D k mane kaip anspaud ant savo irdies
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

„ Dėk mane kaip anspaudą ant savo širdies”. Uždavinys. Analizuodami įvairius požiūrius į šeimą gebės išskirti esmines šeimos funkcijas, ir sukurs penkias sėkmingos šeimos prielaidas. Sąvokos: Funkcija - paskirtis, vaidmenys, rolė, veikla;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D k mane kaip anspaud ant savo irdies
Dėk mane kaip anspaudą ant savo širdies”


U davinys
Uždavinys

Analizuodami įvairius požiūrius į šeimą gebės išskirti esmines šeimos funkcijas, ir sukurs penkias sėkmingos šeimos prielaidas.

Sąvokos:

 • Funkcija - paskirtis, vaidmenys, rolė, veikla;

 • Prielaida - pradinis samprotavimo teiginys, kuriuo remiamasi darant išvadą.


Sivertinimas
Įsivertinimas

PRADŽIOJE

PABAIGOJEEimos samprata 1
Šeimos samprata (1)

 • Šeimos samprata ir jos interpretacija susijusi su šalies kultūriniu kontekstu ir tradicijomis.

  1) LR Konstitucijos38 straipsnis skelbia: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu<...>“


Eimos samprata 2
Šeimos samprata (2)

2) Krikščioniškoji šeimos teisių chartija apibūdina

„kaip natūrali visuomenė, egzistuojanti pirmiau nei valstybė ar kita kokia bendruomenė. Šeima yra daugiau nei teisinis, visuomeninis ir ekonominis vienetas. Tai „meilės ir solidarumo bendruomenė, unikaliai suderinta mokyti ir perduoti kultūrinėms, etinėms, visuomeninėms, dvasinėms bei religinėms vertybėms, kurios yra esminės jos narių ir visuomenės vystymuisi ir gerovei”


Eimos samprata 3
Šeimos samprata (3)

 • J. Vaitkevičius remiasi Bostono lietuviškąja enciklopedija (XXIX tomas)

  Šeima – asmenų grupė, sujungta kraujo, vedybų, įsūnijimo ar įdukrinimo ryšiais, sudaranti šeimininkavimo junginį, kurio nariai tarpusavyje susižino ir bendrauja pagal atitinkamus vyro ir žmonos, motinos ir tėvo, brolio ir sesers vaidmenimis ir sukuria, palaiko bei perduoda kitiems bendrą kultūrą.


Eimos samprata 4
Šeimos samprata (4)

 • S. Šalkauskis išryškina bendravimą.

  „Šeima – prigimtinė bendruomenė, kurioje vyro ir moters santuoka sudaro bendravimo su vaikais ir kitais asmenimis pagrindą. Vaikų gimdymas, auginimas ir auklėjimas yra ne vienintelis, bet labai svarbus šeimos uždavinys.”


Eimos samprata 5
Šeimos samprata (5)

 • A. Maceina – kaip tautiškumo pradas.

  „Šeima – tai tautos miniatiūra, nes joje glūdi tautinio gyvenimo sričių užuomazgos. Tauta nulemia šeimos kalbą, kultūrinį gyvenimą, tačiau būtent šeimos dėka tauta atsinaujina ir išsilaiko. Šeimoje susibėga stiprūs įgimti polinkiai ir stiprūs dvasios reikalavimai.”


Eimos samprata 6
Šeimos samprata (6)

 • Katalikų Bažnyčios katekizmas

  „Šeima remiasi santuoka. Santuoka – tai sąjunga, kuria vyras ir moteris susivienija visam gyvenimui ir kuri savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui“.

  Tik tokia sąjunga gali būti pripažinta ir visuomenės patvirtinta kaip santuoka. Kiti asmenų ryšiai, neatitinkantys minėtų sąlygų, negali būti laikomi santuoka.


Eimos samprata 7
Šeimos samprata (7)

 • Katalikų Bažnyčios katekizmas.

  Santuokos sujungti vyras ir moteris drauge su savo vaikais sudaro šeimą. Sutuoktinių meilė ir vaikų gimimas sukuria asmeninius ryšius ir pirmapradę atsakomybę tarp tos pačios šeimos narių. Šeima taip pat yra pirminė visuomeninio gyvenimo ląstelė ir pagrindas (plg. KBK, 2201–2207).


Eimos samprata 8
Šeimos samprata (8)

 • Šventasis Raštas

  „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos" (Pr 1, 27). 

  „Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mt 19, 5–6).Kokios eimos funkcijos
Kokios šeimos funkcijos? funkcijų prioritetus.


Eimos funkcijos j vaitkevi ius 1
Šeimos funkcijos (J. Vaitkevičius) (1) funkcijų prioritetus.

 • Žmonių giminės tęsimas

 • Jaunosios kartos auklėjimas ir socializavimas

 • Visuomenės kultūros perdavimas ir tęsimas

 • Šeimos ūkio tvarkymas

 • Šeimos narių gyvenimo organizavimas, jų elgesio kontrolė, tarpusavio parama


Eimos funkcijos k mi kinis 2
Šeimos funkcijos (K. Miškinis) (2) funkcijų prioritetus.

 • Žmonių giminės tęsimas

 • Vaikų socializacija ir auklėjimas

 • Ūkinė ekonominė

 • Rekreacija

 • Bendravimas

 • Seksualinių poreikių tenkinimas


Eimos u daviniai
Šeimos uždaviniai funkcijų prioritetus.

 • Asmenų bendruomenės kūrimas

 • Tarnavimas gyvybei

 • Dalyvavimas visuomenės vystymesi

 • Dalyvavimas Bažnyčios gyvenime ir jos pasiuntinybėje

  ( Familiaris consortio)


V apa talo petro sostas vasario 22 d
Šv. Apaštalo Petro Sostas ( vasario 22 d.) funkcijų prioritetus.

Jėzau Kristau, Tu įsteigei žemėje savąją Bažnyčią, kad joje gyventum ir užbaigtum savo išganymo darbą. Tu paskyrei ją Tavosios tiesos sergėtoja ir Tavo malonių dalintoja. Tu nori, kad ji būtų didelė Dievo vaikų bendrija, vieninga, šventa, išplitusi ligi pat žemės pakraščių. Tu davei savo Bažnyčiai neįveikiamą uolą, kai savo apaštalų galvai kalbėjai: „Tu esi Petras, ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“.

Ateik į pagalbą Šventajam Tėvui Benediktui XVI, savo vietininkui, suteik jam jėgų, kad jis sėkmingai vestų Bažnyčią pagal Tavo valią per visas mūsų laikų audras. Amen.


Apibendrinimas
Apibendrinimas funkcijų prioritetus.

Šeima yra visuotinai pripažinta, tradiciškai susiformavusi dviejų skirtingų lyčių asmenų sąjunga, susikūrusi santuokos pagrindu asmenų bendrystei bei pilnatvei įgyvendinti. Tai pirmoji žmogaus ugdymo institucija, kurios ugdytojus ir ugdytinius sieja kraujo ir įstatymais įteisinti giminystės ryšiai.

Sukurti PENKIAS SĖKMINGOS ŠEIMOS KŪRIMO PRIELAIDAS