powi zania mi dzy poszczeg lnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego - PowerPoint PPT Presentation


  • 302 Views
  • Uploaded on

Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Bilans. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. AKTYWA. PASYWA. Środki pieniężne. Kapitał własny w tym: Wynik finansowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
powi zania mi dzy poszczeg lnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego
Powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami w ramach rocznego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

AKTYWA

PASYWA

Środki

pieniężne

Kapitał własny

w tym:

Wynik finansowy

Kapitał własny na początek okresu i na koniec okresu

Rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne na początek i koniec okresu

Rachunek zysków i strat

Suma aktywów

Suma pasywów

zysk

strata

Dodatkowe informacje

i objaśnienia

RF W1

slide3

Bilans

RF W1

slide4

Bilans

RF W1

slide5

Bilans

RF W1