primjena ponude i potra nje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 386 Views
 • Uploaded on

PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE. dr Svetislav Polovina. DEFINICIJA CJENOVNE ELASTIČNOSTI POTRAŽNJE. Cjenovna elastičnost potražnje je svojstvo potražnje da se mijenja pod utjecajem promjene cijena uz pretpostavku ceteris paribus Bilježimo je simbolom Ed,p (Price elasticity of demand)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE' - lela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
primjena ponude i potra nje

PRIMJENA PONUDE I POTRAŽNJE

dr Svetislav Polovina

definicija cjenovne elasti nosti potra nje
DEFINICIJA CJENOVNE ELASTIČNOSTI POTRAŽNJE
 • Cjenovna elastičnost potražnje je svojstvo potražnje da se mijenja pod utjecajem promjene cijena uz pretpostavku ceterisparibus
 • Bilježimo je simbolom Ed,p (Price elasticity of demand)
 • Izražavamo je kao odnos između postotne promjene tražene količine (Qd) i postotne promjene cijena (P)
 • Ed,p = % promjena Qd/ % promjena P
koeficijent cjenovne elasti nosti potra nje
KOEFICIJENT CJENOVNE ELASTIČNOSTI POTRAŽNJE
 • Elastičnost potražnje izražavamo koeficijentom cjenovne elastičnosti potražnje
 • Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje može biti veći od 1, jednak 1 i manji od 1 pa razlikujemo elastičnu, jedinično elastičnu i neelastičnu potražnju.
elasti na potra nja
ELASTIČNA POTRAŽNJA
 • Ako je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje veći od 1 potražnja je elastična
 • Kod elastične potražnje relativna promjena tražene količine je veća od relativne promjene cijena.
 • PRIMJER: Ako se pri porastu cijena od 1 % tražena količina smanji za recimo 3 % tada se radi o elastičnoj potražnji.
jedini na elasti nost potra nje
JEDINIČNA ELASTIČNOST POTRAŽNJE
 • Ako je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje 1, tada se radi o jediničnoj elastičnosti potražnje
 • Kod jedinične elastičnosti potražnje relativne promjene tražene količine i cijena su jednake.
 • PRIMJER : Ako se pri porastu cijena od 1 % tražena količina smanji također za 1 %, potražnja ima jediničnu elastičnost.
neelasti na potra nja
NEELASTIČNA POTRAŽNJA
 • Ako je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje manji od 1 a veći od 0, potražnja je neelastična.
 • Kod neelastične potražnje relativna promjena tražene količine manja je od relativne promjene cijena.
 • PRIMJER: Ako se pri porastu cijena od 1 % tražena količina smanji za recimo 0.3 % potražnja je neelastična.
v a n o
V A Ž N O ! ! !
 • Promjena cijena uzrokuje uvijek promjenu tražene količine u suprotnom pravcu pa bi uslijed toga vrijednost koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje trebala biti negativna.
 • Vrijednost koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje uvijek se uzima kao pozitivna
savr eno neelasti na potra nja
SAVRŠENO NEELASTIČNA POTRAŽNJA
 • Savršeno neelastična potražnja je ona gdje tražena količina ne reagira na promjene cijena bez obzira na to kolika ona bila
 • Koeficijent savršeno neelastične potražnje jednak je 0.
 • Graf savršeno neelastične potražnje je pravac okomit na apscisu.
savr eno elasti na potra nja
SAVRŠENO ELASTIČNA POTRAŽNJA
 • Savršeno elastična potražnja je ona kod koje beskonačno mala promjena cijena izaziva beskonačno veliko povećanje tražene količine.
 • Koeficijent savršeno elastične potražnje jednak je plus beskonačno.
 • Graf savršeno elastične potražnje je pravac paralelan s apscisom
