metode rje avanja izmjeni nih krugova l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metode rješavanja izmjeničnih krugova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metode rješavanja izmjeničnih krugova

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Metode rješavanja izmjeničnih krugova - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Metode rješavanja izmjeničnih krugova. Metoda konturnih struja. Metoda napona čvorova. Thevenin-ov teorem. Norton-ov teorem. Millman-ov teorem. Metoda superpozicije. 1. zadatak. Zadana je mreža prema slici. Nadomjestite spoj prema Theveninu u odnosu na stezaljke A i B. R 1 = 5 [  ]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metode rješavanja izmjeničnih krugova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metode rje avanja izmjeni nih krugova

Metode rješavanja izmjeničnih krugova

 • Metoda konturnih struja.
 • Metoda napona čvorova.
 • Thevenin-ov teorem.
 • Norton-ov teorem.
 • Millman-ov teorem.
 • Metoda superpozicije.
1 zadatak
1. zadatak

Zadana je mreža prema slici. Nadomjestite spoj prema Theveninu u odnosu na stezaljke A i B.

 • R1 = 5 []
 • R2 = 10 []
 • R3 = 5 []
 • XL1 = XL2 = 5 []
slide3

ZT

ET

 • Bilo koji dio aktivne linearne mreže može se nadomjestiti s obzirom na dvije stezaljke (a i b) realnim naponskim izvorom, čiji unutarnji napon ET (Theveninov napon) i unutarnju impedanciju ZT (Thevenin-ovu impedanciju) određujemo iz zadane mreže:
 • Theveninov napon ETodređujemo tako da izračunamo napon Uab0 na otvorenim stezaljkama a-b linearne mreže.
 • Theveninovu impedanciju ZTodredimo tako da kratko spojimo sve naponske izvore i isključimo sve strujne izvore te onda izračunamo ukupnu impedanciju između a i b.
slide4

Za mrežu sličnu onoj u zadatku vrijedi sljedeće.

 • U mreži struja I teče kroz impedanciju Z1 i zavojnicu XL1. Kroz zavojnicu XL2 i impedanciju Z2 ne teče struja.
 • Thevenin-ov napon iznosi:

Kroz Z2 ne teče struja

Napon međuindukcije

na zavojnici XL2

Napon samoindukcije

na zavojnici XL1

2 zadatak
2. zadatak

Odredite Thevenin-ovu impedanciju Zab.

 • XL1 = 4 []
 • XL2 = 4 []
 • XM = 2 []
uvodni pojmovi
Uvodni pojmovi
 • Dvije međuinduktivno vezane zavojnice mogu se transformirati na sljedeći način:

Gornji predznaci vrijede za:

Donji predznaci vrijede za:

3 zadatak
3. zadatak

Trošilo nepoznate impedancije priključeno je na generator unutarnje impedancije Żg. Odredite:

a) impedanciju trošila tako da snaga na trošilu bude maksimalna

b) snagu u tom slučaju i faktor snage

c) stupanj iskorištenja generatora

Zadano:

 • U = 20 [V]
 • Zg = 2+j4 []
uvodni pojmovi8
Uvodni pojmovi

Prilagođenje na maksimalnu snagu

 • Maksimalna snaga na promjenjivoj impedanciji.
 • Maksimalna snaga na promjenjivom otporu.
4 zadatak
4. zadatak

Zadanu shemu prema slici nadomjestite po Thevenin-u obzirom na priključnice a-b. Koju bi impedanciju trebalo na njih priključiti da bi se na njoj trošila maksimalna snaga? Kolika je ta snaga?

Zadano:

 • Ú1 =30 - j60 [V]
 • Ú2 = j30 [V]
 • Ż1 = 10 - j20 []
 • Ż2 = 10 + j10 []
 • Ż3 = 5 -j10 []
 • XL1 = 15 []
 • XL2 = 10 []
 • XM = 5 []
5 zadatak
5. zadatak

Za mrežu prema slici odredite pomoću Norton-ovog teorema veličinu struje kroz svitak. Zadano:

 • Ú = 10 [V]
 • Í = 10 [A]
 • R1 = X1 = R2 = X2 = 1 []
 • XL = 0.5 []
slide12

ZN

IN

 • Bilo koji dio aktivne linearne mreže može se nadomjestiti s obzirom na dvije stezaljke (a i b) realnim strujnim izvorom, čiju struju IN (Norton-ovu struju) i unutarnju impedanciju ZN (Norton-ovu impedanciju) određujemo iz zadane mreže:
 • Norton-ovu struju INodređujemo tako da izračunamo struju koja teče od a prema b kada su stezaljke a-b kratko spojene.
 • Norton-ovu impedanciju ZNodredimo tako da kratko spojimo sve naponske izvore i isključimo sve strujne izvore te onda izračunamo ukupnu impedanciju između a i b.
6 zadatak
6. zadatak

U spoju prema slici odredite iznos struja kroz grane. Zadano:

 • Ú1 = 5090 [V]
 • Ú2 = 50-30 [V]
 • Ú3 = 50-150 [V]
 • Í = 20 [A]
 • Ż1 = Ż2 = Ż3 = Ż4 = Ż5 = 530 []
uvodni pojmovi14
Uvodni pojmovi

Millman-ov teorem

 • Za mreže u kojima postoje samo dva čvora razlika potencijala ta dva čvora određuje se kao:

gdje je,

Uab - razlika potencijala čvora a i b

Yl- suma admitancija u pojedinoj grani

El - suma unutarnjih napona u pojedinoj grani

 • Pomoću ovako određenog napona moguće je izračunati ostale veličine u krugu.
7 zadatak
7. zadatak

Odredite pokazivanje watmetra u mreži prema slici. Zadano:

 • U = 120 [V]
 • R1 = 10 []
 • R2 = 20 []
 • X1 = 40 []
 • X2 = 20 []