ALLO-IMMUNE CYTOPENIE Deel 2 - PowerPoint PPT Presentation

kynan
allo immune cytopenie deel 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALLO-IMMUNE CYTOPENIE Deel 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALLO-IMMUNE CYTOPENIE Deel 2

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
212 Views
Download Presentation

ALLO-IMMUNE CYTOPENIE Deel 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ALLO-IMMUNE CYTOPENIE Deel 2 20 jaar VAKB : 8 februari 2012 “Klin.biologie van bij het begin” Dr. Anne Vanhonsebrouck, RKV VAKB 8 februari 2012

 2. II. Foetale-Neonatale Alloimmune Trombocytopenie (FNAIT) III. Neonatale Alloimmune Neutropenie (NAN) VAKB 8 februari 2012

 3. II. INLEIDING FNAIT BLOEDPLAATJES ANTIGENEN • BLOEDGROEP ANTIGENEN (ABO Systeem/P/Lewis) • HLA ANTIGENEN (Klasse I : A,B) : HLA-AS oorzaak van refractairiteit SPECIFIEK • HPA ANTIGENEN (Human Platelet Antigen): HPA-AS oorzaak van NAIT / PTP (post-transfusiepurpura) VAKB 8 februari 2012

 4. II. INLEIDING FNAIT BLOEDPLAATJESANTIGENEN : Human Platelet Antigens (HPA) VAKB 8 februari 2012

 5. II. INLEIDING FNAITOverzicht van bloedplaatjesantigenen : HPA Systemen VAKB 8 februari 2012


 6. II. PATHOGENESE van FNAIT • Foetus bezit paterneel HPA-Ag • Transplacentaire passage foetale HPA-Ag • Moeder vormt IgG allo-AS; passage placenta • Maternele allo-AS reageren met foetale TR • Allo-Ab gesensibilis.TR ; fagocytose RES VAKB 8 februari 2012

 7. II. PATHOGENESE van FNAIT • -Trombocytopenie bij foetus/neonatus tgv maternele IgG alloantistoffen tov paternaal HPA-Ag VAKB 8 februari 2012

 8. II. PATHOGENESE van FNAIT • -Incidentie : 1/1000-1/2500 zwangerschappen 75 % tgv AS tov HPA-1a (2 % populatie is HPA-1a neg) 10-15 % tgv AS tov HPA-5b Overige tgv AS tov HPA-3a/andere HPA-Ag • -HPA-1a AS gecorreleerd HLA DRB3*0101 (DR52a) VAKB 8 februari 2012

 9. FNIAT EN HDN VAKB 8 februari 2012

 10. II. KLINIEK FNAIT • veelal bij de geboorte : -matige trombocytopenie zonder symptomen -ontwikkeling 2 tot 3 dagen postpartum (daling TR) -petechiën –purpura -ernstige trombocytopenie <50.000/ul -evolutie : na 2 W herstel trombocytopenie • bij 1° zwangerschap (50 %) VAKB 8 februari 2012

 11. II. KLINIEK FNAITP • intracraniële bloeding (ICH : 10-15 %) ernstige complicatie met 10 % mortaliteit neurolog. Sekwellen : 20 % Opm. soms in utero (3° trimester; kan vanaf 20 W) VAKB 8 februari 2012

 12. II. KLINIEK FNAIT

 13. II. ERNST FNAIT • Familiale geschiedenis van NAIT (vb. bij zus) • Ernstiger verloop bij volgende zwangerschappen • Kans op ICH : -hoger igv vooraf. Zwschap met ICH:80 %(HPA + kind) -igv vooraf. Zwschap NAIT zonder ICT : 10 % • HPA genotypering vader : zygosie vader : homozyg.(100% risico),heterozyg(50 % risico) igv ? : bepalen HPA genotype fetus (amniosvocht)

 14. II. LABOTESTEN NAIT • Onderzoek HPA-antistoffen in SERUM van de moeder (dmv ELISA/MAIPA) : positief (igv geen materneel staal : neonatus ; maar kan vals neg.zijn) • HPA genotypering van moeder/vader (EDTA) Bepalen van mismatch moeder(vb. HPA-1a neg) OF antagonisme met vader (vb. HPA 1a pos) soms NAIT met mismatch en neg HPA-AS ! • Bloedplaatjestelling moeder : NL Bloedplaatjestelling neonatus /foetus : verlaagd VAKB 8 februari 2012

 15. II. BEHANDELING NAIT bij NEONATUS • TR < 30.000/ul : HPA compatibele bloedplaatjes vb. igv HPA-1a AS : HPA-1b/1b bloedplaatjes igv HPA-5b AS : HPA-5a/5a bloedplaatjes • DVB heeft HPA-1a negatieve bloedplaatjes beschikbaar van donoren (getest op afw.HPA-1a-AG) • Alternatief : maternele bloedplaatjes, gewassen • Urgentie : at random bloedplaatjes (opbrengst lager) • IVIG : 1g/kg/dag gedurende 2 dagen niet acuut : igv hemorraghie , TR<30.000/ul omwille van latentietijd van 12-24 h VAKB 8 februari 2012

 16. II. BEHANDELING BIJ NEONATUS HPA-1a neg bloedplaatjesconcentraat Bloedgroep 0 Pediatrische eenheid (3 tot 4N) Bestraald Één donor concentraat (cytaferese) CMV veilig (leucodepletie) VAKB 8 februari 2012

 17. II. PROFYLAXIE –BEHANDELING FNAIT tijdens ZWANGERSCHAP Igv HPA mismatch en FNAIT in anamnese • IVIG : intraveneuze immunoglobulines aan moeder tijdens de zwangerschap (1-2 g/kg/W) eventueel geassocieerd met Corticosteroiden Effect : TR neonatus stijgen, risico ICH daalt afh ernst vanaf 16-28 W tot geboorte • Alternatief : INVASIEF beleid IUT : intra-uteriene transfusie TR (HPA comp) via cordocentese (risico 1-2 % miskraam) • Bevalling, sectio : HPA compatibele bloedplaatjes beschikbaar VAKB 8 februari 2012

 18. III. NEONATALE ALLOIMMUNE NEUTROPENIE (NAN) • Pathogenese : neutropenie neonatus tvg allo-AS gericht tegen paternaal neutrofiel specifiek antigeen HNA : Human Neutrophil Antigen vb. moeder : HNA-1a neg, vader HNA-1a/1b • Kliniek : recidiverende infecties , sepsis • Diagnose : -granulocyten antistoffen(SERUM moeder) enkel na overleg labo HILA -HNA-AS in serum van de moeder (ref.labo) (HNA-1a, HNA-1b, HNA2a) -genotypering HNA moeder (ref.labo) • Behandeling : symptomat.antibiotica, IVIG,G-CSF VAKB 8 februari 2012

 19. DANK U VOOR UW AANDACHT ! IUT VAKB 8 februari 2012