1 / 16

Duitse opnamen Deel 2

Duitse opnamen Deel 2. www.marjanvandermeulen.nl. Duitse parachutisten laden een mortiergranaat in hun stellingen nabij de Weeskinderendijk . Duitse parachutisten in hun typische overall op de hoeve Berkenhof aan de Wieldrechtse Zeedijk. Moerdijkbruggen  -  september 1940.

jasmine
Download Presentation

Duitse opnamen Deel 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Duitse opnamen Deel 2 www.marjanvandermeulen.nl

 2. Duitse parachutisten laden een mortiergranaat in hun stellingen nabij de Weeskinderendijk

 3. Duitse parachutisten in hun typische overall op de hoeve Berkenhof aan de Wieldrechtse Zeedijk

 4. Moerdijkbruggen - september 1940

 5. Nabij de kruising van de Rijksstraatweg met de Weeskinderendijk hadden Duitse parachutisten tijdens de meidagen het gevechtshoofdkwartier van de brugverdediging

 6. Duitse parachutisten voor garage Kern aan de Dokweg, nabij de bakkerij Jongerius

 7. De aankomst van de verkenningsafdeling van de 9e Pantserdivisie in de avond van de 12e mei bij de zuidoever van de verkeersbrug over het Hollands Diep.

 8. Amstelwijck - mei 1940 Duitse parachutisten poseren op een buitgemaakte Nederlandse zijspanmotor

 9. Deze foto toont de aankomst van Duitse tanks, type Pz III, op 13 mei op de Wieldrechtse Zeedijk richting Schenkeldijk.

 10. Duitse oorlogsgraven, kort na de strijd, op de Algemene Begraafplaats.

 11. De school aan de Jacob Marisstraat nr 80 op Krispijn was legering voor Nederlandse militairen bij het uitbreken van de oorlog.

 12. Een buitengewoon symbolische opname van een Duitse Gefreiter aan de Dordtse Kalkhaven, vermoedelijk net na de capitulatie genomen. De toren van de Grote Kerk ziet zwijgend toe.....

 13. Het vroegere Refaja-ziekenhuis vormt het decor voor een eenheid van de 9e Pantserdivisie, voorzien van Horch-trekkers met 3,7 pantserafweergeschut op 14 mei 1940.

 14. De MTS (later HTS) aan de Oranjelaan was tijdens de meidagen ingericht als militair noodhospitaal. Zowel Nederlandse als Duitse gewonden werden hier ondergebracht

 15. Een voorraadcontainer wordt geborgen.

 16. Gevangen genomen Nederlandse militairen aan de noordelijke oprit van de Moerdijk-verkeersbrug. Marjan van der Meulen

More Related