Det senmoderne samfundsfag i dk
Download
1 / 30

Det senmoderne samfundsfag i Dk. - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Updated On :

Det senmoderne samfundsfag i Dk . Påstand: Det afgørende for det senmoderne samfundsfag er en individualisering i form af en bred samfundsfaglig kvalificering og myndiggørelse af den enkelte elev til deltagelse i samfundet.

Related searches for Det senmoderne samfundsfag i Dk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det senmoderne samfundsfag i Dk.' - kura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Det senmoderne samfundsfag i dk l.jpg
Det senmoderne samfundsfag i Dk.

 • Påstand:

 • Det afgørende for det senmoderne samfundsfag er en individualisering i form af en bred samfundsfaglig kvalificering og myndiggørelse af den enkelte elev til deltagelse i samfundet.

 • Det er et empowermentfag, før det er et demokratisk dannelsesfag og et specifikt studieforberedende fag.

Torben Spanget Christensen, IFPR


Tre sp rgsm l l.jpg
Tre spørgsmål

 • Hvorfor har elever i stort tal de sidste 40 år valgt faget i deres gymnasieuddannelse, selvom det ikke giver nogen optagelsesmæssige fordele i forbindelse med videregående uddannelse?

 • Hvorfor har politikerne styrket faget ved alle reformer af gymnasieuddannelserne siden 1960, når de siger, at de ønsker at fremme de mere specifikt studieforberedende fag som matematik, naturfag og sprog?

 • Hvorfor har samfundsfag fået lov til i meget høj grad at påvirke udviklingen af andre fag, når det er blevet kritiseret for at være et ’snakkefag’ uden faglig dybde?

Torben Spanget Christensen, IFPR


Et samfundsfagsdidaktisk svar l.jpg
Et samfundsfagsdidaktisk svar

 • Samfundsfags succes ligger i fagets

 • fokus på det enkelte individs behov og muligheder for at deltage kvalificeret i samfundslivet

 • Et balanceret mix af videnskabelig viden (sociologi, økonomi og politologi), normativ viden (demokratiske værdier) og hverdagsviden (forforståelser)

Torben Spanget Christensen, IFPR


Tre teser om samfundsfag l.jpg
Tre teser om samfundsfag

 • Samfundsfags primære fokus er ikke specifik studieforberedelse, men forberedelse til aktiv deltagelse i samfundslivet i bred forstand

 • Samfundsfag er i høj grad generelt studieforberedende

 • Den deltagelseskompetence samfundsfag giver eleverne er brugbar i de demokratiske processer globalt, nationalt og lokalt, i erhvervslivet og i almenmenneskelige relationer og i personlige processer

Torben Spanget Christensen, IFPR


Slide5 l.jpg

Torben Spanget Christensen, IFPR


Form lsparagraf for samfundsfag 1960 l.jpg
Formålsparagraf for samfundsfag 1960 kontinuum mellem

(…) at eleverne skal opøves i kritisk og systematisk tænkning og selvstændigt arbejde og opøves til selvstændig behandling af et materiale. (Betænkning nr. 269, 1960:56).

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

 • 1.1 Identitet

 • Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt, globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag8 l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

 • 1.1 Identitet

 • Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt, globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Aktualitet

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag9 l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

Samfundsvidenskab

 • 1.1 Identitet

 • Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt, globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag10 l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

 • 1.1 Identitet

 • Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt, globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Deltagelse

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag11 l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

 • 1.2 Formål

 • Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det modernesamfund. Samfundsfag skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag12 l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

 • 1.2 Formål

 • Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det modernesamfund. Samfundsfag skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

Demkratisk dannelse

Torben Spanget Christensen, IFPR


L replan i samfundsfag13 l.jpg
Læreplan i samfundsfag kontinuum mellem

 • 1.2 Formål

 • Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

Forbinde samfundsvidenskabelig viden med samfundsmæssig udvikling og handlemuligheder

Torben Spanget Christensen, IFPR


Form l for samfundsfag p a niveau 2005 l.jpg
Formål for samfundsfag på A-niveau 2005 kontinuum mellem

 • Samfundsvidenskabelig viden

 • Samfundsvidenskabelig teori og metode

 • Aktuelle samfundsforhold

 • Deltagelse i samfundslivet

 • Forbinde samfundsvidenskabelig viden med ----------------------samfundsmæssigudvikling og handlemuligheder

 • Demokratisk dannelse

 • Almen studiekompetence

Torben Spanget Christensen, IFPR


Slide15 l.jpg

Figur 2. Opdeling af samfundsfags mål i input- og kontinuum mellem outputmål

Torben Spanget Christensen, IFPR


Centrale didaktiske krav i samfundsfag l.jpg
Centrale didaktiske krav i samfundsfag kontinuum mellem

 • Induktiv undervisning

  – udgangspunkt i elevernes undren

 • Aktualitet

  – aktualitetstof/mediebegivenheder

 • Fagligt indholdskrav

  – eleven skal have samfundsfaglig viden (faglige mål og kernestof)

Torben Spanget Christensen, IFPR


Uddrag fra l replanerne om faglige m l og kernestof eksempel eu l.jpg
Uddrag fra læreplanerne om faglige mål og kernestof – eksempel EU

