis van

SAMPC-model

Somatische status

ADL-activiteiten

Maatschappelijk functioneren

Psychisch functioneren

Communicatief functioneren

revalidatiecentrum st ursula22
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Opname

Onthaal op de afdeling

Opnamegesprek

Coördinerende verpleegkundige

Teambespreking

‘Rondetafel-gesprek’

Dagboek van de revalidant

slide27
Dagelijks slachtoffers van ernstig acuut hersenletsel:
  • Verkeersongeval
  • Ongeval thuis
  • Arbeidsongeval
  • Hartstilstand met langdurig zuurstoftekort
  • Herseninfarct
  • Hersenbloeding
slide28

Pilootproject Coma:

 • Opname in acuut ziekenhuis:
  • observatie en behandeling
  • ontwaaktechnieken
 • Aangepaste opvang, huisvestings- en zorgstructuren ontbreken tot hiertoe
slide29

Pilootproject Coma:

 • Proefproject opgezet door federale overheid
 • duurtijd: 2 jaar
 • opname in gespecialiseerd revalidatiecentrum
 • gemiddeld 6 maanden actieve revalidatie
 • diagnosestelling PVS -MRS
 • voorbereiding & organisatie ‘long term’ zorg
  • Doel: uitbouw van zorgnetwerk voor patiënten in een persisterende vegetatieve status of minimaal responsieve status.
  • Sector-overschrijdend: ziekenhuizen, RVT’s, Nursingtehuizen Vlaams Fonds, GDT’s
expertise centra deskundige ziekenhuiscentra
Expertise-centra: deskundige ziekenhuiscentra
 • 80 bedden voor heel België:
  • 46 in Vlaams Gewest
  • 26 in Waals Gewest
  • 8 in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

( geen bijkomende plaatsen )

expertise centra deskundige ziekenhuiscentra1
Expertise-centra: deskundige ziekenhuiscentra

Regio Aantal erkende centra Aantal bedden

Vlaanderen 7 46

Wallonië 5 26

Brussel 2 8

België 14 80

Vlaamse centra:

De Mick, Brasschaat

UZ Gent

AZ Salvator - St. Ursula

UZ Pellenberg

Ziekenhuis Inkendael, Vlezenbeek

H. Hart, Roeselare

AZ St. Jan, Brugge

doelgroep nah
Doelgroep: NAH
 • (Persisterend) vegetatieve status.
 • Minimaal responsieve status.
vegetatieve status
Vegetatieve status:
 • Getuigt van geen enkele vorm van bewustzijn van zichzelf of de omgeving
 • Is niet in staat met anderen te communiceren
 • Geen geen enkele volgehouden, repliceerbare, gerichte en vrijwillige respons op stimulatie van het gezichtsvermogen, het gehoor, de tastzin of pijnprikkels
 • Geeft geen enkel teken van welke vorm van taalvermogen, noch wat betreft begrip, noch wat betreft spraak
vegetatieve status vervolg
Vegetatieve status: vervolg
 • Kan soms spontaan de ogen openen, oogbewegingen maken, zonder daarom personen of voorwerpen met de ogen te volgen
 • Heeft een slaap-waakritme en ontwaakt dus met tussenpozen (zonder bij bewustzijn te komen)
 • De hypothalamische en hersenstamfuncties zijn nog voldoende intact om te kunnen overleven met medische en verpleegkundige verzorging
 • Vertoont geen emotionele reactie op verbale aanmaningen
 • Vertoont faecale en urinaire incontinentie
persisterende vegetatieve status
Persisterende vegetatieve status
 • Persisterend:
  • > 3 maanden na niet-traumatisch hersenletsel
  • > 6 tot 12 maanden na traumatisch hersenletsel
minimaal responsieve status
Minimaal responsieve status.
 • Patiënt is zich in een bepaald opzicht van zichzelf en de omgeving bewust:
  • Gerichte beweging
  • Reageren op bepaalde stimuli door huilen of lachen
  • Ja of nee via bewegingen of articulatie
praktische uitwerking van project
Praktische uitwerking van project.
 • Erkenning van ‘coma-bedden’ in revalidatiecentra: expertise-centra
 • Voorzien van specifieke forfaits voor long-term care
  • RVT
  • Thuis
  • Nursingtehuizen van Vlaams Fonds
expertise centra
Expertise-centra:
 • Expertisecentrum voor Limburg:

Revalidatiecentrum St. Ursula

Diestsesteenweg 8, 3454 Herk-de-Stad

  • 5 plaatsen voor PVS - MRS
  • geen aparte entiteit, integratie 2 REVA-afdelingen
  • multidisciplinaire aanpak
expertise centra vervolg
Expertise-centra: vervolg
 • Na stabilisatie van vitale functies in acuut ziekenhuis
 • Hospitalisatie tijdens de ontwaakfase
 • Gespecialiseerde, actieve en individueel aangepaste multidisciplinaire revalidatie
 • Gemiddeld 6 maanden
 • Permanente opleiding naar teams die instaan voor zorg op lange termijn
 • ‘Externe liaison’-functie
 • Zorgcontinuïteit
aangepaste long term care
Aangepaste long-term care
 • Gespecialiseerd RVT
 • Nursingtehuizen Vlaams Fonds
 • Geïntegreerde diensten voor thuiszorg
gespecialiseerd rvt
Gespecialiseerd RVT
 • 150 bedden
  • 70 voor Vlaanderen
   • 13 voor Limburg
 • RVT Heiderust Genk: 5
 • RVT Sint Anna Koersel Beringen: 8
gespecialiseerd rvt1
Gespecialiseerd RVT
 • Bijkomende financiering:
  • Na aflevering attest door arts expertise-centrum
  • Bijkomend personeel
  • Aangepast verzorgingsmateriaal
  • Samenwerkingsovereenkomst met expertise-centrum:
   • Opleiding
   • Specifieke patiëntgerichte adviezen
nursingtehuizen vlaams fonds
Nursingtehuizen Vlaams Fonds
 • Jaarlijks forfait voor patiënt:
  • Na aflevering attest door arts van expertise-centrum
  • Materiaal
  • Niet in nomenclatuur voorziene zorgverstrekkingen
 • Nog in uitwerking !! En dus nog niet operationeel.
long term care thuis ge ntegreerde diensten voor thuiszorg
Long-term care thuis: Geïntegreerde diensten voor thuiszorg
 • Jaarlijks forfait voor patiënt:
  • Na aflevering van attest door arts van expertise-centrum
  • Materiaal
  • Niet in nomenclatuur voorziene zorgverstrekkingen
 • Financiering interdisciplinair overleg GDT
 • Nog in uitwerking !! En dus nog niet operationeel.
expertisecentrum st ursula
Expertisecentrum St. Ursula

Multidisciplinaire behandelprogramma’s:

 • Kinesitherapie
 • Ergotherapie
 • Psychologie
 • Logopedie
 • Diëtiek
 • Relaxatie- en stimulatietherapie
 • Orthopedisch-technische aanpassingen
expertisecentrum st ursula1
Expertisecentrum St. Ursula

Behandelprogramma’s:

 • optimaliseren lichamelijke toestand
 • preventie van verwikkelingen
 • uitlokken bewegingsmogelijkheden
 • stimuleren van bewustzijnstoestand naar alertheid
 • op gang brengen communicatie
 • begeleiden van familie naar acceptatie, verwerking
 • geven van info en voorlichting
slide47
Kinesitherapie
 • behouden en verbeteren beweeglijkheid gewrichten
 • verticalisatie: het rechtop brengen van de revalidant
 • positionering in uitgangshoudingen buiklig, zijlig, zit- en ruglig
 • preventie verwikkelingen
 • Aanpassen hulpmiddelen, spalken, rolstoel
slide48
Ergotherapie
 • motorisch vlak: mobilisatie ledematen
 • revalidatie arm-handfunctie
 • bevorderen cognitieve processen
 • stimulatieprogramma zintuigen
 • positioneringsschema’s lig- en zithouding
 • hanteringsadviezen
 • huisbezoek, woningaanpassing
slide49
Psychologie
 • aanbieden van individueel stimuleringsprogramma
 • systematische zintuiglijke prikkels
 • psychologische ondersteuning partner en familie in verwerkingproces, omgaan met, ...
 • opzetten informatiesessies voor naaste familie ivm hersenletsels, behandelingsprograma’s, inzichten, ...
slide50
Logopedie
 • manuele prikkeling gelaat en mondgebied
 • advies inzake mondverzorging
 • eet- en drinkbegeleiding
 • mogelijkheden op communicatief vlak
 • uitlokken vocalisatie
 • stimuleren luistergerichtheid
 • afbouw tracheacanule
slide51
Diëtetiek
 • evaluatie voedingstoestand
 • voedingsproblematiek
 • sondevoeding
slide52
Relaxatie- en stimulatietherapie
 • uitbouw snoezeltherapie
 • stimulatie door zintuiglijke prikkels horen, voelen, proeven, ruiken, zien
  • klanken, muziek, geluiden
  • snoezelbed, warmte, massage
  • smaken, aroma’s
  • lichtbeelden, projecties, spiegelbol