v a n o1
V A Ž N O ! ! !
 • Što je krivulja potražnje položenija to je elastičnost potražnje veća i obrnuto, što je krivulja potražnje strmija to je i elastičnost potražnje manja.
razlikovanje nagiba krivulje od elasti nosti krivulje
RAZLIKOVANJE NAGIBA KRIVULJE OD ELASTIČNOSTI KRIVULJE
 • Ne miješati nagib krivulje i elastičnost krivulje
 • RAZLIKA : Nagib ovisi o apsolutnim promjenama cijena i količina dok elastičnost ovisi o relativnim (postotnim) promjenama.
potvrda tvrdnje o razlici izme u nagiba i elasti nosti krivulje
POTVRDA TVRDNJE O RAZLICI IZMEĐU NAGIBA I ELASTIČNOSTI KRIVULJE
 • Potvrda je vidljiva na idućem slideu.
 • Sve točke na pravcu imaju isti nagib ali različitu elastičnost.
 • Iznad polovišta pravca potražnja je elastična. U samom polovištu pravca potražnja je jedinično elastična a ispod polovišta pravca potražnja je neelastična.
odre ivanje e d p kod nelinearne funkcije potra nje 1
ODREĐIVANJE E d,p KOD NELINEARNE FUNKCIJE POTRAŽNJE (1)
 • Graf nelinearne funkcije potražnje je krivulja. E d,p u nekoj točki krivulje se određuje tako da se kroz točku povuče tangenta na krivulju.
 • Omjer duljine segmenta ispod točke tangencije i duljine segmenta iznad točke tangencije određuje E d,p.
odrednice elasti nosti potra nje
ODREDNICE ELASTIČNOSTI POTRAŽNJE
 • Intenzitet potreba, odnosno da li se radi o potrebnom ili luksuznom dobru.
 • postojanje supstituta
 • duljina vremena reakcije potrošača
 • relativni udio dobra u ukupnim izdacima potrošača.
intenzitet potreba i elasti nost potra nje
INTENZITET POTREBA I ELASTIČNOST POTRAŽNJE
 • Što je potreba za nekim dobrom veća to je i potražnja za takvim dobrom manje elastična i obrnuto.
 • Luksuzna dobra imaju elastičnu potražnju, dok je potražnja nužnih dobara neelastična.
postojanje supstituta i elasti nost potra nje
POSTOJANJE SUPSTITUTA I ELASTIČNOST POTRAŽNJE
 • Ako neko dobro ima supstitute njegova potražnja je elastična.
 • Obrnuto, ako neko dobro nema supstitute njegova potražnja je neelastična.
vrijeme reakcije potro a a i elasti nost potra nje
VRIJEME REAKCIJE POTROŠAČA I ELASTIČNOST POTRAŽNJE
 • Ako je vrijeme reakcije potrošača duže potražnja će biti elastična jer će potrošači imati više vremena da se prilagode promjenama cijena.
 • Obrnuto, ako je vrijeme reakcije potrošača kraće potražnja će biti neelastična jer potrošači neće imati vremena da se prilagode promjenama cijena.
struktura izdataka i elasti nost potra nje
STRUKTURA IZDATAKA I ELASTIČNOST POTRAŽNJE
 • Ako je relativni udio nekog dobra u ukupnim izdacima potrošača veći potražnja takvog dobra bit će elastična.
 • Obrnuto, ako je relativni udio nekog dobra u ukupnim izdacima potrošača manji potražnja takvog dobra bit će neelastična.
definicija elasti nosti ponude
DEFINICIJA ELASTIČNOSTI PONUDE
 • Elastičnost ponude je njeno svojstvo da se različitim intenzitetom mijenja na promjenu cijena.
 • Bilježimo je simbolom Es
 • Izražava se kao odnos između postotne promjene nuđene količine i postotne promjene cijena.
 • Es = % promjena Qs / % promjena P
koeficijent elasti nosti ponude
KOEFICIJENT ELASTIČNOSTI PONUDE
 • Elastičnost se ponude mjeri koeficijentom elastičnosti ponude.
 • Koeficijent elastičnosti ponude može biti veći od 1, jednak 1 i manji od 1 pa shodno tome ponuda može biti elastična, jedinično elastična i neelastična.
 • Vrijednost koeficijenta elastičnosti ponude je pozitivna.
elasti na ponuda
ELASTIČNA PONUDA