2.1 Faglige mål - Eleverne skal kunne:

– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold (A- og B-niveau)

– undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold (C-niveau)

2.2 Kernestof

– forskellige typer politiske systemer, herunder EU (A-niveau)

– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU (B-niveau)

Torben Spanget Christensen, IFPR


Samfundsfagsl rere om de faglige m l p c niveau l.jpg
Samfundsfagslærere om de faglige mål på C-niveau kernestof – eksempel EU

 • Jeg synes at problemet er, at man skal alle de der ting…og nogen af dem er man nødt til at gøre skøjtende. Altså, EU er der ingen her ved bordet … der vil påstå at kunne lave bare meget lidt hæderligt, tidsmæssigt, på et C-niveau. Bare at lære dem hvad institutionerne står for og det indbyrdes samspil imellem dem og måske også lidt om beslutningsprocesser (det bruger vi da lidt tid på, på højniveau). Og hvis man skal komme ind på det økonomiske i forbindelse med EU, så skal de også have lidt om pengepolitik og valutapolitik på (…) C-niveau. Det kan jeg fortælle dig, det er der ikke tid til.

  (Fokusgruppeinterview med 5 samfundsfagslærere i stx 03.03.06)

Torben Spanget Christensen, IFPR


Formuleringer fra l replanerne l.jpg
Formuleringer fra læreplanerne kernestof – eksempel EU

3.1 Didaktiske principper

 • Undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i elevernes undren og nysgerrighed vedrørende aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser. ( A-niveau)

 • Undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i elevernes undren og nysgerrighed vedrørende aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger. (B-niveau)

 • Undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i elevernes undren og nysgerrighed vedrørende aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. (C-niveau)

Torben Spanget Christensen, IFPR


Samfundsfagsl rere om didaktiske principper p c niveau l.jpg
Samfundsfagslærere om didaktiske principper på C-niveau kernestof – eksempel EU

 • Der er et problem med den undren, fordi der tror jeg måske nok, at det mange af (eleverne) kommer med fra folkeskolen, lige præcis er en induktiv undervisning, hvor man har … diskuteret: hvad synes du? Altså for og imod. Så kommer vi med en eller anden småteoretisk indgang til det, og synes de skal kende nogle teorier og bruge et eller andet….

 • Men hvis vi skal tage udgangspunkt i deres undren, så glemmer man jo medievirkeligheden af, at i dag undrer de sig over noget, så skal jeg hjem og finde nogle artikler og give dem for, som de først kommer til at læse om to uger, fordi der er så få timer. Til den tid har (de) glemt alt om, at de undrer sig over det.

  (Fokusgruppeinterview med 5 samfundsfagslærere i stx 03.03.06)

Torben Spanget Christensen, IFPR


Skema til undervisningsplanl gning i samfundsfag l.jpg
Skema til undervisningsplanlægning i samfundsfag kernestof – eksempel EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Diagram til forl bsplanl gning l.jpg
Diagram til forløbsplanlægning kernestof – eksempel EU

Polity

Policy

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Diagram til forl bsplanl gning23 l.jpg
Diagram til forløbsplanlægning kernestof – eksempel EU

Polity

Policy

Aktuel sag

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Diagram til forl bsplanl gning24 l.jpg
Diagram til forløbsplanlægning kernestof – eksempel EU

Polity

Policy

Aktuel sag

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Diagram til forl bsplanl gning25 l.jpg
Diagram til forløbsplanlægning kernestof – eksempel EU

EU - institutioner

Polity

Policy

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Diagram til forl bsplanl gning26 l.jpg
Diagram til forløbsplanlægning kernestof – eksempel EU

EU - institutioner

Polity

Policy

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Diagram til forl bsplanl gning27 l.jpg
Diagram til forløbsplanlægning kernestof – eksempel EU

EU - institutioner

Polity

Meget vanskeligt udgangspunkt når det gælder om at tage udgangspunkt i elevers undren og nysgerrighed

Policy

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Udfyldelse af diagram til forl bsplanl gning sag brorsonskirken l.jpg
Udfyldelse af diagram til forløbsplanlægning: Sag - Brorsonskirken

Menneskerettig-heder / FN

Polity

Demokratiske rettigheder / Regering og Folketing

EF-domstolen

Dansk integrations-politik

Policy

Politiske holdninger / mediedebat

Brorsons-kirken

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Udfyldelse af diagram til forl bsplanl gning sag brorsonskirken29 l.jpg
Udfyldelse af diagram til forløbsplanlægning: Sag - Brorsonskirken

Menneskerettig-heder / FN

Polity

Demokratiske rettigheder / Regering og Folketing

EF-domstolen

Vi får her introduceret Polity- og Policy-niveauerne ud fra aktualitet og mediedebat og vækker måske derved en undren og nysgerrighed hos eleverne

Dansk integrations-politik

Policy

Politiske holdninger / mediedebat

Brorsons-kirken

Polics

Lokal/ kommunal

Global

National

EU

Torben Spanget Christensen, IFPR


Samfundsfaglige videnskilder og kompetencem l l.jpg
Samfundsfaglige videnskilder og kompetencemål Brorsonskirken

Torben Spanget Christensen, IFPR


ad