va nost akreditacije u potpori me unarodne trgovine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Važnost akreditacije u potpori međunarodne trgovine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Važnost akreditacije u potpori međunarodne trgovine

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Važnost akreditacije u potpori međunarodne trgovine - PowerPoint PPT Presentation

lacy
135 Views
Download Presentation

Važnost akreditacije u potpori međunarodne trgovine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Važnost akreditacijeu potpori međunarodne trgovine Zlatko Grgić, dipl.ing.univ.spec. zlatko.grgic@akreditacija.hr CROLAB – Klub analitičkih laboratorija Zagreb, 5. srpnja 2011.

 2. PREKOGRANIČNA TRGOVINA Jedna od glavnih prepreka u prekograničnoj trgovini jesu višestruka skupa ispitivanja i certificiranja proizvoda. Kako bi se uklonile prepreke u svjetskoj razmjeni dobara, sklopljen je Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) Svjetske trgovinske organizacije (WTO) kojim su postavljeni zahtjevi s obzirom na tehničke propise, norme i postupke za ocjenjivanje sukladnosti. Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini (Agreement on Technical Barriers to Trade), između ostalog, potiče: - izradu tehničkih propisa utemeljenih na međunarodnim normama - razvoj međunarodnih norma - razvoj sustava ocjenjivanja sukladnosti - primjenu 'upućivanja na norme' u propisima. 2

 3. PREKOGRANIČNA TRGOVINA 3

 4. PREKOGRANIČNA TRGOVINA PROTOK ROBA IZMEĐU DRŽAVA: Cilj: ‘’Jednom pregledano/ispitano/certificirano – svuda prihvaćeno’’ Kako? Odstranjivanjem/smanjivanjem tehničkih zapreka u trgovini Da bi se to ostvarilo treba stvoriti: nacionalnu tehničku infrastrukturu. 4

 5. SLOBODAN PROTOK ROBA Europska Unija načela slobodnog protoka roba nisu bila u potpunosti primjenjiva zbog tehničkih problema: - različite nacionalne norme za proizvode i usluge - različiti nacionalni propisi u području zaštite života, zdravlja i okoliša - svaka država imala je vlastito ustrojstvo kojim osigurava sukladnost proizvoda i usluga sa zakonima normama i drugim propisima 5

 6. NAČELO UZAJAMNOG PRIZNAVANJA Smanjenje zapreka zahtjev: zakonodavstvo druge države članice ima ekvivalentne učinke onima domaćeg zakonodavstva.  proizvod koji je u skladu sa zakonom proizveden i stavljen na tržište u jednoj državi članici mora biti prihvaćen i u drugim državama članicama Unije.  Novi pristup tehničkom usklađivanju i normama iz 1985. godine te Opći pristup ocjeni sukladnosti iz 1990. godine mjere su koje je uvela EU s ciljem smanjivanja zapreka u trgovini, bržeg i lakšeg donošenja usklađenih tehničkih propisa na razini EU te uzajamnog priznavanja među državama članicama dokaza o sukladnosti proizvoda koji se stavljaju na tržište EU. 6

 7. NAČELO UZAJAMNOG PRIZNAVANJA Kako ući u sustav smanjenja zapreka međunarodnoj razmjeni usluga i dobara? Izgradnjom tehničke infrastrukture. Tehničku infrastrukturu države čine: - normizacijsko tijelo (harmonizirane norme) - mjeriteljsko tijelo (osiguranje sljedivosti mjerenja) - akreditacijsko tijelo (priznavanje osposobljenosti) - nadzor nad tržištem 7

 8. TEHNIČKA INFRASTRUKTURA Tehnička infrastruktura, između ostalog, podrazumijeva harmonizirano zakonodavstvo, nacionalno akreditacijsko tijelo koje ocjenjuje tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratorije, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela) po međunarodnim standardima kako bi ona provodila: - ispitivanja (testing) - umjeravanja (calibration) - inspekcije (inspection) - certifikaciju (certification) 8

 9. POJAM OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI provjeravanje jesu li proizvodi, usluge, materijali, procesi, sustavi, osoblje ili tijela u skladu s utvrđenim zahtjevima norma, propisa ili drugih specifikacija. Sukladnost sa zahtjevima međunarodnih norma i ocjenjivanje sukladnosti osigurava povjerenje i olakšava pristup svjetskim tržištima što je od izravne koristi proizvođačima, pružateljima usluga, kupcima, potrošačima i zakonodavcima te podupire održivi razvoj. Područje ocjenjivanja sukladnosti obuhvaća radnje ispitivanja, inspekcije, certifikacije, vrednovanja procesa, dobavljačeve izjave o sukladnosti i akreditacije. 9

 10. TKO PROVODI OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI? 10

 11. AKREDITACIJA AKREDITACIJA ocjenjivanje stručno tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS) koje provodi akreditacijsko tijelo kao treća strana, dajući formalni iskaz njegove osposobljenosti za obavljanje zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Akreditacijom tijela za ocjenjivanje sukladnosti: - dobivaju formalni dokaz stručno tehničke osposobljenosti - potvrđuju pouzdanost svojih rezultata - povećavaju povjerenje svojih kupaca - prepoznatljivi su na tržištu (tržišna prednost) 11

 12. HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA - nacionalno akreditacijsko tijelo u Hrvatskoj je Hrvatska akreditacijska agencija - osnovana 2005. godine - potpisnica EA MLA/ILAC MRA od 29.4.2010. - potpisivanjem EA MLA/ILAC MRA sporazuma, HAA je postigla da izvještaji njenih akreditiranih tijela budu prepoznati i priznati svugdje u Europi i svijetu - sustavna potpora hrvatskom gospodarstvu u kontaktima s globalnim svijetom: dovoljno osposobljenih laboratorija (potvrda o akreditaciji  dokaz te osposobljenosti) 12

 13. HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA 13

 14. HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA 14

 15. HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA Korisne informacije na: www.akreditacija.hr 15

 16. ZAKLJUČAK • Tijela za ocjenjivanje sukladnosti: laboratoriji, certifikacijska i inspekcijska tijela imaju važnu ulogu u svladavanju barijera u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni • Akreditacija je međunarodno priznato sredstvo potvrđivanja stručno tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti • Akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjelovanjem u međunarodnoj trgovačkoj mreži osiguravaju povjerenje, tako da jednom ispitani proizvodi, izdani akreditirani izvještaji, certifikati i izvješća postaju instrumentom povjerenja priznatim diljem svijeta • Akreditirani laboratoriji u Hrvatskoj prepoznatljivi su na globalnom tržištu • Izvještaji o ispitivanju, certifikati i inspekcijska izvješća akreditiranih tijela od strane HAA – potpisnice EA MLA/ILAC MRA sporazuma su međunarodno priznati u Europi i svijetu 16

 17. Hrvatska akreditacijska agencija Ul. Grada Vukovara 78 HR-10000 ZAGREB www.akreditacija.hr 17