Ponuda je elastična ako je Es > 1. To će biti slučaj kada je postotna promjena nuđene količine veća od postotne promjene cijena.

PRIMJER: Ako se cijena dobra poveća za 1 % a nuđena količina za recimo 3 %, ponuda je elastična

jedini na elasti nost ponude
JEDINIČNA ELASTIČNOST PONUDE
 • Ponuda je jedinično elastična ako je Es=1. To je slučaj kada su postotne promjene nuđene količine i cijena jednake.
 • PRIMJER: Ako porast cijena od 1 % uzrokuje isti toliki porast nuđene količine, ponuda je jedinično elastična.
neelasti na ponuda
NEELASTIČNA PONUDA
 • Ponuda je neelastična ako je Es < 1. To će biti onda kada je relativna promjena nuđene količine manja od promjene cijena.
 • PRIMJER: Ako porast cijena od 1 % uzrokuje porast nuđene količine od recimo 0.5 %, ponuda je neelastična.
posebni slu ajevi elasti nosti ponude
POSEBNI SLUČAJEVI ELASTIČNOSTI PONUDE
 • Posebni slučajevi elastičnosti ponude su savršeno elastična i savršeno neelastična ponuda.
 • Savršeno elastična ponuda je ona kod koje i najmanja promjena cijena uzrokuje beskonačno veliki porast ponude. Grafički se prikazuje pravcem paralelnim s apscisom, dok je Es plus beskonačno.
 • Savršeno neelastična ponuda je ona kod koje nuđena količina ne reagira na promjene cijena. Grafički je prikazana pravcem paralelnim s ordinatom dok je Es = 0.
v a n o2
V A Ž N O ! ! !
 • Što je krivulja ponude položenija tim je veća i njena elastičnost.
 • Što je krivulja ponude strmija tim je njena elastičnost manja, a neelastičnost veća.
determinante elasti nosti ponude
DETERMINANTE ELASTIČNOSTI PONUDE
 • Raspoloživost proizvodnih kapaciteta
 • Mobilnost proizvodnih faktora
 • Stanje zaliha
 • Vrijeme
 • Dužina proizvodnog procesa
utjecaj determinanti na elasti nost ponude 1
UTJECAJ DETERMINANTI NA ELASTIČNOST PONUDE (1)
 • Ponuda će biti elastična ako su mogućnosti povećanja proizvodnje veće te ako je mobilnost proizvodnih faktora visoka.
 • Ponuda će također biti elastična ako su zalihe proizvodnih faktora i gotovih proizvoda velike, ako je vrijeme prilagodbe proizvođača promjenama duže te ako je dužina proizvodnog procesa kraća.
utjecaj determinanti na elasti nost ponude 2
UTJECAJ DETERMINANTI NA ELASTIČNOST PONUDE (2)
 • Ponuda će biti neelastična ako su mogućnosti povećanja proizvodnje manje te ako je mobilnost proizvodnih faktora ograničena.
 • Ponuda će također biti neelastična ako su zalihe proizvodnih inputa i gotovih proizvoda male, ako je vrijeme prilagodbe proizvođača promjenama kraće te ako je trajanje proizvodnog procesa dulje.
primjeri analize ponude i potra nje poljoprivreda
PRIMJERI ANALIZE PONUDE I POTRAŽNJE: POLJOPRIVREDA
 • Spektakularni tehnološki napredak u poljoprivredi nije donio i značajno poboljšanje položaja poljoprivrednika.
 • Razlozi: 1. povećanje ponude poljoprivrednih proizvoda uzrokovano tehničkim napretkom, 2. neelastičnost potražnje. Sve je uzrokovalo pad cijena i smanjenje dohodaka poljoprivrednika.
primjeri analize ponude i potra nje porezno optere enje
PRIMJERI ANALIZE PONUDE I POTRAŽNJE: POREZNO OPTEREĆENJE
 • Koliko će se od poreza prevaliti na potrošače odnosno proizvođače ovisi o relativnoj elastičnosti ponude i potražnje.
 • Porez se tim više prebacuje na potrošače što je potražnja relativno neelastičnija od ponude.
 • Obrnuto, porez se tim više prebacuje na proizvođače što je ponuda relativno neelastičnija od potražnje.
primjeri analize ponude i potra nje cijene propisane zakonom
PRIMJERI ANALIZE PONUDE I POTRAŽNJE: CIJENE PROPISANE ZAKONOM
 • Država može intervenirati na tržištu te određivati maksimalne i minimalne cijene.
 • Iako država intervenira u dobroj namjeri posljedice njene intervencije su manjkovi i viškovi na tržištu, neefikasnost i neracionalnost
 • Određivanje cijena povrh ravnotežnih dovest će do viškova ponude, dok će određivanje cijena ispod ravnotežnih uzrokovati viškove potražnje, racioniranje i pojavu crnog tržišta.
 • Slobodno djelovanje tržišta efikasnije i optimnalnije alocira proizvodne faktore od države.